Form of Work
Książki
(17)
Status
available
(17)
only on-site
(15)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(15)
Author
Chodubski Andrzej Jan
(2)
Jakubowski Wojciech
(2)
Wojtaszczyk Konstanty A
(2)
Beyme Klaus von
(1)
Boucher David
(1)
Dahl Robert Alan
(1)
Dąbrowska Alicja
(1)
Hornowska Elżbieta
(1)
Johnson Janet Buttolph (1950- )
(1)
Kazimierczak Paweł M
(1)
Kelly P. J
(1)
Kloskowska-Dudzińska Agnieszka
(1)
Krauz-Mozer Barbara
(1)
Kucharczyk Grzegorz
(1)
Marsh David (1946- )
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Mycoff Jason D. (1975- )
(1)
Reynolds H. T
(1)
Shively Phillips W
(1)
Sieczkowski Tomasz
(1)
Skarżyńska Krystyna
(1)
Stinebrickner Bruce
(1)
Stoker Gerry
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Tegnerowicz Joanna
(1)
Zieliński Eugeniusz (1932- )
(1)
Łoziński Jerzy
(1)
Świda Dagmara
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(15)
Subject
Nauki polityczne
(17)
Polityka
(6)
Państwo
(3)
Filozofia polityki
(2)
Władza
(2)
Aktywność polityczna
(1)
Bierność polityczna
(1)
Idee polityczne
(1)
Język angielski
(1)
Konflikt
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Prawo
(1)
Przywództwo polityczne
(1)
Psychologia polityki
(1)
Zachowania polityczne
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
17 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-88766-61-9 ; 978-83-7545-012-5 (Wyd. 4)
Cz.1: Polityka jako zjawisko społeczne; Rozdział 1: Polityka w życiu społecznym; Rozdział 2: Historia i polityka: wypożyczalnia cytatów i kostiumów; Cz.2: Psychospołeczne aspekty polityki; Rozdział 3: Człowiek jako jednostka; Rozdział 4: Człowiek w grupie; Rozdział 5: Człowiek w społeczeństwie; Rozdział 6: Człowiek w świecie polityki; Cz.3: Instytucjonalne aspekty polityki; Rozdział 7: Demokracja - historia, współczesność, przyszłość; Rozdział 8: Historyczny rozwój państw; Rozdział 9: Dylematy konstytucyjne; Rozdział 10: Państwo współczesne; Rozdział 11: Systemy polityczne państw Unii Europejskiej; Rozdział 12: Systemy polityczne państw Europy Zachodniej nie należących do Unii Europejskiej i wybranych państw pozaeuropejskich; Rozdział 13: Transformacja polityczna państw Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 14: Systemy polityczne państw WNP; Cz. 4. Symbolicznokulturowe aspekty polityki; Rozdział 15: Współczesna myśl polityczna; Rozdział 16: Religia w życiu społecznym; Cz.5: Ekonomiczne i socjalne aspekty polityki; Rozdział 17: Gospodarka rynkowa; Rozdział 18: Wybrane problemy ekonomiczne współczesnej Polski; Rozdział 19: Demokracja gospodarcza i dialog społeczny.Wybrane problemy pracownicze; Rozdział 20: Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji; Cz.6: Międzynarodowe aspekty polityki; Rozdział 21: Stosunki międzynarodowe i ich wuarunkowania; Rozdział 22: Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej; Rozdział 23: Międzynarodowe stosunki kulturowe; Cz.7: Ponadnarodowe aspekty polityki; Rozdział 24: Europejski ład polityczny XIX i XX wieku; Rozdział 25: Idea integracji europejskiej; Rozdział 26: Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej; Rozdział 27: Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa; Rozdział 28: Instytucje europejskie; Rozdział 29: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej; Rozdział 30: Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; Rozdział 31: Wspólnota Niepodległych Państw; Rozdział 32: Media masowe w życiu gospodarczym; Rozdział 33: Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie; Rozdział 34: Polskie tradycje polityczne; Rozdział 35: Polskie tradycje konstytucyjne; Rozdział 36: Dziedzictwo Polski Ludowej; Rozdział 37: Psychologiczne uwarunkowania transformacji systemowej; Rozdział 38: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 39: Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP; Rozdział 40: Międzynarodowe otoczenie Polski; Rozdział 41: Integracja Polski z Unią Europejską;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16733 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16732/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88766-61-9 ; 978-83-7545-012-5 (Wyd. 4)
Cz. 1: Polityka jako zjawisko społeczne; Rozdział 1: Polityka w życiu społecznym: Tadeusz Bodio; Rozdział 2: Kultura polityczna społeczeństwa: Jan Garlicki; Rozdział 3: Typy i funkcje kultury politycznej: Teodor Filipiak; Rozdział 4: Historia i polityka: wypożyczalnia cytatów i kostiumów: Anna Magierska; Cz. 2: Psychospołeczne aspekty polityki; Rozdział 5: Człowiek przedmiotem poznania: Wojciech Jakubowski, Konrad Jajecznik; Rozdział 6: Czynniki regulujące postępowanie człowieka: Elżbieta Piechocka-Blaszke, Wojciech Jakubowski; Rozdział 7: Człowiek w grupie: Elżbieta Piechocka-Blaszke, Wojciech Jakubowski; Rozdział 8: Struktura społeczna: Jan Błuszkowski; Rozdział 9: Naród w sensie etnicznym i politycznym: Jan Błuszkowski; Rozdział 10: Człowiek w świecie polityki: Ewa Maria Marciniak, Piotr Załęski; Cz. 3: Instytucjonalne aspekty polityki; Dział 1: Elementy teorii Państwa; Rozdział 11: Państwo jako organizator życia społecznego: Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski; Rozdział 12: Początki państwa: Aleksander Posern-Zieliński, Mariusz Kairski; Rozdział 13: Historyczny rozwój państw: Stanisław Sulowski, Wojciech Jakubowski; Rozdział 14: Dylematy konstytucyjne państw: Jan Baszkiewicz; Rozdział 15: Struktura współczesnego państwa: Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski; Dział 2: Partycypacja polityczna; Rozdział 16: Tradycje i zasady demokracji liberalnej: Grażyna Ulicka, Konstanty A. Wojtaszczyk; Rozdział 17: Idea społeczeństwa obywatelskiego: Błażej Pobożny; Rozdział 18: Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym: Tadeusz Mołdawa; Rozdział 19: Kryteria demokratyzmu postaw społecznych, stosunków politycznych i państwa: Mirosław Karwat; Rozdział 20: Przywództwo i elity polityczne: Tadeusz Bodio, Piotr Załęski; Rozdział 21: Media masowe w życiu społecznym: Janusz Adamowski; Rozdział 22: Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego: Krzysztof Karolczak; Dział 3: Współczesne systemy polityczne; Rozdział 23: System polityczny państwa: Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski; Rozdział 24: Dynamika systemów rządów w państwach demokratycznych: Jarosław Szymanek; Rozdział 25: Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych: Tadeusz Bodio, Jacek Wojnicki, Piotr Załęski; Rozdział 26: Systemy polityczne państw Unii Europejskiej: Konstanty A. Wojtaszczyk, Tomasz Słomka, Jacek Wojnicki; Rozdział 27: Systemy polityczne państw Europy niebędących członkami Unii Europejskiej: Wojciech Jakubowski, Tomasz Słomka, Jacek Wojnicki; Rozdział 28: Systemy polityczne państw WNP: Tadeusz Bodio, Piotr Załęski; Rozdział 29: Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich: Wojciech Jakubowski, Tomasz Słomka; Rozdział 30: Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego: Wojciech Jakubowski; Cz. 4: Symbolicznokulturowe aspekty polityki; Rozdział 31: Religia w życiu społecznym : Mariusz Włodarczyk, Wojciech Jakubowski; Rozdział 32: Kultura popularna w życiu społecznym : Violetta Wróblewska; Rozdział 33: Współczesna myśl polityczna: Anna Szustek; Cz. 5: Międzynarodowe aspekty polityki; Rozdział 34: Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania : Iwona Wyciechowska; Rozdział 35: Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej: Włodzimierz Malendowski; Rozdział 36: Międzynarodowe stosunki polityczne: Stanisław Bieleń; Rozdział 37: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: Edward Haliżak; Rozdział 38: Międzynarodowe stosunki kulturalne: Grażyna Michałowska; 39: Zjawiska i problemy globalne: Czesław Maj; Cz. 6: Ponadnarodowe aspekty polityki; Dział 1: Integracja europejska; Rozdział 40: Europejski ład polityczny XIX i XX wieku: Ks. Marek Solarczyk; Rozdział 41: Idea integracji europejskiej: Marek Nadolski; Rozdział 42: Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej: Katarzyna Kołodziejczyk; Rozdział 43: Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa: Konstanty A. Wojtaszczyk; Rozdział 44: Instytucje Unii Europejskiej Konstanty A. Wojtaszczyk; Rozdział 45: System prawa Unii Europejskiej: Konstanty A. Wojtaszczyk; Rozdział 46: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej Ryszard Zięba; Rozdział 47: Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: Włodzimierz Fehler; Dział 2: Postradziecka przestrzeń polityczna; Rozdział 48: Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw : Eugeniusz Zieliński; Rozdział 49: Stosunki Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską: Marcin Bodio; Rozdział 50: Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw: Andrzej Wierzbicki; Dział 3: Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie; Rozdział 51: Globalizacja we współczesnym świecie: Włodzimierz Anioł; Rozdział 52: Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy Wawrzyniec Konarski; Cz.7: System polityczny współczesnej Polski; Dział 1: Uwarunkowania historyczne; Rozdział 53: Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm: Stanisław Filipowicz; Rozdział 54: Polskie tradycje konstytucyjne: Jarosław Szymanek, Łukasz Wyleziński; Rozdział 55: Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku: Daniel Przastek, Piotr Załęski, Łukasz Zamęcki; Rozdział 56: Dziedzictwo Polski Ludowej: Anna Magierska; Rozdział 57: Psychologiczne aspekty transformacji systemowej: Tadeusz Bodio, Piotr Załęski; Dział 2: Aspekty polityczno-ustrojowe Rozdział 58: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa: Tomasz Słomka; Rozdział 59: Ustrój organów władzy państwowej w RP: Tomasz Słomka; Rozdział 60: System samorządu lokalnego w RP: Jacek Wojnicki; Rozdział 61: Partie i system partyjny w RP: Tomasz Słomka; Rozdział 62: Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP: Włodzimierz Fehler; Rozdział 63: Polska polityka zagraniczna: Stanisław Sulowski; Dział 3: Aspekty spoleczno-socjalne; Rozdział 64: Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy pracownicze: Andrzej Wierzbicki; Rozdział 65: Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji: Andrzej Wierzbicki. [j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31087, 31086, 31085, 29569, 29568 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29567/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Społeczeństwo Współczesne)
Cz. 1: Podstawy; Rozdział 1: Pojęcie wpływu: od najmniejszego do największego; Rozdział 2: Czym jest wpływ?; Rozdział 3: Czym jest polityka?; Rozdział 4: Czym jest system polityczny? Rząd? Państwo?; Rozdział 5: Ponowne rozpatrzenie i ocena wpływu; Część 2: Systemy polityczne: podobieństwa i różnice; Rozdział 6: Systemy polityczne: podobieństwa i różnice; Rozdział 7: Systemy polityczne: różnice; Rozdział 8: Różnice między poliarchiami a niepoliarchiami; Rozdział 9: Poliarchie i niepoliarchie: wyjaśnienie; Część 3: Uczestnictwo w polityce i osąd polityczny; Rozdział 10: Uczestnictwo jednostek w polityce; Rozdział 11: Osąd polityczny; Część 4: Analiza polityczna: w jakim celu?; Rozdział 12: Do czego jest przydatna współczesna analiza polityczna?.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29596, 29595 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29594/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-713/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-713/1/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp; 1: O nauce, metodzie i języku; 2: Politologia jako nauka empiryczna; 3: Teoria - problemy definicyjne; 4: Struktura empirycznych teorii naukowych; 5: Strategie budowy empirycznych teorii naukowych, czyli jak powstają teorie?; 6: Teoria jako wiedza wyjaśniająca; 7: Naukowe teorie polityki a praktyka polityczna - między prawdą a użytecznością;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25071, 25070 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25069/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-572/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-572/1/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa; Rozdział 2: Geneza państwa; Rozdział 3: Typ i forma państwa; Rozdział 4: Funkcje państwa; Rozdział 6; Autorytaryzm i totalitaryzm; Rozdział 7: Jednostka, naród i państwo; Rozdział 8; Wprowadzenie do normatywnej teorii politycznej; Rozdział 9: Legitymizacja polityczna; Rozdział 10: Polityka i proces polityczny; Rozdział 11; Zachowanie i działanie polityczne; Rozdział 12: Decyzje polityczne i proces decyzyjny; Rozdział 13: Determinanty polityki; Rozdział 14: Kultura polityczna; Rozdział 15: Systemy polityczne; Rozdział 16: Interes polityczny - proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele; Rozdział 17: Konflikt polityczny; Rozdział 18: Aksjologiczne elemnty polityki; Rozdział 19: Elity polityczne; Rozdział 20: Opinia publiczna; Rozdział 21: Przywództwo polityczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30737, 30736, 30735, 27595, 27594, 27593, 27592 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27591/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Metateoretyczne podstawy teorii politycznych; 3. Podejście metodyczne w badaniach politologicznych; 4. Podstawowe pojęcia teorii polityki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27608, 27607 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27606/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie polityki, podstawowe kategorie i instytucje; Rozdział 2: Stosunki polityczne społeczeństwa; Rozdział 3: System polityczny społeczeństwa - instytucje polityczne; Rozdział 4: Decyzje polityczne; Rozdział 5: Polityka w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych; Rozdział 6: Pojęcie państwa - definicje i geneza; Rozdział 7: Typy i formy państwa; Rozdział 8: Funkcje państwa i aparat władzy; Rozdział 9: Państwo a inne ogniwa systemu politycznego; Rozdział 10: Podstawowe pojęcia, kategorie i instytucje parwa; Rozdział 11: Źródła prawa; Rozdział 12: Stosowanie prawa; Rozdział 13: Wykładnia prawa, luki w prawie i analogia w prawie; Rozdział 14: Stosunki prawne; Rozdział 15: System parwa; Rozdział 16: Odpowiedzialność prawna; Rozdział 17: Prawo konstytucyjne; Rozdział 18: Podstawy parwa europejskiego; Aneks;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27436, 27435, 27434, 27433 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27432/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nauka, jej cele i zadania; Rozdział 2: Politologia; Rozdział 3: Politologia a inne dyscypliny naukowe; Rozdział 4: Warsztat politologia; Rozdział 5: Bibliografia; Rozdział 6: Techniki zbierania materiałów źródłowych; Rozdział 7: Wiedza źródłowa; Rozdział 8: Metody badawcze; Rozdział 9: Techniki badań empirycznych; Rozdział 10: Rodzaje prac naukowych; Rozdział 11: Postępowanie badawcze; Rozdział 12: Opracowanie materiałów badawczych; Rozdział 13: Przypisy, załączniki materiały ilustracyjne, indeksy; Rozdział 14: Wybrane zagadnienia edytorskie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15784 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15783/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nauka, jej cele i zadania; Rozdział 2: Politologia; Rozdział 3: Politologia a inne dyscypliny naukowe; Rozdział 4: Warsztat politologia; Rozdział 5: Bibliografia; Rozdział 6: Techniki zbierania materiałów źródłowych; Rozdział 7: Wiedza źródłowa; Rozdział 8: Metody badawcze; Rozdział 9: Techniki badań empirycznych; Rozdział 10: Rodzaje prac naukowych; Rozdział 11: Postępowanie badawcze; Rozdział 12: Opracowanie materiałów badawczych; Rozdział 13: Przypisy, załączniki materiały ilustracyjne, indeksy; Rozdział 14: Wybrane zagadnienia edytorskie;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30739, 30738 (2 egz.)
Book
In basket
(Polityka - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
1. Skóra, a nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii; Część 1: Perspektywy teoretyczne; 2. Behawioralizm; 3. Teoria racjonalnego wyboru; 4. Instytucjonalizm; 5. Feminizm; 6. Teoria interpretacjonistyczna; 7. Marksizm; 8. Teoria normatywna; Część 2: Metody; 9. Metody jakościowe; 10. Metody ilościowe; 11. Łączenie metod ilościowych z jakościowymi; 12. Metody porównawcze; Część 3: Problemy; 13. Struktura a podmiotowość; 14. Instytucje i idee.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29578, 29577 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29576/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41343 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 41342/XVI czyt.
Book
In basket
Nauka o państwie i polityce / Eugeniusz Zieliński. - Wyd. 4. - Warszawa : Elipsa, 2006. - 260 s. ; 24 cm.
Rozdział 1. Określenie państwa; Rozdział 2. Pochodzenie państwa; Rozdział 3. Istota państwa; Rozdział 4. Państwo, naród i jednostka; Rozdział 5. Państwo i prawo; Rozdział 6. Przemiany w dziejach państwa; Rozdział 7. Typy państw współczesnych; Rozdział 8. Forma państwa; Rozdział 9. Funkcja państwa; Rozdział 10. Władza polityczna; Rozdział 11. Organizacja władzy państwowej; Rozdział 12. System polityczny społeczeństwa; Rozdział 13. Polityka; Rozdział 14. Ideologia, doktryny i programy polityczne; Rozdział 15. Kultura polityczna. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30658, 30657 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30656/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1. Aktorzy polityczni: Czym jest polityka dla jednostki; Rozdział 1. Krystyna Skarżyńska, Aktywność i bierność polityczna; Rozdział 2. Krzysztof Korzeniowski, Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje; Rozdział 3. Urszula Jakubowska, Przywództwo polityczne; Cz.2. Mechanizmy politycznego funkcjonowania; Rozdział 1. Janusz Reykowski, Myślenie polityczne; Rozdział 2. Marek Ziółkowski, Władza: wymiary, funkcje oraz społeczne przekonania na jej temat; Rozdział 3. Joanna Mandrosz, Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań; politycznych; Rozdział 4. Urszula Jakubowska, Ekstremizm polityczny; Rozdział 5. Janusz Reykowski, Konflikty polityczne; Rozdział 6. Krzysztof Korzeniowski, Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych; Cz.3. Psychologiczne procesy towarzyszące zmianie systemowej; Rozdział 1. Okrągły stół jako mechanizm rozwiązywania makrospołecznych konfliktów; Rozdział 2. Krystyna Skarżyńska, Nacjonalizm i patryiotyzm: orientacje ideologiczne i postawy jednostek; Rozdział 3. Krzysztof Korzeniowski, Utrata i poszukiwanie społeczno-politycznego sensu. Anatomia i paranoja polityczna; Rozdział 4. Janusz Czapiński, Dlaczego reformatorzy tracą poparcie społeczne; Cz.4. Podejścia, procedury, metody i techniki badawcze; Rozdział 1. Urszula Jakubowska, Podejścia, procedury, metody i techniki badawcze.[I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30662 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30661/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39837 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39836/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-286/3, P-286/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-286/1/XVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again