Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Kamrowska-Załuska Dorota
(1)
Kopeć Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Miasta
(2)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Urbanistyka
(1)
2 results Filter
Book
In basket
Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych / Marcin Kopeć. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - XXXIII, [1], 210 s. : il. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: : 978-83-255-1719-9
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35436 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35435/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 158)
I. Równoważenie rozwoju przestrzennego ; 1. Geneza i ewolucja zrównoważonego rozwoju; 1.1: Sposób definiowania pojęcia równoważenia rozwoju; 1.2 : Ewolucja - w stronę myślenia procesowego; 1.3 : Pryncypia zrównoważonego rozwoju; 2. Potrzeba działań lokalnych; 3. Równoważenie rozwoju jako podstawa działań dotyczących odnowy przestrzeni miejskiej; II. Metody i strategie w procesie zrównoważonej odnowy przestrzeni miejskiej ; 1 : Geneza współczesnej odnowy miast; 2. Miasta i odnowa przestrzeni w świetle polityki rozwoju Unii Europejskiej; 2.1. Odnowa przestrzeni miejskiej w Unii Europejskiej; 2.2 : Fundusze europejskie wspierające odnowę przestrzeni miejskiej ; 2.3. Inicjatywy europejskie wspierające odnowę przestrzeni miejskiej w latach 2007-2013; 2.4. Kwestie odnowy przestrzeni miejskiej w polskich regionach administracyjnych ; 3. Metody i strategie odnowy przestrzeni miejskiej ; 3.2. Podejście zintegrowane jako metoda odnowy przestrzeni miejskiej ; Model transformacji przestrzeni miejskiej ze wskazaniem priorytetów działań przestrzennych uwarunkowanych równoważeniem rozwoju ; 5 : Ocena zgodności strategii, programów na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym; 6. Ocena metod i strategii odnowy przestrzeni miejskiej ; 6.1. Ewolucja i ocena metod odnowy przestrzeni miejskiej we Francji i Niemczech; 6.2. Ocena metod i strategii odnowy przestrzeni miejskiej w praktyce polskiej; III. Instrumenty odnowy przestrzeni miejskiej ; III : Typologie narzędzi i instrumentów sterowania rozwojem przestrzennym miasta ; 1.1. Narzędzia sterowania rozwojem przestrzennym miasta; 1.2. Przegląd ujęć typologicznych instrumentów sterowania rozwojem przestrzennym miasta ; 1.3. Wykorzystanie instrumentów sterowania rozwojem przestrzennym ; 2. Oddziaływanie instrumentów na proces odnowy przestrzeni miejskiej ; 3. Wybrane instrumenty operacyjne i ich rola w odnowie przestrzeni miejskiej; 3.1. Zarządzanie projektem jako podstawowy instrument polityki rozwoju Unii Europejskiej ; 3.2. Znaczenie rynku nieruchomości w procesach odnowy miejskiej; 3.3. Partnerstwa publiczno-prywatne jako forma organizacyjna procesu odnowy przestrzeni miejskiej ; 4. Ocena instrumentów stosowanych w Polsce. Transfer doświadczeń i możliwości aplikacyjne.; 4.1. Możliwości aplikacyjne instrumentów wykorzystywanych we Francji i Niemczech; 4.2. Wykorzystanie istniejących i wprowadzenie nowych instrumentów w praktyce polskiej; IV. Wybrane przykłady europejskie realizacji przedsięwzięć odnowy przestrzeni miejskiej o znaczeniu ponadlokalnym; 1. Kryteria wyboru przedsięwzięć; 2. Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe; 2.1. Ogólny opis przedsięwzięcia; 2.2. Lokalizacja i oddziaływanie; 2.3. Cele projektu i jego priorytety ; 2.4. Historia obszaru ; 2.5. Założenia projektowe i kształtowanie struktury przestrzennej; 2.5. Założenia projektowe i kształtowanie struktury przestrzennej; 2.6. Komunikacja kołowa i wodna - transport publiczny i indywidualny; 2.7. Kształtowanie przestrzeni publicznych; 2.8. Fazy realizacji; 2.9. Model finansowania, zarządzanie i organizacja; 2.10. Efekty ; 3. Hafencity Hamburg ; 3.1. Ogólny opis przedsięwzięcia; 3.2. Historia obszaru ; 3.3. Lokalizacja i oddziaływanie; 3.4. Cele projektu; 3.5. Proces planistyczny; 3.6. Program funkcjonalno-użytkowy ; 3.7. Kształtowanie struktury przestrzennej ; 3.8. Zarządzanie i organizacja, model finansowania ; 3.9. Fazy inwestycji ; 3.10. Komunikacja społeczna ; 3.11. Efekty ; 4. Program URBAN II dla miasta Hawr we Francji ; 4.1. Ogólny opis przedsięwzięcia; 4.2. Lokalizacja i oddziaływanie ; 4.3. Cel programu; 4.4. Główne priorytety; 4.5. Model finansowania ; 4.6. Zarządzanie i organizacja; 4.7. Procedura i kryteria wyboru projektów; 4.8. Komunikacja społeczna ; 4.9. Ewaluacja działań i efekty ; 5. Krakowskie Centrum Komunikacyjne; 5.1. Ogólny opis przedsięwzięcia; 5.2. Lokalizacja i oddziaływanie; 5.3. Historia projektu; 5.4. Cele projektu; 5.5. Kształtowanie struktury przestrzennej i przestrzeni publicznych w projekcie; 5.6. Komunikacja kołowa i transport publiczny w projekcie; 5.7. Model finansowania, zarządzanie i organizacja; 5.8. Partycypacja społeczna; 5.9. Efekty; 6. Projekt Lyon Confluence ; 6.1. Ogólny opis; 6.2. Lyon Confluence-lokalizacja i historia; 6.3. Cel projektu i jego priorytety; 6.4. Model finansowania i zarządzanie; 6.5. Harmonogram prac; 6.6. Kształtowanie struktury przestrzennej ; 6.7. Komunikacja kołowa, szynowa i transport publiczny; 6.8. Komunikacja społeczna; 6.9. Efekty; V . Ocena realnych procesów odnowy przestrzeni miejskiej o znaczeniu ponadlokalnym; 1. Inicjatywa; 1.1. Impuls, podmiot inicjujący i cele; 1.2. Lokalizacja i dostępność; 1.3. Lokalna gospodarka; 1.4. Program funkcjonalny i sposób użytkowania terenu; 1.5. Struktura przestrzenna; 2. Realizacja; 2.1. Harmonogram i fazy przedsięwzięcia; 2.2. Organizacja i zarządzanie; 2.3. Budowa partnerstwa; 2.4. Komunikacja społeczna i partycypacja; 2.5. Struktura i inżynieria finansowania; 3. Ocena; 3.1. Analiza procesu planowania; 3.2. Zakres działań; 3.3. Rezultaty i trwałość realizacji produktów; 3.4. Zasięg oddziaływania oraz wpływ przedsięwzięcia na miasto i region; 3.5. Równoważenie rozwoju; 4. Analiza wykorzystania strategii odnowy obszarów miejskich; VI. Posumowanie 1. Wnioski; 2. Rekomendacje wdrożeniowe; 3. Kierunki dalszych badań. [k].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again