Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(20)
available
(12)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Aksman Joanna
(2)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona
(2)
Bazuń Dorota
(1)
Białek Magdalena
(1)
Błażejewski Wojciech
(1)
Daszykowska Jadwiga
(1)
Denicolo Pam
(1)
Dylak Stanisław
(1)
Furmanek Waldemar
(1)
Gackowska Anna
(1)
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Grzesiak Jan (1946- )
(1)
Janiuk Ryszard M
(1)
Kotusiewicz Alicja Anna
(1)
Koć-Seniuch Genowefa
(1)
Kubiak Mirosław J
(1)
Lewicki Czesław
(1)
Lewicki Roman
(1)
Leżańska Wiesława
(1)
Meissner Andrzej
(1)
Michońska-Stadnik Anna
(1)
Nieciuński Stanisław
(1)
Pankowska Dorota
(1)
Piecuch Aleksander
(1)
Pramling Ingrid
(1)
Pułka Jolanta
(1)
Pęczkowski Ryszard
(1)
Uberman Marta
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(17)
Subject
Nauczyciele
(13)
Pedagogika
(6)
Informatyka
(2)
Języki
(2)
Nauczyciele języków
(2)
Edukacja regionalna
(1)
Galicja
(1)
Globalizacja
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Internet
(1)
Języki żywe
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciel a dyrektor szkoły
(1)
Nauczyciel a reforma edukcji
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Pedeutologia
(1)
Postawy
(1)
Postmodernizm
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Rysunek
(1)
Szkoła
(1)
Szkoła a rodzice
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowawstwo
(1)
Subject: time
2001-
(1)
19 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49053/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44931/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87102-29-6
Rozdział 1: Garść informacji o narzędziach pracującyh w sieci Internet; Rozdział 2: Nauczanie na odległość -wprowadzenie do tematu; Rozdział 3: Edukacja na odległość z wykorzystaniem narzędzi Globalnej Sieci Komputerowej Internet; Rozdział 4: World Wide Web doskonałym narzędziem do nauczania na odległość; Rozdział 5: Bezpieczeństwo w Pajęczynie; Rozdział 6: Etyka w Internecie; Rozdział 7: Zakończenie; Dodatki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 527, 526, 525, 524 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 523 /IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40954/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Samoświadomość pedeutologiczna nauczyciela akademickiego kształcacego nauczycieli; Cz. 2: Doświadczenia i autorefleksje nauczycieli akademickich; Cz. 3: Z perspektywy absolwenta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32738, 32737 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32736/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66464, 35130 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35129/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Nauczyciel, uczeń, szkoła; 1.1. Nauczyciel; 1.2. Uczeń; 1.3. Szkoła; 2. Praca wychowawcy klasy; 2.1. Rola i zadania wychowawcy klasy; 2.2. Tworzenie własnej koncepcji pracy wychowawcy z klasą; 2.3. Godziny wychowawcze; 2.4. Stymulowanie rozwoju grupy; 2.5. Stymulowanie samowychowania uczniów; 3. Poznawanie uczniów i klasy; 3.1. Miejsce diagnozy w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 3.2. Metody badań pedagogicznych; 4. Relacje nauczyciela z uczniami i rodzicami; 4.1. Porozumiewanie się w procesie wychowania; 4.2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów; 4.3. Współpraca nauczyciela z rodzicami; 5. Kierowanie pracą uczniów na lekcji 5.1. Organizowanie środowiska uczenia się; 5.2. Komunikowanie się na lekcji; 5.3. Ład i dyscyplina w klasie; 5.4. Psychopedagogiczne problemy kontroli i oceny. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1064/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1064/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny ; t. 3, r. 2012)
Cz. 1. Wartości i wątki narodowe w edukacji; 1. Ryszard Kuclia, Wychowanie narodowe w Trójkącie Bermudzkim Europy Środkowo-Wschodniej - zarys dziejów i potrzeby badań; 2. Karol Mednansky, Rozwój szkolnictwa muzycznego na Słowacji w XX wieku; Cz. 2. Społeczne wyzwania edukacji; 1. Krzysztof Rejman, Znaczenie edukacji regionalnej w globalizującym się społeczeństwie; 2. Wojciech Błażejewski, Skuteczność kształcenia ogólnego w ocenach mieszkańców Podkarpacia; 3. Anna Irena Szymańska, Regionalizacja polskiej przestrzeni w warunkach procesów integracji europejskiej i globalizacji; 4. Ewa Tłuczek-Tadla, Działalność szkoleniowa "Parlamentu Młodzieży" z Przemyśla a wychowanie obywatelskie ich uczestników w warunkach integracji europejskiej; 5. Ewa Frankiewicz, Współpraca naukowo-badawczą polskich i ukraińskich historyków wychowania oraz jej rezultaty; Cz. 3. Nauczyciele wobec wyzwań edukacyjnych; 1. Barbara Zielińska, Edukacja dorosłych w dobie przemian; 2. Zbigniew Ruszaj, Wymagania stawiane nauczycielowi i jego kompetencje na przestrzeni wieków; 3. Iwona Dudzik, Kreacja oczekiwanego wizerunku nauczyciela akademickiego XXI wieku; 4. Maria Kocór, Nauczyciele wobec zmian - wnioski pod adresem kształcenia; 5. Ewa Czubocha, Nauczyciel wobec wyzwań doby globalizacji. [O]
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1538/9, P-1538/8, P-1538/7, P-1538/6, P-1538/4, P-1538/3, P-1538/2 (7 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1538/1 czyt. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 080/c (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. P-1538/5
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46866, 46865 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46864/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44863/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalne Praktyki, Profesjonalni Nauczyciele)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47424/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Metody uczenia się i nauczania technologii informacyjnych; Kazimierz Wenta: Metodyka stosowania technologii informacyjnych w edukacji medialnej; Cz. 2: Wybrane rozwiązania metodyczne dydaktyki informatyki; Aleksander Piecuch: Komputerowe programy dydaktyczne-zarys problematyki; Wojciech Walat: Modelowanie struktury podręczników multimedialnych; Waldemar Lib: Dydaktyczne programy multimedialne (DPM) a struktura podręczników multimedialnych; Wojciech Walat: Ogólne zasady komponowania prezentacji multimedialnych; Cz. 3: Edukacja wspomagana Internetem i jej etyczne wymiary; Stanisław Juszczyk: Rola Internetu w globalizowaniu i upowszechnianiu edukacji; Ryszard Tadeusiewicz: Internet jako narzędzie dydaktyczne; Papieska Rada ds. Środków Masowego Przekazu: Etyka w środkach społecznego przekazu; Waldemar Furmanek: Niektóre etyczne wymiary technologii informacyjnych, w tym Internetu; Janusz Morbitzer: Świat wartości w Internecie; Agnieszka Szewczyk: Etykieta Internetu; Małgorzata Bortliczek, Izabela Łuc: Twórczość graficzno-językowa w komunikacji internetowej; Cz. 4: Wybrane problemy kształcenia nauczycieli edukacji informacyjnej; Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej; Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki; Aleksander Piecuch: Znaczenie standardów przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki; Bronisław Siemieniecki: Pięcioetapowy system kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej i edukacji medialnej; Wiesława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek: Media w edukacji jako element przygotowania zawodowego pedagoga; Wiesława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek: Technologia informacyjna jako narzędzie w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35061 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35060/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Krzysztof Jakubiak: Geneza i główne orientacje metodologiczne w polskiej pedeutologii w początkach XX wieku; Ryszard Solik: Nauczyciel w obliczu ponowoczesności(uwagi na marginesie pedagogii artystycznej); Stanisław Białogłowicz, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz: Proces twórczy sztuką dialogu i wartości w procesie edukacji artystycznej; Jadwida Uchyła-Zroska: Aksjologiczne konteksty edukacyjnej wspólnoty kształtowane przez muzykę w szkole wyższej; Roman Król: W poszukiwaniu wyznaczników rozważań o nauczycielu akademickim edukacji jutra; Wojciech Błażejewski: Refleksje nad skutecznością (efektywnością) kształcenia nauczycieli; Krystyna Węgrzyn- Białogłowicz: Młodzież akademicka wobec mniejszości seksualnych; Józef Szopiński, Iwona Gumienna, Dorota Sówka: Samoograniczenia studentów w procesie dydaktycznym. Dwa spojrzenia; Julita Błasik: Nauczyciel pedagogicznych studiów zawodowych w opinii absolwentów; Anna Wańczyk-Welc: Młodzież akademicka wobec wyzwań innych religii; Lucyna Mac-Czarnik: Obraz nauczyciela w percepcji młodzieży akademickiej; Barbara Niżankowska-Półtorak: Poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu w grupie nauczycieli o różnym stażu pracy a ich poczucie sensu; Magdalena Malik: Smak sukcesu w szkole publicznej a w szkole społecznej; Grażyna Łój: Optymizm nauczyciela podstawą sukcesu jego uczniów- modelowa sylwetka wykładowcy UTW; Mirosław Dymon: sukces lub porażka miarą kreatywności nauczyciela; Barbara Ciżkowicz: Styl wyjaśniania zdarzeń nauczycieli; Justyna Sikora: Optymizm czy pesymizm kandydatów na nauczycieli w sytuacji bezrobocia: Tadeusz W. Nowacki: Postawy i wartości - zarys problematyki; Kazimierz M. Czarnecki: Hipotetyczne modele twórczej pracy nauczycieli i ich ogólna charakterystyka problem do dyskusji; Katarzyna Jurzysta: Nauczyciel zawodu a tranzycja młodzieży ze świata edukacji do świata pracy; Małgorzata Marc, Monika Binkowska-Bury: Współczesny model nauczyciela w kształceniu zawodu pielęgniarek; Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć: Oczekiwania studentów kierunku pielęgniarstwo wobec nauczyciela zawodu; Beata Szluz: Perspektywy dla pracy socjalnej w szkole.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 35075 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35074/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Jakość życia w perspektywie pedagogicznej / Jadwiga Daszykowska. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2010. - 182 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Jakość życia a terminy pokrewne; Jakość jako kategoria określająca życie; Terminy pokrewne pojęciu "jakość życia"; Szczęście, radość i zadowolenie - przegląd poglądów filozoficznych, psychologicznych i socjologicznych; Poczucie szczęścia i nieszczęścia a jakość życia; Rozdział 2: W poszukiwaniu pedagogicznej koncepcji jakości życia; Geneza terminu; Koncepcje jakości życia w literaturze i badaniach naukowych; Pedagogiczna koncepcja jakości życia; Rozdział 3: Wybrane wskaźniki oceny jakości życia; Kształtowanie oceny jakości życia; Wartości a ocena jakości życia; Cele życiowe a ocena jakości życia; Motywy a ocena jakości życia; Rozdział 4: Przegląd badań nad jakością życia nauczycieli studiujących; Rozdział 5: Metodologiczne podstawy badań własnych nad jakością życia; Analiza i uzasadnienie tematu badań; Cele pracy i problemy badawcze; Hipotezy, zmienne i wskaźniki; Metody badań; Osoby badane i teren badań; Charakterystyka badanej grupy; Rozdział 6: Jakość życia w ocenie nauczycieli studiujących; Obiektywne wyznaczniki a ocena jakości życia w opinii nauczycieli studiujących; Subiektywne wyznaczniki a ocena jakości życia w opinii nauczycieli studiujących; Satysfakcje cząstkowe z życia nauczycieli studiujących; Rozdział 7: Wnioski z badań nad jakością życia nauczycieli studiujących.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35287 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35286/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36392 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36391/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Eugenia Potulicka: Dyrektor i nauczyciele w szkole jako organizacji uczącej się; Jerzy Niemiec: Nauczyciele "uwikłani" współczesnością; Stanisław Palka: Doświadczenia z pedagogicznych badań historycznych i porównawczych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Włodzimierz Prokopiuk: Ryzyko osobowościowo-zawodowych definicji współczesnych nauczycieli; Kazimierz Szmyd: Nauczyciel wobec kryzysu wartości społecznych i wychowawczych; Tadeusz Michalczyk: Socjologiczne podejście do edukacji, w szczególności do roli ucznia i nauczyciela; Adam Solak: Tischnerowski etos nauczyciela; Beata Krzyszpin: Spory o kształt współczesnej edukacji; Piotr Kowolik, Michał Pindera: Kierowanie zmianą w drodze do jakości szkoły; Joanna Borowik: Nauczyciel jako twórca nowego ładu edukacyjnego; Anna Karpińska : Neurodydaktyka - perspektywą na sukces w uczeniu (się); Eugenia Iwona Laska: W poszukiwaniu wyznaczników edukacyjnej aktywności nauczyciela. Samokształcenie; Ryszard Skrzypniak: Nauczyciel i uczeń w dobie przemian społecznych-wzajemne oczekiwania; Mirosław Cholewiński: Nauczyciel jako lider w obliczu zmian oświatowych; Maria Kocór: Emancypacyjna i instrumentalna świadomość współczesnych nauczycieli; Bożena Dusza: Piętno w szkole. Rozważania o (z)ranionej tożsamości ucznia; Jolanta Podolak Zając: Warsztat pracy nauczyciela wychowawcy; Agata Popławska: Nauczyciel jako dydaktyk wychowawca w percepcji uczniów szkoły podstawowej; Monika Zinczuk: Nauczyciel a niepowodzenia szkolne- jak odnieść edukacyjny sukces?; Michał Pinder, Piotr Kowolik: Funkcje dyrektora szkoły w świetle reformy oświaty; Łukasz Suchecki: Osobowość pedagoga - rzemieślnik czy idealista?; Małgorzata Mikołajczyk: Medialny wizerunek nauczyciela i ucznia w kontekście skandali szkolnych jako źródło fundamentalnych pytań pedagogicznych; Czesław Lewicki: Postawy nauczycieli wobec współczesnych badań pedentologicznych a ich wiarygodność; Marian Kopczewski, Krystyna Barłóg: Systemy rozproszone - analiza możliwości zastosowania w procesie dydaktycznym; Agnieszka Maliszewska: Wizerunek nauczyciela muzyki- dawniej i dziś; Leszek Pawelski: Program Socrates - ku edukacyjnej Europie; Agnieszka Grzywa- Bilkiewicz: Kształtowanie tożsamości europejskiej w szkole; Adam Horbowski: Aksjologiczne aspekty portretu nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości; Halina Drewniak: Kontrowersje wokół egzaminów testowych; Wiesława Walc: Opiekuńcza funkcja szkoły - sfera zapomniana czy zaniedbana?; Małgorzata A. Franciszkowiak: Współpraca nauczyciela z rodzicami;.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 35107 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35106/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Galicja i jej Dziedzictwo ; t. 11.)
Rozdział 1: Formowanie się systemu kształcenia nauczycieli w Europie w XIX i na początku XX wieku; Rozdział 2: Dyskusje nad kształceniem nauczycieli w Galicji; Rozdział 3: Zakłady kształcenia nauczycieli; Rozdział 4: Materialne warunki funkcjonowania seminariów; Rozdział 5: Kadra nauczającą; Rozdział 6: Kandydaci i ich edukacja; Rozdział 7: Ewolucja systemu wychowawczego.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35083 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35082/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Znaczenie i perspektywy wspólpracy w zakresie działań na rzecz edukacji przyrodniczej; 2. Teoretyczne podstawy przyrodowstawstwa w szkole - wstępne propozycje; Spoęlczne znaczenie nauczania fizyki; 3. Społeczne znaczenie nauczania astronomii; 4. Nauczanie geografii - dyscypliny o miejscu człowieka w przyrodzie na różnych poziomach kształcenia; 5. Integrowanie dyscyplin przyrodniczych; 6. "Biała Karta Edukacji Przyrodniczej" jako podstawa modernizacji kształcenia przyrodniczego; 7. Współpraca międzynarodowa w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych; 8. Propozycje skutecznych form doskonalenia nauczycieli z zakresu edukacji środowiskowej w świetle zadań nowej szkoły; 9. Chemia środowiska w nauczaniu chemii w szkole średniej; 10. Podstawowe pojęcia teorii informacji jako niezbędny element wiedzy przyrodniczej; 11. Makroskopowe efekty zjawiska dyfuzji. Przykłąd integracyjnej ścieżki badawczej; 12. Studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli absolwentów studiów przyrodniczych; 13. Osiągnięcia poznawcze i motywacyjne uczniów technikum leśnego z ekologicznych podstaw ochrony środowiska; 14. Wielozmysłowe poznawanie świata i modelowanie w edukacji przyrodniczej; 15. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przyrody; 16. Doskonalenie umiejetności dydaktycznych nauczycieli przyrody na studiach podyplomowych; 17. Metody aktywizujące w kształceniu i dsokonaleniu nauczycieli oraz nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; 18. Baza danych Eurenerg - przykład międzynarodowej współpracy nauczycieli różnych dyscyplin przyrodniczych dotyczącej nauczania o energii; 19. Ile fizyki w przyrodzie? 20. Społeczny wymiar nauczania fizyki na przykładzie podręcznika "Impuls" dla gimnazjum; 21. Potoczne poglądy na temat zjawiska ruchu; 22. Gry dydaktyczne jako przykład metod aktywizujących w nauczaniu przyrody; 23. Kształcenie i dskonalenie nauczycieli poprzez nauczanie zintegrowane; 24. Integracyjna funkcja analogii w procesie nauczania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8939 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8938/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1. Zarys kształcenia nauczycieli rysunku w latach 1918-1939; Cz. 2. Kształcenie nauczycieli rysunku w latach 1944-1961; Cz. 3. Kształcenie nauczycieli wychowania plastycznego w latach 1961-1973; Cz. 4. Kształcenie nauczycieli plastyki w latach 1973-1989. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66617, 66616, 35155, 35154 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34417/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again