Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Kucharska-Stasiak Ewa
(2)
Gawron Henryk (1946- )
(1)
Kanigowski Krzysztof
(1)
Trojanek Radosław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Nieruchomości
(4)
Banki hipoteczne
(1)
Dane statystyczne
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Mieszkania
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Towarzystwa kredytowe miejskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
Nieruchomość a rynek / Ewa Kucharska-Stasiak. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 261 [3] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-14446-7
Rozdział 1: Specyfika nieruchomości jako dobra ekonomicznego; Rozdział 2: Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości; Rozdział 3: Wartość nieruchomości jako kategoria ekonomiczna; Rozdział 4: Model wyceny rynkowej nieruchumości;; Rozdział 5: Inwestowanie w nieruchomości na tle innych instrumentów finansowych; Rozdział 6: Procesy deweloprskie; Rozdział 7: Finansowanie rozwoju nieruchomości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 16437 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16436/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy; Rozdział 2: Rynek nieruchomości; Rozdział 3: Model funkcjonowania rynku nieruchomości; Rozdział 4: Rynek nieruchomości a gospodarka; Rozdział 5: Wartość nieruchomości; Rozdział 6: Model wyceny rynkowej nieruchomości; Rozdział 7: Finansowanie rynku nieruchomości; Rozdział 8: Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości; Rozdział 9; Procesy deweloperskie; Rozdział 10: Zarządzanie nieruchomościami; Rozdział 11: Trendy rozwoju rynków nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23482, 23481, 23480, 23189, 23188, 23187, 23186 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23185/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 192)
1. Ewa Kucharska-Stasiak, Odwzorowanie rynku w procesie wyceny; 2. Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Uwarunkowania i zróżnicowanie lokalnych rynków mieszkaniowych w Polsce; 3. Iwona Foryś, Prawidłowości na rynku nieruchomości na przykładzie lokalnego rynku mieszkaniowego; 4. Anita Zakręt, Metody badania czynników wpływających na wartość lokali mieszalnych we Wrocławiu; 5. Maria Wąsowicz, Obecny stan i możliwości rozwoju rynku nieruchomości biurowych we Wrocławiu; 6. Małgorzata Krajewska, Kształtowanie sie wartości gruntów w strefie podmiejskiej miasta Bydgoszczy; 7. Katarzyna Kania, Bartłomiej Marona, Bariery w prowadzeniu działalności laddeweloperskiej na przykładzie Krakowa; 8. Małgorzata Rymarzak, Ewelina Nawrocka, Rynek powierzchni handlowej w aglomeracji trójmiejskiej; 9. Patrycja Kowalczyk, Analiza wrocławskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych; 10. Dariusz Trojanowski, Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami hotelowymi na przykładzie województwa pomorskiego; 11. Katarzyna Śmietana, Elżbieta Zagórska, Źródła informacji do celów prowadzenia badań rynku nieruchomości przemysłowych i poprzemysłowych w województwie śląskim; 12. Marcin Sitek, Tendencje rozwojowe lokalnego rynku nieruchomości w Częstochowie; 13. Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian, Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce; 14. Konrad Żelazowski, Determinanty zmian cen nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie rynku łódzkiego; 15. Barbara Stolińska, Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - w świetle badań ankietowych; 16. Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Koniunktura w budownictwie jako czynnik rozwoju rynku deweloperskiego; 17. Gabriel Główka, Kredyty walutowe na polskim rynku mieszkaniowym [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Rynek nieruchomości mieszkaniowych; 2. Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych; 3. Fluktuacje cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych; 4. Indeksy cen mieszkań w wybranych miastach w Polsce; 5. Wahania cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach w Polsce. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34538 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34537/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bank hipoteczny a rynek nieruchomości / Krzysztof Kanigowski. - Warszawa : Twigger, 2001. - 259 [1], XIV s. : il. ; 21 cm.
Cz. 1: Instrukcje kredytu hipotecznego na ziemiach polskich; 1. Towarzystwa kredytowe; 2 Likwidacja instytucji kredytu długoterminowego w Polsce; Cz.2: Specjalistyczny bank hipoteczny; 1. Geneza ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych; 2. Zasady tworzenia banków hipotecznych; 3. Standard bezpieczeństwa banków hipotecznych -"łańcuch zabezpieczeń"; 4. List zastawny; 5. Nadzór nad działalnością banków hipotecznych; Cz.3: Ryzyko rynku nieruchomości; 1. Specyfika rynku nieruchomości; 2. Wpływ działalności banków na cykle rynku nieruchomości; 3. Kryzysy na rynkach nieruchomości a kryzysy bankowe; 4. Rozwój rynku kredytów hipotecznych w Europie; 5. Ryzyko bankowe na rynku nieruchomości - działania władz nadzorczych; 6. Analiza rynku nieruchomości; Cz.4: Wartość nieruchomości a kredyt hipoteczny; 1. Pojęcie wartości nieruchomości w Europie; 2. Wartość nieruchomości w polskim prawie; Cz.5: Ocena ryzyka zabezpieczenia hipotecznego; 1. Znaczenie zabezpieczenia wierzytelności banku hipotecznego; 2. Value at Risk a bankowo - hipoteczna wartość nieruchomości; 3. Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości - subiektywna ocena ryzyka; 4. Procedury określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości; 5. Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości a wartość rynkowa; 6. Rzeczoznawstwo majątkowe w kontekście wymogów bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32099, 32098, 32097, 14921 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14920/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again