Form of Work
Książki
(22)
Publikacje fachowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(17)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(19)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Bogdanowicz Katarzyna Maria
(1)
Celuch Małgorzata
(1)
Czechowska Anna
(1)
Czuba Barbara Agnieszka
(1)
Denicolo Pam
(1)
Dobrowolska Barbara (1964- )
(1)
Dudzik Iwona (filozofia)
(1)
Dylak Stanisław
(1)
Janiuk Ryszard M
(1)
Janowska Zofia
(1)
Janowski Andrzej (1935- )
(1)
Jówko Ewa
(1)
Kabat-Zinn Jon (1944- )
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kordziński Jarosław
(1)
Kusiak Krystyna
(1)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona
(1)
Loskot Kamila
(1)
Magda-Adamowicz Marzenna
(1)
Manthey Elżbieta
(1)
Meissner Andrzej
(1)
Musiał Wojciech (1980- )
(1)
Nakamura Raymond M
(1)
Nation I. S. P
(1)
Newton J
(1)
Nhât Hạnh (1926- )
(1)
Nowakowska-Buryla Ilona
(1)
Okoń Wincenty
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Pankowska Dorota
(1)
Pęczkowski Ryszard
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Ripp Pernille
(1)
Stawinoga Renata
(1)
Szulc Anna (nauczycielka)
(1)
Uberman Marta
(1)
Weare Katherine (1950- )
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Nauczyciele
(4)
Dyrektorzy szkół
(2)
Dyrektorzy przedszkoli
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Nauczyciele
(13)
Pedagogika
(9)
Uczniowie
(5)
Szkolnictwo
(4)
Metody nauczania
(3)
Socjologia
(3)
Uczenie się
(3)
Efektywność nauczania
(2)
Motywacja uczenia się
(2)
Czytelnictwo
(1)
Dydaktyka
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Galicja
(1)
Globalizacja
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja interpersonalna w szkole
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Mindfulness
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Nauczanie początkowe--Polska--1990
(1)
Nauczanie przedszkolne
(1)
Nauczyciel
(1)
Nauczyciele języka angielskiego
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego--Polska--1990
(1)
Nauczyciele wspomagający
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Pedeutologia
(1)
Praca nauczyciela
(1)
Prawa i obowiązki nauczycieli
(1)
Prawo
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzina
(1)
Rysunek
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres szkolny
(1)
Studia i nauczanie
(1)
System wartości
(1)
Słuchanie (psychologia)
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowawstwo
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Poradnik
(5)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradnik dla nauczycieli
(1)
Poradnik dla rodziców
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(11)
Językoznawstwo
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 22559/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11514/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Nauczyciel, uczeń, szkoła; 1.1. Nauczyciel; 1.2. Uczeń; 1.3. Szkoła; 2. Praca wychowawcy klasy; 2.1. Rola i zadania wychowawcy klasy; 2.2. Tworzenie własnej koncepcji pracy wychowawcy z klasą; 2.3. Godziny wychowawcze; 2.4. Stymulowanie rozwoju grupy; 2.5. Stymulowanie samowychowania uczniów; 3. Poznawanie uczniów i klasy; 3.1. Miejsce diagnozy w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 3.2. Metody badań pedagogicznych; 4. Relacje nauczyciela z uczniami i rodzicami; 4.1. Porozumiewanie się w procesie wychowania; 4.2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów; 4.3. Współpraca nauczyciela z rodzicami; 5. Kierowanie pracą uczniów na lekcji 5.1. Organizowanie środowiska uczenia się; 5.2. Komunikowanie się na lekcji; 5.3. Ład i dyscyplina w klasie; 5.4. Psychopedagogiczne problemy kontroli i oceny. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1064/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1064/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35130 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35129/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 63698 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63697/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7850-803-8
Rozdział 1 : Postawy i ich społeczne konteksty; 1. Pojęcie postawy w ujęciu interdyscyplinarnym – podstawy teoretyczne, klasyfikacja i praktyczne konotacje; 2. Konstrukcja postawy, jej wymiary i uwarunkowania; 3. Postawy Polaków wobec „obcych” – perspektywa społeczna; Rozdział 2 : Wielokulturowość i międzykulturowość w edukacji; 1. Zadania współczesnej edukacji wobec wielokulturowych społeczeństw; 2. Polska szkoła wobec społecznego zjawiska wielokulturowości; 2.1. Treści edukacji międzykulturowej w polskiej szkole; 2.2. Przygotowanie nauczycieli do realizacji treści edukacji międzykulturowej – wybrane aspekty; 3. Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej; 3.1. Kompetencje międzykulturowe nauczycieli; 3.2. Praktyczny wymiar kompetencji międzykulturowych w edukacji szkolnej; 4. Wielokulturowość i międzykulturowość w perspektywie pedeutologicznej – tożsamość, profesjonalizm, edukacja; Rozdział 3 : Kultura szkoły – ujęcie teoretyczne i kontekst międzykulturowości; 1. Szkoła i jej humanistyczny wymiar a paradygmaty pedagogiczne –szkoła w perspektywie badawczej; 2. Pojęcie kultury szkoły w literaturze przedmiotu – analiza stanowisk teoretycznych; 2.1. Kultura szkoły i jej społeczne determinanty; 2.2. Szkoła a kultura organizacyjna; 3. Szkoła i jej kultura a tożsamość indywidualna i instytucjonalna; 4. Kultura szkoły a wielokulturowość podmiotów edukacyjnych – wymiary antropologiczny i aksjologiczny; Rozdział 4 : Metodologiczne podstawy badań empirycznych; 1. Teoretyczna konstrukcja badań empirycznych; 2. Cel i problematyka badań; 3. Problemy badawcze i hipotezy robocze; 4. Metody i techniki badawcze; 5. Organizacja i przebieg badań; 6. Charakterystyka badanych osób; Rozdział 5 : Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej w świetle wyników badań własnych; 1. Ogólna charakterystyka postaw nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej; 2. Komponent poznawczy postaw nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej ; 3. Komponent emocjonalny postaw nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej; 4. Komponent behawioralny postaw nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej; 5. Nauczyciele o swojej pracy w warunkach wielokulturowości w świetle wywiadów narracyjnych; 5.1. Praca z uczniem romskim w opinii badanych; 5.2. Nauczyciele a uczniowie narodowości czeczeńskiej; 5.3. Nauczyciele o pracy z uczniem narodowości wietnamskiej ; 5.4. Podsumowanie; Rozdział 6 : Kultura szkoły i jej uwarunkowania w badaniach własnych; 1. Czynniki personalne i organizacyjne tworzące kulturę szkoły; 1.1. Podmioty edukacyjne i ich rola w kreowaniu kultury szkoły   1.2. Indywidualne działania nauczycieli w tworzeniu kultury szkoły – analiza jakościowa; 2. Działania sprzyjające rozwojowi kultury szkoły; 2.1. Sposoby rozwijania kultury szkoły; 2.2. Rozwój kultury szkoły w świetle analizy jakościowej; 2.3. Kreowanie kultury szkoły w ocenie badanych nauczycieli ; 2.4. Inicjatywy podejmowane przez szkoły na rzecz wzajemnej integracji uczniów i środowisk kulturowo innych; 2.5. Korzyści z pracy z dzieckiem innej narodowości w ocenie badanych ; 3. Czynniki negatywnie wpływające na kulturę szkoły; 3.1. Trudności w pracy z dzieckiem innej narodowości   3.2. Podsumowanie; Rozdział 8 : Zależności między postawami nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kulturą szkoły; 1. Zależności między ogólnym poziomem postaw nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kulturą szkoły; 2. Postawy wobec edukacji międzykulturowej a czynniki personalne i organizacyjne kultury szkoły; 2.1. Komponent poznawczy postaw badanych a kultura szkoły; 2.2. Komponent emocjonalny badanych postaw a kultura szkoły; 2.3. Komponent behawioralny postaw badanych a kultura szkoły  3. Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a czynniki sprzyjające rozwojowi kultury szkoły; 3.1. Komponent poznawczy postaw a czynniki rozwoju kultury szkoły; 3.2. Komponent behawioralny a czynniki rozwoju kultury szkoły; 4. Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a czynniki negatywnie wpływające na kulturę szkoły; 4.1. Komponent poznawczy postaw a negatywne czynniki wpływające na kulturę szkoły; 4.2. Komponent emocjonalny postaw a negatywne czynniki rozwoju kultury szkoły; 4.3. Komponent behawioralny postaw a negatywne czynniki rozwoju kultury szkoły.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54387 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowe Ścieżki Edukacji)
ISBN: : 978-83-65897-03-9
Rozdział 1 : Chwila, chwila panie Wong; Rozdział 2 : Czy chciałbyś być uczniem w swojej klasie; Rozdział 3 : Dostałeś tą pracę i co dalej; Rozdział 4 : Nie ważne jak nasza klasa wygląda, ważne jak się w niej czujemy; Rozdział 5 : Pierwszy dzień w szkole: kto tu rządzi?; Rozdział 6 : Jak zwróciłam uczniom ich klasę; Rozdział 7 : Wyrzućmy kije i marchewki; Rozdział 8 : Zawsze są jakieś wymagania i standardy; Rozdział 9 : Zadania domowe –uciążliwa rutyna i mnóstwo makulatury; Rozdział 10 : Jak oceny zabijają ciekawość świata; Rozdział 11 : To my jesteśmy zmianą. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 58420 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58419/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47832, 47831, 46879 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46878/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63907, 63906 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63905/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Nowa szkoła : zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy / Anna Szulc ; [ilustracje: Kamila Loskot]. - Wydanie pierwsze. - [Rybna] : Wydawnictwo Natuli, 2019. - 169, [3] strony : ilustracje ; 21 cm.
(Seria Edukacyjna)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63666 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63665/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kultura nauczycieli a kultura uczniów : implikacje wychowawcze / Ewa Jówko. - Warszawa : "Difin", 2016. - 162 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Engram)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52583, 50362 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50361/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Krzysztof Jakubiak: Geneza i główne orientacje metodologiczne w polskiej pedeutologii w początkach XX wieku; Ryszard Solik: Nauczyciel w obliczu ponowoczesności(uwagi na marginesie pedagogii artystycznej); Stanisław Białogłowicz, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz: Proces twórczy sztuką dialogu i wartości w procesie edukacji artystycznej; Jadwida Uchyła-Zroska: Aksjologiczne konteksty edukacyjnej wspólnoty kształtowane przez muzykę w szkole wyższej; Roman Król: W poszukiwaniu wyznaczników rozważań o nauczycielu akademickim edukacji jutra; Wojciech Błażejewski: Refleksje nad skutecznością (efektywnością) kształcenia nauczycieli; Krystyna Węgrzyn- Białogłowicz: Młodzież akademicka wobec mniejszości seksualnych; Józef Szopiński, Iwona Gumienna, Dorota Sówka: Samoograniczenia studentów w procesie dydaktycznym. Dwa spojrzenia; Julita Błasik: Nauczyciel pedagogicznych studiów zawodowych w opinii absolwentów; Anna Wańczyk-Welc: Młodzież akademicka wobec wyzwań innych religii; Lucyna Mac-Czarnik: Obraz nauczyciela w percepcji młodzieży akademickiej; Barbara Niżankowska-Półtorak: Poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu w grupie nauczycieli o różnym stażu pracy a ich poczucie sensu; Magdalena Malik: Smak sukcesu w szkole publicznej a w szkole społecznej; Grażyna Łój: Optymizm nauczyciela podstawą sukcesu jego uczniów- modelowa sylwetka wykładowcy UTW; Mirosław Dymon: sukces lub porażka miarą kreatywności nauczyciela; Barbara Ciżkowicz: Styl wyjaśniania zdarzeń nauczycieli; Justyna Sikora: Optymizm czy pesymizm kandydatów na nauczycieli w sytuacji bezrobocia: Tadeusz W. Nowacki: Postawy i wartości - zarys problematyki; Kazimierz M. Czarnecki: Hipotetyczne modele twórczej pracy nauczycieli i ich ogólna charakterystyka problem do dyskusji; Katarzyna Jurzysta: Nauczyciel zawodu a tranzycja młodzieży ze świata edukacji do świata pracy; Małgorzata Marc, Monika Binkowska-Bury: Współczesny model nauczyciela w kształceniu zawodu pielęgniarek; Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć: Oczekiwania studentów kierunku pielęgniarstwo wobec nauczyciela zawodu; Beata Szluz: Perspektywy dla pracy socjalnej w szkole.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35075 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35074/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Teaching ESL/EFL listening and speaking / I. S. P. Nation and J. Newton. - New York ; London : Routledge, 2009. - XIII, 205 stron : ilustracje ; 23 cm.
(ESL & Applied Linguistics Professional Series)
ISBN: : 978-0-415-98969-5 ; 978-0-415-98970-1 ; 978-0-203-89170-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56095/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Metody badań pedagogicznych; Rozdział 8: Pedagogika porównawcza; Rozdział 9: Dydaktyka szkolna; Rozdział 10: Psychologia kształcenia; Rozdział 11: Pedeutologia; Rozdział 12: Socjologia edukacji; Rozdział 13: Podstawy prawa oświatowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30334, 30333 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30332/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35789 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35788/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Szkoła uczenia się / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 386 stron : ilustracje ; 21 cm.
(Inspiracje Edukacyjne)
Wstęp, czyli zaproszenie do podróży ; Rozdział 1: Dlaczego uczniowie się (nie) uczą; Rozdział 2: Między nauczaniem a uczeniem się; Rozdział 3: O potrzebie kształcenia kompetencji kluczowych; Rozdział 4 : Organizacja procesu uczenia się; Rozdział 5: Mózg ucznia jako miejsce pracy nauczyciela; Rozdział 6 : Być coachem.; Rozdział 7 : Być tutorem; Rozdział 8 : Być mentorem; Rozdział 9 : Być wychowawcą; Rozdział 10 Cel i przykłady stosowania metod aktywizujących w pracy wychowawczej ; Rozdział 11: Metody pracy z uczniami; Rozdział 12 : Organizacja pracy zespołowej; Rozdział 13 : Być moderatorem ; Rozdział 14 : Być trenerem; Rozdział 15 : Metody pracy trenera - pozyskanie uczniów do współpracy; Rozdział 16 : Być facylitatorem; Rozdział 17 : Zestaw ćwiczeń dla facylitatora; Rozdział 18 : Metody angażujące uczniów ; Rozdział 19 : Wzmacnianie dyskursu między uczestnikami zajęć; Rozdział 20 : Metody rozwijające samodzielność i wzrost odpowiedzialności uczniów; Rozdział 21 : Jego ekscelencja projekt; Rozdział 22 : Nauczyciele szkół uczenia się; Rozdział 23 : Trening kompetencyjny, czyli kiedy nauczyciel staje się nauczycielem uczących;Rozdział 24 : Rola dyrektora w rozwoju kompetencji kluczowych dla organizacji uczenia się uczniów; Rozdział 25 : Profil szkoła. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58414 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58413/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Inspiracje Edukacyjne)
Część 1 : Fundament zdrowej klasy; 1. Zdrowa klasa; 2. Nauczyciel zdrowej klasy; 3. Podstawy efektywnej motywacji; Część 2 : Motywowanie uczniów zdrowej klasy; 4. Motywacja: akceptacja i istotność ; 5. Motywacja: zaradność 6. Motywacja: zdrowie i bezpieczeństwo; Część 3: Komunikacja w zdrowej klasie; 7. Umiejętności komunikacyjne; 8. Komunikacja: rozwiązywanie konfliktów i spotkania klasowe ; Część 4 : Dyscyplina w zdrowej klasie ; 9. Dyscyplina: style dyscypliny i cele zachowania ; 10. Dyscyplina: zasady, konsekwencje oraz kontrola nad otoczeniem.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58431 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58430/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Praktyczna teoria; 1. Mózg urządzenie wielofunkcyjne; 2. Czytanie i pisanie; 3. Spory wokół dysleksji; 4. Czy jest możliwa jedna definicja dysleksji; 5. Diagnoza dysleksji; 6. „Dziku krulig lóbi tymianeg , czyli trudności uczniów z dysleksją; 7. Języki bardziej i mniej przyjazne osobą z dysleksją; 8. Uczniowie z innymi zaburzeniami w uczeniu się; 9. Problemy emocjonalne i funkcjonowanie społeczne uczniów z dysleksją; Część 2 : Praktyka; 1. Metodyka nauczania uczniów z dysleksją-zasady ogólne; 2.”Nowoczesne technologie w nauczaniu osób z dysleksją; 3. Metodyka nauczania uczniów z dysleksją –szczegółowe wskazówki dla nauczycieli; 4. Psychologiczne aspekty pracy z uczniami z dysleksją; 5. Organizacja pracy z uczniami z dysleksją(przestrzeń w klasie, planowanie lekcji, model nauczania); 6. Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznej; 7. Prawa i ocenianie uczniów z dysleksją. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59584 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58653/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Galicja i jej Dziedzictwo ; t. 11.)
Rozdział 1: Formowanie się systemu kształcenia nauczycieli w Europie w XIX i na początku XX wieku; Rozdział 2: Dyskusje nad kształceniem nauczycieli w Galicji; Rozdział 3: Zakłady kształcenia nauczycieli; Rozdział 4: Materialne warunki funkcjonowania seminariów; Rozdział 5: Kadra nauczającą; Rozdział 6: Kandydaci i ich edukacja; Rozdział 7: Ewolucja systemu wychowawczego.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35083 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35082/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54687, 54686, 54685, 54684 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54683 inf. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again