Form of Work
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Kozaczuk Franciszek
(2)
Borkowska Aneta. Autor
(1)
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(1)
Grzegorzewska Iwona
(1)
Kozłowski Paweł (psycholog)
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Sitarczyk Małgorzata
(1)
Stasiak Krzysztof (prawo)
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Psycholodzy
(1)
Psychoterapeuci
(1)
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Nieletni przestępcy
(7)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Rodzice
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Aspiracje
(1)
Autodestruktywność
(1)
Dziecko chore
(1)
Kuratela
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nastolatki
(1)
Nałóg
(1)
Neuropsychologia
(1)
Otyłość
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Postawy
(1)
Praca zespołowa
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Resocjalizacja
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Socjologia
(1)
Socjoterapia
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Wartość
(1)
Więźniowie
(1)
Współdziałanie
(1)
Zaburzenia emocjonalne
(1)
Zaburzenia osobowości
(1)
Zabójstwo
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręczniki
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Engram)
Wstęp; 1.Czy i jakie obecnie potrzebne jest instytucjonalne oddziaływanie resocjalizacyjne wobec nieletnich (zaproszenie do dyskusji)-Krystyna Ostrowska, Uniwersytet Warszawski; 2.Węzłowe problemy modelu postępowania z nieletnimi w Polsce-Paweł Kobes, Uniwersytet Warszawski; 3.Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych w perspektywie potrzeb polityki państwa i aktualnych zmian prawno-organizacyjnych -Marek Łukasiewicz, Schronisko Dla Nieletnich W Gackach; 4.Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w sprawach nieletnich a kierunki oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych- Aksandra Szymanowska, Szkoła Finansów I Zarządzania W Warszawie; 5. Oddziaływania resocjalizujące na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej- Adam Szecówka, Uniwersytet Wrocławski; 6. Zagadnienia recydywy nieletnich w świetle badań zagranicznych i polskich- Beata Czarnecka-Dzialuk, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, INP PAN, Katarzyna Drapała, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 7. Resocjalizacja i prewencja: doświadczenia programu Nurse-Family Partnership- Dagmara WoźniakowsKa-Fajst, Uniwersytet Warszawski; 8. Samousprawiedliwianie zachowania a zachowania dewiacyjne młodzieży- Wojciech Wypler, Uniwersytet Warszawski; 9. Kontekst rodzinny w kształtowaniu się negatywnych postaw społecznych młodzieży- Ewa Kiliszek, Uniwersytet Warszawski; 10. Kompetencje społeczne nieletnich przestępców- Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58573 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58572/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza i struktura obrazu samego siebie; 1.1. Definicje i elementy składowe obrazu samego siebie; 1.2. Kształtowanie się obrazu samego siebie i samooceny; 1.2.1. Okres niemowlęcy i poniemowlęcy; 1.2.2. Wiek przedszkolny; 1.2.3. Młodszy wiek szkolny; 1.2.4. Wiek dorastania; 1.3..Definicja obrazu samego siebie oraz samooceny przyjęta w pracy; 1.4. .Funkcje i podstawowe składniki samowiedzy; 1.4.1. Sądy opisowe. Samoopis; 1.4.2. Samooceny; 1.4.3. Standardy osobiste; 1.4.4. Reguły w procesie tworzenia samowiedzy; Rozdział 2: Regulacyjna funkcja obrazu własnej osoby w świetle teorii oraz badań; 2.1. Rola i znaczenie obrazu samego siebie w nurcie psychologii poznawczej; 2.2. Geneza poznawczego podejścia do osobowości: teorie W. Mischela i A. Bandury; 2.2.1. Teoria społeczno-poznawczego uczenia się W. Mischela; 2.2.2. Teoria społeczno-poznawcza A. Bandury; 2.3. Schematy poznawcze jako struktury porządkujące wiedzę o ‘ja’; 2.4. Koncepcja własnego ‘ja’ w ujęciu J. Reykowskiego; 2.5. Regulacyjna funkcja ‘ja’ w ujęciu C.R. Rogersa; 2.6. Stałość obrazu własnej osoby i jego funkcja integracyjna; 2.7. Samoregulacja – procesy regulacji wewnętrznej; 2.8. Warunki zmiany obrazu siebie; Rozdział 3: Przegląd badań z zakresu samooceny oraz obrazu i struktury „ja”; 3.1. Znaczenie samooceny przy podejmowaniu decyzji w wyborze konkretnego działania; 3.2. Rozbieżność „ja realne - ja idealne” a przystosowanie człowieka; 3.3. Z miana samooceny w trakcie terapii osób uzależnionych; 3.4. Struktura „ja” a poziom agresji interpersonalnej; 3.5. Poznawcze wzorce tworzenia się obrazu ‘ja’; 3.6. Struktura „ja” u nieletnich przestępców; Rozdział 4: Terapia poznawczo-behawioralna jako sposób zmiany wizerunku własnej osoby i poziomu samooceny; 4.1. Podstawy teoretyczne psychoterapii indywidualnej; 4.2. Cele psychoterapii; 4.3. Psychoterapia poznawcza; 4.4. T erapia poznawczo-behawioralna; 4.4.1. Najważniejsze cechy terapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do osób niedostosowanych społecznie; 4.5. Skuteczność psychoterapii; 4.5.1. Zmiana w terapii poznawczo-behawioralnej; Rozdział 5: Zjawisko nieprzystosowania społecznego wśród nieletnich i zachowania agresywne jako główny jego przejaw; 5.1. Różne ujęcia terminu ‘nieprzystosowanie społeczne’; 5.2. Środowisko społeczne człowieka i jego znaczenie dla procesu socjalizacji; 5.2.1. Rola rodziny w genezie nieprzystosowania społecznego; 5.3. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii społeczno-poznawczej A. Bandury; 5.4. Zależność między agresywnością a zachowaniem przestępczym; 5.5. Agresja wśród wychowanków instytucji resocjalizacyjnych jako problem terapeutyczny i wychowawczy; Rozdział 6 : Efektywność działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich; 6.1. Podejście do problemu przestępczości nieletnich w Polsce; 6.2. Kształtowanie się systemu resocjalizacji nieletnich w Polsce; 6.3. Z stosowanie terapii przez otoczenie w resocjalizacji nieletnich; 6.4. Dopasowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka jako czynnik zwiększający efektywność tych oddziaływań; 6.4.1. Metody pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie a cechy ich osobowości; 6.5. Prawne podstawy funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na przykładzie wybranej instytucji; 6.5.1. Organizacja pracy MOW; 6.6. Regulamin stopni uspołecznienia – program przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w instytucji; 6.7. Właściwości oddziaływań resocjalizacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku i ocena ich efektywności; 6.7.1. Wybrane metody i formy pracy stosowane w MOW nr 1 w Malborku; Rozdział 7: Podstawy metodologiczne badań własnych; 7.1. Założenia teoretyczne badań nad zmianą samooceny i obrazu ‘ja’ u nieletnich niedostosowanych społecznie; 7.1.1. W dzieciństwie oraz okresie dorastania tworzą się mechanizmy regulacyjne osobowości, decydujące o przystosowaniu człowieka i zgodnym z normami społecznymi funkcjonowaniu w środowisku; 7.1.2. Proces przetwarzania informacji dokonywany przez człowieka, a także antycypacja tego co ma się wydarzyć motywuje go do podejmowania różnych działań: pozytywnych i rozwijających oraz negatywnych i destrukcyjnych; 7.1.3. Pojęcie ‘ja’ tworzy najważniejszy mechanizm regulujący zachowanie człowieka; 7.1.4. Istnieje zależność między poziomem agresji o samooceną; 7.1.5. Określone twierdzenia dotyczące ‘ja’ formułowane przez jednostkę mają istotne znaczenie dla powstawania nie przystosowawczych zachowań; 7.1.6. Zachowanie człowieka jest przejawem zintegrowanego łańcucha procesów poznawczych; 7.1.7. Oczekiwana zmiana w zachowaniu człowieka w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest modyfikacją określonych właściwości poznawczych jednostki i kształtowaniem nowych zachowań; 7.2. Problemy i hipotezy badawcze; 7.3. Przebieg i schemat przeprowadzonych badań; 7.4. Zastosowane narzędzia badawcze; 7.5. Scenariusz terapii modyfikacji schematów poznawczych dotyczących postrzegania własnej osoby oraz samooceny dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku; 7.6. Subiektywny aspekt badań nad skutecznością psychoterapii; 7.7. Zasady funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku i specyfika badań prowadzonych wśród wychowanków; 7.7.1. Sprawowanie opieki nad wychowankami w MOW; 7.7.2. Opieka psychologiczno-pedagogiczna w MOW; 7.7.3. Zasady kierowania i przyjmowania wychowanków do MOW; 7.7.4. Informacje dodatkowe; 7.7.6. Specyfika badań prowadzonych wśród wychowanków MOW; 7.8. Definicja zmiany oraz kryteria jej istotności w koncepcji pomiaru skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku; 7.9. Metody analizy statystycznej; Rozdział 8 : Prezentacja i analiza wyników badań własnych; 8.1. Z miana samooceny u wychowanków oraz uczniów z uwzględnieniem sześciu czynników wyodrębnionych w Kwestionariuszu Samooceny; 8.1.1. Porównanie wyników w zakresie samooceny u wychowanków w grupie objętej terapią oraz bez terapii; 8.1.2. Porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru uzyskanych z Kwestionariusza Samooceny w grupie uczniów; 8.1.3. Zmiana samooceny wychowanków i jej wpływ na ogólne funkcjonowanie nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; 8.2. Poziom agresji u wychowanków i uczniów oraz analiza dynamiki jego zmian; 8.2.1. Porównanie wyników w zakresie ogólnego współczynnika agresji u wychowanków w grupie objętej terapią oraz bez terapii; 8.2.2. Porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru uzyskanych z Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji w grupie uczniów; 8.2.3. Różnice uzyskane w zakresie poszczególnych skal Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji w grupie uczniów i wychowanków, porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru; 8.3. Analiza związku samooceny z poziomem agresji ogólnej w grupie wychowanków; 8.3.1. Wzrost samooceny wychowanków a zmiana ich zachowania na terenie Ośrodka, jak i poza nim; Rozdział 9: Dyskusja wyników, wnioski i perspektywa dalszych badań; 9.1. Wychowankowie i uczniowie różnią się od siebie poziomem samooceny ogólnej; 9.2. Wychowankowie będą charakteryzować się wyższym współczynnikiem agresji ogólnej niż uczniowie; 9.3. Istnieje związek między poziomem samooceny ogólnej a współczynnikiem agresji zarówno u wychowanków, jak i uczniów; 9.4. Grupy wychowanków i uczniów różnią się od siebie pod względem poszczególnych współczynników agresji mierzonych Kwestionariuszem IPSA; 9.5. Wzrost samooceny wpływa na zmianę sposobu i jakości postrzegania zjawisk świata zewnętrznego; 9.6. Pobyt i resocjalizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku prowadzi do pozytywnych zmian w zachowaniu nieletnich chłopców niedostosowanych społecznie; 9.7. Terapia poznawczo-behawioralna prowadzona z wychowankami powoduje wzrost samooceny ogólnej; 9.8. W grupie uczniów poziom samooceny i wskaźnik agresji ogólnej pozostanie na tym samym poziomie; Perspektywa badawcza w zakresie samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie oraz trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48679 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48678/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Współczesne rozumienie problemów diagnozy resocjalizacyjnej; 2. Rozmiary i dynamika zachowań przespczych młodzieży w latach 90; 3. Osobowościowe korelaty zachowań przestępczych. Przegląd wybranych koncepcji psychologicznych; 4. Badania diagnostyczne osobowości nieletnich sprawców zabójstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14663, 14662 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14661/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35128, 35127, 35126, 35125 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35124/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55661 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55660/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-975/5, P-975/4, P-975/3, P-975/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-975/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65112 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65111/VIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again