Source
Katalog księgozbioru
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Kiełtyka Leszek
(2)
Baron-Polańczyk Eunika
(1)
Furmanek Waldemar
(1)
Hyla Marek
(1)
Piecuch Aleksander
(1)
Tanaś Maciej
(1)
Walat Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7338-392-0

Cz. 1: Edukacyjne aspekty multimediów; Waldemar Furmanek: Niezbędność systemowego podejścia do pedagogicznej problematyki opracowań multimedialnych; Janusz Janczyk: Multimedialny substrat technologiczny społeczeństwa informacyjnego w kontekście edukacji; Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec: Wpływ zmian technologicznych w teleinformatyce na postrzeganie roli mediów we współczesnej dydaktyce; Jozef Pavelka: IKT a multimedialne didaktick? programy vo vzdelávani technike a technológiám v základnej škole; Cz. 2: Uczenie się i nauczanie wspomagane środkami multimedialnymi; Aleksander Piecuch: System multimedialny w teorii i praktyce szkolnej; Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Zaborski: Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu przedmiotów technicznych; Ján Stebila: Wykorzystanie multimediów w nauczaniu; Ján Pavlovkin: Implementácia IKT do vyučovacieho procesu; Cz. 3: Multimedia w praktyce szkolnej; Beata Kuźmińska-Sołtyśnia: Multimedia alternatywnym źródłem informacji ucznia; Iwona Iskierka: Aktywne prezentacje multimedialne w e-edukacji; Henryk Noga: Uwarunkowania edukacyjne Internetu; Bogusław Kopeć, Justyna Błuszcz: Ocena edukacyjnych programów komputerowych (EPK); Viera Tomková: Využivanie multimedia v kolskiej praxi v Slovenskej Republike;Cz. 4: Recenzje; Waldemar Furmanek: IKT a PowerPoint v edukácii k technike a technológiám; Waldemar Furmanek: Wstęp do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych; Ján Stebila: Dydaktyka informatyki. Problemy teorii; Ján Stebila: Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki; Ján Stebila: Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych; Aleksander Piecuch: Internet w szkole w świetle badań gimnazjów regionu radomskiego; Aleksander Piecuch: Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystanie w edukacji techniczno-informatycznej; Aleksander Piecuch: Edukacyjne zastosowanie hipermediów; Henryk Noga: Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informatycznych; Informacje o autorach.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35059 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35058/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7338-329-6

Cz. 1: Możliwości i ograniczenia wykorzystania hipermediów w procesie dydaktycznym; 1. Proces dydaktyczny w kognitywno-konstruktywistycznej perspektywie; 2. Założenia do projektowania hipermedialnych programów dydaktycznych; 3. Od liniowego programowania dydaktycznego do sztucznej inteligencji; Cz. 2: Metodologia modelowania hipermedialnych programów dydaktycznych; 1. Procedura projektowania hipermedialnych programów dydaktycznych (HPD); Struktura treści hipertekstowych i multimedialnych programów dydaktycznych (HPD); 3. Struktura formy hipertekstowych i multimedialnych programów dydaktycznych; Cz. 3: Metody optymalizacji hipermedialnych programów dydaktycznych; 1. Sprawność potencjalna HPD jako funkcja efektywności kształcenia; 2. Optymalizacja hipermedialnych programów dydaktycznych; 3. Metody, techniki i narzędzia optymalizacji HPD. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35079 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35078/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35194 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35193/XIX czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Wyd. 2. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 375 s. : il. ; 24 cm ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Instytut: ZIM
ISBN: : 9788375260359

Rozdział 1: Wprowadzenie do e-learningu; Rozdział 2: Technologia; Rozdział 3: Oprogramowanie - systemy e-learningu; Rozdział 4: Treść szkoleniowa; Rozdział 5: Usługi procesu e-learningu; Rozdział 6: Inwestowanie w e-learning;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26598, 26597, 26596, 24650 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24649/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7308-595-5 ("Impuls")

1. Krzysztof Kraszewski Słowiki i wróble; 2. Andrzej Hankała: Interakcje pedagogiczne w nauczaniu na odległość z perspektywy psychologii; 3. Maciej Tanaś: Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość; 4. Jerzy Mischke: Dylematy współczesnej edukacji: nauczanie tradycyjne czy zdalne; 5. Jan Łaszczyk: Zadania kształcenia i edukacja zdalna; 6. Włodzimierz Gogołek: Z badań nad uwarunkowaniami edukacji w zakresie technologii informacyjnych; 7. Zofia Żukowska: Edukacja informatyczna i medialna rozpatrywana w kategoriach wartości zdrowia młodzieży; 8. Andrzej Hankala: Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów itechnologii informatycznej w edukacji; 9. Barbara Kędzierska: Uczelnie pedagogiczne w drodze do informacyjnego społeczeństwa wiedzy; 10. Sabina Sawicka-Wilgusiak: Główne kierunki kształcenia informatycznego nauczycieli we Włoszech; 11. Wiesław Godzić: Rozdroża edukacji medialnej; 12. Mariusz Furmanek: Wróżbici, media i zarządzanie kryzysowe; 13. Wiesław Wojciech Szczęsny: Filozofia edukacji @ Internet i media; 14. Marek Sokołowski: Kościół katolicki wobec mediów i Internetu; 15. Lniana Tomaszewska: Człowiek masowy w paradygmacie antropologii kultury - wizerunek kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu; 16. Jan Zubełewicz: Cele rzeczywiste a cele deklarowane w kontaktach międzyludzkich; 17. Renata Nguyen: Pedagogika międzykulturowa w modelu kształcenia zdalnego UNESCO-COME; 18. Jerzy Kasperowicz: Nowe uwarunkowania wspomagania kształcenia; 19. Barbara Lipiec: Filmy edukacyjne w Internecie; 20. Halina Kustosz: Internet i telepraca - nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP; 21. Julia Koniwczyńska: Struktura sieci komputerowej w uczelni niepaństwowej - na przykładzie SWPW w Płocku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30319 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30318/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7251-882-8

Część 1: Technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 1. Wpływ interaktywnych technik internetowych na zarządzanie firmą - założenia teoretyczne; 2. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego jako czynnik sprawności projektu informatycznego; 3. Wirtualna sieć badawczo - rozwojowa w przemyśle farmaceutycznym; 4. Wpływ technologii mobilnych na zmiany w organizacji; 5. Wpływ interaktywnych technik internetowych na zarządzanie firmą w przyszłości - wyniki badań; 6. Routing pakietów typu IP Multicast; 7. Multimedia sieciowe we współczesnym biznesie; 8. Schematy progowe współdzielenia informacji w systemach zarządzania danych; 9. Systemy rozszerzonej rzeczywistości w pracy mobilnej; 10. Technologie informacyjne stosowane w procesie obsługi klientów przez operatorów pocztowych; 11. Ocena użyteczności serwisu internetowego na podstawie oceny ekspertów i oceny heurystycznej; 12. Nowe metody oceny jakości obrazów kompresowanych technikami stratnymi; 13. Problemy określania położenia geograficznego węzłów sieci IP; Część 2: Gospodarka elektroniczna; 14. Opensourocwe systemy zarządzania treścią witryn internetowych; 15. Struktura podmiotowa organizacji wirtualnej; 16. Analiza zachowań klientów sklepów internetowych na przykładzie msklep.pl; 17. E-wydania - przyszłość prasy; 18. Zdalne systemy pozyskiwania danych pomiarowo - rozliczeniowych na lokalnym rynku energii elektrycznej; 19. Elektroniczne usługi finansowe w ocenie przyszłych menedżerów; 20. Wartość organizacyjna sieci powiązań informacyjnych elektrowni małych mocy; 21. e- Planowanie w logistyce organizacji gospodarczych; Część 3: Zarządzanie wiedzą; 22. Informacja z perspektywy nauki organizacji i zarządzania; 23. Zarządzanie informacja z wykorzystaniem metody AHP; 24. System doradczo - decyzyjny i jego implementacja komputerowa; 25. Kodyfikacja i personalizacja wiedzy w przedsiębiorstwach doradczych; 26. Bezpieczeństwo informacji w organizacji chaotycznej; 27. Efektywność marketingu a potrzeby informacyjne -przedsiębiorstwa; 28. Metody klasyfikacji systemów zarządzania widzą; 29. Organizacyjne aspekty tworzenia baz wiedzy w otwartych projektach fundacji Wikimedia; 30. Zasoby wiedzy matematycznej na stronie www.wolfram.com; Część 4: Multimedia w edukacji; 31. Współczesne komputerowe gry menedżerskie; 32. Stosowanie publikacji elektronicznych w procesie edukacyjnym na wydziale zarządzania; 33. Ocena przydatności maszyn wirtualnych do nauczania teleinformatyki; 34. Multimedia w edukacji. Przykład projektu ISME. 35. Możliwości wykorzystania ICT w telepracy; 36. Rozwijanie u pracowników pożądanych umiejętności zachowania się w sytuacjach konfliktowych; 37. Wideokonferencja - analiza celów i możliwości zastosowania na przykładzie zajęć realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim; 38. System antyplagiatowy w nauczaniu informatyki; 39. Programy multimedialne i zasoby Internetu w dydaktyce przedmiotu "Satelitarne systemy nawigacyjne"; 40. Wykorzystanie programu Microsoft PowerPoint w dydaktyce przedmiotu "GSM i systemy komórkowe trzeciej generacji"; 41. Kursy e -learningowe w dydaktyce; 42. CLIL materials production; 43. Parallel computing of the mathematic model in the network computer system; Część 5: Systemy wspomagania decyzji; 44. Podejmowanie decyzji w procesie technologicznym wspierane diagnostycznym systemem opartym na wiedzy; 45. Analiza możliwości wykorzystania wnioskowania na podstawie przypadków; 46. The usage of neural networks on a foreign exchange market; 47. Hybrydowe układy sztucznej inteligencji w procesie wspomagania planowania i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie; 48. Decyzyjny model menedżera wiedzy na bazie systemów rozmytych; 49. Model formalny negocjacji - wybrane zagadnienia; 50. Budowa i aplikacje Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji; 51. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w elastycznych systemach produkcyjnych; 52. Charakterystyka kognitywnych systemów decyzyjnych na przykładzie wybranej klasy typu UBIAS; 53. Analiza systemu kontrolingu przedsiębiorstwa oraz określenie potrzeb użytkownika w metodyce budowy systemów informatycznych kontrolingu; 54. Przydatność sztucznych siec neuronowych dla wdrożeń systemów informatycznych; 55. Information technologies supporting modern processes of teaching and effective research on universities.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28798/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7481-268-9

Eunika Baron-Polańczyk: Dydaktyczna użyteczność komputerów; Ewa Nowicka: Właściwości poprawnie przygotowanych programów edukacyjno-terapeutycznych; Ewa Szymanowska: Komputer w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym z perspektywy kompetencji ucznia i nauczyciela; Piotr Antczak, Kamila Wijas: Programy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Paulina Woźniak: Komputerowe wspomaganie zajęć z matematyki jako optymalizacja procesu kształcenia; Anna Stefania Rutkowska: Program Scratch w nauczaniu algorytmów; Mirosław Adamczyk: Pakiet Patlab w klasycznej metodzie problemowego nauczania; Karolina Łaniec: Tablica interaktywna podnosząca atrakcyjność i wizualizację kształcenia; Aneta Klorek: Komunikacja internetowa wspomagająca wymianę informacji w relacjach nauczyciel-uczeń-rodzic; Grzegorz Hołówko: Dydaktyczne wykorzystanie środowisk multimedialnych systemów operacyjnych; Daniel Czycz: Prezentacja multimedialna w szkoleniach grupowych bezrobotnych; Michał Bawiński: Ergonomiczne i edukacyjne aspekty komputerowego stanowiska pracy dla osób niewidomych i niedowidzących.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35035 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35034/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again