Form of Work
Książki
(10)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Korybski Tomasz
(2)
Abramowska Barbara Ewa
(1)
Dąbrowski Dominik
(1)
Godawa Joanna (pedagogika)
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Kuźmicki Marek
(1)
Mirowska Mariola
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Parmenter Trevor R. (1934- )
(1)
Peplińska Aleksandra
(1)
Romanowicz Wiesław
(1)
Rostowska Teresa
(1)
Sołtysińska Grażyna
(1)
Tomczyszyn Dorota
(1)
Wapiennik-Kuczbajska Ewa
(1)
Żbikowski Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Niepełnosprawni
(6)
Niepełnosprawni intelektualnie
(3)
Praca
(2)
Rodzina
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Czynniki społeczno-ekonomiczne
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kobieta
(1)
Matki
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzice
(1)
Stosunki rodzinne
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowanie macierzyńskie
(1)
kraje Unii Europejskiej
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Poradniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
10 results Filter
Book
In basket
(Trener pracy)
ISBN: : 978-83-934642-3-4
Część 1: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną; 1. Identyfikowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną; 2. zdolność do nauki i pracy; Część 2: Warianty zatrudnienia;1. Dzienne ośrodki zajęć; 2. zakłady pracy chronionej; 3. zatrudnienie wspomagane; 4. zatrudnienie dostosowane do potrzeb ( customized Employment – CE); 5. samozatrudnienie, mikroprzedsiębiorstwa; 6. Firmy społeczne; 7. Program ekonomii społecznej ( Community Economic Development – CED); 8. Warianty zatrudnienia – podsumowanie; Część 3: Rozwój inicjatyw w zakresie zatrudnienia wspomaganego; 1. Kraje o wysokim dochodzie; 2. Kraje o średnim dochodzie; 3. Kraje o niskim dochodzie – przykłady z Afryki; 4. Co sprawia, że zatrudnienie włączające jest skuteczne?; Część 4: Krok naprzód; 1. Wskaówki odnośnie do rozwoju polityki. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57944/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44743 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44742/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1 : Rodzaje niepełnosprawności i ich wpływ na podjęcie pracy (zatrudnienie) ;1.1. Definiowanie niepełnosprawności; 1.2. Rozmiar niepełnosprawności; 1.3. Charakterystyka osób z uszkodzeniami i chorobami narządu ruchu; 1.4. Charakterystyka osób przewlekle chorych somatycznie; 1.5. Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie; 1.6. Charakterystyka osób chorych psychicznie; 1.7. Charakterystyka osób z niepełnosprawnością narządu słuchu; 1.8. Charakterystyka osób z niepełnosprawnością narządu wzroku; Instytucjonalno-polityczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych; 2.1. Podmioty polityki zatrudnienia, integracji i pomocy społecznej; 2.2. Uwarunkowania rynku pracy i środowiska społecznego; 3. Sytuacja ekonomiczna a problem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych ; 3.1. Czynniki wpływające na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych; 3.2. Instrumenty wspierające pracodawców osób niepełnosprawnych; 3.3. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy; 4. Zabezpieczenie społeczne a problem aktywności zawodowej osób ; 4.1. Pojęcie i charakter prawny zabezpieczenia społecznego; 4.2. Ubezpieczenie społeczne; 4.3. Zaopatrzenie społeczne niepełnosprawnych; 4.4. Publiczna pomoc społeczna; 5. Transformacja śląskiego rynku pracy; 5.1. Uwarunkowania śląskiego rynku pracy; 5.2. Zatrudnienie i bezrobocie; 5.3.Zatrudnienie; 5.4. Poziom i struktura bezrobocia; 5.5.Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia; 6. Otwarty rynek pracy a problem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych; 6.1. Źródła danych o osobach niepełnosprawnych; 6.2. Niepełnosprawni a rynek pracy; 6.3. Aktywność a bierność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie śląskim; 6.4. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy województwa śląskiego; 6.5. Bezrobotni niepełnosprawni w województwie śląskim; 7. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych i ich wpływ na podjęcie pracy ; 7.1. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji; 7.2. Wykształcenie osób niepełnosprawnych; 7.3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych; 7.4. Bierność zawodowa i bezrobocie; Część 2; 1. Podstawowe założenia projektu i metodologia badań ; 1.1. Przygotowanie koncepcji badań; 1.2. Wstępne studia i analizy teoretyczne; 1.3. Opracowanie kwestionariuszy wywiadów; 1.4. Panel dyskusyjny na temat założeń, metodologii i narzędzi badawczych; 1.5. Recenzje zewnętrzne kwestionariuszy wywiadów; 1.6. Pilotaż; 1.7. Dobór próby; 1.8. Właściwe badania empiryczne; 1.9. Kwantyfikacja danych i analiza uzyskanych wyników; 1.10. Panel dyskusyjny poświęcony prezentacji wstępnych wyników badań; 1.11. Opracowanie raportu końcowego; 2. Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w województwie śląskim a problem ich zatrudnienia; 2.1. Charakterystyka badanej grupy; 2.2. Badane osoby niepełnosprawne – pracujące ; 2.3. Charakterystyka osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 3. Pracodawcy w województwie śląskim a problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych; 3.1. Diagnoza zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy; Charakterystyka badanych przedsiębiorstw; Charakterystyka zakładu pracy a problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych; Charakterystyka osób niepełnosprawnych pracujących w przedsiębiorstwie/instytucji w trakcie prowadzonego badania; Bariery i ograniczenia zatrudniania osób niepełnosprawnych; Prognoza zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43794/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(ABC Doradcy Zawodowego)
1. Niepełnosprawność - identyfikacja problemu oraz inne zagadnienia i pojęcia z nim związane; 2. Psychologiczne skutki niepełnosprawności u dzieci i młodzieży. Wskazania do pracy z rodziną; 3. Pozazdrowotne kryteria wyboru zawodu i szkoły przez młodzież z niepełnosprawnością; 4. Wymagania środowsika pracy w wykonywanych zawodach jako wyznacznik przydatności zawodowej; 5. Biomedyczne podstawy poradnictwa zawodowego. Dysfunkcje zdrowotne ograniczające swobodny wybór zawodu; 6. Praca doradcy na terenie szkoły, dotycząca problemów zdrowotnych młodzieży; 7. Zakres pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, oferowanej uczniom z ograniczeniami fizycznymi oraz wskazówki, dotyczące jej udzielania. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1502/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1502/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40948/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trener pracy)
MODEL SZWEDZKI; Część 1: Jak zmieniała się koncepcja niepełnosprawności?; 1. Przepisy prawne; 2. Koncepcja normalnego życia; 3. Zatrudnienie i wsparcie dzienne; Część 2: Rozwój usług dla osób niepełnosprawnych w Szwecji; 1. Szwedzka reforma systemu wspierania osób z niepełnosprawnością. Zmiany w ciągu ostatnich 50 lat; 2. Ustawodawstwo; 3. Usługi organizowane w środowisku lokalnym i ich wkład w normalne życie; 4. Zatrudnienie i zajęcia w ciągu dnia organizowane ze wsparciem; MODEL FRANCUSKI; Część 1: 1. Polityczne i socjalne aspekty niepełnosprawności; 2. Definicja niepełnosprawności; 3. Unia stowarzyszeń rodziców; 4, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 5. Ewolucja ustawodawstwa i przepisów prawnych; 6. Wsparcie finansowe i instytucjonalne; 7. Praca dla osób niepełnosprawnych; 8. Ocena osoby niepełnosprawnej; 9. Oddelegowanie do otwartego środowiska pracy; 10. Ośrodki pomocy przez pracę; 11. Prawa pracownicze i wynagrodzenia; 12. Praca chroniona i praca na otwartym rynku; 13. Problemy społeczne; 14. Wyzwania na przyszłość; Część 2: Perspektywa rodziców; MODEL BRYTYJSKI; 1. Nasze organizacje; 2. Status osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wielkiej Brytanii; 2. Strategie krajowe: Anglia, Irlandia Północna, Szkocja, Walia,; 3. Polityka zatrudnienia; 4. Z perspektywy pracownika; 5. Dostęp do pracy; 6. Płatna praca w Wielkiej Brytanii; 7. System świadczeń; 8. Zatrudnienie w praktyce; 9. Alternatywa dla zatrudnienia; 10. Jaka przyszłość; MODEL HOLENDERSKI; Część 1: Integracja na rynku pracy; 1. Praktyczna edukacja; 2. Czynniki mające wpływ na integrację; 3. Polityka i regulacje dotyczące pracy młodych osób z niepełnosprawnością; 4. Zakłady pracy chronionej; 5. Firmy integracyjne; 6. Projekty skierowane na lepszą integrację; 7. Środki prawne i ich stosowanie; 8. Współpraca wszystkich zainteresowanych; Część 2: Projekt „Atlas”; 1. Produkty projektu Atlas; 2. Składniki projektu; 3. Podejście do kwestii zatrudnienia; 4. Szkolenie oparte na kompetencjach; 5. Metoda STARR; 6. Profile klientów i profile miejsc pracy; 7. Rekomendacje; Część 3: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Perspektywa Europejska; 1. Europejska sieć usługodawców; 2. Zmiany w społeczeństwie; 3. Wyzwania dla sektora; 4. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – akty prawne; 5. Narzędzia i instrumenty; MODEL NIEMIECKI; 1. Finansowanie warsztatów – między prawem a praktyką; Część 1: Koszty prowadzenia warsztatów związane z zadaniami oraz wymaganiami specjalistycznymi; 1. Przyjmowanie do warsztatów; 2. Wynagrodzenie za pracę; 3. Współdziałanie; 4. Usługi i placówki rehabilitacyjne; 5. Kształcenie zawodowe; 6. Praca; 7. Personel; 8. Usługi dodatkowe; 9. Zarządzanie gospodarcze warsztatem; Część 2: Indywidualne wnioski o świadczenie usług; 1. Usługi i placówki; 2. Usługi dostarczane podczas procedury przyjęcia i kształcenia zawodowego; 3. Praca w warsztacie; 4. Ponoszenie kosztów; Część 3: Umowy; 1. Umowa o świadczenie usług; 2. Umowa o finansowanie wynagrodzenia; 3. Umowy dotyczące kontroli; 4. Umowy ramowe; Część 4: Zarządzanie warsztatem i wyniki; 1. Zasady dobrego zarządzania; 2. Warsztaty a działalność gospodarcza; 3. Zarządzanie i wyniki. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57945/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35134 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35133/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(W Przestrzeni Niepełnosprawności ; t. 2)
1. Izabela Marczykowska - Metody pracy z dziećmi z autyzmem w opiniach rodziców; 2.   Magdalena Christ - Zastosowanie metody Freda Warnkego w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; 3. Ewa Gawlik - Wczesne wspomaganie rozwoju w opinii rodziców dzieci objętych WWR na przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu; 4. Anna Steliga - Intensyfikacja edukacyjnych działań środowiskowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 5. Marta Niemiec - Społeczne funkcjonowanie dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – możliwości wsparcia; 6. Beata Gumienny -Sytuacja społeczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej – doniesienia z badań; 7. Joanna Godawa - „Przez uchylone drzwi...”, czyli zjawisko liminalności w kontekście przekraczania drugiego progu edukacyjnego przez ucznia z chorobą przewlekłą uczęszczającego do klasy integracyjnej; 8. Sabina Pawlik - „Muzeum dla nas” – możliwości udostępniania muzeów osobom z niepełnosprawnością intelektualną; 9. Bogumiła Bobik, Maria Suszek - „Chodź, pomaluj mój świat” – działalność plastyczna uczniów lekko niepełnosprawnych intelektualnie; 10. Iwona Durek - Tworzenie holistycznych form wsparcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami na przykładzie sosnowieckich działań; 11. Małgorzata Rel - Wartość relacji interpersonalnych dla podnoszenia poziomu udziału w kulturze i rehabilitacji społecznej artystów z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie malarza Henryka Żarskiego; 12. Urszula Grzela - Portret teatralny. Moment mal, bitte!  [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63918, 63917 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52519/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46309 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46308/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again