Form of Work
Książki
(45)
Status
only on-site
(43)
available
(37)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(38)
Czytelnia - Magazyn
(36)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Lipiński Aleksander
(3)
Zarzycki Roman
(3)
Bernaciak Arnold
(2)
Bukowski Zbigniew
(2)
Imbierowicz Mirosław
(2)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(2)
Stelmachowski Marek
(2)
Adamczyk Wacław
(1)
Alberski Robert
(1)
Ball A. S
(1)
Buzek Ludgarda
(1)
Błaszczyk Mieczysław K
(1)
Cebula Jan
(1)
Chmiel Bogusław
(1)
Ciechanowicz Janina
(1)
Cieślak Iwona
(1)
Dmowski Krzysztof
(1)
Dobrzańska Bożena M
(1)
Dobrzański Grzegorz (1963- )
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Gwiazdowicz Dariusz J
(1)
Górka Kazimierz
(1)
Głowiak Bohdan
(1)
Hermanowicz Witold
(1)
Jeżowski Piotr (1948- )
(1)
Kempa Edward
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Korzeniowski Andrzej
(1)
Kozak Danuta
(1)
Kozakiewicz Anna
(1)
Kozakiewicz Michał
(1)
Kramer Matthias
(1)
Kryński Andrzej
(1)
Kuśka Antoni
(1)
Kłobuszowska Aleksandra
(1)
Lisicka Halina
(1)
Maciak Franciszek
(1)
Mackenzie A
(1)
Malewski Krzysztof
(1)
Niećko Jerzy
(1)
Orzechowski Zdzisław (1919- )
(1)
Paczuski Ryszard
(1)
Podolak Małgorzata
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Poskrobko Tomasz
(1)
Prywer Jerzy
(1)
Senetra Adam
(1)
Skiba Katarzyna
(1)
Skrzypek Mieczysław
(1)
Sommer Jerzy
(1)
Stawicka Jolanta
(1)
Stańczak-Strząska Magdalena
(1)
Stefanowicz Tadeusz
(1)
Stefański Marek
(1)
Szpak Jan
(1)
Szymczak-Piątek Małgorzata
(1)
Urbaniec Maria
(1)
Virdee S. R
(1)
Wieczorek Joanna
(1)
Wieczorek Stanisław
(1)
Wierzbicki Zbigniew Tadeusz
(1)
Wilczek Zygmunt
(1)
Winnicki Tomasz
(1)
Wiśniewski Jerzy (1935- )
(1)
Wnuk Zygmunt
(1)
Wyciślik Andrzej
(1)
Żarska Barbara
(1)
Żylicz Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(44)
Subject
Ochrona środowiska
(27)
Środowisko
(16)
Prawo ochrony środowiska
(9)
Ekologia
(6)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(5)
Środowisko człowieka
(4)
Ekorozwój
(3)
Inżynieria środowiska
(3)
Gospodarka
(2)
Krajobraz
(2)
Polityka ochrony środowiska
(2)
Przemysł
(2)
Turystyka
(2)
Bhp
(1)
Biotechnologia środowiska
(1)
Chemia
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Ekonomika zdrowia
(1)
Finansowanie ochrony środowiska
(1)
Jakość produktu
(1)
Kartografia
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Mechanika płynów
(1)
Mikrobiologia przemysłowa
(1)
Ochrona bogactw naturalnych
(1)
Odpady opakowaniowe
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przyroda
(1)
Recykling
(1)
Rekultywacja gruntów
(1)
Sozologia
(1)
Surowce
(1)
Szkody przemysłowe
(1)
Towary
(1)
Transport
(1)
Zagrozenia środowiska
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
Zasoby naturalne
(1)
Środowisko-prawo międzynarodowe-podręcznik akademicki
(1)
Świadomość ekologiczna
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
45 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem w niemiecko-polsko-czeskim porównaniu; 2. Elologiczny, ekonomiczny i społeczny wymiar proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem; 3. Integracja wymogów ekologicznych w procesy decyzyjne przedsiębiorstw w międzynarodowym i europejskim aspekcie, szczególnie w porównaniu niemiecko-polsko-czeskim; 4. Wymogi związane z proekologicznym zarządzaniem przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26516, 26515, 26514, 26513 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26512/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7335-139-6
Cz.1: Atmosfera; Rozdział 1: Ewolucja atmosfery ziemskiej; Rozdział 2: Procesy fotochemiczne w środkowej atmosferze; Rozdział 3: Fotochemia troposfery; Rozdział 4: Antropogeniczne składniki atmosfery; Cz.2: Hydrosfera; Rozdział 5: Woda w przyrodzie; Rozdział 6: Struktura biocenozy w ekosystemie wodnym; Rozdział 7: Krażenie pierwiastków w ekosystemie; Rozdział 8: Charakterystyka ścieków; Rozdział 9: Wpływ ścieków na odbiornik wodny; Rozdział 10: Samooczyszczanie wód powierzchniowych; Rozdział 11: Oczyszczanie ścieków w warunkach sztucznych; Rozdział 12: Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach przydomowych; Rozdział 13: Oczyszczalnie hydrobotaniczne; Rozdział 14: Wybrane zagadnienia prawa wodnego; Cz. 3: Litosfera; Rozdział 15: Ochrona środowiska naturalnego miast; Rozdział 16: Ochrona środowiska naturalnego na wsi; Rozdział 17: Ekologia przemysłowa; Rozdział 18: Toksykologia środowiska naturalnego; Rozdział 19: Przesłanki polityki ekologicznej państwa; Rozdział 20: Wykaz powszechnie stosowanych aktów prawnych dotyczących ochrony gleb;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13397 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13396/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-208-1677-8
1. Podstawy międzynarodowej ochrony biosfery; 2. Zagrożenia i ochrona atmosfery; 3. Zasoby, zanieczyszczenie i ochrona wód; 4. Zagrożenia i ochrona gleb; 5. Zachowanie różnorodności biologicznej; 6. Bezpieczeństwo ekologiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26533, 26532 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26531/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Globalne warunki utrzymania równowagi ekologicznej; 2. Czystość środowiska; 3. Inżynierskie podstawy technologii oczyszczania gazów i ścieków oraz utylizacji odpadów; 4. Radioaktywność; 5. Problemy korozji w ochronie środowiska; 6. Planowanie przestrzeni w aspekcie ochrony środowiska; 7. ekonomiczne problemy ochrony środowiska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2045 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-553/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-553/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-554/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-554/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona przyrody / Jerzy Wiśniewski, Dariusz J. Gwiazdowicz. - Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2004. - 457, [1] s. : il., faks., fot. kolor., mapa, pl., portr., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7160-365-7
1. Twory przyrody i obszary chronione; 2. Krajobraz; 3. Ochrona szaty roślinnej; 4. Ochrona zwierząt; 5. Ochrona różnorodności biologicznej; 6. Edukacja ekologiczna i popularyzacja ochrony przyrody; 7. Instytucje, organizacje, stowarzyszenia i ruchy oraz programy i fundacje ochrony przyrody; 8. Akty normatywne i porozumienia z zakresu ochrony przyrody; 9. Posłowie. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17910/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Ludzkość i przyroda - spojrzenie ogólne; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia i problemy użytkowania i ochrony środowiska; Rozdział 2: Krótka historia użytkowania środowiska; Rozdział 3: Zmiany stanu środowiska w świecie i w Polsce; Rozdział 4: Istota i cechy współczesnego kryzysu ekologicznego; Cz. 3: Problemy środowiskowe; Rozdział 5: Globalne ocieplenie; Rozdział 6: Niszczenie ozonosfery; Rozdział 7: Zagrożenie różnorodności gatunkowej; Rozdział 8: Degradacja gleb; Rozdział 9: Zagrożenia lasów; Rozdział 10: Niedobory i zanieczyszczenia wód; Rozdział 11 : Zdrowotne skutki degradacji środowiska; Cz. 3: Przyczyny degradacji środowiska; Rozdział 12: Zmiany demograficzne; Rozdział 13: Przyczyny kulturowe, naukowe i techniczne degradacji środowiska; Rozdział 14: Przyczyny ekonomiczne degradacji środowiska; Rozdział 15: Globalizacja a środowisko; Cz. 4: Działalność na rzecz ochrony środowiska; Rozdział 16: Motywy i koncepcje ochrony środowiska; Rozdział 17: Trwały i zrównoważony rozwój; Rozdział 18: Ekologiczne podstawy ochrony środowiska; Rozdział 19: Polityka a ochrona środowiska; Rozdział 20: Prawne i organizacyjne podstawy ochrony środowiska; Rozdział 21: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska; Rozdział 22: Instrumenty ochrony środowiska; Rozdział 23: Technika w ochronie środowiska; Rozdział 24: Ochrona środowiska w życiu codziennym; Cz. 5: Humanistyczne aspekty ochrony środowiska; v 25: Społeczny wymiar ochrony środowiska; Rozdział 26: Filozoficzne zagadnienia ochrony środowiska; Rozdział 27: Etyka ekologiczna; Rozdział 28: Religijne podstawy ochrony środowiska; Rozdział 29: Ochrona środowiska w kulturze i sztuce; Rozdział 30: Edukacja ekologiczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32754, 32753 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32752/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse w ochronie środowiska / Marek Stefański. - Włocławek : WSH-E, 2004. - 140, [4] s. : wykr. ; 24 cm.
1. Proekologiczna polityka państwa; 1.1. Konieczność czy potrzeba; 1.2. Cele i zadania systemowe; 1.3. Partnerstwo z biznesem; 1.4. Kształtowanie postaw konsumentów; 1.5. Subsydiowanie działań szkodliwych dla środowiska; 1.6. Ekologizacja sektora finansowego; 1.7. Zarządzanie środowiskiem naturalnym; 1.8. Odpowiedzialność za ochronę środowiska; 1.9. Mechanizmy ekonomiczno-finansowe; 1.10. Inne działania proekologiczne; 2. Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska; 2.1. Koszty ochrony środowiska; 2.2. Analiza globalna; 2.3. Struktura rodzajowa nakładów; 2.4. Źródła finansowania; 3. System finansowania ochrony środowiska; 3.1. Istota systemu; 3.2. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej; 3.3. Instytucja finansujące ochronę środowiska; 4. Środki finansowe i realizowane zadania; 4.1. Finanse funduszy ekologicznych; 4.2. Środki pomocowe Unii Europejskiej; 4.3. Środki pomocy zagranicznej; 4.4. Kredyty bankowe [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-179/3, P-179/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-179/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Chemia sanitarna / Witold Hermanowicz. - Warszawa : Arkady, 1984. - 538 s. : rys., tab., ; 24 cm.
1. Wstęp; 2. Zanieczyszczenie środowisk i jego skutki; 3. Wprowadzenie do chemii sanitarnej; 4. Charakterystyka wód naturalnych i użytkowych; 5. Zasady mechanicznego i fizyczno-chemicznego uzdatniania wody; 6. Dezynfekcja wody; 7. Domieszki i zanieczyszczenia w wodzie do picia i na inne potrzeby oraz ich wpływ na jakość wody; 8. Ocena jakości i przydatności wody na potrzeby komunalne. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1342/XXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
A. Wykłady; 1. Ekologia jako nauka; 2. Ekologia człowieka; 3. Ochrona środowiska i ochrona przyrody w Polsce; 4. Zrównoważony rozwój; B. Przewodnik do ćwiczeń; 1. Człowiek w środowisku przyrodniczym; 2. Gleba jako element środowiska przyrodniczego; 3. Woda jako środowisko życia; 4. Atmosfera jako składnik środowiska naturalnego; 5. Klimat; 6. Wpływ warunków meteorologicznych na organizm człowieka; 7. Biorytmika ustroju; 8. Ekologia krajobrazu; 9. Przydatność środowiska przyrodniczego człowieka dla potrzeb rekreacji; 10. Środowisko przyrodnicze Polski; 11. Zajęcia terenowe z ekologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25342, 25341 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25340/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Krótkie Wykłady)
1. Wprowadzenie do ekologii; 2. Przystosowania organizmów do środowiska; 3. Klimat; 4. Woda; 4. Temperatura; 5. Promieniowanie; 6. Pierwiastki biogenne; 7. Ekologia populacji; 8. Konkurencja; 9. Drapieżnictwo; 10. Pasożytnictwo; 11. Mutualizm; 12. Historie życia organizmów; 13. Ekologia behawioralna; 14. Genatyka populacyjna; 15. Ekologia ekosystemu; 16. Ekologia zgrupowań wielogatunkowych; 17. Dynamika biocenoz; 18. Biomy; 19. Eksploatacja populacji; 20. Zwalczanie szkodników; 21. Ochrona przyrody; 22. Zanieczyszczenia i ocieplanie globalne; 23. Rolnictwo i ekologia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21374, 21373, 21372, 21371 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21370/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Organizacja socjalna populacji - altruizm; Rozdział 2: Przystosowania organizmów do środowiska;Rozdział 3: Zależności międzypopulacyjne w biocenozie; Rozdział 4: Chemiczne oddziaływania między organizmami w biocenozie; Rozdział 5: Funkcjonowanie ekosystemów antropogenicznych; Rozdział 6: Biologiczne metody ochrony roślin; Rozdział 7: Różnorodność biologiczna; Rozdział 8: Problemy ochrony zagrożonych i ginących gatunków roślin i zwierząt; Rozdział 9: Katastrofy ekologiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15959 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15958/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Etapy rozwoju cywilizacji; 2. Czynniki, które doprowadziły do degradacji środowiska; 3. Ocena systuacji globalnej; 4. Najistotniejsze trudności i przeszkody; 5. Szanse na przeciwstawienie sie zagrożeniom; 6. Cele strategiczne; 7. Współpraca międzynarodowa; 8. Etyka ekologiczna; 9. Myślenie ekologiczne; 10. Filozofia ekologiczna; 11. Korzenie ekofilozofii; 12. Wszechświat, Ziemia, życie; 13. Środowisko naturalne; 14. Człowiek i środowisko; 15. Degradacja środowiska; 16. Degradacja gleb rolniczych; 17. Problemy wyżywienia; 18. Energia a środowisko; 19. Charakterystyka sytuacji ekologicznej w Polsce; 20. Strategia ekorozowju Polski; 21. Metody polityki ekologicznej stosowane w krajach OECD; 22. Polityka ekologiczna w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19757, 19756 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19755/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wybrane zagadnienia z ekologii; 2. Człowiek a środowisko; 3. Stan środowiska w Polsce; 4. Ochrona i kształtowanie środowiska; 5. Ekorozwój; 6. Era ekologiczna; 7. Edukacja ekologiczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3793, 3792, 3791, 3790 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3789/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-545/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-545/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-544/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-544/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Prawo międzynarodowe a środowisko; 2. Rozwój międzynarodowego prawa ochrony środowiska; 3. Instytucje międzynarodowe z zakresu ochrony środowiska; 4. Zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska; 5. Rola i znaczenie umów międzynarodowych dla prawa polskiego; 6. Ochrona klimatu; 7.Ochrona powietrza; 8. Ochrona warstwy ozonowej; 9. Ochrona wód morskich; 10. Ochrona wód śródlądowych; 11. Ochrona przyrody; 12. Ochrona przed odpadami; 13. Ochrona przed chemikaliami; 14. Ochrona przed awariami; 15. Oceny oddziaływania na środowisko; 16. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17914 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17913/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo ochrony środowiska / Janina Ciechanowicz. - Koszalin : Miscellanea, 1995. - 274 s. ; 21 cm.
Cz.1: Ogólna; Rozdział 1: Zagadnienia prawnej problematyki ochrony środowiska; Rozdział 2: Rola państwa w zakresie ochrony środowiska; Rozdział 3: Rola prawa w edukacji ekologicznej; Rozdział 4: Ochrona środowiska w świetle prawa międzynarodowego; Rozdział 5: Problemy harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii Europejskiej; Cz.2: Szczegółowa:Najważniejsze kierunki prawnej regulacji ochrony środowiska w Polsce; Rozdział 6: Prawna ochrona przyrody w Polsce; Rozdział7: Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz lasów w Polsce; Rozdział 8: Prawna ochrona powietrza w Polsce; Rozdział 9: Zagadnienia prawne ochrony środowiska przed odpadami i uciążliwościami; Rozdział 10: Prawna ochrona wód i środowiska morskiego; Rozdział 11: Prawne aspekty zarządzania środowiskiem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15481, 15480, 15479, 15478, 15477, 15476, 15475, 15474, 15473 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15472/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42161 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again