Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Czytelnia Czasopism
(10)
Author
Kulisz Marek Z
(3)
Babiński Aleksander
(1)
Bludnik Izabela
(1)
Cichoń Zofia
(1)
Dach Zofia
(1)
Dołęga Józef Marceli
(1)
Drozd Sławomir
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Karwacka Katarzyna
(1)
Karwatowska Małgorzata
(1)
Malec Norbert
(1)
Moń Ryszard (1951- )
(1)
Nalepka Adam (1950- )
(1)
Nowakowski Andrzej (1951- )
(1)
Podrez Ewa
(1)
Przybylska Krystyna
(1)
Ratajczak Marek (1954- )
(1)
Siwiec Adam
(1)
Smolinski Frank
(1)
Stabryła Adam
(1)
Stomma Ludwik (1950- )
(1)
Wallusch Jacek
(1)
Witczak Hubert
(1)
Węgrzecki Adam
(1)
Zimniewicz Kazimierz
(1)
Zimny Jan (1952- )
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Bezpieczeństwo państwa
(4)
Ekonomia
(4)
Polska
(3)
Zarządzanie
(3)
Edukacja
(2)
Prawo
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Chemia
(1)
Chemia fizyczna i teoretyczna
(1)
Edukacja chrześcijańska
(1)
Ekonomiści
(1)
Etyka
(1)
Filozofia
(1)
Homplewicz Janusz (1931-2006)
(1)
Homplewicz Janusz (1931-2006)--bibliografia
(1)
Język i mowa
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kultura
(1)
Liechtenstein
(1)
Mass media i kultura
(1)
Mity polityczne
(1)
Moralność
(1)
Organizacja
(1)
Rynek pracy
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Świadomość
(1)
Subject: time
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Miscellanea
(4)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 830)
1. Sebastian Bańka, Znaczenie podziemnego magazynowania gazu ziemnego dla rynku dóbr przemysłowych w Polsce; 2. Tomasz Dzierżęga, Strategia dywersyfikacji a rozwój grup kapitałowych; 3. Maria Haluch-Grądalska, Zastosowanie kategorii etycznych w budowie marketingu relacji w zakładach opieki zdrowotnej; 4. Agnieszka Ordys, Znaczenie systemu wczesnego rozpoznania w ocenie ex ante powodzenia procesów międzynarodowych fuzji i przejęć; 5. Elżbieta Wito, Migracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2002-2007; 6. Katarzyna Wawrzyczek Atrakcyjność Irlandii jako miejsca bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 7. Wioletta Wojda-Rosół, Zmiana strategii finansowej w czasie. Teoria i praktyka na przykładzie branży budowlanej; 8. Agnieszka Zawadzka, Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy; 9. Daniel Polek-Pawlak, Stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku IT na tle wybranych krajów europejskich; 10. Maciej Świda, Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce; 11. Krzysztof Kocurek, Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego. Zarys problematyki; 12. Ryszard Stankowski, Wybrane problemy rozwoju rolnictwa w debatach i działalności Wydziału Krajowego Galicji w dobie autonomii; 13. Krzysztof Bar, Przegląd metod bezpośredniej komunikacji w kontekście rozwoju technologii radiolokacyjnych; 14. Marcin Lech, Udział wybranych podatków lokalnych w dochodach gmin na przykładzie gminy Jodłowa. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 858)
1. Krzysztof Bar, Podstawy budowy systemu traceability z wykorzystaniem technologii radiolokacyjnej w branżach przemysłu poligraficznego; 2. Dorota Budzińska-Wiska, Kluczowe kompetencje jako element strategii budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; 3. Krzysztof Kocurek, Oddziaływanie polityki kulturalnej na rozwój regionalny; 4. Barbara Matyaszek-Szarek, Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej; 5. Daniel Polek-Pawlak, Wpływ zarządzania projektami na innowacyjność projektów informatycznych; 6. Dominika Walec, Klastry jako stymulatory innowacyjności przedsiębiorstw; 7. Michał Więckowski, Rozwój teorii konkurencji w najważniejszych nurtach ekonomicznych; 8. Grzegorz Wrześniak, Leki innowacyjne a leki generyczne w przemyśle farmaceutycznym Stanów Zjednoczonych; 9. Łukasz Żurek, Państwo zakonne w Prusach jako przykład monarchii patrymonialnej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 722)
1. O konflikcie wartości; 2. John Rawis - filozof sprawiedliwości i pokojowego współdziałania; 3. Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera; 4. Człowiek: Strażnik Bytu - Stażnik Nicości ( z filozofii karla Jaspersa i Martina Heideggera); 5. Zarys antropologii Immanuela Kanta; 6. Filozofia odrzucenia - wokół mysli Emila Ciorana; 7. Podmiotowość ludzka jako fundamet solidarności w rozważaniach antropologiczno-społecznych Karola Wojtyły; 8. Filozoficzne znaczenie koncepcji acedii u Ewagriusza z Pontu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 148)
ISBN: : 978-83-7417-515-9
1. Pan Profesor Kazimierz Zimniewicz; 2. M. Brzozowski, Istota design namagement; 3. K. Dobrzański, Istota design management;4. K. Dobrzański, Klastry jako forma współpracy w warunkach globalizacji; 5. M. Gołembski, Upełnomocnienie (empowerment) jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi; 6. A. Ignyś- Lipowiecka, Instrumenty ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w polskim systemie nadzoru korporacyjnego; 7. T. Kopczyński, Czynniki determinujące sprawność przedsiębiorstw w zakresie zarządzania projektami; 8. T. Mendel, Potencjał kluczowych umiejętności menedżerskich; 9. A. Piekarczyk, Synergiczne korzyści zastosowania strategicznej karty wyników i metodyki myślenia sieciowego; 10. M. Przybyła, K. Sobczak, Outsourcing- wytrych menedżera; 11. B. Skowron- Mielnik, Elastyczna organizacja pracy; 12. H. Witczak, Skrzynka narzędziowa menedżera w systemie zarządzania; 13. G. Wojtkowiak, Downsizing w praktyce polskich przedsiębiorstw. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 79)
Instytut: ZiM
ISBN: : 978-83-7417-195-3
1. Kilka refleksji na temat złożoności zmian organizacyjnych; 2. Reputacja i ocena organizacyjno-ekonomiczna jako podstawowe elementy badania wiarygodności przedsiębiorstwa; 3. Przedsiębiorstwo - system gospodarujący; 4. Praktyczny wymiar projektowania struktur organizacyjnych; 5. Kształtowanie zaufania między uczestnikami organizacji wirtualnej; 6. Zarządzanie projektami w ramach współpracy przedsiebiorstw; 7. Zmierzch klasycznej piramidy zarządzania; 8. Bezpośrednia parcypacja pracownicza. Korzyści i zagrożenia; 9. Kanony piękna w sztuce a kanony zarządzania; 10. Kompetencje ekologiczne przedsiębiorstwa w świetle literatury anglojęzycznej; 11. Rola zarządzania czasem w osiąganiu efektywności przedsiębiorstwa; 12. Przestępstwa gospodarcze na przykładzie upadłości przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65881-01-4
Część 1 : Dylematy kadry naukowej i praktyków; Paweł Kuczma : Kilka uwag o pojęciu bezpieczeństwa w ujęciu konstytucyjnym; Marek Z. Kulisz : Zagrożenia determinantem bezpieczeństwa-rozważania terminologiczne; Janusz Fałowski : Potencjał militarny Chin w świetle analiz i raportów sporządzonych dla Kongresu Stanów Zjednoczonych; Andrzej Misiuk : systemy policyjne w wybranych krajach Europy; Józef Barcik : Realne czy pozorne zagrożenia jednostki we współczesnym świecie; Tadeusz Kęsoń : Świadczenia osobiste i rzeczowe w procesie przygotowania systemy kierowania bezpieczeństwem narodowym- na przykładzie organu administracji rządowej; Dariusz Bednarz : Źródła informacji o zdarzeniu kryminalnym; Agata Oleniacz: Znaczenie daktyloskopii w procesie wykrywczym i dowodowym; Tadeusz Iwanek: Przestępczość nieletnich- wymiar teoretyczny; Ewa Kociołek: Praca jako działanie przeciw wykluczeniu społecznemu w procesie bezpieczeństwa; Maria Huchrak : Bariery komunikacyjne w organizacji a zagrożenia konfliktami i patologią pracy. Paweł Piotrowski : Edukacja jako wędrówka człowieka w kierunku samorealizacji. Część 2 : Rozważania młodych adeptów nauki; Aleksander Maćków : Wypadki techniczne determinantem bezpieczeństwa ekologicznego; Michalina Ziółkowska : Zjawisko samobójstw w izolacji penitencjarnej; Marlena Kuczaj : Świat wirtualny a człowiek - uzależnienia od Internetu; Bronisław Fedowicz : Wybrane problemy starszych osób w kontekście jakości życia; Karina Franczyńska-Flank : Rozwój dziecka z FAS-analiza przypadku Zosi; Łukasz Bednarski : Alkoholizm jako zagrożenia bezpieczeństwa społecznego na przykładzie gminy Nysa; Artur Walko : System zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce; Patrycja Zawadzka : Psychologiczne determinanty przestępczości nieletnich sprawców; Joanna Broda: Zarządzanie tu i tam czyli jak to robią za granicą; Dagmara Puzio : Myślistwo i łowiectwo za i przeciw.[K].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59062/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65881-10-6
Część 1: Dylematy kadry naukowej; Andrzej Misiuk : Perspektywy rozwoju nauk o bezpieczeństwie; Marek Z. Kulisz : Zarządzanie czy kierowanie bezpieczeństwem -wyzwania interpretacyjne; Paweł Kuczma : Uprawnienia Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa; Czesław Biłobran, Maria Huchrak, Tadeusz Iwanek : Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w nowoczesnych przedsiębiorstwach-wymiar teoretyczny; stanisław E. Dworecki : Bezpieczeństwo energetyczne obiektów użyteczności publicznej; Dariusz Bednarz : Policyjne służby techniki kryminalistycznej na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Nysie; Agata Oleniacz : Kierunki kryminalistycznych badań w broni palnej; Część 2 : Rozważania młodych adeptów nauki; Katarzyna Cichewicz : Krajowy system Ratowniczo-Gaśniczy elementem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Polski; Paulina Joanna Guzek : Motywacja zabójstwa seryjnego według M. R. Holmesa i J. E. Deburgera; Kryspina Gmyrek : Daktyloskopia metoda wykorzystywana w technice śledczej w ujęciu kryminalistyki; Emilia Gerlicka : Psy w służbie policji na przykładzie powiatu nyskiego; Lilia Bakalarczyk : Analiza porównawcza Policji w Polsce i na Ukrainie.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59061/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36379/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Małgorzata Andrzejczak –Świątek: Ochrona praw człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych; 2. Marek Brylonek: Tendencies In the Common Security and Defence Policy; 3. Anna Kalisz: Nadużycie władzy przez funkcjonariusza publicznego zagrożeniem dla interesu publicznego i prywatnego; 4. Katarzyna Karwacka: Zaopatrzenie w wodę w sytuacjach kryzysowych; 5. Ireneusz Kobus: Kompetencje funkcjonariuszy Straży Leśnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; 6. Tomasz Łachacz: „Samotne wilki” zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa; 7. Marcin Nowak: Sprawność fizyczna funkcjonariuszy Policji jako jeden z elementów zapewniających poczucie bezpieczeństwa obywateli; 8. Bohdan Pac: Transport personelu i cargo w początkowej fazie operacji NATO w Afganistanie; 9. Monika Porwisz: Reakcja Policji na zagrożenia bezpieczeństwa w aspekcie znowelizowanej Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; 10. Mirosław Rozmus: Udział Żandarmerii Wojskowej w zabezpieczeniu imprez i uroczystości o charakterze masowym; 11. Robert Rybak: Instytucje państwa a bezpieczeństwo obywatela; 12. Andrzej Rubaj: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni; 13. Agnieszka Sadło –Nowak: Zapewnienie porządku publicznego jako jedno z zadań Policji zwiększające poczucie bezpieczeństwa obywateli; 14. Jerzy Sekuła: Terroryzm i nacjonalizm – największe zagrożenia dla państwa i człowieka; 15. Tomasz Siemianowski: Instytucje krajowe i międzynarodowe działające na rzecz zapobiegania czynom związanym z niegodziwym traktowaniem i wykorzystaniem seksualnym małoletnich użytkowników Internetu; 16. Jarosław Radosław Truchan: Wykorzystanie środków łączności oraz narzędzi informatycznych w poprawie efektywności i skuteczności działań polskiej Policji; 17. Mariusz Zieliński: Współczesne dylematy w zakresie migracji ludności; 18. Mariusz Zieliński: Wtórne zjawiska związane z migracjami ludności; 19. Alicja Żukowska: Ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48596/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65881-11-3
Część 1 : Dylematy kadry naukowej i Praktyków; Tadeusz Kęsoń : Intermesticsecurity, eksternalizacja i eksterioryzacja bezpieczeństwa a społeczne i psychologiczne przyczyny powstawania zagrożeń bezpieczeństwa –spojrzenie retrospektywne; Janusz Fałowski : Rola sił zbrojnych w systemie społeczno –państwowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej; Józef Barcik : Proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego na przykadzie województwa opolskiego; Wojciech Radlak : Bezpieczeństwo w gminie; Paweł Piotrowski : transmisja kulturowa i poziom kapitału społecznego jednostek jako element bezpieczeństwa społecznego; Czesław Biłobram, Maria Huchrak, Tadeusz Iwanek : Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w opiniach i ocenach pracowników; Łukasz Wrona : Założenia dotyczące budowy systemu informatycznego monitorowania zagrożeń o charakterze trollingu; Winicjusz Karwowski : Przemoc w rodzinie jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego; Część 2 : Rozważania młodych adeptów nauki; Bronisław Fedowicz ; Organizm ludzki-jego starzenie się i związane z tym problemy; Przemysław Krawczyk : świadomość społeczna jako jako determinanta bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; Michał Nowak : Patologie społeczne w Polsce; Daria Orłowicz : Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego w Służbie Więziennej. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59060/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 854)
1. Janusz Czekaj, Marek Jabłoński, Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych; 2. Bernard Ziębicki, Istota i funkcje zarządzania kompetencjami; 3. Angelika Wodecka-Hyjek, Bernard Ziębicki, Marek Jabłoński, Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi; 4. Angelika Wodecka-Hyjek, Zarządzanie kompetencjami a "offshoring" działalności; 5. Tomasz Kafel, Model zarządzania kompetencjami pracowniczymi w instytucji publicznej na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie; 6. Maciej Walczak, Poziom zarządzania kompetencjami w małopolskich organizacjach w świetle badań ankietowanych; 7. Marek Ćwiklicki, Hubert Obora, Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 767)
1. Charakterystyka powierzchni modyfikowanego węgla aktywnego wybranymi metodami; 2. Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy; 3. Wpływ alfa tokoferolu i ekstraktu z rozmarynu na zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego naświetlanego promieniowaniem UV; 4. Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania; 5. Profil kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek dostępnej na polskim rynku; 6. Oczyszczanie rzepakowego oleju posmażalniczego na węglu aktywnym modyfikowanym stałym KOH.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Świadomość moralna a dynamika rozwoju osobowości; 2. Świdomość a wewnętrzna obowiązywalność normy; 3. Tożsamość człowieka w świetle filozofii Romana Ingardena; 4. "Ja" psychologiczne a podmiot moralny; 5. Emocjonalna odpowiedź na wartość u podstaw życia moralnego; 6. Pierwszeństwo świadomości o moralnej? Niektóre podobieństwa pomiędzy koncepcjami E. Levinasa i J. Lacana; 7. Historia etyki: między tradycja a awangardą; 8. Trzy koncepcje historyzmu: Dithey'a; 9. O modyfikacjach pewnego pytania odzwierciedlających dzieje filozofii europejskiej; 10. Zrozumienie jako łącznik pomiędzy kategorią czynności a kategorią moralną; 11. Historiozofia i filozofia sztuki w badaniach Profesora tadeusza Zielińskiego; 12. Historia i wolność wg Romanoa Guardiniego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 017/c (1 egz.)
Book
In basket
Polskie złudzenia narodowe / Ludwik Stomma. - Poznań : Wydawnictwo SENS, 2006. - 192 s. ; 21 cm.
1.Polakożercy; 2. Gdzie leży Polska?; 3. Ziemia ojczysta; 4. Nieszczęsna geopolityka; 5. Jak Polak z Polakiem; 6. Chłop potęgą jest i basta; 7. Wsi spokojna, wsi wesoła; 8. Polacy rozpijani, czyli ,,Uwaga, wróg podsuwa ci wódkę!''; 9. Reduta Ordona, czyli samobójcy polscy; 10. Nasz naród scsn krwawych nie lubi; 11. Państwo bez stosów; 12. Wiktoria wiedeńska; 13. Stanisław Leszczyński; 14. Konstytucja 3 maja; 15. Emigracja wielka i inne; 16. Przyjaźń polsko-amerykańska; 17.Okupacja; 18. Monte Cassino; 19. Powstanie warszawskie; 20. Ani jedna szyba nie wybita;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24247 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24246/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 190)
1. Maciej Miszewski, Ordoliberalizm jako podstawa polityki gospodarczej dla współczesnej Europy; 2. Kazimierz Rogoziński, Czy naukom ekonomicznym potrzebna jest teoria usług?; 3. Maciej Bałtowski, Zmiana własnościowa jako element transformacji gospodarczej - ramy teoretyczno-analityczne; 4. Helena Przybyła, Związki historii myśli ekonomicznej z teorią ekonomii; 5. Anna Horodecka, Wpływ filozofii, w tym filozofii nauk, na zmiany w metodologii ekonomicznej i teorii ekonomicznej; 6. Anna Matuszczak, Zrównoważony rozwój w świetle ekonomii heterodoksyjnej; 7. Jerzy Boehlke, Przedsiębiorstwo w teoretycznych koncepcjach transformacji; 8. Aleksander Grzelak, Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej; 9. Mirosław Bochenek, Prawo rynków zbytu jak przedmiot sporów i dociekań; 10 Grażyna Wolska, Rozwiązania i dylematy w sferze regulacyjnej roli państwa; 11. Aneta Kosztowniak, Systemy gospodarcze. Uwarunkowania a efektywność gospodarowania; 12. Paweł Marszałek, Neowickselliańska teoria pieniądza jako teoretyczne podłoże polityki pieniężnej; 13. Jacek Wallush, Szoki podażowe i nieokreśloność równowagi przy niestacjonarnej inflacji; 14. Jan L. Bednarczyk, Cel inflacyjny a stabilizacja wzrostu gospodarczego. Zmierzch polityki ekonomicznej bazującej na niskiej inflacji?; 15. Barbara Danowska-Prokop, Stosunek dziewiętnastowiecznych ekonomistów do socjalnej aktywności państwa; 16. Michał Jurek, Czy możliwe jest utrzymanie systemów sztywnego kursu przez kraje Europy Środkowej i Wschodniej?; 17. Michał Moszyński, Kryzys finansowy a finanse publiczne wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście uczestnictwa w strefie euro; 18. Izabela Bludnik, Kryzys finansowy - (nie)racjonalna reakcja rynku; 19. Beata Stępień, Rola instytucji nieformalnych w kształtowaniu ładu gospodarczego - przykład transformacji w Polsce; 20. Bazyli Czyżewski, Mechanizm alokacji rent ekonomicznych w sektorze rolnym; analiza przypadku Polski na podstawie przepływów międzygałęziowych oraz modelu GTAP w latach 1995-2005; 21. Agnieszka Poczta-Wajda, Paradoks rozwojowy w polityce rolnej; 22. Agnieszka Sapa, Regionalne porozumienia handlowe w warunkach multilateralizmu; 23. Bianka Godlewska-Dzioboń, Analiza struktur zatrudnienia w Polsce w nowych realiach rynkowych; 24. Włodzimierz Kaczocha, Twórcy ekonomii społecznej w Polsce - zakres badań oraz koncepcje demokracji; 25. Andrzej Suwalski Dualizm indywidualizmu i kolektywizmu w polskiej myśli ekonomicznej przed II wojną światową. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7462-476-3 ; 978-83-7462-477-0 (e-ISBN)
Joanna Ablewicz : Działalność regulowana. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej z uwzględnieniem projektów zmian; Anna Darnowska : Ochrona danych osobowych w prawie polskim oraz prawie Kościoła katolickiego; Edyta Dubois : Nadzór i kontrola wojewody nad działaniami marszałkawojewództwa; Adriana Gawenda : Więzienie i jego deprawacyjne wymiary a szansa na pozytywnąreadaptację społeczną warunkowo zwolnionych; Anna Janus-Dębska : Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolnościw świetle badań statystyczno-kryminologicznych; Marcin Jurgilewicz : Rola mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych; Oktawia Jurgilewicz Komercjalizacja i prywatyzacjaprzedsiębiorstw państwowych - wybrane zagadnienia; Bartosz Majchrzak : Procedura prawna w sprawie katastrofy budowlanej; Kamil Pietrasik : Zakres czynności komornika sądowego w obszarze pozyskiwaniainformacji o dłużnikach - wybrane aspekty; Marta R. Tużnik : Niepowtarzalne czynności dowodowew procesie karnym - pojęcie, warunki przeprowadzaniaoraz znaczenie procesowe; Elżbieta Kurzępa : Uprawnienia prawotwórcze prezydenta RP w czasie stanu wojennegojako gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa państwa; Aleksander Babiński : Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni - wyzwania dla państwa. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56582/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34411/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43351/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 728)
1. Regulacja rynków przez państwo w teorii ekonomii; 2. Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie; 3. Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003; 4. Patologie okresu transformacji; 5. Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii; 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003; 7. Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy; 8. Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego; 9. Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kalackiego - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36684/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again