Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Czuma Łukasz
(2)
Jarosz Antoni
(2)
Ratajczak Marek
(2)
Stankiewicz Wacław
(2)
Bludnik Izabela
(1)
Cichorzewska Marzena
(1)
Czarny Bogusław
(1)
Heilbroner Robert L. (1919-2005)
(1)
Kundera Elżbieta
(1)
Lewiński Jan (nauki ekonomiczne)
(1)
McCloskey Deirdre N. (1942- )
(1)
Romanow Zbigniew
(1)
Spychalski Gedymin B
(1)
Szulc Ryszard
(1)
Wallusch Jacek
(1)
Zieliński Marcin (tłumacz)
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
Subject
Nauki ekonomiczne
(12)
Ekonomia
(6)
Burżuazja
(1)
Ekonomiści
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka społeczna
(1)
Postęp
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Smith, Adam (1723-1790)
(1)
Słownik
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
12 results Filter
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 575)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42171 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Literatura w języku polski z historii myśli ekonomicznej; 2. Poglądy starożytnych Greków; 3. Poglądy Rzymian; 4. Wpływy chrześcijaństwa w starożytności i średniowieczu; 5. Renesans; 6. Czasy nowożytne; 7. XVIII wiek; 8. XVIII-XIX wiek; 9. Szkoła liberalna -optymiści; 10. Krytycy w szkole liberalnej; 11: Szkoła liberalna -pesymiści; 12. Superoptymiści w szkole liberalnej; 13. Synteza szkoły liberalnej -angielska szkoła klasyczna; 14. Szkoła klasyczna w Niemczech; 15. Szkoła klasyczna na ziemiach polskich; 16. Szkoła narodowa lub początki szkoły historycznej; 17. Porównanie poglądów szkoły liberalnej z poglądami szkoły narodowej i historycznej; 18. Szkoła matematyczna; 19. Szkoła psychologiczna; 20. Szkoła psychologiczna we Francji; 21. Szkoła psychologiczna w Polsce; 22. William Stanley Javons -poprzednik szkoły neoklasycznej; 23. Alfred Marshall -założyciel szkoły neoklasycznej; 24. Thorstein Veblen i instytucjonalizm; 25. XX wiek;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16529, 16528, 16527, 16526, 16525, 16524, 16523, 16522, 16521, 16520, 16519, 16518, 16517, 16516, 16515, 16514, 16513, 16512, 16511 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16510/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14985 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-7199-000-6
Cz. 1. Uwagi wstępne; Cz. 2. Literatura w języku polskim z historii myśli ekonomicznej; Cz. 3. Historia myśli ekonomicznej - schemat; Cz. 4. Poglądy starożytnych Greków; Cz. 5. Poglądy Rzymian; Cz. 6. Wpływ chrześcijaństwa w starożytności i średniowieczu; Cz. 7. Renesans; Cz. 8. Czasy Nowożytne; Cz. 9. XVIII wiek; Cz. 10. XVIII - XIX wiek; Cz. 11. XX wiek. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1156, 1155 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1154/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarys historii myśli ekonomicznej / Gedymin B. Spychalski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 371 [1]s. : 1 il., portr., wykr. ; 21 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-01-12910-7
Rozdział 1: Dzieje myśli starożytnej; Rozdział 2: Idee społeczno-ekonomiczne wczesnego chrześcijaństwa; Rozdział 3: Myśl średniowiecza; Rozdział 4: Myśl i polityka merkantylizmu; Rozdział 5: Klasyczna i tzw. późnoklasyczna ekonomia w Anglii i Francji; Rozdział 6: W kręgu ekonomii opozycyjnej XIX w.- europejska myśl antyklasyczna i antykapitalistyczna. Rozdział 8: Ekonomia opozycyjna: historycyzm, katolicyzm społeczny, ekonomia marksistowska; Rozdział 9: Ekonomia subiektywizmu; Rozdział 10: Teoria ekonomiczna Keynesa i jego następców ( keynesistów); Rozdział 11: Przegląd polskiej myśli ekonomicznej od końca XVIII do XX wieku (1939); Rozdział 12: Przegląd głównych kierunków ekonomii współczesnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3710, 3709, 3708, 3707 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3706/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36813 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-664/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-664/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Historia myśli ekonomicznej / Wacław Stankiewicz. - Wyd. 2, roz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 659 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Przedmiot historii myśli ekonomicznej; Rozdział 2: Myśl ekonomiczna starożytności; Rozdział 3: Myśl ekonomiczna średniowiecza; Rozdział 4: Merkantylizm; Rozdział 5: Fizjokratyzm; Rozdział 6: Doktryna szkoły klasycznej; Rozdział 7: Protekcjonalizm wychowawczy; Rozdział 8: Socjalizm utopijny i marksizm; Rozdział 9: Marginalizm i przejście do ekonomii neoklasycznej; Rozdział 10: Historyzm i instytucjonalizm; Rozdział 11: Polska myśl ekonomiczna w dobie rozbiorów; Rozdział 12: Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej; Rozdział 13: Doktryna ekonomiczna Keynesa; Rozdział 14: Neoklasyczny nurt główny; Rozdział 15: Monetaryzm; Rozdział 16: Współczesny Keynesizm; Rozdział 17. Szkoły poza nurtem głównym; Rozdział 18. Losy doktryny marksistowskiej; Rozdział 19. Katolicka doktryna społeczno- ekonomiczna;Rozdział 20: Polska myśl ekonomiczna ( 1944- 1989); Rozdział 20: Polska ekonomia okresu transformacji ustrojowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5976 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5975/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Historia myśli ekonomicznej / Wacław Stankiewicz. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 520 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Przedmiot historii myśli ekonomicznej; Rozdział 2: Myśl ekonomiczna starożytności; Rozdział 3: Myśl ekonomiczna średniowiecza; Rozdział 4: Merkantylizm; Rozdział 5: Fizjokratyzm; Rozdział 6: Doktryna szkoły klasycznej; Rozdział 7: Protekcjonalizm wychowawczy; Rozdział 8: Socjalizm utopijny i marksizm; Rozdział 9: Marginalizm i przejście do ekonomii neoklasycznej; Rozdział 10: Historyzm i instytucjonalizm; Rozdział 11: Polska myśl ekonomiczna w dobie rozbiorów; Rozdział 12: Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej; Rozdział 13: Doktryna ekonomiczna Keynesa; Rozdział 14: Neoklasyczny nurt główny; Rozdział 15: Monetaryzm; Rozdział 16: Współczesny Keynesizm; Rozdział 17. Szkoły poza nurtem głównym; Rozdział 18. Losy doktryny marksistowskiej; Rozdział 19. Katolicka doktryna społeczno- ekonomiczna;Rozdział 20: Polska myśl ekonomiczna ( 1944- 1989); Rozdział 20: Polska ekonomia okresu transformacji ustrojowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30616 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30615/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-687/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-687/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Filozofia moralna Adama Smitha; Rozdział 2: Porządek życia społecznego według Smitha; Rozdział 3: Od „moralności handlowej” Smitha do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34923/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Choć współczesność wezbrała przypływem gospodarczym, to nie w gospodarce należy szukać jej przyczyn; 2.To liberalne idee legły u podłoża innowacji; 3.A nowa retoryka wzięła te idee pod swoje skrzydła; 4.Wiele innych potencjalnych wyjaśnień zazwyczaj spala na panewce; 5. Właściwa opowieść wychwala „kapitalizm”; 6.Świat jest obecnie co najmniej szesnaście razy bardziej rozwinięty; 7.Istotne było poszerzenie zakresu możliwości, a nie wzrost „szczęścia” rozumianego jako zasób przyjemności; 8.A biedni zwyciężyli; 9.Zatem twórcze niszczenie można uzasadnić względami utylitarnymi; 10.Brytyjscy ekonomiści nie dostrzegli przypływu; 11.Liczby mówią jednak za siebie; 12.Wysforowanie się Wielkiej Brytanii (i Europy) było chwilowe; 13.A kolejni mogli przeskoczyć etapy rozwoju; 14.To nie zapobiegliwość wywołała przypływ; 15.Fundamentalizm kapitałowy prowadzi na manowce; 16.Nie było żadnej fali chciwości czy protestanckiej etyki; 17.„Niekończąca się” akumulacja nie jest znakiem współczesności; 18. Powodem nie była też akumulacja pierwotna ani grzech wywłaszczenia; 19. Ani akumulacja kapitału ludzkiego (do niedawna); 20. Przypływu nie wywołał też transport czy inne przetasowania wewnętrzne; 21. Ani geografia czy surowce naturalne; 22. Czy nawet węgiel; 23. Przyczyną nie był handel zagraniczny, choć światowe ceny były kontekstem; 24. I wątpliwa jest logika, wedle której to handel zagraniczny był motorem wzrostu; 25. Nawet dynamiczne efekty handlu zagranicznego były niewielkie; 26. Wpływ handlu niewolnikami czy brytyjskiego imperializmu na Europę był ciągle mały; 27. Inne formy wyzysku zewnętrznego i wewnętrznego były równie niezyskowne dla zwykłych Europejczyków; 28. Przyczyną nie był też rozwój komercjalizacji; 29. Ani spór o podział łupów; 30. Eugeniczny materializm niczego nie wyjaśnia; 31. Neodarwinizm błądzi w obliczeniach; 32. A cechy dziedziczne cofają się; 33. Instytucji nie można postrzegać wyłącznie jako ograniczeń tworzących zachęty; 34. Dlatego wyjaśnieniem nie są lepsze instytucje, jak rzekomo te z 1689 roku; 35. Ponadto całkowity brak własności ma się nijak do miejsca i czasu; 36. A chronologia w kwestii własności i zachęt została błędnie oszacowana; 37. Rutyna Maksa U nie przyniosła rezultatów; 38. Przyczyną nie był rozwój nauki; 39. Lecz spleciona z oświeceniem burżuazyjna godność i wolność; 40. To nie była alokacja; 41. To były słowa; 42. Krótko mówiąc, to godność i wolność dla zwykłych ludzi były największymi efektami zewnętrznymi; 43. Ten model da się sformalizować; 44. Tępienie burżuazji niesie krzywdę ubogim; 45. Dlatego w erze burżuazji nie ma podstaw do pesymizmu, jeśli chodzi o stan środowiska naturalnego czy politykę; 46. Lecz pogodnego, choć ostrożnego optymizmu. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58549 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58548/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again