Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Siemionow Justyna
(2)
Urban Bronisław
(2)
Bejger Halina
(1)
Czajkowski Franciszek
(1)
Greene Ross W
(1)
Jastrząb Jadwiga
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kartaszyńska Renata
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Maksymowicz-Hamann Jowita
(1)
Mikuła Leszek (1946- )
(1)
Nowak Marian
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Skarżyńska Maria (1952- )
(1)
Wołosiuk Beata
(1)
Zinkiewicz Beata
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Niedostosowanie społeczne
(14)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Dziecko
(3)
Młodzież
(3)
Młodzież trudna
(3)
Dziecko trudne
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Zachowanie
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Chorzy
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Mentoring
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowani społecznie
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Osobowość
(1)
Postawy
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Reintegracja społeczna
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Socjologia
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkoła Podstawowa Nr 33 Terapeutyczna (Toruń)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Wartość
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Bibliografia
(1)
Literatura
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publicystyka polska
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Psychologia
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42432, 42431 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42430 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59451/D (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Niedostosowanie dzieci i młodzieży w świetle teorii i praktyki pedagogicznej; Halina Bejger : Autoportret młodzieży niedostosowanej społecznie; Renata Kartaszyńska : Wpływ rodziny i szkoły na kształtowanie osobowości społecznej dzieci i młodzieży; Paweł Skrzydlewski : Kategorie niedostosowania społecznego z perspektywy personalistycznej antropologii filozoficznej; Emilia Matysek : Agresja jako przejaw niedostosowania społecznego; Jowita Berdzik : Środowiskowe uwarunkowania zachowań agresywnych wśród młodzieży; Augustyn Okoński : Bożena Stefańczyk : Niedostosowanie społeczne w szkole; Agata Szabała-Walczuk : Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jako przejaw niedostosowania społecznego –studium przypadku uczennicy gimnazjum; Część 2 : Przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży – kierunki działań profilaktycznych; Aneta Paszkiewicz : Uczeń niedostosowany społecznie/zagrożony niedostosowanie społecznym w szkole; Ks. Jerzy Król : Wychowanie i edukacja w kontekście kultury współczesnej a niedostosowanie społeczne; Agata Stankiewicz : Funkcjonowanie dziecka niedostosowanego społecznie w rodzinie i szkole; Anna Antczak, Ewelina Bucior, Katarzyna Tchórzewska : Wagary szkolne jako symptom niedostosowania społecznego; Patrycja Burak : Rola działalności wolontariackiej w zapobieganiu niedostosowania społecznego; Monika Łetocha, Agnieszka Hajdus : Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie wartości wychowawczych i zagrożeń – cyberprzemoc; Natalia Piekarz : Arteterapia w pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie; Część 3 : Przestępczośćwśród dzieci i młodzieży –rehabilitacja społeczna i jej rola. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47965/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza i struktura obrazu samego siebie; 1.1. Definicje i elementy składowe obrazu samego siebie; 1.2. Kształtowanie się obrazu samego siebie i samooceny; 1.2.1. Okres niemowlęcy i poniemowlęcy; 1.2.2. Wiek przedszkolny; 1.2.3. Młodszy wiek szkolny; 1.2.4. Wiek dorastania; 1.3..Definicja obrazu samego siebie oraz samooceny przyjęta w pracy; 1.4. .Funkcje i podstawowe składniki samowiedzy; 1.4.1. Sądy opisowe. Samoopis; 1.4.2. Samooceny; 1.4.3. Standardy osobiste; 1.4.4. Reguły w procesie tworzenia samowiedzy; Rozdział 2: Regulacyjna funkcja obrazu własnej osoby w świetle teorii oraz badań; 2.1. Rola i znaczenie obrazu samego siebie w nurcie psychologii poznawczej; 2.2. Geneza poznawczego podejścia do osobowości: teorie W. Mischela i A. Bandury; 2.2.1. Teoria społeczno-poznawczego uczenia się W. Mischela; 2.2.2. Teoria społeczno-poznawcza A. Bandury; 2.3. Schematy poznawcze jako struktury porządkujące wiedzę o ‘ja’; 2.4. Koncepcja własnego ‘ja’ w ujęciu J. Reykowskiego; 2.5. Regulacyjna funkcja ‘ja’ w ujęciu C.R. Rogersa; 2.6. Stałość obrazu własnej osoby i jego funkcja integracyjna; 2.7. Samoregulacja – procesy regulacji wewnętrznej; 2.8. Warunki zmiany obrazu siebie; Rozdział 3: Przegląd badań z zakresu samooceny oraz obrazu i struktury „ja”; 3.1. Znaczenie samooceny przy podejmowaniu decyzji w wyborze konkretnego działania; 3.2. Rozbieżność „ja realne - ja idealne” a przystosowanie człowieka; 3.3. Z miana samooceny w trakcie terapii osób uzależnionych; 3.4. Struktura „ja” a poziom agresji interpersonalnej; 3.5. Poznawcze wzorce tworzenia się obrazu ‘ja’; 3.6. Struktura „ja” u nieletnich przestępców; Rozdział 4: Terapia poznawczo-behawioralna jako sposób zmiany wizerunku własnej osoby i poziomu samooceny; 4.1. Podstawy teoretyczne psychoterapii indywidualnej; 4.2. Cele psychoterapii; 4.3. Psychoterapia poznawcza; 4.4. T erapia poznawczo-behawioralna; 4.4.1. Najważniejsze cechy terapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do osób niedostosowanych społecznie; 4.5. Skuteczność psychoterapii; 4.5.1. Zmiana w terapii poznawczo-behawioralnej; Rozdział 5: Zjawisko nieprzystosowania społecznego wśród nieletnich i zachowania agresywne jako główny jego przejaw; 5.1. Różne ujęcia terminu ‘nieprzystosowanie społeczne’; 5.2. Środowisko społeczne człowieka i jego znaczenie dla procesu socjalizacji; 5.2.1. Rola rodziny w genezie nieprzystosowania społecznego; 5.3. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii społeczno-poznawczej A. Bandury; 5.4. Zależność między agresywnością a zachowaniem przestępczym; 5.5. Agresja wśród wychowanków instytucji resocjalizacyjnych jako problem terapeutyczny i wychowawczy; Rozdział 6 : Efektywność działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich; 6.1. Podejście do problemu przestępczości nieletnich w Polsce; 6.2. Kształtowanie się systemu resocjalizacji nieletnich w Polsce; 6.3. Z stosowanie terapii przez otoczenie w resocjalizacji nieletnich; 6.4. Dopasowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka jako czynnik zwiększający efektywność tych oddziaływań; 6.4.1. Metody pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie a cechy ich osobowości; 6.5. Prawne podstawy funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na przykładzie wybranej instytucji; 6.5.1. Organizacja pracy MOW; 6.6. Regulamin stopni uspołecznienia – program przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w instytucji; 6.7. Właściwości oddziaływań resocjalizacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku i ocena ich efektywności; 6.7.1. Wybrane metody i formy pracy stosowane w MOW nr 1 w Malborku; Rozdział 7: Podstawy metodologiczne badań własnych; 7.1. Założenia teoretyczne badań nad zmianą samooceny i obrazu ‘ja’ u nieletnich niedostosowanych społecznie; 7.1.1. W dzieciństwie oraz okresie dorastania tworzą się mechanizmy regulacyjne osobowości, decydujące o przystosowaniu człowieka i zgodnym z normami społecznymi funkcjonowaniu w środowisku; 7.1.2. Proces przetwarzania informacji dokonywany przez człowieka, a także antycypacja tego co ma się wydarzyć motywuje go do podejmowania różnych działań: pozytywnych i rozwijających oraz negatywnych i destrukcyjnych; 7.1.3. Pojęcie ‘ja’ tworzy najważniejszy mechanizm regulujący zachowanie człowieka; 7.1.4. Istnieje zależność między poziomem agresji o samooceną; 7.1.5. Określone twierdzenia dotyczące ‘ja’ formułowane przez jednostkę mają istotne znaczenie dla powstawania nie przystosowawczych zachowań; 7.1.6. Zachowanie człowieka jest przejawem zintegrowanego łańcucha procesów poznawczych; 7.1.7. Oczekiwana zmiana w zachowaniu człowieka w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest modyfikacją określonych właściwości poznawczych jednostki i kształtowaniem nowych zachowań; 7.2. Problemy i hipotezy badawcze; 7.3. Przebieg i schemat przeprowadzonych badań; 7.4. Zastosowane narzędzia badawcze; 7.5. Scenariusz terapii modyfikacji schematów poznawczych dotyczących postrzegania własnej osoby oraz samooceny dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku; 7.6. Subiektywny aspekt badań nad skutecznością psychoterapii; 7.7. Zasady funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku i specyfika badań prowadzonych wśród wychowanków; 7.7.1. Sprawowanie opieki nad wychowankami w MOW; 7.7.2. Opieka psychologiczno-pedagogiczna w MOW; 7.7.3. Zasady kierowania i przyjmowania wychowanków do MOW; 7.7.4. Informacje dodatkowe; 7.7.6. Specyfika badań prowadzonych wśród wychowanków MOW; 7.8. Definicja zmiany oraz kryteria jej istotności w koncepcji pomiaru skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku; 7.9. Metody analizy statystycznej; Rozdział 8 : Prezentacja i analiza wyników badań własnych; 8.1. Z miana samooceny u wychowanków oraz uczniów z uwzględnieniem sześciu czynników wyodrębnionych w Kwestionariuszu Samooceny; 8.1.1. Porównanie wyników w zakresie samooceny u wychowanków w grupie objętej terapią oraz bez terapii; 8.1.2. Porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru uzyskanych z Kwestionariusza Samooceny w grupie uczniów; 8.1.3. Zmiana samooceny wychowanków i jej wpływ na ogólne funkcjonowanie nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; 8.2. Poziom agresji u wychowanków i uczniów oraz analiza dynamiki jego zmian; 8.2.1. Porównanie wyników w zakresie ogólnego współczynnika agresji u wychowanków w grupie objętej terapią oraz bez terapii; 8.2.2. Porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru uzyskanych z Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji w grupie uczniów; 8.2.3. Różnice uzyskane w zakresie poszczególnych skal Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji w grupie uczniów i wychowanków, porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru; 8.3. Analiza związku samooceny z poziomem agresji ogólnej w grupie wychowanków; 8.3.1. Wzrost samooceny wychowanków a zmiana ich zachowania na terenie Ośrodka, jak i poza nim; Rozdział 9: Dyskusja wyników, wnioski i perspektywa dalszych badań; 9.1. Wychowankowie i uczniowie różnią się od siebie poziomem samooceny ogólnej; 9.2. Wychowankowie będą charakteryzować się wyższym współczynnikiem agresji ogólnej niż uczniowie; 9.3. Istnieje związek między poziomem samooceny ogólnej a współczynnikiem agresji zarówno u wychowanków, jak i uczniów; 9.4. Grupy wychowanków i uczniów różnią się od siebie pod względem poszczególnych współczynników agresji mierzonych Kwestionariuszem IPSA; 9.5. Wzrost samooceny wpływa na zmianę sposobu i jakości postrzegania zjawisk świata zewnętrznego; 9.6. Pobyt i resocjalizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku prowadzi do pozytywnych zmian w zachowaniu nieletnich chłopców niedostosowanych społecznie; 9.7. Terapia poznawczo-behawioralna prowadzona z wychowankami powoduje wzrost samooceny ogólnej; 9.8. W grupie uczniów poziom samooceny i wskaźnik agresji ogólnej pozostanie na tym samym poziomie; Perspektywa badawcza w zakresie samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie oraz trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48679 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48678/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza i rozwój zaburzeń osobowości; Rozdział 2: Czynniki determinujące rozwój zachowania antyspołecznego; Rozdział 3: Postacie zaburzeń antyspołecznych w cyklu życiowym; Rozdział 4: Metodologiczne problemy badań własnych; Rozdział 5: Analiza porównawcza wyników badań. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1006/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1006/1/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66823/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wiedza na temat wielowymiarowego zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży jest niezbędna do planowania oraz realizacji konkretnych działań w procesie wychowania nieletnich. W prezentowanej publikacji autorka przyjmuje, że proces resocjalizacji nieletnich powinien być organizowany przede wszystkim z uwzględnieniem perspektywy rozwojowej. Jednym z głównych celów procesu resocjalizacji w tym ujęciu staje się zatem wspieranie wychowanków w pokonywaniu trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych okresu adolescencji. Identyfikacja oraz wzmacnianie potencjałów nieletnich stanowią jego uzupełnienie. Wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych są w okresie intensywnych zmian kształtującej się osobowości, która u części z nich zmierza w nieprawidłowym kierunku, stwarzając tym samym ryzyko określonych zaburzeń psychicznych. Dostosowanie realizowanych działań do indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków, daje możliwości dokonania trwałych pozytywnych zmian w ich funkcjonowaniu psychospołecznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66975 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66974/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36186/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9660/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63723 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63722/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9662, 9661 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6132/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-975/5, P-975/4, P-975/3, P-975/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-975/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz1: Koncepcja i realizacja Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej; Rozdział 1: Szkoła terapeutyczna - projekt autorski; Rozdział 2: Specjalne potrzeby edukacyjne; Rozdział 3: Program wychowawczy Szkoły Terapeutycznej; Rozdział 4: Edukacja terapeutyczna; Rozdział 5: Dyrektor Szkoły terateutycznej; Cz.2: Działalność edukacyjna; Rozdział 6: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej; Rozdział 7: Praktyka edukacji wczesnoszkolnej; Rozdział 8: Edukacja polonistyczna; Rozdział 9: Historia i społeczeństwo; Rozdział 10: Przyroda; Rozdział 11: Język angielski; Rozdział 12: Matematyka; Rozdział 13: Terapia wychowawcza; Rozdział 14: Wychowanie fizyczne; Rozdział 15: Edukacja techniczna; Rozdział 16: Edukacja muzyczna; Rozdział 17: Edukacja plastyczna; Rozdział 18: Katecheza; Rozdział 19: Ścieżki edukacyjne- założenia i realizacja; Rozdział 20: Ścieżki edukacyjne realizowane w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej; Cz.3: Działalność terapeutyczna; Rozdział 21: Terapia logopedyczna; Rozdział 22: Terapia dyslekcji, dysgrafii i dysortografii; Rozdział 23: Terapia matematyczna; Rozdział 24: ,,Dziecięca matematyka'' w terapii matematycznej; Rozdział 25: Socjoterapia; Rozdział 26: Szkoła dla rodziców; Cz.4: Działalnośc wspomagająca rozwój i wychowanie; Rozdział 27: Baza Szkoły Terapeutycznej; Rozdział 28: Działalność pedagoga i psychologa szkolmego oraz opieka medyczna; Rozdział 29: Szkolna świetlica terapeutyczna; Rozdział 30: Biblioteka szkolna i czytelnictwo uczniów; Rozdział 31: Formy aktywności pozalekcyjnej; Rozdział 32: Wybrane scenariusze szczególnych wydarzeń szkolnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 15906 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15905/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again