Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Adamczyk Kazimiera
(2)
Amato Anthony A. (1960- )
(2)
Barycki Jerzy
(2)
Hauser Stephen L
(2)
Josephson Scott Andrew
(2)
Adamkiewicz Bożena
(1)
Głąbiński Andrzej
(1)
Jaracz Krystyna
(1)
Klimek Andrzej (nauki medyczne)
(1)
Kozubski Wojciech
(1)
Prusiński Antoni
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(5)
Subject
Neurologia
(6)
Pielęgniarstwo
(2)
Choroby układu nerwowego
(1)
Układ nerwowy
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7563-193-7 ; 978-83-7563-189-0
Cz. 1: Wprowadzenie do neurologii; 1. Podejście do pacjenta z chorobą neurologiczną; 2. Neuroobrazowanie w chorobach neurologicznych; 3. Badania elektrodiagnostyczne zaburzeń układu nerwowego EEG, potencjały wywołane i EMG; 4. Punkcja lędźwiowa; Cz. 2: Objawy kliniczne chorób neurologicznych; 5. Ból: patofizjologia i postępowanie; 6.Bóle głowy; 7. Bóle krzyża i karku; 8. Omdlenia; 9. Zawroty głowy; 10. Niedowład i porażenie mięśni; 11. Zaburzenia chodu i równowagi; 12. Drętwienie, mrowienie i upośledzenie czucia; 13. Przymglenie świadomości i majaczenie; 14. Śpiączka; 15. Afazja, zaburzenia pamięci i inne ogniskowe zaburzenia wyższych czynności mózgowych; 16. Zaburzenia snu; 17. Zaburzenia ze strony oka; 18. Zaburzenia węchu, smaku i słuchu; Cz. 3: Choroby ośrodkowego układu nerwowego ; 19. Mechanizmy chorób neurologicznych; 20. Napady padaczkowe i padaczka; 21. Choroby naczyniowe mózgu; 22. Neurologiczne stany krytyczne, w tym encefalopatia niedotlenieniowo – niedokrwienna i krwotok; 23. Choroba Alzheimera i inne; 24. Choroba Parkinsona i inne; 25. Hiperkinetyczne zaburzenia ruchowe; 26. Zaburzenia ataktyczne; 27. Stwardnienie zanikowe boczne i inne choroby neuronu ruchowego; 28. Choroby autonomicznego układu nerwowego. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45051/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7563-197-5 ; 978-83-7563-189-0
Cz. 3: Choroby ośrodkowego układu nerwowego- cd.; 29. Nerwoból nerwu trójdzielnego, porażenie Bella i zaburzenia innych nerwów czaszkowych; 30. Choroby rdzenia kręgowego; 31. Wstrząśnienie mózgu i inne urazy głowy; 32. Pierwotne i przerzutowe guzy układu nerwowego; 33. Zaburzenia neurologiczne związane z przysadką i podwzgórzem; 34. Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne; 35. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ropień mózgu i ropniak mózgu; 36. Przewlekłe i nawrotowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; 37. Neurologiczne aspekty zakażenia HIV; 38. Choroby prionowe; 39. Neurologiczne zespoły paranowotworowe; 40. Neuropatia obwodowa; 41. Zespół Guillaina-Barrego i inne neuropatie immunologiczne; 42. Miastenia i inne choroby złącza nerwowo-mięśniowego; 43. Dystrofie mięśniowe i inne choroby mięśni; 44. Zapalenie wielomięśniowe, skórno-mięśniowe i wtrętowe zapalenie mięśni; 45. Szczególne problemy wymagające konsultacji neurologicznej u pacjentów hospitalizowanych; 46. Atlas neuroobrazowania; Cz. 4: Zespół przewlekłego zmęczenia; 47. Zespół przewlekłego zmęczenia; Cz. 5: Zaburzenia psychiatryczne; 48. Biologia zaburzeń psychiatrycznych; 49. Zaburzenia psychiczne; Cz. 6: Alkoholizm i uzależnienie od leków; 50. Alkohol i alkoholizm; 51. Nadużywanie i uzależnienie od środków opioidowych; 52. Kokaina i inne często nadużywane środki psychoaktywne; 53. Materiały i pytania do samodzielnego opracowania. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45052/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy neurologii klinicznej : podręcznik dla studentów / Antoni Prusiński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974,1977. - 345 s. : il.,tab.,wykr. ; 20 cm.
1. Wprowadzenie do neurologii; 2. Nerwy czaszkowe; 3. Układ ruchowy; 4. Układ czuciowy; 5. Układ autonomiczny; 6. Wyższe czynności nerwowe; 7. Badanie neurologiczne; 8. Badania pomocnicze w neurologii; 9. Podstawowe zespoły chorobowe w neurologii; 10. Choroby zakaźne układu nerwowego; 11. Choroby naczyniowe mózgu; 12. Guzy mózgu; 13. Urazy czaszkowo-mózgowe; 14. Wady rozwojowe mózgu, jego uszkodzenia płodowe i wcześnie nabyte; 15. Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego; 16. Choroby demielinizacyjne; 17. Padaczka; 18. Stany nieprzytomności; 19. Zaburzenia snu; 20. Bóle głowy; 21. Zawroty głowy; 22. Choroby rdzenia kręgowego; 23. Choroby obwodowego ukladu nerwowego; 24. Choroby mięśni; 25. Choroby układu autunomicznego; 26. Zatrucia układu nerwowego; 27. Choroby zawodowe układu nerwowego; nerwice i zespoly rzekomonerwicowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10760, 10759, 10758, 10757, 10756, 10755, 10754, 10753, 10752, 10751, 10750, 10749, 10748, 10747, 10746, 10745 (16 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10744/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Specyfika sytuacji pacjenta neurologicznego; 2. Usprawnianie chorych z zaburzeniami wyższych czynności nerwowych; 3. Usprawnianie motoryczne pacjenta wyższych czynności nerwowych; 4. Opieka pielęgniarska w wybranych stanach neurologicznych; 5. Wybrane wyznaczniki jakości opieki w pielęgniarstwie neurologicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13563, 13562, 13561, 13560, 13559, 13558, 13557, 13556 (8 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9725/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii; 1. Rozwój i podział układu nerwowego; 2. Komórki układu nerwowego i przewodzenie synaptyczne; 3. Kości czaszki i kręgosłupa; 4. Opony i przestrzenie międzyoponowe; 5. Płyn mózgowo- rdzeniowy; 6. Unaczynienie mózgowia i bariera krew- mózgowie; 7. Budowa piętrowa mózgowia; 8. Rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe; 9. Nerwy czaszkowe; 10. Układ autonomiczny; Cz. 2. Badanie układu nerwowego i pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego; 1. Badanie neurologiczne i neuropsychologiczne; 2. Badania pracowniane w chorobach układu nerwowego; 3. Pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego; Cz. 3. Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach układu nerwowego; 1. Podstawy teoretyczne procesu pielęgnowania; 2. Choroby naczyniowe mózgu. Udar mózgu; 3. Choroby demielinizacyjne. Stwardnienie rozsiane; 4. Choroby układu pozapiramidowego. Choroby Parkisona; 5. Zespoły otępienne- choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, choroba rozsianych ciał Lewy'ego; 6. Choroby nerwowo- mięśniowe. Miastenia; 7. Padaczka; 8. Neuropatie obwodowe i wybrane choroby nerwów czaszkowych; 9. Wybrane choroby infekcyjne układu nerwowego; 10. Zespoły bólowe kręgosłupa; 11. Bóle głowy; 12. Choroba neuronu ruchowego. Stwardnienie zanikowe boczne; 13. Guzy mózgu i zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego; 14. Urazy czaszkowo- mózgowe; 15. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego- podstawy kliniczne; 16. Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1181/3, P-1181/2, P-1181/1, P-1066/2, P-1066/1, P-498/3, P-498/2 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-498/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41506, 41505, 41504, 41503 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41502/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again