Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(26)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(19)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Barnier Michel
(2)
Bernaciak Arnold
(2)
Chmielewski Tadeusz J
(2)
Górka Kazimierz
(2)
Mascalet Jean-Claude
(2)
Alberski Robert
(1)
Antolak-Szymańska Justyna
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Demmke Christoph
(1)
Dobrzańska Bożena M
(1)
Dobrzański Grzegorz (1963- )
(1)
Dziadosz Karol
(1)
Florczykowska Maria
(1)
Hlebowicz-Kozioł Anna
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Kozlowski Stefan (1928- )
(1)
Kożuch Małgorzata
(1)
Lisicka Halina
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Nowicka Elżbieta
(1)
Pietraś Marek
(1)
Podolak Małgorzata
(1)
Sitek Magdalena
(1)
Sommer Jerzy
(1)
Stańczak-Strząska Magdalena
(1)
Stefański Marek
(1)
Szpak Jan
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Unfried Martin
(1)
Urbaniak Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(24)
Subject
Ochrona środowiska
(18)
Polityka ochrony środowiska
(6)
Ekorozwój
(5)
Środowisko
(5)
Ekologia
(4)
Prawo ochrony środowiska
(4)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(4)
Planowanie przestrzenne
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Przemysł
(2)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
Dotacja
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Efekt cieplarniany
(1)
Finansowanie ochrony środowiska
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Kontrola jakości
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Paliwa
(1)
Perspektywy
(1)
Podatek
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Polska
(1)
Pomoc państwa dla ochrony środowiska
(1)
Prawo
(1)
Produkt
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł energetyczny
(1)
Skażenie środowiska naturalnego
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Włókiennictwo
(1)
Zanieczyszczenia
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Srodowisko naturalne a prawo naturalne; 2. Prawo do środowiska a inne prawa człowieka; 3. Kryteria ustawodawstawa ekologicznego; 4. Ochrona środowiska jako odrębna dizedzina prawa ustawodawstwie polskim;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9882 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9881/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse w ochronie środowiska / Marek Stefański. - Włocławek : WSH-E, 2004. - 140, [4] s. : wykr. ; 24 cm.
1. Proekologiczna polityka państwa; 1.1. Konieczność czy potrzeba; 1.2. Cele i zadania systemowe; 1.3. Partnerstwo z biznesem; 1.4. Kształtowanie postaw konsumentów; 1.5. Subsydiowanie działań szkodliwych dla środowiska; 1.6. Ekologizacja sektora finansowego; 1.7. Zarządzanie środowiskiem naturalnym; 1.8. Odpowiedzialność za ochronę środowiska; 1.9. Mechanizmy ekonomiczno-finansowe; 1.10. Inne działania proekologiczne; 2. Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska; 2.1. Koszty ochrony środowiska; 2.2. Analiza globalna; 2.3. Struktura rodzajowa nakładów; 2.4. Źródła finansowania; 3. System finansowania ochrony środowiska; 3.1. Istota systemu; 3.2. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej; 3.3. Instytucja finansujące ochronę środowiska; 4. Środki finansowe i realizowane zadania; 4.1. Finanse funduszy ekologicznych; 4.2. Środki pomocowe Unii Europejskiej; 4.3. Środki pomocy zagranicznej; 4.4. Kredyty bankowe [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-179/3, P-179/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-179/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Przyszłość ekorozwoju / Stefan Kozlowski. - Wyd. 2 ro. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - 622 s., [4] s. map : mapy, rys., wyk. ; 24 cm.
ISBN: : 9788373635708
Cz. 1: Założenia ekorozwoju; 1. Życie na planecie Ziemi; 2. Ekorozwój; Cz. 2: Polityki, strategie, programy, wizje ekorozwoju w XXI wieku; 3. Programy światowe; A: Materiały i dokumenty; B: Zagrożenia i podejmowane działania; C: Problemy przyszłości; 4. Programy europejskie; 5. Programy polskie; 6. Problemy realizacji zrównoważonego rozwoju w XXI wieku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32993, 32992 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32991/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; No 2739)
Rozdział 1: Polityka ochrony środowiska UE: pojęcie i podstawy traktowane; Rozdział 2: Podmioty polityki UE w zakresie ochrony środowiska; Rozdział 3: Założenia, cele i mechanizmy polityki UE w zakresie ochrony środowiska w tytule XIX Traktatu z Nicei; Rozdział 4: Podstawy ustrojowe polityki UE w zakresie ochrony środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27445, 27444, 27443 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27442/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Istota i zakres polityki ekologicznej; 2. Ekorozwój jako podstawa polityki ekologicznej ; 3. Podmioty polityki ekologicznej w Polsce; 4. Instrumenty polityki ekologicznej w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13399 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13398/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 229)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44838 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; No 2406)
1. Polityka ochrony środowiska w Polsce, 2. Rola prawa w polityce ochrony środowiska; 3. Międzynarodowa współpraca w ochronie środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23248/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 732)
1. Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce; 2. Opłaty ekologiczne w Polsce; 3. System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce; 4. Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce; 5. Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce; 6. Źródła finansowania parków narodowych w Polsce; 7. Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce; 8. Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw; 9. Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS; 10. Zmiany w polityce przemysłowej w Polsce w rezultacie transformacji niszowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Istota i zakres bezpieczeństwa ekologicznego; Rozdział 1: Dynamika bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych; Rozdział 2: Bezpieczeństwo ekologiczne w stosunkach międzynarodowych; Cz.2: Uwarunkowania bezpieczeństwa ekologicznego w Europie; Rozdział 3: Zagrożenia ekologiczne w Europie; Rozdział 4: Zagrożenia ekologiczne zmienną zachowań międzynarodowych; Rozdział 5: Czynniki zagrożeń ekologicznych w Europie; Cz.3: Koncepcja bezpieczeństwa ekologicznego w Europie; Rozdział 6: Transformacja wnętrza państw; Rozdział 7: Transformacja stosunków międzynarodowych; Cz.4: Działania i oddziaływania na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego w Europie; Rozdział 8: Działanie i oddziaływania państw; Rozdział 9: Działania organizacji międzynarodowych; Rozdział 10: Działania podmiotów pozarządowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9536 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9535/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Cele, obiekty i metody badań; Rozdział 1: Uwarunkowania i cele odjęcia pracy; Rozdział 2: Wybór obiektów badań; Rozdział 3: Struktura pracy i metody badawcze; Cz. 2: Ewolucja metod i technik ochrony środowiska przyrodniczego w systemie planowania zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 4: Problem harmonii i dysharmonii natury i kultury na przestrzeni dziejów: ewolucja motywów i metod postępowania; Rozdział 5: Rola, metody i techniki ochrony środowiska przyrodniczego w systemie planowania zagospodarowania przestrzennego w Polsce, w latach 1918-2000; Rozdział 6: Ochrona środowiska przyrodniczego w systemie planowania przestrzennego Unii Europejskiej; Cz. 3: Analiza problemów planowania zrównoważonego rozwoju i wyniki badań procesów zachodzących w krajobrazach obszarów cennych przyrodniczo; Rozdział 7: Analiza problemów planowania zrównoważonego rozwoju na wybranych obszarach o istotnej roli w strukturze ekologicznej kraju; Rozdział 8: Badanie procesów zachodzących w strukturze ekologicznej i zagospodarowaniu przestrzennym wybranych obszarów szczególnie cennych przyrodniczo: od skali euroregionu do skali gminy; Cz. 4: Metody i techniki planowania przestrzennego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym; Rozdział 9: Propozycje rozwoju metod planowania zagospodarowania przestzrennego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym; Rozdział 10: Dyskusja;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6485/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Przykłady problemów związanych z planowaniem zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; Rozdział 1: Ochrona środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju w "Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju"; Rozdział 2: Problemy harmonizacji ochrony środowiska przyrodniczego i rozwoju gospodarczego w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego byłych województw: suwalskiego, warszawskiego, chełmskiego, lubelskiego, kieleckiego; Rozdział 3: Planowanie zrównoważonego rozwoju w regionalnych planach zagospodarowania przestrzennego Kampinowskiego Parku Narodowego i Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz w planach ochrony parków krajobrazowych: Suwalskiego, "Pojezierze Łęczyńkie" oraz Zespołów Parkó Krajobrazowych Ponidzia; Rozdział 4: Problemy planowania zrównoważonego rozwoju w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin: Wiżajny, Izabelin, Urszulin, Niemce, Wąwolnica i Wiślnica; Cz. 2: Przykłady wdrażenia koncepcji metodologicznej planowania harmonizującego przyrodę i gospodarkę; Rozdział 5: Polityka ekologiczna Euroregionu Bug; Rozdział 6: Ocena stanu i strategia ochrony różnorodności bilogicznej i krajobrazowej województwa lubelskiego; Rozdział 7: Planowanie ochrony przyrody w Kampinowskim i Polskim Parku Narodowym; Rozdział 8: Planowanie zrównoważonego rozwoju w Kazimierskim Parku Krajobrazowym; Rozdział 9: Ochrona przyrody i krajobrazu w studium gmin Wąwolnica; Rozdział 10: Harmonizacja przyrody i gospodarki w różnych edycjach planów zagospodarowania przestrzennego gminy Niemiec;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6486/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59775 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 59774 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. System ochrony środowiska w Polsce; 2. Ochrona powierzchni ziemi; 3. Zasoby geologiczne - eksploatacja i ochrona; 4. Gospodarka wodna i ochrona wód; 5. Ochrona powietrza; 6. Ochrona i wykorzystanie żywych zasobów przyrody; 7. Gospodarka leśna; 8. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem; 9. Postępowanie z odpadami; 10. Załączniki - wzory dokumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15010 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15009/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. System ochrony środowiska w Polsce; 2. Ochrona powierzchni ziemi; 3. Zasoby geologiczne - eksploatacja i ochrona; 4. Gospodarka wodna i ochrona wód; 5. Ochrona powietrza; 6. Ochrona i wykorzystanie żywych zasobów przyrody; 7. Gospodarka leśna; 8. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem; 9. Postępowanie z odpadami; 10. Załączniki - wzory dokumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32328, 32327 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32326/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13812/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13813/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Sektor turystyki w świetle polityki gospodarczej Unii Europejskiej; Rozdział 2: Prawne podstawy ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych; Rozdział 3; Zasady ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych; Rozdział 4: Horyzontalne instrumenty wspomagające ochronę środowiska w sektorze usług turystycznych; Rozdział 5: Programy Europejskie wspierające ochronę środowiska naturalnego w sektorze usług turystycznych; Rozdział 6: Ochrona środowiska w wybranych regionach turystycznych UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26894, 26893 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26892/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Systemowe podejście do jakości w oparciu o normy ISO serii 9000; Rozdział 2: System zarządzania środowiskowego; Rozdział 3: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; Rozdział 4: Zarządzanie jakością w poszczególnych sektorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22448, 22447, 22446 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22444/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 708)
1. Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym; 2. Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i emisji zanieczyszczeń w Polsce; 3. Istota i sposób pomiaru nakładów i wydatków inwestycyjnych w ochronie środowiska; 4. Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiebiorczości i innowacyjności w przemyśle; 5. Konwersja długu publicznego na inwestycje ochrony środowiska w Polsce; 6. Ocena opłacalności realizacji " Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa"; 7. Zakres pojęcia "szkoda ekologiczna" w ubezpieczeniach ekologicznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again