Form of Work
Książki
(7)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Konecki Krzysztof
(2)
Ostrowska Joanna
(2)
Sztumski Janusz
(2)
Alasuutari Pertti
(1)
Denzin Norman K. (1941- )
(1)
Frankfort-Nachmias Chava
(1)
Głowacka-Grajper Małgorzata
(1)
Hornowska Elżbieta
(1)
Jakubowski Jacek (1954- )
(1)
Lincoln Yvonna S
(1)
Nachmias David
(1)
Podemski Krzysztof
(1)
Silverman David
(1)
Silverman David (1943- )
(1)
Wątroba Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Nauki społeczne
(7)
Socjologia
(4)
Badania jakościowe (nauki społeczne)
(2)
Metodologia
(2)
Badania naukowe
(1)
Jakość
(1)
Metody statystyczne
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Projektowanie badań naukowych
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Cz.1: Podstawy badań empirycznych; Rozdział 1: Podejście naukowe; Rozdział2: Badanie - podstawowe pojęcia; Rozdział 3: Podstawowe elementy procesu badawczego; Rozdział 4: Problemy etyczne badań w naukach społecznych; Cz.2: Plany badawcze i struktura procesu badawczego; Rozdział 5: Plany badawcze: eksperymenty; Rozdział 6: Plany badawcze: plany badań przekrojonych i plany quasi- eksperymenty; Rozdział 7: Pomiar; Rozdział 8: Dobór próby i schematy doboru próby; Cz.3: Zbieranie danych; Rozdział 9: Metody obserwacyjne; Rozdział 10: Badania sondażowe; Rozdział 11: Konstruowanie kwestionariusza; Rozdział 12: Badania jakościowe; Rozdział 13: Wtórna analiza danych; Cz.4: Przetwarzanie i analizowanie danych; Rozdział 14: Przygotowanie i analiza danych; Rozdział 15: Rozkład jednej zmiennej; Rozdział 16: Analiza dwuzmiennowa; Rozdział 17: Kontrola, poziom złożoności i analiza wielozmiennowa; Rozdział 18: Konstruowanie indeksu i metody skalowania; Rozdział 19: Wnioskowanie statystyczne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7116/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88724-38-1
1. Ambulatoryjna opieka kardiologiczna w opinii pacjentów - Maciej Wójcik; 2. Analiza obszarów leśnych w systemach informacji przestrzennej wspomaganych systemami ekspertowymi i sztucznymi sieciami neuronowymi - Wiktor Tracz; 3. Analiza porównawcza funkcjonowania pamięci operacyjnej u osób subklinicznie depresyjnych oraz starszych: paradygmat poznawczej psychofizyki - Aneta Brzezicka-Rotkiewicz; 4. Angiogeneza w szpiku kostnym u chorych na chłoniaki nieziarnicze - Rafał Becht; 5. Automatyczna identyfikacja wybranych symboli notacji muzycznej - Marcin Luckner; 6. Badania procesu sedymentacji w osadniku z wypełnieniem płytowym i profilowym - Edyta Kujawska; 7. Chemizm wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej w rejonie między Obrą a Wartą - Krzysztof Dragon; 8, Dyspozycje emocjonalno-motywacyjne i sposoby radzenia sobie ze stresem jako wyznaczniki dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu - Tomasz Rowiński; 9. Efektywność wybranych metod szacowania udziału źródeł punktowych w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych - Marzena Marcinowska, Marek Nawalany; 10. Ekspresja osteopontyny i trombospondyny w nowotworze jelita grubego - Marzena Łubkowska; 11. Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości - Anna Barańska; 12. Metodologia kam w oszacowaniu wiedzy gospodarek UE – analiza porównawcza - Monika Basek; 13. Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej - Alicja Ganczarek; 14. Mikrostruktura mięśnia najdłuższego grzbietu świń kilku ras z uwzględnieniem genotypu odporności na stres (ryr1) - Joanna Bogucka; 15. Modelowanie koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych tekstowych - Szymon Chojnacki; 16. Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo objętościowej u pacjentów z wodogłowiem - Magdalena Kasprowicz; 17. Ocena ekspresji czynnika martwicy nowotworu (tnf) oraz interleukiny-6 (il-6) przed i w trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej (htz) u kobiet w wieku pomenopauzalnym - Dominik Rachoń; 18. Ocena gospodarki lipidowej, stanu odżywienia i świadomości prozdrowotnej populacji objętej opieką lekarzy rodzinnych - Jacek Jóźwiak; 19. Ocena jakości środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych - Joanna Korpus; 20. Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerko zastępczo - Bartosz J. Sapilak; 21. Ocena sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych - Roma Ryś-Jurek; 22. Ocena udziału czynnego punktowego źródła emisji w wielkości imisji - Dorota Kaleta; 23. Parametryczna identyfikacja struktur mechanicznych tłumionych w sposób nieciągły w zastosowaniu do obudowy kotwiowej - Andrzej Staniek; 24. Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości w poznaniu. analiza socjologiczna w perspektywie wskaźników jakości życia - Piotr Jabkowski; 25. Pomiar wybranych aspektów sprawności komunikacyjnej - Dorota Ortenburger; 26. Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. studium empiryczne dla regionu łódzkiego - Anna Szmit; 27. Sekwencyjna alokacja w badaniach klinicznych - Justyna Kolat; 28. Sezonowość urodzeń chorych na schizofrenię w Polsce - Andrzej Bembenek; 29. Ssaki jako bioindykatory zanieczyszczeń chemicznych w ekosystemach południowego bałtyku i jeziora bajkał – implikacje analityczne – Tomasz Ciesielski; 30. Stężenie interleukiny 17 w popłuczynach nosowych i indukowanej plwocinie u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa po prowokacji donosowej alergenem - Aleksandra Semik-Orzech; 31. System automatycznej analizy wzorców zmienności w rytmie serca płodu - Paweł Łabaj; 32. Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych - Anna Lewandowska, Zenon Foltynowicz; 33. Typologia młodych lekarzy Polskich - Wojciech Bolanowski; 34. Wpływ negatywnych stereotypów o zdolnościach intelektualnych na procesy rozumowania - Sylwia Bedyńska; 35. Wpływ płci na farmakokinetykę wybranych leków - Lucyna Konieczna, Henryk Lamparczyk; 36. Wpływ warunków przechowywania na profil związków polifenolowych i jakość sensoryczną wybranych soków cytrusowych - Inga Klimczak, Maria Małecka; 37. Wpływ zabiegów krioterapii ogólnej i sauny na stabilność postawy ciała - Agnieszka Pisula; 38. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i dokarmiania dolistnego na wartość biologiczną marchwi - Sylwester Smoleń; 39. Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniach marketingowych - Agnieszka Stanimir; 40. Zastosowanie analizy czynnikowej w szacowaniu nieruchomości - Elżbieta Jasińska; 41. Zastosowanie analizy struktury do oceny właściwości betonów - Janusz Konkol; 42. Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej - Monika Kaźmierczuk; 43. Zastosowanie wielowymiarowych technik eksploracyjnych w badaniach morfologicznych ryb na przykładzie karpia (cyprinus carpio l.) - Anna Małgorzata Wiśniewska; 44. Zmiany zooplanktonu wywołane presją ryb w wybranych jeziorach eutroficznych - Jacek Tunowski; 45. Zmienność morfologiczna trzcinnika pstrego [calamagrostis varia] - Beata paszko; 46. Znaczenie syntetazy tymidylowej w rokowaniu u chorych z rakiem jelita grubego - Anna Patla; 47. Zróżnicowanie antropologiczne populacji ludzkich z dorzecza odry i wisły w okresie wpływów rzymskich w świetle problemów etnogenezy Słowian - Robert Dąbrowski; 48. Zróżnicowanie międzygatunkowe trzcinników [calamagrostis] w obrębie sekcji deyeuxia - Beata Paszko. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57901 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-407/3, P-407/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-407/1/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Metodologiczne problemy badań społecznych; Cz. 2: Proces badawczy; Rozdział 2: Eksperyment w warunkach społecznych; Rozdział 3: Badania terenowe; Rozdział 4: Badania całościowe i reprezentacyjne; Rozdział 5: Obserwacje; Rozdział 6: Wywiad; Rozdział 7: Badania ankietowe; Rozdział 8: Badania oparte na dokumentach; Rozdział 9: Socjometria; Rozdział 10: Opracowanie zebranych materiałów badawczych; Rozdział 11: Wyjaśnianie zjawisk społecznych; Rozdział 12: Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6487/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski. - Wyd. 6 zm. i uzup. - Katowice : Śląsk, 2005. - 272, [1] s. ; 21 cm.
Cz. 1: Zagadnienia ogólne; 1. Metodologiczne problemy badań społecznych; Cz. 2: Proces badawczy; 2. Eksperyment w warunkach społecznych; 3. Metoda monograficzna; 4. Badania terenowe; 5. Badania całościowe i reprezentacyjne; 6. Obserwacje; 7. Wywiad; 8. Badania ankietowe; 9. Badania oparte na dokumentach; 10. Socjometria; 11. Badania sondażowe; 12. Opracowanie zebranych materiałów badawczych; 13. Wyjaśnianie zjawisk społecznych; 14. Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości.[j]dejrzliwości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35553, 31094 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31093/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia)
Przedmowa do polskiego wydania - Krzysztof Podemski); Przedmowa-Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln -tłum. Krzysztof Podemski); Rozdział 1 : Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych - Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ,tłum. Krzysztof Podemski; Część 1 : Obszar badań; Rozdział 2: Reforma nauk społecznych i uniwersytetu przez badania interwencyjne-Davydd J. Greenwood, MortenLevin t, łum. Marian Niezgoda; Rozdział 3: Badania kompozycyjne w dwóch częściach. Teoria krytyczna i analiza społecznej (nie)sprawiedliwości -Michelle Fine, Lois Weis ,tłum. Filip Schmidt; Rozdział 4: Na grząskim gruncie. Badania tubylców w erze niepewności-Linda TuhiwaiSmith,tłum. Piotr Binder; Rozdział 5: Kaupapa Maori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych- Russell Bishop tłum. Filip Rogalski; Rozdział 6: Etyka i polityka w badaniach jakościowych-Clifford G. Christians ,tłum. Przemysław Pluciński; Rozdział 7: Komisje etyczne i konserwatyzm metodologiczny. Wyzwania dla i ze strony paradygmatu fenomenologicznego- Yvonna S. Lincoln tłum. Marian Niezgoda; Część 2: Rywalizujące paradygmaty i perspektywy; Rozdział8 : Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności -Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln tłum. Monika Bobako; Rozdział 9: Etnografia krytyczna. Polityka współpracy- Douglas Foley, Angela Valenzuela tłum. Monika Bobako; Rozdział 11 : Feministyczne badania jakościowe u progu milenium. Zarys i wyzwania- Virginia Olesentłum. Monika Bobako; Rozdział 11: Krytyczna teoria rasy i jej znaczenie etyczne- Gloria Ladson-Billings, JamelDonnor ,tłum. Monika Bobako; Rozdział 12: Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja Joe L. Kincheloe, Peter McLarentłum. Przemysław Pluciński; Rozdział 13: Metodologie dla studiów kulturowych. Podejście integrujące Paula Saukkotłum. Monika Bobako; Rozdział 14: Krytyczny humanizm i teoria queer. Nieuniknione napięcia- KenPlummertłum. Monika Bobako; Część 3 : Strategie badawcze; Rozdział 15: Praktyka i polityka w badaniach jakościowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych- JulianneCheektłum. Monika Nowicka; Rozdział 16: Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury- BryantKeith Alexander (tłum. Łukasz Marciniak; Rozdział 17: Jakościowe studium przypadku-Robert E. Staketłum. Marta Sałkowska; Rozdział 18 : Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej- Barbara Tedlock (tłum. Filip Rogalski; Rozdział 19: Praktyki interpretacyjne a działanie społeczne -James A. Holstein, Jaber F. Gubriumtłum. Katarzyna Iwińska; Rozdział 20 : Teoria ugruntowana w XXI wieku. Zastosowanie w rozwijaniu badań nad sprawiedliwością społeczną -KathyCharmaztłum. Konrad Miciukiewicz; Rozdział 21: Krytyczna etnografia jako uliczny performans. Refleksje na temat domu, rasy, mordu i sprawiedliwości - D. Soyini Madison tłum. Konrad Miciukiewicz; Rozdział 22: Narracja świadka, podrzędność i autorytet narracyjny -John Beverley ,tłum. Maria Świątkiewicz-Mośny; Rozdział 23: Uczestniczące badania interwencyjne. Działanie komunikacyjne i sfera publiczna- Stephen Kemmis, Robin McTaggart tłum. Łukasz Marciniak; Rozdział 24 : Badania kliniczne -William L. Miller, Benjamin F. Crabtree tłum. Łukasz Marciniak.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46821 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46820/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Rozdział 1: Jak korzystać z podręcznika?; Rozdział 2: Jak można wykorzystywać badania jakościowe i jak nie można; Rozdział 3: Doświadczenie badawcze 1: Rozdział 4: Doświadczenie badawcze 2: Rozdział 5: Czy "oryginalność" ma znaczenie; Część 2: Początek; Rozdział 6: Wybór tematu; Rozdział 7: Zastosowanie teorii; Rozdział 8: Wybór metodologii; Rozdział 9: Wybór przypadku; Rozdział 10: Przygotowanie planu badania; Część 3: Analiza danych; Rozdział 11: Rozpoczęcie analizy danych; Rozdział 12: Rozwinięcie analizy danych; Rozdział 13: Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych; Rozdział 14: Jakość w badaniach jakościowych; Rozdział 15: Ocena badań jakościowych; Część 4: Zachowaj kontakt; Rozdział 16: Prowadzenie dokumentacji; Rozdział 17: Kontakty w terenie; Rozdział 18: Dobra współpraca z promotorem; Rozdział 19: Uzyskanie informacji zwrotnej; Część 5: Pisanie rozprawy naukowej; Rozdział 20: Kilka pierwszych stron; Rozdział 21: Przegląd literatury przedmiotu; Rozdział 22: Rozdział metodologiczny; Rozdział 23: Praca nad rozdziałami analitycznymi; Rozdział 24: Ostatni rozdział; Część 6: Obrona pracy doktorskiej; Rozdział 25: Przetrwać obronę pracy doktorskiej; Część 7: Podsumowanie; Rozdział 26: Efektywne badania jakościowe; Część 8: I co dalej?; Rozdział 27: Publikacja; Rozdział 28: Odbiorcy; Rozdział 29: Poszukiwanie pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32960 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32415/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again