Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(16)
only on-site
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Siwiński Wiesław
(4)
Tauber Roman Dawid
(3)
Eberhardt Andrzej
(2)
Mucha-Szajek Ewa
(2)
Toczek-Werner Sylwia
(2)
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
(1)
Bielawska Izabella
(1)
Gracz Jacek
(1)
Gratton Chris
(1)
Jung Bohdan
(1)
Kiełbasiewicz-Drozdowska Iwona
(1)
Krzymowska-Kostrowicka Alicja
(1)
Muszkieta Radosław (1964- )
(1)
Napierała Marek Paweł
(1)
Obodyński Kazimierz
(1)
Pięta Jan
(1)
Sankowski Tadeusz
(1)
Winiarski Ryszard
(1)
Zdebski Janusz
(1)
Ďuriček Milan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Odpoczynek
(16)
Turystyka
(10)
Rekreacja
(5)
Gastronomia
(2)
Hotelarstwo
(2)
Sport
(2)
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(2)
Wysiłek fizyczny
(2)
Czas wolny od pracy
(1)
Ekoturystyka
(1)
Kultura
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Metodologia
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Rośliny
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
16 results Filter
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka ISSN 0867-096X ; nr 84.)
Rozdział 1: Ekosystem, rekreacja, turystyka. Znaczenie pojęć; Rozdział 2: Znaczenie turystyki i rekreacji w życiu człowieka; Rozdział 3: Percepcja rzeczywistości w aspekcie turystyki i rekreacji; Rozdział 4: Obszary przyrodniczo cenne-źródło wartości i przestrzeni ekologicznej; Rozdział 5: Zachowania turystyczno-rekreacyjne w środowisku przyrodniczym; Rozdział 6: Specyfika zachowań turystyczno-rekreacyjnych w ekosystemach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28501, 28500 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28499/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Rekreacja; Cz.2: Turystyka; Cz.3: Zadania i ćwiczenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26647, 26646 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26645/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-86336-89-7
1. Wprowadzenie do rekreacji; 1.1. Iwona Kiełbasiewicz-Drozdowska - Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji ; 2. Społeczne podstawy rekreacji; 2.1. Wiesław Siwiński - Pedagogika czasu wolnego i jej związki z rekreacją; 2.2. Iwona Kiełbasiewicz-Drozdowska - Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji; 2.3. Piotr Wiśniewski, Agata Wiza - Instruktor rekreacji i jego rola w pracy z grupą; 3. Biologiczne podstawy rekreacji; 3.1. Wanda Staniewska-Zątek - Środowisko a rekreacja; 3.2 Zbigniew Drozdowski - Biologiczne podstawy rekreacji; 3.3.Tadeusz Rychlewski - Fizjologiczne podstawy rekreacji; 3.4. Wojciech Chalcarz - Praktyczne wykorzystanie współczesnych zaleceń żywieniowych w kulturze fizycznej; 4. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rekreacji; 4.1. Krzysztof Kasprzak, Rafał Kurczewski, Beata Raszka - Zagospodarowanie przestrzenne terenów rekreacyjnych; 4.2. Stefan Bosiacki - Marketing w rekreacji; 5. Metodyka rekreacji ruchowej. Wybrane formy rekreacji ruchowej; 5.1. Jan Ożdziński - Wybrane zagadnienia z metodyki rekreacji ruchowej; 5.2. Jan Ożdziński - Organizacja imprez rekreacyjnych; 5.3. Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska - Gry i zabawy sportowe oraz rekreacyjne. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1304/2, P-1304/1, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15278, 15277, 15276, 15275, 15274, 15273, 15272, 15271, 15270, 15269, 15268 (21 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15267/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Miejsce geoekologii w systemie nauk; Rozdział 2: Przyroda jako przedmiot zainteresowania turystów i rekreantów; Rozdział 3: Oddziaływanie zmiennych środowiska przyrodniczego na organizm człowieka; Rozdział 4: Zachowania turystyczno-rekreacyjne w przyrodzie; Rozdział 5: Środowisko przyrodnicze jako obiekt użytkowania turystyczno-rekreacyjnego; Rozdział 6: Metodologia badań stosowanych w geoekologii turystyki i wypoczynku; Rozdział 7: Przegląd wybranych typów roślinności Polski pod kątem ich znaczenia dla turystyki i rekreacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7856 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7855/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rekreacji i turystyki / Sylwia Toczek-Werner. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2002. - 150 s. : il. ; 24 cm.
1. Rola przedmiotu "podstawy rekreacji i turystyki" w edukacji wyższej w zakresie wychowania fizycznego; 2. Podstawowe pojęcia; 3. Znaczenie rekreacji ruchowej i turystyki w życiu współczesnego człowieka; 4. Podstawowe formy i metody stosowane w rekreacji ruchowej; 5. Animator rekreacji i turystyki; 6. Podstawowe formy turystyki; 7. Zasady organizacji imprez turystyki krajoznawczej; 8. Zasady organizacji imprez turystyki kwalifikowanej; 9. Organizacyjno-prawne podstayw działalności w zakresie rekreacji ruchowej w szkole podstawowej; 10. Główne obszary i miejscowości krajoznawcze Polski; 11. Główne atrakcje przyrodnicze i kulturowe Dolnego Śląska; 12. Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15870, 15869, 15868, 15867, 15866, 15865, 15864, 15863, 15862, 15861, 15860, 15859, 15858, 15857, 15856, 15855, 15854, 15853, 15852 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15851/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rekreacji i turystyki / Sylwia Toczek-Werner, Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademia. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2005. - 258 [1] s. : il., tab. ; 24 cm.
1.Znaczenie terminów rekreacja i turystyka; 2. Rekreacja i turystyka w cyklu życia człowieka; 3. Rekreacja i turystyka w działalności współczesnej szkoły; 4. Podstawowe pojęcia z dziedziny rekreacji; 5. Podstawowe pojęcie z dziedziny turystyki; 6. Podstawowe formy, metody i środki rekreacji; 7. Podstawowe formy turystyki; 8. Podstawowe czynniki rozwoju rekreacji i turystyki; 9. Rekreacyjny trening zdrowotny; 10. Imprezy rekreacyjne - zasady organizacji i obsługi; 11. Imprezy turystyki krajoznawczej - zasady organizacji i obsługi; 12. Imprezy turystyki specjalistycznej; 13. Główne obszary i miejscowości krajoznawcze Polski w świetle planu kierunkowego zagospodarowania turystycznego; 14. Główne atrakcje turystyczne Dolnego Śląska; 15. Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce; 16. Organizacja rekreacji i turystyki w Polsce; 17. Wizerunek pracownika rekreacji i turystyki; 18. Podstawowe akty prawne obowiązujące w rekreacji i turystyce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17845, 17844, 17843, 17842, 17841, 17840, 17839, 17838, 17837 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17836 /XXVIII czyt (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań) ; nr 50.)
1. Pojęcie i działy psychologii jako nauki - psychologia w rekreacji i turystyce; 2. Percepcja i orientacja w otoczeniu jako przejawy zachowania; 3. Zagadnienia osobowości; 4. Psychologiczne różnice indywidualne a praca i wypoczynek; 5. Potrzeby i ich zaspokajanie w pracy i wypoczynku; 6. Procesy motywacyjne a aktywność rekreacyjno-turystyczna; 7. Rekreacja i turystyka jako sposób przeciwdziałania stresom - emocje i stres; 8. Zmęczenie pracą a wypoczynek; 9. Psychofizjologiczne skutki ruchowej aktywności rekreacyjno-turystycznej; 10. Postawy i ich kształtowanie w rekreacji i turystyce; 11. Wybrane zagadnienia społecznej psychologii rekreacji i turystyki; 12. Bariery i utrudnienia w podejmowaniu aktywności rekreacyjno-turystycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25767, 25766, 25765, 25764, 25763, 25762, 25761, 25760, 25759, 25758, 25757, 25756, 25755, 25754 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25753/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48778 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 48777/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zjawisko czasu wolnego; Rozdział 2: Znaczenie zdrowotnego odpoczynku; Rozdział 3: Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy; Rozdział 4: Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze pracy nad sobą jako funkcji czasu wolnego; Rozdział 5: Historia problematyki czasu wolnego; Rozdział 6: Współczesne formy spędzania wolnego czasu najczęściej praktykowane; Rozdział 7: Korzystanie z instytucji kulturalnych jako współczesna forma poożytecznego zagospodarowania wolnego czasu; Rozdział 8: Formy spędzania wolnego czasu o ograniczonej popularności; Rozdział 9: Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego; Rozdział 10: Pedagogika i jej metody badawcze; Rozdział 11: Wychowanie do wczasów; Rozdział 12: Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym; Rozdział 13: Harcerskie wzory spędzania wolnego czasu; Rozdział 14: Edukacja permanentna i elementy andragogiki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25633, 25632, 25631, 25630, 25629, 25628, 25627, 25626, 25625, 25624, 19539, 19538, 19537, 19536, 19535, 17876, 17875 (17 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17874/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Układ nerwowy; Rozdział 2: Układ oddechowy; Rozdział 3: Układ krążenia; Rozdział 4: Mięśnie; Rozdział 5: Krew; Rozdział 6: Układ odpornościowy; Rozdział 7: Układ dokrewny; Rozdział 8: Wydolność fizyczna; Rozdział 9: Charakterystyka fizjologiczna wysiłków fizycznych; Rozdział 10: Odżywianie; Rozdział 11: Układ trawienny; Rozdział 12: Zmęczenie; Rozdział 13: Wypoczynek; Rozdział 14: Rytmy biologiczne; Rozdział 15: Wprowadzenie do zagadnienia hipoksji; Rozdział 16: Podróże a fizjologia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30231, 30230 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30229/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia turystyki / Ryszard Winiarski, Janusz Zdebski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - 152 s., [32] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
(Psychologia Wobec Współczesności)
1. Turystyka współczesna. Próba charakterystyki; 1.1. Rozważania terminologiczne; 1.2. Teoretyczne koncepcje turystyki; 1.3. Turystyka w nowoczesnym i ponowoczesnym świecie; 1.4. Nowe tendencje w turystyce; 2. Geneza i rozwój aktywności turystycznej w przebiegu życia; 2.1. Późne dzieciństwo jako faza przygotowawcza do rozwoju aktywności turystycznej; 2.2. Faza spontanicznej aktywności turystycznej, kształtowanie się specjalizacji; 2.3. Faza stabilizacji aktywności turystycznej; 2.4. Faza ożywienia aktywności turystycznej; 2.5. Faza inwolucji; 2.6. "Kariery turystyczne". Próba typologii; 3. Motywacja aktywności turystycznej; 3.1. Aktywność turystyczna w świetle teorii motywacji; 3.2. Aktywność turystyczna a teoria rozwoju i panowania nad sobą oraz środowiskiem. Teoria eksploracji Dembera i Earla; 3.3. Uwarunkowania skłonności do eksploracji; 3.4. Aktywność turystyczna a potrzeby człowieka; 3.5. Teoria potrzeb a klasyfikacja motywów podróży; 3.6. W poszukiwaniu istoty motywacji aktywności turystycznej; 4. Analiza przeżyć związanych z aktywnością turystyczną; 4.1. Spostrzeganie otaczającej rzeczywistości; 4.2. Kryteria wyboru miejsc do oglądania; 4.3. Emocjonalne reakcje na środowisko; 4.4. Co decyduje o atrakcyjności i pięknie krajobrazu?; 4.5. Doznania turystyczne; 5. Psychologia relacji interkulturowych w turystyce; 5.1. Turystyka jako forma kontaktu kulturowego; 5.2. Kulturowe różnice i uwarunkowania zachowań turystów; 5.3. Wpływ turystyki na społeczności lokalne; 5.4. Kontakty kulturowe a choroby i dolegliwości turystów; 6. Psychologia grupy turystycznej; 6.1. Charakterystyka grup turystycznych (specyfika i rodzaje grup turystycznych); 6.2. Rozwój grup turystycznych; 6.3. Funkcjonowanie grupy turystycznej - wybrane procesy wewnątrzgrupowe; 7. Turystyka jako środek oddziaływania intencjonalnego; 7.1. Wycieczka elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego; 7.2. Turystyka motywacyjna jako nowoczesna forma zarządzania zespołami pracowniczymi; 7.3. Psychoprofilaktyczne, terapeutyczne i zdrowotne wartości turystyki; 8. Psychologiczne aspekty tworzenia oferty turystycznej; 8.1. Wzory wypoczynku wakacyjnego w społeczeństwie polskim; 8.2. Psychologiczna typologia wczasowiczów i turystów; 8.3. Planowanie i realizowanie koncepcji produktu turystycznego; 8.4. Procesy wyboru oferty turystycznej i jego uwarunkowania; 9. Psychologia turystyki jako dyscyplina naukowa i praktyczna; 9.1. Rozwój badań psychologicznych w turystyce; 9.2. Psychologia turystyki a dyscypliny pokrewne; 9.3. Praca psychologa turystyki. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1113/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1113/1/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36388 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36387/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Z zagadnień rekreacji i turystyki; 2. Zakres badań naukowych w dziedzinie rekreacji i turystyki; 3. Propozycje badań w dziedzinie rekreacji i turystyki; 4. Metodologiczne podstawy badań w dziedzinie rekreacji i turystyki; 5. Struktura pracy naukowej; 6. Wybrane definicje i pojęcia przydatne w badaniach w dziedzinie rekreacji i turystyki; 7. Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16780, 16779, 9977 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9976/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Podstawy współczesnej gastronomii i żywienia; 1. Współczesna gastronomia i jej zadania; Część 2: Problemy hotelarstwa - zarys dziejów, zasady funkcjonowania, perspektywy i zadania; 1. Zarys dziejów hotelarstwa; 2. Klasyfikacja obiektów turystycznych; 3. Marketing; 4. Rachunkowość; 5. Wskaźniki oceny obiektu hotelowego; 6. Kadry, wymagania, sposoby rekrutacji; Część 3: Problemy kultury fizycznej, rekreacji i turystyki; 1. Kultura fizyczna w świadomości i sposobnie życia człowieka; 2. Wybrane ćwiczenia ruchowe służące rozwojowi osobowości; 3. Społeczno - kulturowe funkcje współczesnej turystyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9980 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9979/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Placówki kulturalno-rekreacyjne a polityka władz lokalnych w Wielkiej Brytani; Rozdział 2: Uczestnictwo w kulturze i rekreacji a rynek czasu wolnego w Polsce; Rozdział 3: Startegie marketingowe przedsiębiorstw usługowych (na przykładzie sektora kultury i rekreacji); Rozdział 4: Popyt na dobra i usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 5: Planowanie i prognozowanie popytu na usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 6: Produkcja i koszty; Rozdział 7: Ustalanie cen na usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 8: Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwach kulturalno-rekreacyjnych; Rozdział 9: Projekty inwestycyjne w sferze kultury i rekreacji; Rozdział 10: Informacja menedżerska a ocena wyników działalności placówek kulturalno-rekreacyjnych; Rozdział 11: Kontrakty menedżerskie w usługach kulturalno-rekreacyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14171, 14170 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14169/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Hotelarstwo i gastronomia w warunkach integracji europejskiej; Rozdział 1: Rynek usług hotelarsko-gastronomicznych; Cz.2: Kultura fizyczna, pedagogika czasu wolnego i rekreacji; Rozdział 2: Rynek usług kultury fizycznej; Rozdział 3: Szkolna kultura fizyczna; Rozdział 4: Aktywność fizyczna a zdrowie; Rozdział 5: Czs wolny i jego zagospodarowanie; Rozdział 6: Znaczenie rekreacji w życiu człowieka; Rozdział 7: Zasady prowadzenia badań empirycznych a dziedzinie rekreacji ruchowej; Cz.3: Turystyka w warunkach integracji europejskiej; Rozdział 8: Rynek usług turystyczno-wypoczynkowych; Rozdział 9: Krajoznawstwo i turystyka; Rozdział 10: Turystyka kwalifikowana; Rozdział 11: Turystyka wiejska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24991, 24990, 24989, 16784 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16783/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again