Form of Work
Książki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(6)
Author
Appenzeller Dorota
(1)
Kaznowski Dominik
(1)
Kosiec Krzysztof
(1)
Matłoka Marian
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Osińska Magdalena
(1)
Panek Emil (1948- )
(1)
Pipień Mateusz
(1)
Ratajczak Marek
(1)
Salamaga Marcin
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Ekonometria
(3)
Finanse
(3)
Modele ekonometryczne
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Analiza finansowa
(1)
Badania
(1)
Bezrobocia
(1)
Bezrobocie
(1)
Controlling
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Koszty
(1)
Marketing w Internecie
(1)
Optymalizacja matematyczna
(1)
Podejmowanie decyzji
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Polska
(1)
Popyt
(1)
Prognozy gospodarcze
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Statystyka Bayesa
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
( Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 177)
Rozdział 1: Efektywność rynków kapitałowych - analiza ogólnorównowagowa; Rozdział 2: Optymalizacja struktur kapitałowych; Rozdział 3: Bilateralna asymetria informacji o popycie a warunki podażowe w Duopolu; Rozdział 4: Struktury kapitałowo-podażowe duopolistów w sytuacji asymetrii informacji o stochastycznym popycie;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 176)
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7252-322-3
Rozdział 1: Zasady wnioskowania Bayesowskiego w modelach zmienności; Rozdział 2: Bayesowskie porównanie modeli garch o warunkowym skośnym-t lub stabilnym rozkładzie prawdopodobieństwa; Rozdział 3: Analiza europejskiej opcji kupna; Rozdział 4: Prognoza wartości zagrożonej; Rozdział 5: Dobór współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Rozdział 1: Charakterystyka finansowych szeregów czasowych; Rozdział 2: Modele jednowymiarowych szeregów czasowych; Rozdział 3: Jednowymiarowe modele zmienności; Rozdział 4: Wybrane nieliniowe modele szeregów czasowych; Rozdział 5: Modele szeregów czasowych z losowymi parametrami i reprezentacją przestrzeni stanów; Rozdział 6: Analiza szeregów czasowych w dziedzinie częstości; Cz.2: Rozdział 7: Modele regresji w analizie finansowych szeregów czasowych; Rozdział 8: Analiza wielowymiarowych szeregów czasowych; Rozdział 9: Wielowymiarowe modele GARCH.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16950, 16949 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16948/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 84)
1. Strategie "przekontraktowania" stosowana przez przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną; 2. Modele logitowe polityki wypłat polskich spółek giełdowych; 3. Próba wykorzystania modeli wyboru dyskretnego do ustalenia społek niezdominowanych na GPW w Warszawie; 4. Postulat homogeniczności jednostek decyzyjnych w metodzie DEA. Sugestie teoretyczne a wyniki symulacji empirycznych; 5. Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i modeli Glostena-Harrisa do oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie; 6. Ekonometryczne szacowanie atrakcyjności lokalizacji mieszkań na przykładzie mieszkań dwupokojowych w Poznaniu; 7. Zmiany rentowności i płynności w głownych polskich bankach giełdowych w latach 1998 - 2004; 8. Stopa zwrotu i ryzyko społek giełdowych a zagrożenie upadłością; 9. Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw: analiza dyskryminacyjna a drzewa klasyfikacji i regresji (CART); 10. Badanie zmienności indeksu WIG; 11. Zastosowanie iteracyjnego modelu dylematu więźnia do wyjaśnienia mechanizmu nadużyć księgowych w spółkach giełdowych; 12. Optymalizacja parametrów wybranych wskaźników technicznych na potrzeby prognozowania kierunku zmian cen akcji; 13. Zdolność wskaźników finansowych do oceny poziomu prawdopodobieństwa niewypłacalności; 14. Próba przewidywania trajektorii zmian sprzedaży na przykładzie branży piwnej ze szczególnym uwzględnieniem marek i produktów Kompanii Piwowarskiej S.A.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 211)
1. Elżbieta Babula, Anna Blajer-Golębiewska, Zastosowanie modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych w teorii wyboru w warunkach ryzyka; 2. Marek Biernacki, Równowaga pomiędzy ilością i jakością w instytucjach użyteczności publicznej; 3. Mirosław Bochenek, Początki matematyzacji polskiej ekonomii; 4. Wojciech Bombala, Zagadnienie maksymalizacji zysku ze sprzedaży na podstawie modelu Evansa; 5. Dominika Bogusz, Formy wpływu strategii reklamowych na wielkość sprzedaży w firmie monopolistycznej. Problemy teoretyczne; 6. Mieczysław Dobija, Ekonomia matematyczna czy ekonomia fizyczna; 7. Cezary Dominiak, Modelowanie preferencji grupowych w metodzie IMGP; 8. Piotr Dworniczak, Decyzje wielokryterialne i intuicjonistyczne zbiory rozmyte; 9. Beata Fałda, Józef Zając, Prognozowanie w teorii regresji uogólnionej; 10. Małgorzata Guzowska, Dynamiczne własności dyskretnej wersji modelu wzrostu Goodwina; 11. Małgorzata Guzowska, Mariusz Doszyń, Wpływ czynników subiektywnych (skłonności) na rozwiązanie podstawowego modelu Michała Kaleckiego; 12. Bartosz Kaszuba, Zaawansowane metody ststystyczne w praktycznym zastosowaniu teorii portfela; 13. Roman Kiedrowski, Równowaga klasyczna w wielosektorowym modelu wzrostu z endogenicznymi zapasami; 14. Dorota Kuchta, Ogólny model matematyczny reaktywnego planowania projektu; 15. Maciej Malaczewski, Rola postępu technicznego w relacji między zasobami naturalnymi a wzrostem gospodarczym; 16. Władysław Milo, Prawda i przyczyna. Część 1; 17. Monika Naskręcka, Równowaga w modelach konkurencyjnych a asymetria informacji; 18. Emil Panek, Henryk J. Runka, Efekt magistrali w gospodarce Gale'a. Wersja szczególna; 19. Piotr Pietraszewski, Uwagi o wskaźnikach efektywności procedur porządkowania liniowego obiektów wielowymiarowych; 20. Henryk J. Runka, Metody punktów wewnętrznych w estymacji parametrów modeli ekonometrycznych; 21. Aleksandra Rutkowska, Rozmyta optymalizacja portfela akcji na podstawie teorii wiarygodności; 22. Honorata Sosnowska, Monika Kozińska, Ważność głosowania i liczba wybranych alternatyw w glosowaniu aprobującym; 23. Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki, Prognozowanie brakujących danych w dziennych szeregach czasowych z lukami niesystematycznymi. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 92)
1. Charakterystyka wybranych szeregów czasowych na Giełdzie Papierów Wartościowych ; 2. Modelowanie mikrostruktury polskiego rynku kapitałowego ; 3. Modelowanie zależności warunkowych na polskim rynku walutowym ; 4. Zmiany strukturalne w kursach wymiany złotego ; 5. Wybór decyzji optymalnej przy wielu nieprecyzyjnych ocenach wariantów ; 6. Równowaga i wzrost w modelu Leontiefa-Gale'a z kapitałem ludzkim. Twierdzenia o magistrali ; 7. Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie ustalania składu portfela funduszu inwestycyjnego ; 8. Analiza przenoszenia zmienności pomiędzy stopami procentowymi o różnym terminie do wykupu na polskim rynku międzybankowym ; 9. Modelowanie akcji na polskim rynku finansowym procesami Lewy'ego ; 10. Równowaga i stabilność małej gospodarki w Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza krótkookresowa ; 11. Adaptacyjne procesy kroczące są dobre w sensie Gale'a ; 12. O niedokładnym programowaniu matematycznym ; 13. Prognozowanie zmienności indeksu WIG20 za pomocą modeli AR-GARCH z dodatkową informacją ; 14. Miary kosztów agencji dotyczących długu ; 15. Procesy Markowa w polisach wieloopcyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Nowy marketing / Dominik Kaznowski. - Warszawa : VFP Communications, 2008. - 176 s. : il. ; 23 cm.
Rozdział 1. Środowisko Internetu; Rozdział 2. Strategie i modele biznesu w sieci; Rozdział 3. Przyszłość mediów; Rozdział 4. Badania marketingowe w Internecie; Rozdział 5. Zachowania i motywacje konsumentów w sieci; Rozdział 6. Web 2.0; Rozdział 7. Treści multimedialne w Internecie; Rozdział 8. Działania promocyjne w Internecie; Rozdział 9. Public relations w Internecie. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-97/3, P-97/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-97/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44832 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 77)
1. Hipoteza naturalnej stopy bezrobocia w ujęciu Edmunda S.Phelpsa i Miltona Friedmana; 2. Bezrobocie w świetle prowadzonej polityki makroekonomicznej w Polsce w latach 1993-2004 - weryfikacja ekonometryczna; 3. Indetrminizm realne w modelach polityki pieniężnej; 4. Definicje oraz typy strategii polityki pieniężnej; 5. Geneza i znaczenie metod eksperymantalnych w ekonomii; 6. Niekorzystne efekty zewnętrzne a efektywność alokacyjna -Coase wobec tradycji pigowiańskiej; 7. Polityka inwestycyjna w świetle nowej teorii wzrostu i nowej geografii ekonomicznej na przykładzie infrastruktury; 8. Rola sektora prywatnego w finansowaniu infrastruktury; 9. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa / Edward Nowak. - Wydanie I (dodruk). - Warszawa : CeDeWu, 2020. - 231 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Rozdział 1: Analiza kosztów w działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Kontrola kosztów w systemie kontroli zarządczej; Rozdział 3: Zakres analizy i kontroli kosztów przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Źródła informacji na potrzeby kontroli kosztów; Rozdział 5: Minimalizacja kosztów jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Analiza dynamiki kosztów; Rozdział 7: Analiza struktury kosztów; Rozdział 8: Zastosowanie wskaźników w kontroli kosztów; Rozdział 9: Przyczynowe badania kosztów; Rozdział 10: Badanie zależności kosztów od wielkości produkcji; Rozdział 11: Modele ekonometryczne w analizie i kontroli kosztów; Rozdział 12: Ośrodki odpowiedzialności a kontrola kosztów; Rozdział 13: Instrumenty rachunkowości zarządczej w kontroli kosztów. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62928, 62927, 62926, 60736 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60735/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again