Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(3)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Autor
Gałązka Alicja
(1)
Głoskowska-Sołdatow Małgorzata
(1)
Kordziński Jarosław
(1)
Lewicki Czesław
(1)
Tokarz Tomasz (1976- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(4)
Odbiorca
Dyrektorzy szkół
(1)
Nauczyciele
(1)
Rodzice
(1)
Temat
Motywacja uczenia się
(3)
Nauczyciele
(2)
Uczniowie
(2)
Drama (pedagogika)
(1)
Indywidualizacja (pedagogika)
(1)
Język angielski
(1)
Klimat szkoły
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Kultura szkoły
(1)
Metody nauczania
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja ucznia
(1)
Nauczanie
(1)
Pedagogika krytyczna
(1)
Podmiotowość
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rozwój poznawczy
(1)
Socjologia edukacji
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Esej
(1)
Poradnik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 13, r. 2014)
Rozdział 1. Witold Ostafiński, Współczesna edukacja szkolna – dźwignia talentu czy terapia mierności?; Rozdział 2. Ągnieszka Podbilska-Kłosowska, Rola motywacji w działaniu jednostki; Rozdział 3. Wojciech Błażejewski, Zbigniew Ruszaj, Heurystyczne metody nauczania – powrót do starych koncepcji; Rozdział 4. Czesław Lewicki, Magdalena Michniewicz, Ocena szkolna w procesie motywowania do nauki na różnych szczeblach kształcenia; Rozdział 5. Wojciech J. Cynarski, Wojciech Błażejewski, Motywacja w sporcie i w drodze sztuk walki; Rozdział 6. Edita Kominarecova, Motivacia v multikulturnej komunikacii; Rozdział 7. Agata Kolasa-Skiba, Metody i techniki motywowania dzieci do nauki. Nauka przez zabawę; Rozdział 8. Joanna Jakubik, Motivation – the key to success; Rozdział 9. Mirosław Koralewski, Aksjologiczne podłoże autorytetu nauczyciela; Rozdział 10. Agnieszka Podbilska-Kłosowska, Motywujący nauczyciel a edukacja muzyczna uczniów; Rozdział 11. Aleksandra Jakubik, Osobowość i postawa nauczyciela jako czynniki motywujące do uczenia się; Rozdział 12. Magdalena Brzęk, Motywacja ucznia i jej zmiany na drugim i trzecim etapie edukacyjnym; Rozdział 13. Ągnieszka Podbilska-Kłosowska, Poziom motywacji a uczenie się w opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Rozdział 14. Elżbieta Cygnar, Beata Rejman, Katarzyna Zwolińska-Mirek, Kompetencje informatyczne uczniów klas IV szkoły podstawowej; Varia; Barbara Zielińska, Przemoc domowa a świadomość społeczna. [O]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1687/4, P-1687/2 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1687/1 inf. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 080/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Teoretyczne konteksty motywacji do uczenia się; Rozdział 2: Potrzeby autonomii, kompetencji i relacji z innymi a motywacja do uczenia się; Rozdział 3: Rola otoczenia społecznego w stymulowaniu motywacji do uczenia się; Rozdział 4: Metodologiczne założenia badań własnych; Rozdział 5: Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym w świetle wyników badań własnych; Rozdział 6: Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym z perspektywy nauczycieli; Rozdział 7: Synteza wyników badań i wnioski końcowe. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 58501 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58500/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Szkoła uczenia się / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 386 stron : ilustracje ; 21 cm.
(Inspiracje Edukacyjne)
Wstęp, czyli zaproszenie do podróży ; Rozdział 1: Dlaczego uczniowie się (nie) uczą; Rozdział 2: Między nauczaniem a uczeniem się; Rozdział 3: O potrzebie kształcenia kompetencji kluczowych; Rozdział 4 : Organizacja procesu uczenia się; Rozdział 5: Mózg ucznia jako miejsce pracy nauczyciela; Rozdział 6 : Być coachem.; Rozdział 7 : Być tutorem; Rozdział 8 : Być mentorem; Rozdział 9 : Być wychowawcą; Rozdział 10 Cel i przykłady stosowania metod aktywizujących w pracy wychowawczej ; Rozdział 11: Metody pracy z uczniami; Rozdział 12 : Organizacja pracy zespołowej; Rozdział 13 : Być moderatorem ; Rozdział 14 : Być trenerem; Rozdział 15 : Metody pracy trenera - pozyskanie uczniów do współpracy; Rozdział 16 : Być facylitatorem; Rozdział 17 : Zestaw ćwiczeń dla facylitatora; Rozdział 18 : Metody angażujące uczniów ; Rozdział 19 : Wzmacnianie dyskursu między uczestnikami zajęć; Rozdział 20 : Metody rozwijające samodzielność i wzrost odpowiedzialności uczniów; Rozdział 21 : Jego ekscelencja projekt; Rozdział 22 : Nauczyciele szkół uczenia się; Rozdział 23 : Trening kompetencyjny, czyli kiedy nauczyciel staje się nauczycielem uczących;Rozdział 24 : Rola dyrektora w rozwoju kompetencji kluczowych dla organizacji uczenia się uczniów; Rozdział 25 : Profil szkoła. [K]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 58414 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58413/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Rozważania teoretyczne; 1. Pojęcie motywacji w badaniach psychologicznych; 2. Motywacja zewnętrzna vs wewnętrzna; 3. Rola motywacji w uczeniu się i nauczaniu języka obcego; 4. Umiejętności językowe a kompetencje komunikacyjne; 5. Drama w nauczaniu języka angielskiego w perspektywie psycholingwistycznej; 6. Uczenie się kultury przez dramę; 7. Drama a komunikacja niewerbalna; 8. Techniki dramatyczne stosowane w nauczaniu języków obcych; Część 2: Metodologia badań; 1. Założenia teoretyczne przyjęte w badaniach; 2. Przedmiot, cele oraz etapy badań; 3. Problematyka badawcza, zmienne, wskaźniki oraz hipotezy badawcze; 4. Próba badana i przebieg badań; 5. Metody badań, 6. Metody statystyczne; Część 3: Analiza wyników; 1. Analiza wyników badań diagnostyczno - eksplanacyjnych;2. Analiza wyników badań po eksperymencie; 3. Analiza jakościowa; 4. Dyskusja i podsumowanie. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 58503 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58502/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie; 2. Szkoła dla ucznia; 3. Szkoła pod presją wyników; 4. Skąd się wzięła współczesna szkoła; 5. Szkoła jako przestrzeń władzy?; 6. Szkoła przygotowująca do życia; 7. Przymus szkolny; 8. Bezsensowny, acz widoczny zapiernicz; 9. Wątła wartość wkuwania; 10. Uczeń wobec szkoły; 11. Kult cargo, czyli o ocenach; 12. Co jest, bo jest, ale nie działa; 13. Zasadniczy problem ze szkołą; 14. A co z wiedzą?; 15. Metody aktywizujące; 16. Motywowanie w szkole; 17. Pochwała różnorodności; 18. Gdzie szukać inspiracji?; 19. Turkusowa szkoła; 20. Kompetencje przyszłości; 21. Szkoła jako miejsce poszukiwań; 22. Siła zespołu; 23. Eksperyment uczniowski; 24. Peer Learning; 25. Edukacja to relacja; 26. Jak zdobyć szacunek uczniów; 27. Blokady w pracy nauczyciela; 28. W poszukiwaniu nowego modelu nauczyciela; 29. Bunt; 30. Co robić?; 31. Manifest nowej szkoły. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63701, 63700 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 63699/X czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej