Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Dyrda Karolina
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Kłosiński Michał
(1)
Ołdak Edyta
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Rosińska Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(4)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Dzieci mające trudności w uczeniu się
(2)
Dzieci niepełnosprawne
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Arduino (mikrokontroler)
(1)
Biblioterapia
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Integracja
(1)
Kształcenie
(1)
Metodologia
(1)
Nauczanie i rozwój psychiczny
(1)
Nauczyciele dzieci niepełnosprawnych
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Relacje nauczyciel-uczeń
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Genre/Form
Poradniki dla nauczycieli
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Poradniki dla chorych i niepełnosprawnych
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
5 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49787 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49219/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 229 stron : ilustracje ; 24 cm
ISBN: : 978-83-7587-860-8
Zamiast wprowadzenia – badania praktyczne a badania teoretyczne w aspekcie badań własnych rzeczywistości edukacji integracyjnej; 1. Sytuacje trudne w rzeczywistości edukacyjnej; 1.1. Kategoria sytuacji – ustalenia wstępne; 1.2. Charakterystyka sytuacji trudnych a okoliczności kształcenia integracyjnego; 1.3. Uwarunkowania sytuacji trudnych w opinii nauczycieli; 2. Kwalifikacje nauczycieli klas integracyjnych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego a sytuacja deprywacji; 2.1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych; 2.2. Funkcje i kompetencje nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych na poziomie kształcenia propedeutycznego w teorii pedagogicznej; 2.3. Kompetencje nauczyciela klasy integracyjnej; 2.4. Wiedza naukowa i potoczna a kompetencje nauczyciela klasy integracyjnej w aspekcie badań własnych; 2.5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a sytuacja deprywacji; 3. Uczniowie klasy integracyjnej a sytuacja przeciążenia; 3.1. Możliwe modele edukacji integracyjnej uczniów niepełnosprawnych; 3.2. Zarys modelu integracji instytucjonalnej stosowanej w Polsce; 3.3. Klasa szkolna jako zespół uczniów oraz miejsce integracji; 3.4. Dobór uczniów niepełnosprawnych a odczucie przeciążenia; 3.5. Rola ucznia niepełnosprawnego w kontekście odczuwanego przeciążenia; 4. Złożona sytuacja metodyczna w klasie integracyjnej a sytuacja konfliktu; 4.1. Cele kształcenia integracyjnego a procedury ich realizacji; 4.2. Modele przestrzennej organizacji kształcenia integracyjnego; 4.3. Ocenianie jako szczególny element złożonej sytuacji metodycznej; 4.4. Antynomie w zakresie złożonej sytuacji metodycznej i organizacyjnej kształcenia integracyjnego; 4.5. Podsumowanie; 5. Bariery i braki w kształceniu integracyjnym a sytuacja utrudnienia; 5.1. Mała liczba godzin na zajęcia dodatkowe; 5.2. Skromne wyposażenie w środki dydaktyczne; 5.3. Wsparcie uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia integracyjnego; 5.4. Kapitał społeczny a utrudnienia (bariery i braki) w procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych; 5.5. Podsumowanie; 6. Konflikt i brak współpracy a sytuacja zagrożenia; 6.1. Brak współpracy między nauczycielami i rodzicami; 6.2. Konflikty między nauczycielami; 6.3. Opór w kontekście konfliktowi braku współpracy; 6.4. Podsumowanie; 7. W kierunku sukcesów kształcenia integracyjnego, czyli o zmianach sugerowanych przez nauczycieli; 8. O korzyściach i sytuacjach pozytywnych w perspektywie innej koncepcji badawczej; Zamiast zakończenia – dwie odmienne perspektywy badania rzeczywistości edukacji integracyjnej. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63942, 52573 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52443/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1 : Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; Rozdział 2 : Poznanie, planowanie, wspieranie – przykładowe rozwiązania; 1. Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym; 2. Model pracy z uczniem niewidomym lub słabo widzącym; 3 Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 4. Model pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 5. Model pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 6. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną; 7. Model pracy z uczniem z autyzmem; 8. Model pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 9. Model pracy z uczniem z chorobą przewlekłą; 10. Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym; . Model pracy z uczniem z ADHD. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1483/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1 : Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Rozdział 2 : Doradztwo edukacyjno-zawodowe; Rozdział 3 : Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; Rozdział 4 : Praca z uczniem ze socjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przykładowe rozwiązania; 1. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania; 2. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki; 3. Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym; 4. Model pracy z uczniem niewidomym lub słabo widzącym; 5. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 6. Model pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim; 7. Model pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 8. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną; 9. Model pracy z uczniem z autyzmem; 10. Model pracy z uczniem z ADHD; 11. Model pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 12. Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym; 3. Model pracy z uczniem z chorobą przewlekłą.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1481/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59537/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again