Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Alasuutari Pertti
(2)
Denzin Norman K. (1941- )
(2)
Lincoln Yvonna S
(2)
Podemski Krzysztof
(2)
Sztumski Janusz
(2)
Klekot Ewa
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Nowak Stefan
(1)
Ostrowska Joanna
(1)
Podgórski Ryszard Adam (1957- )
(1)
Połeć Wojciech
(1)
Silverman David
(1)
Willis Paul E
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Nauki społeczne
(8)
Socjologia
(4)
Metodologia
(3)
Badania jakościowe (nauki społeczne)
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Badania naukowe
(1)
Jakość
(1)
Projektowanie badań naukowych
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
8 results Filter
Book
In basket
(Metodologia)
ISBN: : 978-83-01-15878-1 ; 978-83-01-15879-8
Część 4 : Metody zbierania i analizowania materiałów empirycznych; Rozdział 25: Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów- Susan E. Chale tłum. Filip Schmidt; Rozdział 26: Badania posługujące się sztuką. Rewolucyjna pedagogika oparta na performansie Susan Finley tłum. Michał Podgórski; Rozdział 27 : Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania - Andrea Fontana, James H. Frey tłum. Marta Skowrońska; Rozdział 28 : Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej - Michael V. Angrosinotłum. Filip Rogalski; Rozdział 29: Co nowego widać? -Douglas Harper tłum. Łukasz Rogowski; Rozdział 30:Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste StacyHolman Jones tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska; Rozdział 31: Metody, polityka i etyka reprezentacji w etnografii online - Annette N. Markhamtłum. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska); Rozdział 32 : Perspektywy analityczne -Paul Atkinson, Sara Delamonttłum. Bogumiła Mateja; Rozdział 33: Metodologie Foucaulta. Archeologia i genealogia James Joseph Scheurich, Kathryn Bell McKenzie tłum. Przemysław Pluciński;Rozdział 34 : Analiza rozmów i tekstów -AnssiPerakyla ,tłum. Agnieszka Figiel; Rozdział 35. Wywiady zogniskowane. Strategiczne artykulacje pedagogiki, polityki i badań -George Kamberelis, Greg Dimitriadis ,tłum. Maciej Milewicz;Część5 : Sztuka i praktyka interpretacji, ewaluacji i reprezentacji; Rozdział 36: Relatywizm, kryteria i polityka John K. Smith, Phil Hodkinsontłum. Maria Świątkiewicz-Mośny; Rozdział 37: Dyskursy emancypacyjne. Etyka i polityka interpretacji- Norman K. Denzintłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska; Rozdział 38: Pisanie jako metoda badawcza -Laurel Richardson, Elizabeth Adams St. Pierre tłum. Marta Sałkowska; Rozdział 39 : Poetyka dla planety. Rozprawa o niektórych problemach związanych z miejscem- Ivan Bradytłum. Aleksandra Wagner; Rozdział 40: Poezje kulturowe. O produktywności przedmiotów -Kathleen Stewart tłum. Aleksandra Wagner; Rozdział 41. "Aria w wojenny czas". Poezja śledcza i polityka świadectwa -Stephen J. Hartnett, Jeremy D. Engels tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska); Rozdział 42: Ewaluacja jakościowa i zmiana polityki społecznej- Ernest R. House tłum.Monika Nowicka; Część6:Przyszłość badań jakościowych; Rozdział43 : Refleksja końcowa. O pisaniu, o pisaniu socjologii -Zygmunt Bauman tłum. Konrad Miciukiewicz; Rozdział 44: Przeformułowanie etnografii. Wyzwanie dla antropologii współczesności- Douglas R. Holmes, George E. Marcus tłum. Konrad Miciukiewicz; Epilog. Ósma i dziewiąta faza. Badania jakościowe (w) przełomowej przyszłości -YvonnaS.Lincoln, Norman K. Denzintłum. Konrad Miciukiewicz. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46823 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46822/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak ; Red. Wojciech Połeć. - Wyd. 2, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 494, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: : 83-01-14999-X ; 978-83-01-14999-4
Rozdział 1: Problematyka i metody badań; Rozdział 2: Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia; Rozdział 3: Definiowanie pojęć i dobór wskaźników; Rozdział 4: Rodzaje twierdzeń; Rozdział 5: Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryfikacja hipotez; Rozdział 6: Wyjaśnianie i przewidywanie; Rozdział 7: Budowa teorii;Rozdział 8: Praktyczne zastosowania socjologii;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26508, 26507 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26506/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1:Nauki społeczne jako system twierdzeń, hipotez, teorii naukowych; Rozdział 2: Stosunek nauk społecznych do innych dyscyplin naukowych; Rozdział 3: Nauka jako wiedza o rzeczywistości; Rozdział 4: Rozumienie pojęcia "metodologia"; Rozdział 5: Problemy naukowe; Rozdział 6: Hipotezy naukowe; Rozdział 7: Fakty w naukach społecznych; Rozdział 8: Struktura procesu badawczego w socjologii; Rozdział 9: Techniki badawcze; Rozdział 10: Narzędzia badawcze; Rozdział 11: Opracowanie i systematyzowanie materiałów badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30281, 30280 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30279/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Cultura - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Część 1: Sztuka w codzienności; 1. Życie jako sztuka; 2. Forma; 3. To, co społeczne; Część 2: Etnografia w ponowoczesności; 4. Towar -Quasi-modo; 5. Penetracje w świecie ponowoczesnym; 6. Reprodukcja społeczna jako historia społeczna; 7. Wyobraźnia etnograficzna i "całościowo ujęte sposoby życia".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28281 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28280/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Rozdział 1: Jak korzystać z podręcznika?; Rozdział 2: Jak można wykorzystywać badania jakościowe i jak nie można; Rozdział 3: Doświadczenie badawcze 1: Rozdział 4: Doświadczenie badawcze 2: Rozdział 5: Czy "oryginalność" ma znaczenie; Część 2: Początek; Rozdział 6: Wybór tematu; Rozdział 7: Zastosowanie teorii; Rozdział 8: Wybór metodologii; Rozdział 9: Wybór przypadku; Rozdział 10: Przygotowanie planu badania; Część 3: Analiza danych; Rozdział 11: Rozpoczęcie analizy danych; Rozdział 12: Rozwinięcie analizy danych; Rozdział 13: Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych; Rozdział 14: Jakość w badaniach jakościowych; Rozdział 15: Ocena badań jakościowych; Część 4: Zachowaj kontakt; Rozdział 16: Prowadzenie dokumentacji; Rozdział 17: Kontakty w terenie; Rozdział 18: Dobra współpraca z promotorem; Rozdział 19: Uzyskanie informacji zwrotnej; Część 5: Pisanie rozprawy naukowej; Rozdział 20: Kilka pierwszych stron; Rozdział 21: Przegląd literatury przedmiotu; Rozdział 22: Rozdział metodologiczny; Rozdział 23: Praca nad rozdziałami analitycznymi; Rozdział 24: Ostatni rozdział; Część 6: Obrona pracy doktorskiej; Rozdział 25: Przetrwać obronę pracy doktorskiej; Część 7: Podsumowanie; Rozdział 26: Efektywne badania jakościowe; Część 8: I co dalej?; Rozdział 27: Publikacja; Rozdział 28: Odbiorcy; Rozdział 29: Poszukiwanie pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32960 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32415/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Metodologiczne problemy badań społecznych; Cz. 2: Proces badawczy; Rozdział 2: Eksperyment w warunkach społecznych; Rozdział 3: Badania terenowe; Rozdział 4: Badania całościowe i reprezentacyjne; Rozdział 5: Obserwacje; Rozdział 6: Wywiad; Rozdział 7: Badania ankietowe; Rozdział 8: Badania oparte na dokumentach; Rozdział 9: Socjometria; Rozdział 10: Opracowanie zebranych materiałów badawczych; Rozdział 11: Wyjaśnianie zjawisk społecznych; Rozdział 12: Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6487/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski. - Wyd. 6 zm. i uzup. - Katowice : Śląsk, 2005. - 272, [1] s. ; 21 cm.
Cz. 1: Zagadnienia ogólne; 1. Metodologiczne problemy badań społecznych; Cz. 2: Proces badawczy; 2. Eksperyment w warunkach społecznych; 3. Metoda monograficzna; 4. Badania terenowe; 5. Badania całościowe i reprezentacyjne; 6. Obserwacje; 7. Wywiad; 8. Badania ankietowe; 9. Badania oparte na dokumentach; 10. Socjometria; 11. Badania sondażowe; 12. Opracowanie zebranych materiałów badawczych; 13. Wyjaśnianie zjawisk społecznych; 14. Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości.[j]dejrzliwości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35553, 31094 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31093/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia)
Przedmowa do polskiego wydania - Krzysztof Podemski); Przedmowa-Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln -tłum. Krzysztof Podemski); Rozdział 1 : Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych - Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ,tłum. Krzysztof Podemski; Część 1 : Obszar badań; Rozdział 2: Reforma nauk społecznych i uniwersytetu przez badania interwencyjne-Davydd J. Greenwood, MortenLevin t, łum. Marian Niezgoda; Rozdział 3: Badania kompozycyjne w dwóch częściach. Teoria krytyczna i analiza społecznej (nie)sprawiedliwości -Michelle Fine, Lois Weis ,tłum. Filip Schmidt; Rozdział 4: Na grząskim gruncie. Badania tubylców w erze niepewności-Linda TuhiwaiSmith,tłum. Piotr Binder; Rozdział 5: Kaupapa Maori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych- Russell Bishop tłum. Filip Rogalski; Rozdział 6: Etyka i polityka w badaniach jakościowych-Clifford G. Christians ,tłum. Przemysław Pluciński; Rozdział 7: Komisje etyczne i konserwatyzm metodologiczny. Wyzwania dla i ze strony paradygmatu fenomenologicznego- Yvonna S. Lincoln tłum. Marian Niezgoda; Część 2: Rywalizujące paradygmaty i perspektywy; Rozdział8 : Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności -Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln tłum. Monika Bobako; Rozdział 9: Etnografia krytyczna. Polityka współpracy- Douglas Foley, Angela Valenzuela tłum. Monika Bobako; Rozdział 11 : Feministyczne badania jakościowe u progu milenium. Zarys i wyzwania- Virginia Olesentłum. Monika Bobako; Rozdział 11: Krytyczna teoria rasy i jej znaczenie etyczne- Gloria Ladson-Billings, JamelDonnor ,tłum. Monika Bobako; Rozdział 12: Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja Joe L. Kincheloe, Peter McLarentłum. Przemysław Pluciński; Rozdział 13: Metodologie dla studiów kulturowych. Podejście integrujące Paula Saukkotłum. Monika Bobako; Rozdział 14: Krytyczny humanizm i teoria queer. Nieuniknione napięcia- KenPlummertłum. Monika Bobako; Część 3 : Strategie badawcze; Rozdział 15: Praktyka i polityka w badaniach jakościowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych- JulianneCheektłum. Monika Nowicka; Rozdział 16: Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury- BryantKeith Alexander (tłum. Łukasz Marciniak; Rozdział 17: Jakościowe studium przypadku-Robert E. Staketłum. Marta Sałkowska; Rozdział 18 : Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej- Barbara Tedlock (tłum. Filip Rogalski; Rozdział 19: Praktyki interpretacyjne a działanie społeczne -James A. Holstein, Jaber F. Gubriumtłum. Katarzyna Iwińska; Rozdział 20 : Teoria ugruntowana w XXI wieku. Zastosowanie w rozwijaniu badań nad sprawiedliwością społeczną -KathyCharmaztłum. Konrad Miciukiewicz; Rozdział 21: Krytyczna etnografia jako uliczny performans. Refleksje na temat domu, rasy, mordu i sprawiedliwości - D. Soyini Madison tłum. Konrad Miciukiewicz; Rozdział 22: Narracja świadka, podrzędność i autorytet narracyjny -John Beverley ,tłum. Maria Świątkiewicz-Mośny; Rozdział 23: Uczestniczące badania interwencyjne. Działanie komunikacyjne i sfera publiczna- Stephen Kemmis, Robin McTaggart tłum. Łukasz Marciniak; Rozdział 24 : Badania kliniczne -William L. Miller, Benjamin F. Crabtree tłum. Łukasz Marciniak.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46821 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46820/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again