Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Chmielewski Tadeusz J
(2)
Cieślak Iwona
(1)
Hernik Józef
(1)
Markowski Tadeusz. (1949-)
(1)
Senetra Adam
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Ochrona środowiska
(5)
Planowanie przestrzenne
(3)
Ekorozwój
(2)
Krajobraz
(2)
Geografia
(1)
Geografia stosowana
(1)
Kartografia
(1)
Przestrzeń
(1)
Turystyka
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34576 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34575/XXVII/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Cele, obiekty i metody badań; Rozdział 1: Uwarunkowania i cele odjęcia pracy; Rozdział 2: Wybór obiektów badań; Rozdział 3: Struktura pracy i metody badawcze; Cz. 2: Ewolucja metod i technik ochrony środowiska przyrodniczego w systemie planowania zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 4: Problem harmonii i dysharmonii natury i kultury na przestrzeni dziejów: ewolucja motywów i metod postępowania; Rozdział 5: Rola, metody i techniki ochrony środowiska przyrodniczego w systemie planowania zagospodarowania przestrzennego w Polsce, w latach 1918-2000; Rozdział 6: Ochrona środowiska przyrodniczego w systemie planowania przestrzennego Unii Europejskiej; Cz. 3: Analiza problemów planowania zrównoważonego rozwoju i wyniki badań procesów zachodzących w krajobrazach obszarów cennych przyrodniczo; Rozdział 7: Analiza problemów planowania zrównoważonego rozwoju na wybranych obszarach o istotnej roli w strukturze ekologicznej kraju; Rozdział 8: Badanie procesów zachodzących w strukturze ekologicznej i zagospodarowaniu przestrzennym wybranych obszarów szczególnie cennych przyrodniczo: od skali euroregionu do skali gminy; Cz. 4: Metody i techniki planowania przestrzennego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym; Rozdział 9: Propozycje rozwoju metod planowania zagospodarowania przestzrennego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym; Rozdział 10: Dyskusja;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6485/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Przykłady problemów związanych z planowaniem zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; Rozdział 1: Ochrona środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju w "Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju"; Rozdział 2: Problemy harmonizacji ochrony środowiska przyrodniczego i rozwoju gospodarczego w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego byłych województw: suwalskiego, warszawskiego, chełmskiego, lubelskiego, kieleckiego; Rozdział 3: Planowanie zrównoważonego rozwoju w regionalnych planach zagospodarowania przestrzennego Kampinowskiego Parku Narodowego i Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz w planach ochrony parków krajobrazowych: Suwalskiego, "Pojezierze Łęczyńkie" oraz Zespołów Parkó Krajobrazowych Ponidzia; Rozdział 4: Problemy planowania zrównoważonego rozwoju w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin: Wiżajny, Izabelin, Urszulin, Niemce, Wąwolnica i Wiślnica; Cz. 2: Przykłady wdrażenia koncepcji metodologicznej planowania harmonizującego przyrodę i gospodarkę; Rozdział 5: Polityka ekologiczna Euroregionu Bug; Rozdział 6: Ocena stanu i strategia ochrony różnorodności bilogicznej i krajobrazowej województwa lubelskiego; Rozdział 7: Planowanie ochrony przyrody w Kampinowskim i Polskim Parku Narodowym; Rozdział 8: Planowanie zrównoważonego rozwoju w Kazimierskim Parku Krajobrazowym; Rozdział 9: Ochrona przyrody i krajobrazu w studium gmin Wąwolnica; Rozdział 10: Harmonizacja przyrody i gospodarki w różnych edycjach planów zagospodarowania przestrzennego gminy Niemiec;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6486/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni / Adam Senetra, Iwona Cieślak. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 117, [2] s., [8] s. tabl. : mapy kolor., rys., tab., wykr. ; 24 cm.
1. Pojęcia podstawowe; 2. Podstawy metody bonitacyjnej; 3. Teoria pól podstaowych oceny; 4. Metody oceny i waloryzacji przestrzeni wiejskich na cele rekreacji; 5. Ocena i waloryzacja krajobrazu; 6. Zastosowanie map wartości; 7. Jakościowo-ilośiowa metoda waloryzacji przestrzeni na cele rekreacyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26938, 26937 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26936/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 210)
I. Wielkoprzestrzenne projekty inwestycyjne i ich konsekwencje dla przestrzeni; 1. Tadeusz Markowski, Andrzej Stasiak, Polska przestrzeń wobec integracji z Unią Europejską; 2. Marek Bryx, Prawne i finansowe aspekty rewitalizacji polskich miast; 3. Zbigniew K. Zuziak, Wielkoprzestrzenne projekty inwestycyjne w strefach śródmiejskich; 4. Piotr Lorens, Tożsamość a autentyzm przestrzeni publicznej współczesnych wielkoskalowych założeń urbanistycznych; 5. Stanisław Szwankowski, Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskich portów morskich; 6. Andrzej Ruciński, Inwestycje infrastrukturalne transportu lotniczego jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni; 7. Tomasz Parteka, Transeuropejskie sieci transportowe w kształtowaniu konkurencyjnej przestrzeni europejskiej i polskiej; 8. Daniel Załuski, Nowe oblicze kolei; II. Głosy w dyskusji; 1. Danuta Kochanowska, O potrzebie polityki przestrzennej w rozwoju polskich miast; 2. Danuta Rucińska, Niedoinwestowanie obiektów transportowych jako ograniczenie rozwoju polskiej przestrzeni; 3. Jadwiga Zatorska-Sadurska, Łagodzenie konfliktów między zagospodarowaniem infrastrukturalnym a ochroną przyrody; 4. Dominik Drzazga, Wnioski końcowe z jubileuszowej konferencji naukowej z okazji 45-lecia KPZK PAN; 5. Stanowisko KPZK PAN w sprawie służb administracji publicznej zajmujących się gospodarką przestrzenną. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again