Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Długosz Piotr
(1)
Garbicz Marek
(1)
Jarosz Maria
(1)
Niezgoda Marian (1943- )
(1)
Pacho Wojciech
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Nierówności społeczne
(3)
Polska
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Aspiracje
(1)
Bezrobocie
(1)
Ceny
(1)
Jakość życia
(1)
Nierówność społeczna
(1)
Podział dochodu
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Uczniowie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Małopolskie, województwo
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 19)
1. Tomasz Grzegorz Grosse, Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro; 2. Paweł Młodkowski, Monetary Policy Stance of the EMU Countries in the Pre-Integration Period; 3. Barbara Siuta-Tokarska, Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa; 4. Julia Włodarczyk, Koncentracja i rozpraszanie pieniądza w systemie fiskalnym; 5. Anatoliy Tkach, Instytucjonalna modernizacja rozwoju gospodarczego; 6. Dorota Kuder, Pojęcie instytucji w teorii ekonomii; 7. Damian S. Pyrkosz, The role of culture in the process of modernization - the case of American agricultural policy; 8. Waldemar Tyc, Inżynieria finansowa - innowacja, wiwisekcja czy metafizyka?; 9. Daniel Kucharek, Oddziaływanie kryzysu finansowego w Europejskiej Unii Monetarnej na handel papierami wartościowymi na wybranych giełdach europejskich; 10. Natalia Iwaszczuk, Zastosowanie opcji azjatyckich w celu ograniczenia ryzyka gwałtownych zmian na rynkach finansowych; 11. Magdalena Tusińska, Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicznej; 12. Marie Gabrysova, Wybrane aspekty innowacji i modernizacji gospodarki na przykładzie Czech; 13. Alina Szewc-Rogalska, Małgorzata Leszczyńska, Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki; 14. Katarzyna Puchalska, Barriers of foreign investment attractiveness in the podkarpackie region in the opinion of joint venture companies; 15. Magdalena Cyrek, Procesy modernizacji struktury międzynarodowej wymiany handlowej usług w Polsce; 16. Patrycja Graca-Gelert, Wpływ liberalizacji handlu związanej z integracją z Unią Europejską na zróżnicowanie dochodów w Polsce; 17. Mieczysław Dobija, Samofinansowanie pracy podstawą bezdeficytowej gospodarki; 18. Wojciech Kozioł, Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego; 19. Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar, Wykształcenie jako czynnik determinujący poziom dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w regionie podkarpackim; 20. Global positions of economic universities; 21. Karol Siebyła, Szwedzka i duńska polityka rynku pracy w latach 1950-2005; 22. Anna Barwińska-Małajowicz, "Y Generation" on the contemporary labour market - dark fiction or completely new quality?; 23. Małgorzata Podogrodzka, Zmiany demograficznych struktur ludności jako determinant poziomu wydatków konsumpcyjnych; 24. Barbara Fura, Marek Fura, Aktywność zawodowa na emeryturze szansą na niwelowanie społeczno-ekonomicznych nierówności międzygeneracyjnych; 25. Roman Garbiec, Perspektywy rozwoju pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych jako narzędzia polityki społecznej w Polsce; 26. Barbara Wojsznis, Rozwój województwa podlaskiego a polityka spójności; 27. Danuta Kołodziejczyk, Znaczenie kapitału ludzkiego w budowie spójności społeczno-gospodarczej w wymiarze lokalnym (na przykładzie woj. mazowieckiego); 28. Elżbieta Inglot-Brzęk, Brak dostępu do Internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego; 29. Halyna Szczerba, Roksolana Jaremkevich, Czas wolny i wypoczynek współczesnej młodzieży ukraińskiej; 30. Sylwester Makarski, Konkurencyjność przedsiębiorstw i jej uwarunkowania (na przykładzie firm z woj. podkarpackiego); 31. Anna Mazurkiewicz, Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty); 32. Kazimierz W. Krupa, Wybrane aspekty kwantyfikacji EVA; 33. Przemysław Kobus, Janusz Zrobek, Marketing terytorialny a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju; 34. Tadeusz Pliszka, Katastrofy immanentnym elementem bytu przyrodniczego i społecznego; 35. Paweł Frączek, Konwencja z Aarhus a prawna ochrona złóż węgla brunatnego w Polsce; 36. Tomasz Żołyniak, Rozwój i modernizacja sektora energetycznego poprzez inwestycje w energetykę rozproszoną; 37. Michał Gabriel Woźniak, Recenzja publikacji: Zarys ekonomii sektora publicznego, red Marcin Brol. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2010, ss 241. [O]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1565/2, P-1565/1 (2 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 082/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Leszek K. Gilejko: Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim; 2. Marek W. Kozak: Dysproporcje materialne i edukacyjne w układzie terytorialnym; 3. Krzysztof Jasiecki: O nieznanych, z reguły nie badanych kręgach bogactwa; 4. Piotr Kozarzewski: Zasoby i strategie gospodarstw domowych u progu kryzysu; 5. Marta Danecka, Adam Kęska: Migracje a rynek pracy; 6. Juliusz Gardawski: Związki zawodowe w sporach o egalitaryzm; 7. Ewa Nalewajko: Populizm w polskiej polityce; 8. Katarzyna Abramczuk: Zróżnicowanie zaufania społecznego; 9. Zofia Kinowska: Obywatelki i obywatele – równe i równiejsi?; 10. Maria Jarosz, Marek W. Kozak: Konkluzje. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35548 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35482/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wzrost gospodarczy a bezrobocie; 1. Wzrost gospodarczy a polityka płac efektywnościowych; 2. Postęp techniczny i polityka płac efektywnościowych a wzrost gospodarczych i bezrobocie. Przegląd literatury - wybrane modele; 3. Podatki a wzrost; 4. System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie; 5. Metody wyznaczania naturalnej stopy bezrobocia; 6. Problemy bezrobocia w opinii społecznej - próba wyjaśnienia zjawisk emigracji; Część 2: Tendencje w podziale dochodów w gospodarce polskiej w okresie transformacji; 1. Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska; 2. Nierówności dochodowe w świetle badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny; 3. Regionalne dysproporcje dochodowe w Polsce; 4. Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy w 2004 roku; 5. Rosnące nierówności dochodowe w Polsce po 1990 roku - próba opisu mechanizmów; 6. Własność a nierówności i bezrobocie; 7. Progresja podatkowa jako instrument adaptacyjny obciążeń podatkowych do nierówności dochodowych i jej stymulacyjne funkcje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32527, 32526 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32525/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zmiany społeczne w Polsce i ich konsekwencje edukacyjne; Część 1: Nierówności oświatowe w Polsce; Część 2: Wybór szkoły i zawodu dokonywany przez młodzież krakowską; Część 3: Nierówności edukacyjne w młodej generacji pogranicza; Część 4: Aspiracje edukacyjne; Część 5: Kondycja psychospołeczne młodzieży. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45960/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again