Forma i typ
Książki
(14)
Dostępność
dostępne
(14)
tylko na miejscu
(14)
Placówka
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Autor
Prystupa Mieczysław
(2)
Bryx Marek
(1)
Cicharska Magdalena
(1)
Gawron Henryk
(1)
Główka Gabriel
(1)
Hycner Ryszard
(1)
Jagielski Andrzej (1946- )
(1)
Konowalczuk Jan
(1)
Kucharska-Stasiak Ewa
(1)
Marczewska Barbara (geodeta)
(1)
Nalepka Adam
(1)
Piasek Zbigniew
(1)
Rygiel Kazimierz
(1)
Stachura Ewa
(1)
Szachułowicz Jan
(1)
Wierzbowski Błażej Franciszek (1946- )
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(14)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(13)
Temat
Nieruchomości
(14)
Geodezja
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bankowość hipoteczna
(1)
Budownictwo
(1)
Finansowanie nieruchomości
(1)
Hipoteka
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Miernictwo
(1)
Wycena nieruchomości
(1)
Własność nieruchoma
(1)
Zabezpieczenie kredytu
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(1)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7417-128-6
1.Istota i rodzaje inwestycji oraz rodzaje i cele inwestorów na rynku nieruchomości; 2. Metodyka analizy rynku nieruchomości; 3. Przygotowanie projektu inwestycyjnego dla nieruchomości; 4. Przychody, koszty eksploatacji i dochody nieruchomości; 5. Źródła finansowania inwestycji w nieruchomości; 6. Metody oceny efektywności inwestycji w nieruchomości; 7. Ryzyko inwestowania w nieruchomości;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-671/2, P-671/1, 23953 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23952/XXXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-208-1695-2
Część 1: Elementy marketingu-mix na rynku nieruchomości; Rozdział 1: Rynek nieruchomości w Polsce; Rozdział 2: Nieruchomości jako produkt marketingowy; Rozdział 3: Kształtowanie cen nieruchomości; Rozdział 4: Dystrybucja na rynku nieruchomości; Rozdział 5: Promocja na rynku nieruchomości; Część 2: Strategie marketingowe podmiotów rynku nieruchomości mieszkaniowych; Rozdział 6: Istota i ogólna klasyfikacja strategii marketingowych; Rozdział 7: Analiza strategiczna makrootoczenia podmiotów rynku nieruchomości mieszkaniowych; Rozdział 8: analiza otoczenia konkurencyjnego podmiotów rynku nieruchomości mieszkaniowych; Rozdział 9: Strategie marketingowe w zastosowaniu do podmiotów rynku nieruchomości mieszkaniowych. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29654, 29653 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29652/XXXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy; Rozdział 2: Rynek nieruchomości; Rozdział 3: Model funkcjonowania rynku nieruchomości; Rozdział 4: Rynek nieruchomości a gospodarka; Rozdział 5: Wartość nieruchomości; Rozdział 6: Model wyceny rynkowej nieruchomości; Rozdział 7: Finansowanie rynku nieruchomości; Rozdział 8: Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości; Rozdział 9; Procesy deweloperskie; Rozdział 10: Zarządzanie nieruchomościami; Rozdział 11: Trendy rozwoju rynków nieruchomości.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23482, 23481, 23480, 23189, 23188, 23187, 23186 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23185/XXXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Nieruchomości)
Rozdział 1: Organizacja i funkcjonowanie rynku nieruchomości; Rozdział 2: Regulacje prawne dotyczące nieruchomościu; Rozdział 3: Rynkowa wartość nieruchomości; Rozdział 4: Zarządzanie nieruchomością; Rozdział 5: Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomością; Rozdział 6: Zarządzanie ryzykiem utraty mienia, bezpieczeństwa, awarii; Rozdział 7: Sytuacja prawna i zawodowa zarządcy nieruchomości;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23042, 23041 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23040/XXXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Nieruchomości jako przedmiot zarządzania; 2. Zakres funkcjonalny zarządzania nieruchomiściami; 3. Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną; 4. Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24304, 24303 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24302/XXXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Nieruchomości - podstawowe definicje i funkcje; Rozdział 2: Charakterystyka praw do nieruchomości. Prawa rzeczowe, trwały zarząd oraz prawa obligacyjne; Rozdział 3: Wartość nieruchomości - typy, rodzaje, definicje. Usytuowanie w przepisach prawa oraz normach zawodowych w zakresie wyceny; Rozdział 4: Ile jst warta nieruchomość? Metodologia wycen nieruchomości; Rozdział 5: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarki nieruchomościami;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23174, 23173, 23172, 23171 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23170/XXXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ekonomia - Wydawnictwo C. H. Beck. Nieruchomości)
1.Metodyczne podstawy wyceny; 2. Szacowanie wartości specjalistycznych nieruchomości przedsiębiorstw; 3.Przykłady wycen nieruchomości przedsiębiorstw [BM]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-690/3, P-690/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-690/1/XXXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Podstawowe definicje dotyczące nieruchomości i przedsiębiorstw; 2.Koncepcje wartości w wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw; 3.Podstawowe funkcje i cele wyceny; 4.Teoria wartości pieniądza w czasie jako podstawa wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym; 5.Zasady projekcji dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw; 6.Stopy używane do wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw; 7. Metody i techniki podejścia dochodowego stosowane w wycenie nieruchomości; 8.Metody określania wartości rynkowej przedsiębiorstw [BM]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-689/2, P-689/1, 33692, 33691 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33690/XXXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Nieruchomości)
Cz. 1. Magdalena Cicharska, Łukasz Reksa, Nieruchomość jako przedmiot finansowania; Cz. 2. Gabriel Główka, Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości; Cz. 3. Gabriel Główka, Łukasz Reksa, System bankowości hipotecznej w Polsce; Cz. 4. Magdalena Cicharska, Łukasz Reksa, Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym; Cz. 5. Agata Jurek- Zbrojska, Hipoteka i inne zabezpieczenia kredytu na finansowanie inwestycji w nieruchomości; Cz. 6. Elżbieta Mączńska, Wycena nieruchomości w celu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego; Cz. 7. Magdalena Mikołajczyk, Perspektywy rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30823, 30822 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30821/XXXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Analiza metod wycen nieruchomości; 2. Przykłady raportów wycen nieruchomości; 3. Aplikacje matematycznego opisu powierzchni topograficznej; 4. Numeryczne obliczanie pojemności zbiorników retencyjnych i kubatur mas ziemnych dużych nasypów; 5. Technika termograficzna do określania stanów termicznych budynków i środowisk; 6. Metody pomiaru infrastruktury podziemnej z zastosowaniem generatorów fal elektromagnetycznych; 7. Krzywe przejściowe; 8. Próbne obciążenia gruntu i pali fundamentowych pod konstrukcje budowlane.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31754, 31753 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 31752/XXXII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Gospodarka nieruchomościami / Błażej Franciszek Wierzbowski. - Wyd. 2, stan prawny na 30 czerwca. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. - 287, [1] s ; 21 cm.
(Podstawy Prawa)
Rozdział 1: Pojęcia podstawowe; Rozdział 2: Publiczne rejestry w gospodarce nieruchomościami; Rozdział 3: Planowanie i urządzanie przestrzeni; Rozdział 4: Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi; Rozdział 5: Przeniesienie własności nieruchomości; Rozdział 6: Prawo wywłaszczeniowe; Rozdział 7: Podatki i inne daniny publiczne; Rozdział 8: Reglamentacja zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30478, 30477, 30476, 30475 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30474/XXXI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41224 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41223/XXXII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Gospodarka nieruchomościami / Jan Szachułowicz. - Wyd. 2, stan prawny na 1 grudnia 2004 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005. - 328 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Obrót nieruchomowściami pomiędzy podmiotami administracji publicznej; Rozdział 3: Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami admianistracji publicznej a innymi osobami; Rozdział 4: Ograniczenia prawa własności; Rozdział 5: Podział nieruchomości; Rozdział 6: Scalanie i podział nieruchomości; Rozdział : Urządzenia infrastruktury technicznej; Rozdział 8: Ustawowe prawo pierwokupu; Rozdział 9: Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Rozdział 10: Wycena nieruchomości; Rozdział 11: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 12: Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23058, 23057, 23056, 23055 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23054/XXXI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Zagadneinai geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami; Rozdział 1: Informacje ogólne, skróty pojęć, definicje; Rozdział 2: Podstawowe wiadomości z zakresu gospodarki nieruchomościami; Rozdział 3: Procesy geodezyjno-prawne związane z geodezyjną obsługą; Rozdział 4: Podstawowe zasady formalnoprawne wykonawstwa geodezyjnego; Rozdział 5: Działania ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; Rozdział 6: Rodzaje i zakres dokumentacji w pracach dotyczących geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami; Rozdział 7: Zmiany informacji o terenie w zakresie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości; Rozdział 8: Informacja o terenie jako wyróznik procesów związanych z gospodarką nieruchomościami;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23169, 23168, 23167, 23166 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23165/XXXI czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej