Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Stabryła Adam
(2)
Siemiński Waldemar
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Topczewska Teresa
(1)
Źróbek Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Nieruchomości
(5)
Inwestowanie w nieruchomości
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Nieruchomości Skarbu Państwa
(1)
Nieruchomości mieszkaniowe
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Samorząd gminny
(1)
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
(1)
Zarządzanie nieruchomościami
(1)
Subject: time
1989-
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 850)
1. Adam Nalepka, Outsourcing jako narzędzie racjonalizacji zarządzania nieruchomościami; 2. Małgorzata Furmańska-Oćwieja, Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007; 3. Andrzej Kosecki, Edyta Plebankiewicz, Zasady formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców przez zamawiających roboty budowlane; 4. Michał Głuszak, Eksperyment conjoint jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości; 5. Agnieszka Małkowska, Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym; 6. Bartłomiej Marona, Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce; 7. Agnieszka Telega, Wpływ ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości; 8. Małgorzata Uhruska, Klasyfikacja efektów zarządzania wartością nieruchomości; 9. Joanna Węgrzyn, Podwykonawca robót budowlanych w zamówieniach publicznych; 10. Andrzej Muczyński, Metodyka wspomagania przemieszczeń najemców w procesie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy miejskiej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ryszard Źróbek - Gospodarkma nieruchomościami - pojęcie i zakres w ujęciu dynamicznym ; 2. Zbigniew Sujkowski - Informacja w procesie gospodarowania i zarządzania Nieruchomościami; 3. Andrzej Muczyński - Zasady gospodarowania gminnymi zasobami lokali użytkowych na przykładzie miasta Olsztyna; 4. Roman Przedwojski - Praktyczne aspekty tzw. małego uwłaszczenia na majątku spółdzielni mieszkaniowych; 5. Roman Przedwojski, Ewa Przedwojska - Prawo do mieszkań w spółdzielczych budynkach wielorodzinnych w aspekcie ważniejszych aktów prawnych w latach 1920-2004; 6. Roman Przedwojski - Sytuacja prawna spółdzielni mieszkaniowych wobec zmian ustawowych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo jego własności; 7. Jan Okorski - Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym i ich wpływ na działalność spółdzielni mieszkaniowych; 8. Sabina Źróbek - Szacowanie nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora - problematyka prawna i metodyczna; 9. Radosław Cellmer, Andrzej Korzun - Opracowanie mapy wartości gruntów na potrzeby gospodarki nieruchomościami; 10. Ryszard A. Izdebski, Andrzej Muczyński - Finansowanie inwestycji mieszkaniowych kredytem hipotecznym ze szczególnym uwzględnieniem oferty Multibanku; 11. Andrzej Muczyński, Adelajda Turbaczewska - Analiza i ocena istniejącego stanu zasobu lokalowego miasta Olsztyna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23234, 23233, 23232, 23231 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23230/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 792)
1.Makroekonomiczne uwarunkowania rynku mieszkaniowego w Polsce; 2.Rozwój sektora budowlanego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej; 3.Uwarunkowania wzrostu wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnych; 4.Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań; 5.Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości; 6.Wartość rynkowa i wartość inwestycyjna nieruchomości gruntowych w procesach land developerskich; 7.Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych; 8.Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych; 9.Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy; 10.Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 687)
1. Projektowanie systemu zarządzania nieruchomościami; 2. Wielkość i struktura krakowskiego ryzyka nieruchomości; 3. Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002; 4. Ceny na rynku nieruchomości lokalnych w Krakowie na tle innych miast Polski ( stan na I półrocze 2003 r.); 5. Praktyka ochrony i odnowy zabytków w Polsce w świetle przepisów prawnych oraz standardów międzynarodowych; 6. Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości; 7. Przykład zastosowania outsourcingu w zarządzaniu spółdzielczym zasobem mieszkaniowym; 8. Propozycja metodyki oceny sposobów fiansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw; 9. Systemy informacji o nieruchomościach; 10. Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach; 11. Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomościami; 12. Istota i zakres marketingu w obrocie nieruchomościami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rola i zadania gminy a polityka państwa w zakresie gospodarki gruntami; Rozdział 2: Instrumenty gospodarki gruntami w dyspozycji samorządu gminnego; Rozdział 3: Strategia marketingowa gminy w gospodarce gruntami; Rozdział 4: Lokalna polityka gospodarowania gruntami; Rozdział 5: Gospodarka gruntami w programach operacyjnych; Rozdział 6: Kształtowanie dochodów i wydatków gminy związanych z gospodarką nieruchomościami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20055, 20054, 20053, 20052 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20051/XXXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again