Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Author
Aksman Joanna
(1)
Bazuń Dorota
(1)
Białek Magdalena
(1)
Denicolo Pam
(1)
Dylak Stanisław
(1)
Furmanek Waldemar
(1)
Gackowska Anna
(1)
Hyla Marek
(1)
Janiuk Ryszard M
(1)
Jeruszka Urszula
(1)
Krawcewicz Stanisław
(1)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona
(1)
Lewicki Roman
(1)
Leżańska Wiesława
(1)
Michońska-Stadnik Anna
(1)
Nowacki Tadeusz W
(1)
Pankowska Dorota
(1)
Piecuch Aleksander
(1)
Pramling Ingrid
(1)
Pułka Jolanta
(1)
Pęczkowski Ryszard
(1)
Uberman Marta
(1)
Łaguna Mariola
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(13)
Subject
Nauczyciele
(5)
Pedagogika
(5)
Nauczanie
(4)
Zawód
(3)
Internet
(2)
Języki
(2)
Nauczyciele języków
(2)
Uczenie się
(2)
Globalizacja
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Informatyka
(1)
Języki żywe
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedeutologia
(1)
Personel
(1)
Postmodernizm
(1)
Rysunek
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowawstwo
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13958/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40954/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35130 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35129/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46866, 46865 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46864/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Metody uczenia się i nauczania technologii informacyjnych; Kazimierz Wenta: Metodyka stosowania technologii informacyjnych w edukacji medialnej; Cz. 2: Wybrane rozwiązania metodyczne dydaktyki informatyki; Aleksander Piecuch: Komputerowe programy dydaktyczne-zarys problematyki; Wojciech Walat: Modelowanie struktury podręczników multimedialnych; Waldemar Lib: Dydaktyczne programy multimedialne (DPM) a struktura podręczników multimedialnych; Wojciech Walat: Ogólne zasady komponowania prezentacji multimedialnych; Cz. 3: Edukacja wspomagana Internetem i jej etyczne wymiary; Stanisław Juszczyk: Rola Internetu w globalizowaniu i upowszechnianiu edukacji; Ryszard Tadeusiewicz: Internet jako narzędzie dydaktyczne; Papieska Rada ds. Środków Masowego Przekazu: Etyka w środkach społecznego przekazu; Waldemar Furmanek: Niektóre etyczne wymiary technologii informacyjnych, w tym Internetu; Janusz Morbitzer: Świat wartości w Internecie; Agnieszka Szewczyk: Etykieta Internetu; Małgorzata Bortliczek, Izabela Łuc: Twórczość graficzno-językowa w komunikacji internetowej; Cz. 4: Wybrane problemy kształcenia nauczycieli edukacji informacyjnej; Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej; Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki; Aleksander Piecuch: Znaczenie standardów przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki; Bronisław Siemieniecki: Pięcioetapowy system kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej i edukacji medialnej; Wiesława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek: Media w edukacji jako element przygotowania zawodowego pedagoga; Wiesława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek: Technologia informacyjna jako narzędzie w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35061 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35060/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-88278-56-8
1. Dydaktyka pracy - pojęcie i treść; 2. Nauczanie. Uczenie się. Samokształcenie; 3. Zasady kształcenia w edukacji pracowniczej; 4. Metody nauczania i uczenia się;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16572 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16571/X czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Wyd. 2. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 375 s. : il. ; 24 cm ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Rozdział 1: Wprowadzenie do e-learningu; Rozdział 2: Technologia; Rozdział 3: Oprogramowanie - systemy e-learningu; Rozdział 4: Treść szkoleniowa; Rozdział 5: Usługi procesu e-learningu; Rozdział 6: Inwestowanie w e-learning;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26598, 26597, 26596 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24649/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44863/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział1:Szkolenie jako wspomaganie procesu uczenia się; Rozdział 2: Etapy cyklu szkoleniowego; Rozdział 3: Metody prowadzenia zajęć; Rozdział 4: Uczenie się w grupie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19694 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19692/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Krzysztof Jakubiak: Geneza i główne orientacje metodologiczne w polskiej pedeutologii w początkach XX wieku; Ryszard Solik: Nauczyciel w obliczu ponowoczesności(uwagi na marginesie pedagogii artystycznej); Stanisław Białogłowicz, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz: Proces twórczy sztuką dialogu i wartości w procesie edukacji artystycznej; Jadwida Uchyła-Zroska: Aksjologiczne konteksty edukacyjnej wspólnoty kształtowane przez muzykę w szkole wyższej; Roman Król: W poszukiwaniu wyznaczników rozważań o nauczycielu akademickim edukacji jutra; Wojciech Błażejewski: Refleksje nad skutecznością (efektywnością) kształcenia nauczycieli; Krystyna Węgrzyn- Białogłowicz: Młodzież akademicka wobec mniejszości seksualnych; Józef Szopiński, Iwona Gumienna, Dorota Sówka: Samoograniczenia studentów w procesie dydaktycznym. Dwa spojrzenia; Julita Błasik: Nauczyciel pedagogicznych studiów zawodowych w opinii absolwentów; Anna Wańczyk-Welc: Młodzież akademicka wobec wyzwań innych religii; Lucyna Mac-Czarnik: Obraz nauczyciela w percepcji młodzieży akademickiej; Barbara Niżankowska-Półtorak: Poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu w grupie nauczycieli o różnym stażu pracy a ich poczucie sensu; Magdalena Malik: Smak sukcesu w szkole publicznej a w szkole społecznej; Grażyna Łój: Optymizm nauczyciela podstawą sukcesu jego uczniów- modelowa sylwetka wykładowcy UTW; Mirosław Dymon: sukces lub porażka miarą kreatywności nauczyciela; Barbara Ciżkowicz: Styl wyjaśniania zdarzeń nauczycieli; Justyna Sikora: Optymizm czy pesymizm kandydatów na nauczycieli w sytuacji bezrobocia: Tadeusz W. Nowacki: Postawy i wartości - zarys problematyki; Kazimierz M. Czarnecki: Hipotetyczne modele twórczej pracy nauczycieli i ich ogólna charakterystyka problem do dyskusji; Katarzyna Jurzysta: Nauczyciel zawodu a tranzycja młodzieży ze świata edukacji do świata pracy; Małgorzata Marc, Monika Binkowska-Bury: Współczesny model nauczyciela w kształceniu zawodu pielęgniarek; Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć: Oczekiwania studentów kierunku pielęgniarstwo wobec nauczyciela zawodu; Beata Szluz: Perspektywy dla pracy socjalnej w szkole.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35075 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35074/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Nauczyciel, uczeń, szkoła; 1.1. Nauczyciel; 1.2. Uczeń; 1.3. Szkoła; 2. Praca wychowawcy klasy; 2.1. Rola i zadania wychowawcy klasy; 2.2. Tworzenie własnej koncepcji pracy wychowawcy z klasą; 2.3. Godziny wychowawcze; 2.4. Stymulowanie rozwoju grupy; 2.5. Stymulowanie samowychowania uczniów; 3. Poznawanie uczniów i klasy; 3.1. Miejsce diagnozy w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 3.2. Metody badań pedagogicznych; 4. Relacje nauczyciela z uczniami i rodzicami; 4.1. Porozumiewanie się w procesie wychowania; 4.2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów; 4.3. Współpraca nauczyciela z rodzicami; 5. Kierowanie pracą uczniów na lekcji 5.1. Organizowanie środowiska uczenia się; 5.2. Komunikowanie się na lekcji; 5.3. Ład i dyscyplina w klasie; 5.4. Psychopedagogiczne problemy kontroli i oceny. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1064/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1064/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36392 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36391/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Znaczenie i perspektywy wspólpracy w zakresie działań na rzecz edukacji przyrodniczej; 2. Teoretyczne podstawy przyrodowstawstwa w szkole - wstępne propozycje; Spoęlczne znaczenie nauczania fizyki; 3. Społeczne znaczenie nauczania astronomii; 4. Nauczanie geografii - dyscypliny o miejscu człowieka w przyrodzie na różnych poziomach kształcenia; 5. Integrowanie dyscyplin przyrodniczych; 6. "Biała Karta Edukacji Przyrodniczej" jako podstawa modernizacji kształcenia przyrodniczego; 7. Współpraca międzynarodowa w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych; 8. Propozycje skutecznych form doskonalenia nauczycieli z zakresu edukacji środowiskowej w świetle zadań nowej szkoły; 9. Chemia środowiska w nauczaniu chemii w szkole średniej; 10. Podstawowe pojęcia teorii informacji jako niezbędny element wiedzy przyrodniczej; 11. Makroskopowe efekty zjawiska dyfuzji. Przykłąd integracyjnej ścieżki badawczej; 12. Studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli absolwentów studiów przyrodniczych; 13. Osiągnięcia poznawcze i motywacyjne uczniów technikum leśnego z ekologicznych podstaw ochrony środowiska; 14. Wielozmysłowe poznawanie świata i modelowanie w edukacji przyrodniczej; 15. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przyrody; 16. Doskonalenie umiejetności dydaktycznych nauczycieli przyrody na studiach podyplomowych; 17. Metody aktywizujące w kształceniu i dsokonaleniu nauczycieli oraz nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; 18. Baza danych Eurenerg - przykład międzynarodowej współpracy nauczycieli różnych dyscyplin przyrodniczych dotyczącej nauczania o energii; 19. Ile fizyki w przyrodzie? 20. Społeczny wymiar nauczania fizyki na przykładzie podręcznika "Impuls" dla gimnazjum; 21. Potoczne poglądy na temat zjawiska ruchu; 22. Gry dydaktyczne jako przykład metod aktywizujących w nauczaniu przyrody; 23. Kształcenie i dskonalenie nauczycieli poprzez nauczanie zintegrowane; 24. Integracyjna funkcja analogii w procesie nauczania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8939 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8938/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1. Zarys kształcenia nauczycieli rysunku w latach 1918-1939; Cz. 2. Kształcenie nauczycieli rysunku w latach 1944-1961; Cz. 3. Kształcenie nauczycieli wychowania plastycznego w latach 1961-1973; Cz. 4. Kształcenie nauczycieli plastyki w latach 1973-1989. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35155, 35154 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34417/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again