Form of Work
Książki
(34)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(27)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Zalega Tomasz
(5)
Begg David
(4)
Czarny Bogusław
(4)
Dornbusch Rudiger
(4)
Fischer Stanley
(4)
Domański Stanisław R
(3)
Varian Hal R
(3)
Czarny Bogusław (1957- )
(2)
Dębniewski Gustaw
(2)
Kujda Mieczysław
(2)
Pałach Hanna
(2)
Zakrzewski Władysław
(2)
Balcarek Artur
(1)
Begg David K. H
(1)
Bergstrom Theodore C
(1)
Bretyn Agnieszka
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Drela Karolina
(1)
Drobny Paweł
(1)
Freixas Xavier
(1)
Gaweł Aleksandra
(1)
Ignaciuk Ewa
(1)
Kiernożycka-Sobejko Agnieszka
(1)
Kokocińska Małgorzata
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Kątowski Tomasz
(1)
Mansfield Edwin
(1)
Matthews Kent
(1)
Moroz Ewa
(1)
Oyrzanowski Bronisław
(1)
Pluskota Przemysław
(1)
Rapacki Ryszard (1949- )
(1)
Rochet Jean-Charles
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Skrzypek Marian
(1)
Skrzypek Sławomir (1963-2010)
(1)
Solek Adrian
(1)
Thompson John L
(1)
Tuszyński Łukasz
(1)
Tylec Tomasz
(1)
Urbanek Piotr
(1)
Wolska Grażyna
(1)
Woźny Łukasz
(1)
Zelek Aneta
(1)
Żukowski Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(8)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(32)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Subject
Mikroekonomia
(34)
Ekonomia
(4)
Banki
(2)
Gospodarka
(1)
Makroekonomia
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Podręczniki dla szkół zawodowych
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 132)
1. Małgorzata Kokocińska, Jacek Jankiewicz, zmiany barier działalności w ocenach małych, średnich i duzych przedsiębiorstw w kontekście wahań koniunkturalnych - ujęcie sektorowe; 2. Aleksandra Gaweł, Sytuacja na rynku pracy jako czynnik popychający do przedsiębiorczości - weryfikacja empiryczna na przykładzie Polski; 3. Anna Kozłowska, Kierunki rozwoju badań nad kreatywną destrukcją; 4. Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis, Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany technologii w polskim przemyśle przetwórczym; 5. Sławomir Kalinowski, Schemat arbitrażowy Nasha jako narzędzie wskazania rozwiązania kooperacyjnego w modelu negocjacji dotyczących ceł; 6. Michał Kruszka, Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami w warunkach konkurencji oligopolistycznej; 7. Jacek Jankiewicz, Złożone wskaźniki wyprzedzające zmiany aktywności w polskim budownictwie; 8. Rafał Kasperowicz, Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną - przegląd badań; 9. Rafał Kasperowicz, Radosław Trojanek, Porównanie cyklu koniunkturalnego w przemyśle z wahaniami koniunkturalnymi konsumpcji przemysłowej energii elektrycznej w Polsce w latach 1994-2004; 10. Jakub Gazda, Marcin Puziak, Wahania koniunkturalne w Polsce w świetle modelu Hansena, 11. Marcin Puziak, Jakub Gazda, realna konwergencja gospodarek nadbałtyckich w swietle dekompozycji wzrostu gospodarczego; 12. Radosław Trojanek, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce na tle wybranych krajów; 13. Sonia Huderek-Glapska, Efekty rozbudowy infrastruktury transportu w procesie gospodarowania - klasyfikacja i metody pomiaru; 14. Tomasz Więcław, Ceny ropy naftowej oraz ich prognozowanie; 15. Jolanta Gieracka, Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 215)
ISBN: : 978-83-7417-671-2
1. Jacek Jankiewicz, Kryzys rynków finansowych a kształtowanie się nastrojów konsumentów w krajach Unii Europejskiej; 2. Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis, Znaczenie komponentów napływu BIZ dla poziomu aktywności inwestycyjnej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej; 3. Jakub Gazda, Próba identyfikacji tendencji recesyjnych z zastosowaniem modeli realnego cyklu koniunkturalnego; 4. Małgorzata Kokocińska, Uwarunkowania i możliwości dekompozycji sektora MŚP; 5. Aleksandra Gaweł, Kształcenie uniwersyteckie jako czynnik wpływający na przedsiębiorczość; 6. Lech Wojciechowski, Kierunek zależności pomiędzy sytuacją koniunkturalną a innowacyjnością w gospodarce Polski; 7. Hanna Nowak, Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości w odmiennych kontekstach kulturowych: przykład Andaluzji i Katalonii; 8. Sławomir Kalinowski, Analiza strategiczna zasobów kadrowych uniwersytetów ekonomicznych w Polsce. Studium porównawcze; 9. Rafał Kasperowicz, Struktura rynku oraz formy handlu energią elektryczną w Polsce; 10. Radosław Trojanek, Wykorzystanie metody regresji hedonicznej do budowy indeksu cen mieszkań; 11. Jacek Jastrzębski, Problemy szacowania wartości użytkowej zgodnie z MSR 36 "Utrata wartości aktywów"; 12. Sonia Huderek-Glapska, Metoda nakładów i wyników w ocenie efektów ekonomicznych projektów infiustrukturalnych; 13. Wojciech Augustyniak, Efektywność mieszana regionalnych portów lotniczych w Polsce. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-01-12203-X
1. Rynek; 2. Ograniczenie budżetowe; 3. Preferencje; 4. Użyteczność; 5. Wybór; 6. Popyt; 7. Preferencje ujawnione; 8. Równanie Słuckiego; 9. Kupowanie i sprzedawanie; 10. Wybór międzyokresowy; 11. Rynki aktywów; 12. Niepewność; 13. Aktywa ryzykowne; 14. Nadwyżka konsumenta; 15. Popyt rynkowy; 16. Równowaga; 17. Technologia; 18. Maksymalizacja zysku; 19. Minimalizacja kosztów; 20. Krzywe kosztów; 21. Podaż firmy; 22. Podaż gałęzi; 23. Monopol; 24. Rynki czynników; 25. Oligopol; 26. Teoria gier; 27. Wymiana; 28. Produkcja; 29. Dobrobyt; 30. Efekty zewnętrzne; 31. Dobra publiczne; 32. Informacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10240, 10239 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10238/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Mikroekonomia / Bronisław Oyrzanowski. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. - 241 s. : rys., wykr. ; 23 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-7230-005-4
Część 1: 1. Wprowadzenie do ekonomii; Część 2: Gospodarstwo domów i rynek; 2. Popyt; 3. Podaż. Rynek i cena; 4. Równowaga gospodarstwa domowego; Część 3: Przedsiębiorstwo i rynek; 5. Teoria produkcji; 6. Przedsiębiorstwo. Strona podaży i strona popytu -koszty i utargi; 7. Niedoskonała konkurencja; 8. Rynek czynników produkcji; 9. Sprawność systemu,korzyści zewnętrzne, dobra publiczne; Część 4: Makroekonomia; 10. Makroekonomia w skrócie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42191, 6280, 6279, 6278, 6277, 6276, 6275, 6274, 6273, 6272 (10 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 98/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-12091-6
1. Rynek; 2. Ograniczenie budżetowe; 3. Preferencje; 4. Użyteczność; 5. Wybór; 6. Popyt; 7. Preferencje ujawnione; 8. Równanie Słuckiego; 9. Kupowanie i sprzedawaie ; 10. Wybór międzyokresowy; 11. Rynki aktywów; 12. Niepewność; 13. Aktywa ryzykowne; 14. Nadwyżka konsumenta; 15. Popyt rynkowy; 16. Równowaga; 17. Technologia; 18. Maksymalizacja zysku; 19. Minimalizacja kosztów; 20. Krzywe kosztów; 21. Podaż firmy; 22. Podaż gałęzi; 23. Monopol; 24. Rynki czynników; 25. Oligopol; 26. Teoria gier; 27. Wymiana; 28. Produkcja; 29. Dobrobyt; 30. Efekty zewnętrzne; 31. Dobra publiczne; 32. Informacja; Dodatek matematyczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 421 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 420/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-12091-6
1. Rynek; 2. Ograniczenie budżetowe; 3. Preferencje; 4. Użyteczność; 5. Wybór; 6. Popyt; 7. Preferencje ujawnione; 8. Równanie Słuckiego; 9. Kupowanie i sprzedawaie ; 10. Wybór międzyokresowy; 11. Rynki aktywów; 12. Niepewność; 13. Aktywa ryzykowne; 14. Nadwyżka konsumenta; 15. Popyt rynkowy; 16. Równowaga; 17. Technologia; 18. Maksymalizacja zysku; 19. Minimalizacja kosztów; 20. Krzywe kosztów; 21. Podaż firmy; 22. Podaż gałęzi; 23. Monopol; 24. Rynki czynników; 25. Oligopol; 26. Teoria gier; 27. Wymiana; 28. Produkcja; 29. Dobrobyt; 30. Efekty zewnętrzne; 31. Dobra publiczne; 32. Informacja; Dodatek matematyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4343, 4342, 4341, 4340, 4339 (5 egz.)
Book
In basket
Lecture notes on microeconomics / Łukasz Woźny. - Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. - 95 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-65416-11-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54748 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1207-0 ; 83-208-1641-6 [Wyd. IV]
Część 1: Rozdział 1: Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii; Rozdział 2: Narzędzia analizy ekonomicznej; Rozdział 3: Popyt, podaż i rynek; Rozdział 4: Państwo w gospodarce mieszanej; Część 2: Mikroekonomia pozytywna; Rozdział 5: Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów; Rozdział 6: Teoria wyboru konsumenta; Rozdział 7: Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Rozwinięcie teorii podaży: koszty a produkcja; Rozdział 9: Konkurencja doskonała i pełny monopol: skrajne przypadki struktury rynku; Rozdział 10: Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Rozdział 11: Analiza rynków czynników produkcji: rynek pracy; Rozdział 12: Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Rozdział 13: Kapitał i ziemia: uzupełnienie analizy rynków czynników produkcji; Rozdział 14: Ryzyko w działalności gospodarczej; Część 3: Ekonomia dobrobytu; Rozdział 15: Wprowadzenia do ekonomii dobrobytu; Rozdział 16: Podatki i wydatki publiczne: rola państwa w alokacji zasobów; Rozdział 17: Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Rozdział 18: Nacjonalizacja i prywatyzacja; Rozdział 19: Równowaga ogólna: uzupełnianie mikroekonomii i wstęp do makroekonomii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 552, 551 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 550/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1207-0 ; 83-208-1641-6 [Wyd. IV]
Część 1: Rozdział 1: Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii; Rozdział 2: Narzędzia analizy ekonomicznej; Rozdział 3: Popyt, podaż i rynek; Rozdział 4: Państwo w gospodarce mieszanej; Część 2: Mikroekonomia pozytywna; Rozdział 5: Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów; Rozdział 6: Teoria wyboru konsumenta; Rozdział 7: Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Rozwinięcie teorii podaży: koszty a produkcja; Rozdział 9: Konkurencja doskonała i pełny monopol: skrajne przypadki struktury rynku; Rozdział 10: Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Rozdział 11: Analiza rynków czynników produkcji: rynek pracy; Rozdział 12: Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Rozdział 13: Kapitał i ziemia: uzupełnienie analizy rynków czynników produkcji; Rozdział 14: Ryzyko w działalności gospodarczej; Część 3: Ekonomia dobrobytu; Rozdział 15: Wprowadzenia do ekonomii dobrobytu; Rozdział 16: Podatki i wydatki publiczne: rola państwa w alokacji zasobów; Rozdział 17: Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Rozdział 18: Nacjonalizacja i prywatyzacja; Rozdział 19: Równowaga ogólna: uzupełnianie mikroekonomii i wstęp do makroekonomii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24440, 24439, 24438, 24437 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24436/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1207-0 ; 83-208-1641-6 [Wyd. IV]
Część 1: Rozdział 1: Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii; Rozdział 2: Narzędzia analizy ekonomicznej; Rozdział 3: Popyt, podaż i rynek; Rozdział 4: Państwo w gospodarce mieszanej; Część 2: Mikroekonomia pozytywna; Rozdział 5: Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów; Rozdział 6: Teoria wyboru konsumenta; Rozdział 7: Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Rozwinięcie teorii podaży: koszty a produkcja; Rozdział 9: Konkurencja doskonała i pełny monopol: skrajne przypadki struktury rynku; Rozdział 10: Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Rozdział 11: Analiza rynków czynników produkcji: rynek pracy; Rozdział 12: Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Rozdział 13: Kapitał i ziemia: uzupełnienie analizy rynków czynników produkcji; Rozdział 14: Ryzyko w działalności gospodarczej; Część 3: Ekonomia dobrobytu; Rozdział 15: Wprowadzenia do ekonomii dobrobytu; Rozdział 16: Podatki i wydatki publiczne: rola państwa w alokacji zasobów; Rozdział 17: Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Rozdział 18: Nacjonalizacja i prywatyzacja; Rozdział 19: Równowaga ogólna: uzupełnianie mikroekonomii i wstęp do makroekonomii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42206, 4158, 4157, 4156, 4155, 4154, 4153, 4152, 4151, 4150, 4149, 4148, 4147, 4146, 4145, 4144, 4143, 4142, 4141, 4140, 4139, 4138, 4137, 4136, 4135, 4134, 4133, 4132, 4131, 4130, 4129, 4128, 4127, 4126, 4125, 4124, 4123, 4122, 4121 (39 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1207-0 ; 83-208-1641-6 [Wyd. IV]
Część 1: Rozdział 1: Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii; Rozdział 2: Narzędzia analizy ekonomicznej; Rozdział 3: Popyt, podaż i rynek; Rozdział 4: Państwo w gospodarce mieszanej; Część 2: Mikroekonomia pozytywna; Rozdział 5: Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów; Rozdział 6: Teoria wyboru konsumenta; Rozdział 7: Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Rozwinięcie teorii podaży: koszty a produkcja; Rozdział 9: Konkurencja doskonała i pełny monopol: skrajne przypadki struktury rynku; Rozdział 10: Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Rozdział 11: Analiza rynków czynników produkcji: rynek pracy; Rozdział 12: Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Rozdział 13: Kapitał i ziemia: uzupełnienie analizy rynków czynników produkcji; Rozdział 14: Ryzyko w działalności gospodarczej; Część 3: Ekonomia dobrobytu; Rozdział 15: Wprowadzenia do ekonomii dobrobytu; Rozdział 16: Podatki i wydatki publiczne: rola państwa w alokacji zasobów; Rozdział 17: Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Rozdział 18: Nacjonalizacja i prywatyzacja; Rozdział 19: Równowaga ogólna: uzupełnianie mikroekonomii i wstęp do makroekonomii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6655, 6654, 6653, 6652, 6651, 6650, 6649, 6648, 6647, 6646, 6615, 6614 (12 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-208-2088-1
Część 1 : Wprowadzenie; Rozdział 1: Ekonomia i gospodarka; Rozdział 2: Narzędzia analizy ekonomicznej; Rozdział 3 : Popyt, podaż i rynek; Część 2: Mikroekonomia pozytywna; Rozdział 4: Elastyczność popytu i podaży; Rozdział 5 : Decyzje konsumenta; Rozdział 6 : Decyzje o podaży — wprowadzenie; Rozdział 7 : Koszty a wielkość podaży; Rozdział 8 : Konkurencja doskonała i czysty monopol; Rozdział 9 : Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Rozdział 10 : Rynek pracy; Rozdział 11: Rynki czynników produkcji i podział dochodu; Rozdział 12 : Ryzyko i informacja; Część 3 : Ekonomia dobrobytu; Rozdział 13 : Wprowadzenie do ekonomii dobrobytu; Rozdział 14 : Wydatki i dochody publiczne. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47826 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47825/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mikroekonomia / Elżbieta Czarny. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 411 s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-508-1603-3
Rozdział 1: Teoria postępowania konsumenta; Rozdział 2: Teoria postepowania producenta; Rozdział 3: Firma i branża doskonale konkurencyjnym; Rozdział 4: Równowaga ogolna; Rozdział 6: Postępowanie przedsiębiorstwa na rynku monopolistycznym; Rozdział 6: Rynek oligopolistyczny; Rozdział 7: Analiza postępowania oligopolistów w teorii gier; Rozdział 8:Postępowanie firm na rynku konkurencji monopolistycznej; Rozdział 9: Rynki czynników produkcji; Rozdział 10: Ryzyko i niepewnośc w działaniach gospodarczych; Rozdział 11: Zawodność rynku; Rozdział 12: Wstęp do mikroekonomii gospodarki otwartej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20281, 20280, 20279, 20278, 20277, 17363 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17361/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88343-17-3
1. Wprowadzenie do ekonomii; 2. Gospodarowanie jako proces podejmowania decyzji; 3. Mechanizm rynkowy - mikroanaliza rynku; 4. Podmioty ekonomiczne i formy organizacyjne przedsiębiorstw gospodarki rynkowej; 5. Elastyczność popytu i podaży; 6. Procesy dostosowawcze na rynku oraz zastosowanie analizy podaży i popytu; 7. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta; 8. Optimum konsumenta; 9. Teoria produkcji i koszty produkcji; 10. Giełda w gospodarce rynkowej; 11. Optimum przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej (rachunek marginalny); 12. Monopol pełny; 13. Konkurencja monopolistyczna i oligopol; 14. Rynek czynników produkcji; 15. Rynek pracy w konkurencji doskonałej i niedoskonałej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12229, 12228, 12227 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88343-17-3
1. Wprowadzenie do ekonomii; 2. Gospodarowanie jako proces podejmowania decyzji; 3. Mechanizm rynkowy - mikroanaliza rynku; 4. Podmioty ekonomiczne i formy organizacyjne przedsiębiorstw gospodarki rynkowej; 5. Elastyczność popytu i podaży; 6. Procesy dostosowawcze na rynku oraz zastosowanie analizy podaży i popytu; 7. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta; 8. Optimum konsumenta; 9. Teoria produkcji i koszty produkcji; 10. Giełda w gospodarce rynkowej; 11. Optimum przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej (rachunek marginalny); 12. Monopol pełny; 13. Konkurencja monopolistyczna i oligopol; 14. Rynek czynników produkcji; 15. Rynek pracy w konkurencji doskonałej i niedoskonałej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9576/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7241-349-5
Rozdział 1: Mikroekonomia. Racjonalność działań ekonomicznych; Rozdział 2: Funkcjonowanie rynków i mechanizmu rynkowego; Rozdział 3: Pomiar i zastosowanie elastyczności popytu i podaży; Rozdział 4: Zachowania konsumentów; Rozdział 5: Wprowadzenie do teorii firmy; Rozdział 6: Decyzje firm w różnych strukturach konkurencji; Rozdział 7: Rynek pracy; Rozdział 8: Rynek pieniądza i kapitału; Rozdział 9: Regulacyjna rola państwa w gospodarce rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13466 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13184/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mikroekonomia / Mieczysław Kujda. - Wyd. 3, uzupeł. i rozsz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej, 1998. - 352 s. ; 24 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-87602-36-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4167, 4166, 4165, 4164, 4163, 4162, 4161, 4160, 4159 (9 egz.)
No cover
Book
In basket
Mikroekonomia / Mieczysław Kujda. - Wyd. 3 uzupeł. i rozsz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej, 1998. - 352 s. ; 24 cm.
Instytut: TIR ; ZIM
ISBN: : 83-87602-36-1
1. Ogólna charakterystyka ekonomii; 2. Potrzeby a działalność gospodarcza; 3. Wartość dóbr i mierzenia wartości; 4. Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej; 5. Teoria produkcji; 6. Teoria rynku; 7. Teoria zachowania konsumenta na rynku; 8. Teoria zachowania producenta na rynku; 9. Konkurencja i monopol; 10. Efektywność gospodarowania wynikająca z różnych struktur rynkowych; 11. Funkcjonowanie firmy w gospodarce rynkowej; 12. Rynek pracy; 13. Teoria cen; 14. Płaca jako cena pracy; 15. Rynek kapitałowy i giełda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy mikroekonomii / Ewa Moroz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 279 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1545-2
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Możliwości produkcyjne; Rozdział 3: Rynek; Rozdział 4: Rynek od strony popytu; Rozdział 5: Rynek od strony podaży; Rozdział 6: Równowaga rynkowa; Rozdział 7: Elastyczność popytu; Rozdział 8: Teoria racjonalnego zachowania konsumenta; Rozdział 9: Zmiany stanu równowagi konsumenta; Rozdział 10: Teoria podaży: optymanlna wielkośc produkcji/sprzedaży; Rozdział 11: Teoria podaży: koszt przeciętny, cena, zysk; Rozdział 12:Konkurencja doskonała; Rozdział 13: Monopol; Rozdział 14: Konkurencja monopolistyczna; Rozdział 15: Oligopol; Rozdział 16: Praca; Rozdział 17: Kapitał; Rozdział 18: Ziemia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20333, 20332 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20331/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-87814-94-6
Rozdział 1: Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne; Rozdział 2:Rynek, popyt, podaż; Rozdział 3: Teoria wyboru konsumenta; Rozdział 4: Podstawy wyboru optymalnej struktury konsumpcji bieżącej; Rozdział 5: Popyt konsumenta; Rozdział 6: Zastosowanie teorii wyboru konsumenta; Rozdział 7: Teoria przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Funkcja produkcji; Rozdział 9: Teoria kosztów; Rozdział 10: Równowaga przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej; Rozdział 11: Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego; Rozdział 12: Konkurencja niedoskonała; Rozdział 13: Rynki czynników produkcji i podstawy teorii podziału; Rozdział 14: Państwo w gospodarce rynkowej; Rozdział 15: Ekonomia dobrobytu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20284, 20283 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20282/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again