Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Jarosz Antoni
(3)
Barnier Michel
(2)
Mascalet Jean-Claude
(2)
Michałowski Andrzej
(2)
Buchcic Elżbieta
(1)
Czartoszewski Jacek Wojciech
(1)
Dołęga Józef Marceli (1940- )
(1)
Famielec Józefa
(1)
Grott Edward (1951- )
(1)
Krupa Jan
(1)
Krysiak Marian Piotr
(1)
Markowski Tadeusz. (1949-)
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Soliński Tomasz (1975- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(8)
Subject
Ochrona środowiska
(11)
Materiały konferencyjne
(3)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(2)
Roztocze
(2)
Banki
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Filozofia ekologiczna
(1)
Finanse
(1)
Geografia
(1)
Geografia stosowana
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Marketing
(1)
Materiały pokonferencyjne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Przestrzeń
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka kulturowa
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Dynowskie, Pogórze
(1)
Turośl (woj. podlaskie; okręg)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Księgi pamiątkowe
(1)
11 results Filter
Book
In basket
1. Szanse rozwoju gospodarstw ekologicznych w powiecie lubaczowskim; 2. Założenia programowe szkolnej edukacji ekologicznej; 3. Przesłanki rozwoju ekoturytyki w powiecie lubaczowskim; 4. Polityka proekologiczna Polski w kontekście procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej; 5. Postawy ekologiczne mieszkańców Roztocza i terenów sąsiadujących; 6. Problemy edukacji międzykulturowej; 7. Świadomość ekologiczna teoria socjologiczna a praktyka badawcza; 8. Cele i zadania ekorozwoju w Polsce; 9. Inwestycje ekologiczne stymulatorem rozwoju w zakresie gospodarki rynkowej; 10. Współpraca między szkołami Polski i Ukrainy w zakresie edukacji ekologicznej; 11. Zasady tworzenia i realizacji programu ekorozwoju gminy; 12. Wykorzystanie narzędzi controllingu na płaszczyźnie finansów publicznych i ekologii; 13. Ochrona przyrodniczych i kulturowych walorów południoworoztaczańskiego Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej; 14. Niektóre problemy ochrony środowiska na pograniczu Polsko- Ukraińskim w regionie Roztocza; 15. Gospodarka odpadami w Województwie Podkarpackim; 16. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza wywołane przez przemysł i motoryzacją; 17. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawnej ochrony środowiska; 18. Nowe aspekty kultury racjonalnego żywienia człowieka; 19. Produkcja żywności ekologicznej w Polsce;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6562, 6561, 6560, 6559, 6558, 6557, 6556, 6555, 6554, 6553, 6552, 6551, 6550 (13 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6549/XX czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 6568, 6567, 6566, 6565, 6564, 6563
No cover
Book
In basket
1. Pro i kontra rozwoju tyrystyki na polsko-ukraińskim pograniczu Roztocza a aspekcie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego; 2. Zmiana wizerunku sąsiada w stosunku Polsko-Ukraińskich; 3. Perspektywy kolei jako ekologicznego środka transportu w powiecie lubaczowskim; 4. O łagodzącym wpływie rekreacji; 5. Lubaczów na szlaku pielgrzymkowym Europy; 6. Rola instrumentów marketingu mix w rozwoju agroturystyki; 7. Społeczna percepcja bilansu zysków i strat w sytuacji podejmowania inwestycji o znaczeniu ekologicznym; 8. Źródła finansowania inwestycji komunalnych; 9. Walory kulturowe i przyrodnicze jako podstawa funkcji turystycznej obszarów przygranicznych; 10. Dzieje i walory uzdrowiska w Horyńcu; 11. Architektura dworsko-pałacowa w okolicach Lubaczowa; 12. Zmiany osadnictwa na Roztoczu Rawskim; 13. Architektura drewniana w promocji tyrystycznej i aktywizacji gospodarczej Roztocza; 14. Kamieniarstwo na Roztoczu-próba porównania ośrodków bruśnieńskiego i józefowskiego; 15. Polskie przysłowia jako wytwór, dobro i dziedzictwo kulturowe w zarysie historycznym;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6576, 6575, 6574, 6573, 6572, 6571, 6570 (7 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6569/XX czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 6588, 6587, 6586, 6585, 6584, 6583, 6582, 6581, 6580, 6579, 6578, 6577
Book
In basket
1. Przyroda w aspekcie estetycznym; 2. Prawo do środowiska jako prawo człowieka; 3. Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej a edukacja w zakresie wspólnotowego prawa ochrony środowiska; 4. Ochrona przyrody w prawie międzynarodowym; 5. Karnoprocesowe aspekty ścigania przestępstw przeciwko środowisku; 6. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska.Zagadnienia podstawowe; 7. Zabytkowy krajobraz kulturowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13811, 13207 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13206/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Badania preferencji nabywców dotyczących opakowań produktów mleczarskich; 2. Marketing w przedsiębiorstwie XXI wieku czyli marketing wirtualny; 3. Planowanie krótkoterminowe w gospodarstwach indywidualnych; 4. Kryteria wyboru i wdrażania systemu informatycznego do rachunkowości zarządcze i controllingu finansowego; 5. Rola i znaczenie sprawności w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa; 6. Zastosowanie dźwigni operacyjnej w planowaniu zysku; 7. Ocena rynku ubezpieczeń indywidualnych na zycie w opinii konsumentów; 8. Reklama w Internecie; 9. Kryteria usprawniania organizacji zasobów ludzkich z uwzględnieniem struktury zatrudnienia; 10. Zarządzanie w warunkach globalizacji; 11. Zastosowanie wybranych technik organizatorskich w badaniach przesiewowych dysfunkcji narządu ruchu; 12. Kolory w reklamie; 13. Rola kariery indywidualnej w nowoczesnym przedsiębiorstwie; 14. Zastosowanie modelu macierzowego do zarządzania; 15. Selektywność percepcji w odbiorze przekazu reklamowego; 16. Twórcze rozwiązywanie problemów - efektywny sposób na osiągnięcie sukcesu; 17. Kadra zarządzająca - gwarant sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; 18. Organizacja systemu wspomagania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie; 19. Jakość produkcji wymogiem końca XX wieku; 20. Telepraca a koncepcja. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4021, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4010, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4004, 4003 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4002/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13812/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13813/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce; 2. Doświadczenia w finansowaniu ochrony srodowiska w Polsce; 3. Rola funduszy ekologicznych w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce; 4. Rola jednostek administracji samorządowej i rządowej w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce; 5. Wpływ integracji z Unią Europejską na finansowanie ochrony środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19286, 19285 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19284/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37760 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37756 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40710, 40709, 40708, 40707, 40706 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40705 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 210)
I. Wielkoprzestrzenne projekty inwestycyjne i ich konsekwencje dla przestrzeni; 1. Tadeusz Markowski, Andrzej Stasiak, Polska przestrzeń wobec integracji z Unią Europejską; 2. Marek Bryx, Prawne i finansowe aspekty rewitalizacji polskich miast; 3. Zbigniew K. Zuziak, Wielkoprzestrzenne projekty inwestycyjne w strefach śródmiejskich; 4. Piotr Lorens, Tożsamość a autentyzm przestrzeni publicznej współczesnych wielkoskalowych założeń urbanistycznych; 5. Stanisław Szwankowski, Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskich portów morskich; 6. Andrzej Ruciński, Inwestycje infrastrukturalne transportu lotniczego jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni; 7. Tomasz Parteka, Transeuropejskie sieci transportowe w kształtowaniu konkurencyjnej przestrzeni europejskiej i polskiej; 8. Daniel Załuski, Nowe oblicze kolei; II. Głosy w dyskusji; 1. Danuta Kochanowska, O potrzebie polityki przestrzennej w rozwoju polskich miast; 2. Danuta Rucińska, Niedoinwestowanie obiektów transportowych jako ograniczenie rozwoju polskiej przestrzeni; 3. Jadwiga Zatorska-Sadurska, Łagodzenie konfliktów między zagospodarowaniem infrastrukturalnym a ochroną przyrody; 4. Dominik Drzazga, Wnioski końcowe z jubileuszowej konferencji naukowej z okazji 45-lecia KPZK PAN; 5. Stanowisko KPZK PAN w sprawie służb administracji publicznej zajmujących się gospodarką przestrzenną. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again