Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Famulska Teresa
(1)
Kaszubski Remigiusz W
(1)
Niewiadoma Maria
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Strzelecki Adam
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Banki
(4)
Nadzór bankowy
(4)
Depozyt bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Studia Finansów i Bankowości)
ISBN: : 978-83-7251-927-6
Część 1: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego - uwarunkowania zewnętrzne; Rozdział 1: Zaufanie od instytucji bankowo - finansowych jako fundament stabilnego systemu finansowego; Rozdział 2: Znaczenie Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w global governance; Rozdział 3: Nadzór nad działalnością bankową; Rozdział 4: Instytucjonalne podstawy nadzoru bankowego w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Rozdział 5: Prywatny monitoring ganków jako uzupełnienie nadzoru instytucjonalnego; Rozdział 6: Kryzys na rynku kredytów subprime i jego skutki; Rozdział 7: Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) - jej znaczenie w stabilizowaniu systemu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem systemu bankowego; Część 2: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego - uwarunkowania wewnętrzne; Rozdział 8: Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego; Rozdział 9: Bezpieczeństwo klienta w procesach integracji sektora bankowego z sektorem ubezpieczeń; Rozdział 10: Kapitał klienta w systemie zarządzania bankiem a problem bezpieczeństwa; Rozdział 11: Ryzyko związane z wykorzystaniem outsourcingu i offshoringu przez banki oraz sposoby jego ograniczania; Rozdział 12: Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych do transferu ryzyka kredytowego; Rozdział 13: Specyfika ryzyka kredytowania przedsiębiorców indywidualnych; Rozdział 14: Rola banków w ograniczaniu ryzyka nieskutecznej emisji akcji przedsiębiorstwa; Rozdział 15: Preferencje jednostek samorządu terytorialnego wobec instytucji bankowych w świetle badań empirycznych; Rozdział 16: Aktywność banków we współfinansowaniu projektów inwestycyjnych w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej; Rozdział 17: Portfel dłużnych papierów wartościowych w bankach komercyjnych; Rozdział 18: Emisja instrumentów ustrukturyzowanych jako nowy produkt banków komercyjnych; Rozdział 19: Działalność kredytowa banków spółdzielczych w świetle regulacji ostrożnościowych; Rozdział 20: Rentowność a bezpieczeństwo sektora bankowego - analiza porównawcza Polski i innych krajów Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32495, 32494 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32493/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Charakterystyka prawa bankowego; 1.1. Przedmiot prawa bankowego, podział na prawo publiczne i prawo prywatne; 1.2. Źródła polskiego prawa bankowego; 1.3. Zasady polskiego prawa bankowego; 1.4. Prawo bankowe Unii Europejskiej; 1.5. Proces dostosowania polskiego prawa bankowego do regulacji Unii Europejskiej; 2. Podmioty prawa bankowego; 2.1. Banki komercyjne, 2.2. Zasady funkcjonowania banków komercyjnych; 2.3. Rodzaje banków; 2.3. Rodzaje banków; 2.4. Instytucje kredytowe; 2.5. Instytucje finansowe; 2.6. Kapitał zagraniczny w polskim systemie bankowym; 2.7. Klienci banków; 3. Narodowy Bank Polski jako bank centralny; 3.1. Charakter prawny Narodowego Banku Polskiego; 3.2. Podstawowy cel działalności NBP; 3.3. Polityka pieniężna i narzędzia jej realizacji; 3.4. Zadania Narodowego Banku Polskiego; 3.5. Organizacja Narodowego Banku Polskiego; 4. Czynności banku; 4.1. Pojęcie i rodzaje czynności i operacji bankowych; 4.2. Operacje depozytowe i rachunki bankowe; 4.3. Rozliczenia pieniężne; 4.4. Działalność kredytowa, bankowe pożyczki pieniężne, gwarancje i poręczenia; 4.5. Inne czynności bankowe; 5. Szczególne prawa i obowiązki banków; 5.1. Szczególne uprawnienia banków; 5.2. Szczególne obowiązki banków; 6. Nadzór bankowy; 6.1. Pojęcia nadzoru bankowego; 6.2. Status nadzoru bankowego w systemie bankowym; 6.3. Organizacja i zadania nadzoru bankowego w Polsce; 6.4. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych państw członków Unii Europejskiej; 6.5. Nadzór skonsolidowany [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-182/5, P-182/4, P-182/3, P-182/2 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-182/1XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wielopoziomowy system kontroli banków / Maria Niewiadoma. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 296 s. : rys. ; 24 cm.
Rozdział 1: Systematyzacja pojęć z zakresu kontroli w sektorze bankowym; Rozdział 2: Rola nadzoru bankowego w systemie kontroli banków na poziomie regulacji ponadnarodowych; Rozdział 3: Elementy systemu kontroli banków na poziomie nadzoru krajowego; Rozdział 4: Zagadnienia systemu kontroli wewnętrznej prowadzonej w bankach. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34540 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34539/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego / Remigiusz W. Kaszubski. - Stan prawny na 1 sierpnia 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2006. - 363, [1] s. ; 22 cm.
(Monografie - Zakamycze)
Rozdział 1: Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego; Rozdział 2: Nadzór bankowy; Rozdział 3: Wprowadzenie do rozważań na temat znaczenia Podstawowych zasad dla rozwoju polskiego prawa bankowego publicznego; Rozdział 4: Wstępne warunki efektywnego nadzoru bankowego; Rozdział 5: Licencjowanie działalności bankowej; Rozdział 6: Regulacje ostrożnościowe; Rozdział 7: Metody ciągłego nadzoru bankowego; Rozdział 8: Administracyjne wkraczanie w działalność banków; Rozdział 9: Nadzór w aspekcie międzynarodowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23884, 23883 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23882/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again