Form of Work
Książki
(13)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Author
Alasuutari Pertti
(2)
Denzin Norman K. (1941- )
(2)
Jemielniak Dariusz (1975- )
(2)
Lincoln Yvonna S
(2)
Podemski Krzysztof
(2)
Sztumski Janusz
(2)
Flick Uwe (1956- )
(1)
Frankfort-Nachmias Chava
(1)
Hornowska Elżbieta
(1)
Klekot Ewa
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Nachmias David
(1)
Nowak Stefan
(1)
Ostrowska Joanna
(1)
Podgórski Ryszard Adam (1957- )
(1)
Połeć Wojciech
(1)
Silverman David
(1)
Sztumski Janusz (1930- )
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Willis Paul E
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Nauki społeczne
(13)
Socjologia
(7)
Badania jakościowe (nauki społeczne)
(4)
Metodologia
(4)
Badania naukowe
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Jakość
(1)
Projektowanie badań naukowych
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(3)
Podręczniki akademickie
(2)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
13 results Filter
Book
In basket
(Niezbędnik badacza)
(Metodologia)
ISBN: : 978-83-01-16432-4
Rozdział 1: Sposoby ujmowania jakości badań; Rozdział 2: Standardy, kryteria, listy kontrolne i wytyczne; Rozdział 3: Strategie dbania o różnorodność; Rozdział4: Koncepcje triangulacji; Rozdział 5:Triangulacja metodologiczna w badaniach jakościowych; Rozdział 6: Triangulacja w etnografii; Rozdział 7: Triangulacja badań jakościowych i ilościowych; Rozdział 8:Stosowanie triangulacji w celu podnoszenia jakości: kwestie praktyczne; Rozdział 9: Jakość, kreatywność, etyka: różne sposoby stawiania problemu; Rozdział 10: Dbanie o jakość badań jakościowych: nacisk na proces badawczy i jego przejrzystość. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37433 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37432/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Podstawy badań empirycznych; Rozdział 1: Podejście naukowe; Rozdział2: Badanie - podstawowe pojęcia; Rozdział 3: Podstawowe elementy procesu badawczego; Rozdział 4: Problemy etyczne badań w naukach społecznych; Cz.2: Plany badawcze i struktura procesu badawczego; Rozdział 5: Plany badawcze: eksperymenty; Rozdział 6: Plany badawcze: plany badań przekrojonych i plany quasi- eksperymenty; Rozdział 7: Pomiar; Rozdział 8: Dobór próby i schematy doboru próby; Cz.3: Zbieranie danych; Rozdział 9: Metody obserwacyjne; Rozdział 10: Badania sondażowe; Rozdział 11: Konstruowanie kwestionariusza; Rozdział 12: Badania jakościowe; Rozdział 13: Wtórna analiza danych; Cz.4: Przetwarzanie i analizowanie danych; Rozdział 14: Przygotowanie i analiza danych; Rozdział 15: Rozkład jednej zmiennej; Rozdział 16: Analiza dwuzmiennowa; Rozdział 17: Kontrola, poziom złożoności i analiza wielozmiennowa; Rozdział 18: Konstruowanie indeksu i metody skalowania; Rozdział 19: Wnioskowanie statystyczne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7116/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1:Nauki społeczne jako system twierdzeń, hipotez, teorii naukowych; Rozdział 2: Stosunek nauk społecznych do innych dyscyplin naukowych; Rozdział 3: Nauka jako wiedza o rzeczywistości; Rozdział 4: Rozumienie pojęcia "metodologia"; Rozdział 5: Problemy naukowe; Rozdział 6: Hipotezy naukowe; Rozdział 7: Fakty w naukach społecznych; Rozdział 8: Struktura procesu badawczego w socjologii; Rozdział 9: Techniki badawcze; Rozdział 10: Narzędzia badawcze; Rozdział 11: Opracowanie i systematyzowanie materiałów badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30281, 30280 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30279/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia)
ISBN: : 978-83-01-15878-1 ; 978-83-01-15879-8
Część 4 : Metody zbierania i analizowania materiałów empirycznych; Rozdział 25: Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów- Susan E. Chale tłum. Filip Schmidt; Rozdział 26: Badania posługujące się sztuką. Rewolucyjna pedagogika oparta na performansie Susan Finley tłum. Michał Podgórski; Rozdział 27 : Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania - Andrea Fontana, James H. Frey tłum. Marta Skowrońska; Rozdział 28 : Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej - Michael V. Angrosinotłum. Filip Rogalski; Rozdział 29: Co nowego widać? -Douglas Harper tłum. Łukasz Rogowski; Rozdział 30:Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste StacyHolman Jones tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska; Rozdział 31: Metody, polityka i etyka reprezentacji w etnografii online - Annette N. Markhamtłum. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska); Rozdział 32 : Perspektywy analityczne -Paul Atkinson, Sara Delamonttłum. Bogumiła Mateja; Rozdział 33: Metodologie Foucaulta. Archeologia i genealogia James Joseph Scheurich, Kathryn Bell McKenzie tłum. Przemysław Pluciński;Rozdział 34 : Analiza rozmów i tekstów -AnssiPerakyla ,tłum. Agnieszka Figiel; Rozdział 35. Wywiady zogniskowane. Strategiczne artykulacje pedagogiki, polityki i badań -George Kamberelis, Greg Dimitriadis ,tłum. Maciej Milewicz;Część5 : Sztuka i praktyka interpretacji, ewaluacji i reprezentacji; Rozdział 36: Relatywizm, kryteria i polityka John K. Smith, Phil Hodkinsontłum. Maria Świątkiewicz-Mośny; Rozdział 37: Dyskursy emancypacyjne. Etyka i polityka interpretacji- Norman K. Denzintłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska; Rozdział 38: Pisanie jako metoda badawcza -Laurel Richardson, Elizabeth Adams St. Pierre tłum. Marta Sałkowska; Rozdział 39 : Poetyka dla planety. Rozprawa o niektórych problemach związanych z miejscem- Ivan Bradytłum. Aleksandra Wagner; Rozdział 40: Poezje kulturowe. O produktywności przedmiotów -Kathleen Stewart tłum. Aleksandra Wagner; Rozdział 41. "Aria w wojenny czas". Poezja śledcza i polityka świadectwa -Stephen J. Hartnett, Jeremy D. Engels tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska); Rozdział 42: Ewaluacja jakościowa i zmiana polityki społecznej- Ernest R. House tłum.Monika Nowicka; Część6:Przyszłość badań jakościowych; Rozdział43 : Refleksja końcowa. O pisaniu, o pisaniu socjologii -Zygmunt Bauman tłum. Konrad Miciukiewicz; Rozdział 44: Przeformułowanie etnografii. Wyzwanie dla antropologii współczesności- Douglas R. Holmes, George E. Marcus tłum. Konrad Miciukiewicz; Epilog. Ósma i dziewiąta faza. Badania jakościowe (w) przełomowej przyszłości -YvonnaS.Lincoln, Norman K. Denzintłum. Konrad Miciukiewicz. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46823 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46822/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak ; Red. Wojciech Połeć. - Wyd. 2, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 494, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: : 83-01-14999-X ; 978-83-01-14999-4
Rozdział 1: Problematyka i metody badań; Rozdział 2: Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia; Rozdział 3: Definiowanie pojęć i dobór wskaźników; Rozdział 4: Rodzaje twierdzeń; Rozdział 5: Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryfikacja hipotez; Rozdział 6: Wyjaśnianie i przewidywanie; Rozdział 7: Budowa teorii;Rozdział 8: Praktyczne zastosowania socjologii;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26508, 26507 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26506/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia)
ISBN: : 978-83-01-16945-9 (t. 1) ; 978-83-01-16947-3 (t. 1-2)
Rozdział 1: Projektowanie badania jakościowego -Agata Stasik, Adam Gendźwiłł; 1.1.Teoria a problem, czyli o formułowaniu problemu badawczego; 1.2.Problem a metoda, czyli o doborze metod; 1.3.Metoda a realizacja badania, czyli o zasobach niezbędnych do prowadzenia badań; Rozdział 2:Etyka w badaniach jakościowych -Sylwia Ciuk, Dominika Latusek-Jurczak; 2.1.Tworzenie projektu badawczego a kwestie etyczne; 2.2.Uzyskanie zgody na badanie; 2.3.Ochrona danych i tożsamości badanych; 2.4.Utrzymywanie relacji z badanymi; 2.5.Prezentacja wyników badań w terenie; Rozdział 3: Pułapki i dylematy w badaniach jakościowych - Beata Glinka,Przemysław Hensel; 3.1.Typowe pułapki w badaniach jakościowych; 3.2.Projekt badania; 3.3.Prowadzenie badania; Rozdział 4 : Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych- Bartosz Sławecki; 4.1.Paradygmaty w naukach społecznych; 4.1.1.Pojęcie i znaczenie paradygmatów w nauce; 4.1.2.Nauki społeczne i nauki przyrodnicze; 4.2.Struktura paradygmatów; 4.2.1.Założenia ontologiczne, czyli dotyczące natury rzeczywistości społecznej; 4.2.2.Założenia epistemologiczne, czyli dotyczące natury poznania naukowego; 4.2.3.Metodologie; 4.3.Rodzaje paradygmatów w naukach społecznych; 4.3.1.Dwa wymiary - cztery paradygmaty: klasyfikacja Gibsona Burrella i Garetha Morgana; 4.3.2.Pięć podstawowych paradygmatów: koncepcja Egona Guby i Yvonny Lincoln; 4.4.Podsumowanie. Po co komu wiedza o paradygmatach w naukach społecznych, czyli o praktycznej użyteczności paradygmatów; Rozdział 5: Teoria ugruntowana -Przemysław Hensel, Beata Glinka; 5.1.Teoria ugruntowana - geneza metody; 5.2.Strategia prowadzenia badań; 5.2.1.Teoretyczne pobieranie próbek i nasycenie teoretyczne; 5.2.2.Zbieranie danych i prowadzenie notatek; 5.2.3.Kodowanie i identyfikacja idei lub koncepcji; 5.2.4.Generowanie teorii; 5.3.Nieporozumienia związane z teorią ugruntowaną; 5.4.Podsumowanie. Wykorzystanie teorii ugruntowanej; Rozdział 6: Action research, czyli o badaniach w działaniu -Davydd J. Greenwood, tłum. Marta Hoffner; 6.1.Czym nie są i czym są badania w działaniu; 6.2.Podstawy badań w działaniu; 6.3.Prowadzenie badań w działaniu; 6.4.Przykłady badań w działaniu; 6.5.Różnorodność badań w działaniu; 6.6.Problemy związane z prowadzeniem badań w działaniu; Rozdział 7 : Antropologia wizualna -Sławomir Magalatłum. Marta Hoffner; 7.1.Próba zdefiniowania antropologii wizualnej; 7.2.Fotografia - "matka założycielka" antropologii i socjologii wizualnej; 7.3.Fotografia w kontekście wyważonego paradygmatu jakościowego; 7.4.Przykłady wizualnej łączności między sztuką, badaniami a zarządzaniem; 7.4.1.Otwarci – Zamknięci; 7.4.2.Wizualne narracje między ekranami dotykowymi a wspólnotami; 7.5.Widok cudzego cierpienia, czyli antropologia wizualna marketingu politycznego; 7.6.Zamiast podsumowania; Rozdział 8. Etnografia -Monika Kostera, Paweł Krzyworzeka; 8.1.Miejsce etnografii wśród badań jakościowych; 8.2.Cechy etnografii; 8.3.Metody badawcze w etnografii; Rozdział 9: Jak zostałem etnografem. Opowieść konfesyjna -Gideon Kunda, tłum. Filip Rogalski; 9.1.Moje początki; 9.2.Ameryka i jej postacie; 9.3.Badania nabierają kształtu; 9.4.Nareszcie w terenie; 9.5.Interpretacja w terenie; 9.6.Po terenie: interpretacja wstecz; 9.7.Sztuka kodowania; 9.8.Sztuka i rzemiosło pisania; Rozdział10 : Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania-David M. Boje, NazaninTburani, tłum. Marta Hoffner; 10.1.Komunikacja poprzez kulturę; 10.2.Żywa materialność i metodologia ontologicznego opowiadania; 10.3.Fizyka kwantowa a praktyka opowiadania; 10.4.Teoria aktora-sieci a żywa materialność praktyk opowiadania; 10.5.Praktyka opowiadania wśród autochtonów a żywa materialność.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46948 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46947/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia)
ISBN: : 978-83-01-16946-6 (t. 2) ; 978-83-01-16947-3 (t. 1-2)
Rozdział1 : Studium przypadku -Marta Strumińska-Kutra, Izabela Koładkiewicz; 1.1.Podstawowa charakterystyka strategii studium przypadku; 1.2.Jak realizować badania z użyciem strategii studium przypadku?; 1.3.Wady i zalety wykorzystania strategii studium przypadku; Rozdział 2 : Obserwacja -Małgorzata Ciesielska, Katarzyna WolanikBostrom,Magnus Ohlander; 2.1.Obserwacja jako metoda; 2.2.Typy obserwacji; Rozdział 3: Nowe techniki badań terenowych: shadowing-Barbara Czarniawska; 3.1.Tradycyjna etnografia już nie wystarcza; 3.2.Shadowing i jego historia; 3.3.Shadowing - porównanie z innymi technikami; Rozdział 4: Podejście biograficzne -Paulina Bednarz-Łuczewska, Michał Łuczewski; 4.1.Rozwój badań biograficznych; 4.2.Metody badań biograficznych; Rozdział 5: Wywiad w badaniach jakościowych -SvetlanaGudkova; 5.1.Rodzaje wywiadów; 5.2.Przygotowanie wywiadu; 5.3.Przeprowadzenie wywiadu; Rozdział 6: Badania fokusowe -Katarzyna Gawlik; 6.1.Co to są badania fokusowe?; 6.2.Jak wygląda badanie fokusowe?; 6.3.Do czego służą badania fokusowe?; 6.4.Odmiany metody fokusowej; 6.5.Zamiast podsumowania: jak zadbać o sukces badania fokusowego; Rozdział 7 : Analiza dokumentów zastanych -Michał Łuczewski, Paulina Bednarz -Łuczewska; 7.1.Dokumenty w badaniach społecznych; 7.2.Rodzaje dokumentów; 7.3.Przykłady zastosowania; 7.4.Problemy metodologiczne: dokument jako proces społeczny; Rozdział 8: Analiza dyskursu -AylinKuntertłum. Marta Hoffner; 8.1.Tekst; 8.2.Dyskurs; 8.3.Wymiary dyskursu; 8.4.Analiza dyskursu; 8.5.Przykładowa analiza dyskursu; 8.6.ZamiastRozdział9 : Etnografia wirtualna -Piotr Cichocki, Tomasz Jędrkiewicz, Robert Zydel; 9.1.Etnografia jako perspektywa i metoda; 9.2.Internet: jedna czy wiele przestrzeni?; 9.3.Etnografia wirtualna: definicja; 9.4.Zastosowania etnografii wirtualnej; 9.5.Analiza treści wizualnych; 9.6.Obserwacja uczestnicząca; 9.7.Etyka badań internetowych; 9.8.Ograniczenia etnografii wirtualnej; Rozdział 10: Technika identyfikacji konstruktów osobistych -Dorota Bourne, Devi A. Jankowicztłum. Marta Hoffner; 10.1.Psychologia konstruktów osobistych; 10.2.Najważniejsze cechy techniki identyfikacji konstruktów osobistych; 10.3.Aspekt ilościowy i kilka przykładów zastosowań techniki Rep Grid; 10.4.Przykładowe zastosowanie techniki identyfikacji konstruktów osobistych; 10.5.Zamiast podsumowania; Rozdział 11: Metody relacyjne w badaniach organizacji -Mustafa Ozbilgin, JoanaVassilopouloutłum. Marta Hoffner; 11.1.Ontologia i epistemologia relacyjności w badaniach organizacji; 11.2.Metody relacyjne: "ja" i refleksyjność badacza; 11.3.Metody relacyjne: "ja" i okoliczności; 11.4.Metody relacyjne: "ja" a inny; 11.5.Metody relacyjne: "ja", inny i okoliczności; 11.6.Metody relacyjne: inni ludzie; 11.7.Metody relacyjne: inni ludzie i zjawiska społeczne (organizacyjne); 11.8.Metody relacyjne: zjawiska organizacyjne (struktury lub okoliczności).[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46946 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46945/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Cultura - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Część 1: Sztuka w codzienności; 1. Życie jako sztuka; 2. Forma; 3. To, co społeczne; Część 2: Etnografia w ponowoczesności; 4. Towar -Quasi-modo; 5. Penetracje w świecie ponowoczesnym; 6. Reprodukcja społeczna jako historia społeczna; 7. Wyobraźnia etnograficzna i "całościowo ujęte sposoby życia".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28281 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28280/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Rozdział 1: Jak korzystać z podręcznika?; Rozdział 2: Jak można wykorzystywać badania jakościowe i jak nie można; Rozdział 3: Doświadczenie badawcze 1: Rozdział 4: Doświadczenie badawcze 2: Rozdział 5: Czy "oryginalność" ma znaczenie; Część 2: Początek; Rozdział 6: Wybór tematu; Rozdział 7: Zastosowanie teorii; Rozdział 8: Wybór metodologii; Rozdział 9: Wybór przypadku; Rozdział 10: Przygotowanie planu badania; Część 3: Analiza danych; Rozdział 11: Rozpoczęcie analizy danych; Rozdział 12: Rozwinięcie analizy danych; Rozdział 13: Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych; Rozdział 14: Jakość w badaniach jakościowych; Rozdział 15: Ocena badań jakościowych; Część 4: Zachowaj kontakt; Rozdział 16: Prowadzenie dokumentacji; Rozdział 17: Kontakty w terenie; Rozdział 18: Dobra współpraca z promotorem; Rozdział 19: Uzyskanie informacji zwrotnej; Część 5: Pisanie rozprawy naukowej; Rozdział 20: Kilka pierwszych stron; Rozdział 21: Przegląd literatury przedmiotu; Rozdział 22: Rozdział metodologiczny; Rozdział 23: Praca nad rozdziałami analitycznymi; Rozdział 24: Ostatni rozdział; Część 6: Obrona pracy doktorskiej; Rozdział 25: Przetrwać obronę pracy doktorskiej; Część 7: Podsumowanie; Rozdział 26: Efektywne badania jakościowe; Część 8: I co dalej?; Rozdział 27: Publikacja; Rozdział 28: Odbiorcy; Rozdział 29: Poszukiwanie pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32960 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32415/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia)
Przedmowa do polskiego wydania - Krzysztof Podemski); Przedmowa-Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln -tłum. Krzysztof Podemski); Rozdział 1 : Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych - Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ,tłum. Krzysztof Podemski; Część 1 : Obszar badań; Rozdział 2: Reforma nauk społecznych i uniwersytetu przez badania interwencyjne-Davydd J. Greenwood, MortenLevin t, łum. Marian Niezgoda; Rozdział 3: Badania kompozycyjne w dwóch częściach. Teoria krytyczna i analiza społecznej (nie)sprawiedliwości -Michelle Fine, Lois Weis ,tłum. Filip Schmidt; Rozdział 4: Na grząskim gruncie. Badania tubylców w erze niepewności-Linda TuhiwaiSmith,tłum. Piotr Binder; Rozdział 5: Kaupapa Maori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych- Russell Bishop tłum. Filip Rogalski; Rozdział 6: Etyka i polityka w badaniach jakościowych-Clifford G. Christians ,tłum. Przemysław Pluciński; Rozdział 7: Komisje etyczne i konserwatyzm metodologiczny. Wyzwania dla i ze strony paradygmatu fenomenologicznego- Yvonna S. Lincoln tłum. Marian Niezgoda; Część 2: Rywalizujące paradygmaty i perspektywy; Rozdział8 : Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności -Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln tłum. Monika Bobako; Rozdział 9: Etnografia krytyczna. Polityka współpracy- Douglas Foley, Angela Valenzuela tłum. Monika Bobako; Rozdział 11 : Feministyczne badania jakościowe u progu milenium. Zarys i wyzwania- Virginia Olesentłum. Monika Bobako; Rozdział 11: Krytyczna teoria rasy i jej znaczenie etyczne- Gloria Ladson-Billings, JamelDonnor ,tłum. Monika Bobako; Rozdział 12: Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja Joe L. Kincheloe, Peter McLarentłum. Przemysław Pluciński; Rozdział 13: Metodologie dla studiów kulturowych. Podejście integrujące Paula Saukkotłum. Monika Bobako; Rozdział 14: Krytyczny humanizm i teoria queer. Nieuniknione napięcia- KenPlummertłum. Monika Bobako; Część 3 : Strategie badawcze; Rozdział 15: Praktyka i polityka w badaniach jakościowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych- JulianneCheektłum. Monika Nowicka; Rozdział 16: Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury- BryantKeith Alexander (tłum. Łukasz Marciniak; Rozdział 17: Jakościowe studium przypadku-Robert E. Staketłum. Marta Sałkowska; Rozdział 18 : Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej- Barbara Tedlock (tłum. Filip Rogalski; Rozdział 19: Praktyki interpretacyjne a działanie społeczne -James A. Holstein, Jaber F. Gubriumtłum. Katarzyna Iwińska; Rozdział 20 : Teoria ugruntowana w XXI wieku. Zastosowanie w rozwijaniu badań nad sprawiedliwością społeczną -KathyCharmaztłum. Konrad Miciukiewicz; Rozdział 21: Krytyczna etnografia jako uliczny performans. Refleksje na temat domu, rasy, mordu i sprawiedliwości - D. Soyini Madison tłum. Konrad Miciukiewicz; Rozdział 22: Narracja świadka, podrzędność i autorytet narracyjny -John Beverley ,tłum. Maria Świątkiewicz-Mośny; Rozdział 23: Uczestniczące badania interwencyjne. Działanie komunikacyjne i sfera publiczna- Stephen Kemmis, Robin McTaggart tłum. Łukasz Marciniak; Rozdział 24 : Badania kliniczne -William L. Miller, Benjamin F. Crabtree tłum. Łukasz Marciniak.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46821 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46820/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski. - Wydanie ósme zmienione i uzupełnione. - Katowice : Śląsk, 2020. - 335 stron : wykresy ; 21 cm.
ISBN: : 978-83-8183-002-7 (oprawa miękka)
Część 1: Zagadnienia ogólne; 1. Metodologiczne problemy badań społecznych; Część 2: Proces badawczy; 2. Eksperyment w naukach społecznych; 3. Metoda monograficzna; 4. Badania terenowe; 5. Badania całościowe i reprezentacyjne; 6. Obserwacja; 7. Wywiad; 8. Badania ankietowe; 9. Badania oparte na dokumentach; 10. Socjometria; 11. Badania sondażowe; 12. Opracowanie zebranych materiałów badawczych; 13. Wyjaśnianie zjawisk społecznych; 14. Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62173 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62172/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Metodologiczne problemy badań społecznych; Cz. 2: Proces badawczy; Rozdział 2: Eksperyment w warunkach społecznych; Rozdział 3: Badania terenowe; Rozdział 4: Badania całościowe i reprezentacyjne; Rozdział 5: Obserwacje; Rozdział 6: Wywiad; Rozdział 7: Badania ankietowe; Rozdział 8: Badania oparte na dokumentach; Rozdział 9: Socjometria; Rozdział 10: Opracowanie zebranych materiałów badawczych; Rozdział 11: Wyjaśnianie zjawisk społecznych; Rozdział 12: Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6487/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski. - Wyd. 6 zm. i uzup. - Katowice : Śląsk, 2005. - 272, [1] s. ; 21 cm.
Cz. 1: Zagadnienia ogólne; 1. Metodologiczne problemy badań społecznych; Cz. 2: Proces badawczy; 2. Eksperyment w warunkach społecznych; 3. Metoda monograficzna; 4. Badania terenowe; 5. Badania całościowe i reprezentacyjne; 6. Obserwacje; 7. Wywiad; 8. Badania ankietowe; 9. Badania oparte na dokumentach; 10. Socjometria; 11. Badania sondażowe; 12. Opracowanie zebranych materiałów badawczych; 13. Wyjaśnianie zjawisk społecznych; 14. Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości.[j]dejrzliwości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35553, 31094 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31093/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again