Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Markowski Tadeusz
(2)
Czornik Małgorzata
(1)
Dopierała Bogdan (1922-1991)
(1)
Frenkiel Wacław
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kozaczka Marian
(1)
Kuźnik Florian
(1)
Namyślak Beata
(1)
Siekierska-Rosiak Izabela
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Swianiewicz Paweł (1961- )
(1)
Zwarra Brunon (1919- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(10)
Subject
Miasta
(9)
Polityka regionalna
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Urbanistyka
(2)
Bałtyk
(1)
Decentralizacja administracji
(1)
Demokracja lokalna
(1)
Ekorozwój
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie ; okręg)
(1)
Globalizacja
(1)
Gminy
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka morska
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Kadry
(1)
Kłajpeda (Litwa)
(1)
Osiedla mieszkaniowe
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka
(1)
Polityka miejska
(1)
Polityka miejska $y 1990
(1)
Polska
(1)
Porty
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Rada dzielnicy
(1)
Regionalny rynek pracy
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd mieszkańców
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Wieś
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Władza społeczności lokalnej
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie
(1)
Zwarra, Brunon
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1918-1939
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Genre/Form
Pamiętniki polskie
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7246-299-2
1. Proces wdrażania strategii; 2. Bariery wdrażania strategii; 3. Ocena wdrażania starategii; 4. Wdrażanie strategii a rozwój miasta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19738, 19737 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19736/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Miasta jako organizacja samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Polityka włądzy lokalnej-aspekty teoretyczne; Rozdział 3: Elementy ekonomiki miasta; Rozdział 4: Globalne wyzwania dla lokalnej i narodowej polityki urbanistycznej; Rozdział 5: Planowanie jako instrument zarządzania rozwojem; Rozdział 6: Marketing miasta; Rozdział 7: Trójszczeblowy system samorządu terytorialnego-nowe uwarunkowania w zarządzaniu rozwojem miast;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7816, 7815, 7814, 7813 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7812/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 171)
Rozdział 1 : Podstawy teoretyczne rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem roli miast; 1. Podstawowa terminologia rozwoju regionalnego i rozwoju miast; 2. Czynniki rozwoju regionalnego i stymulanty rozwoju miast; 3. Miejsce miast w teoriach urbanizacji i rozwoju regionalnego; 3.1. Teorie urbanizacji i współczesne procesy kształtowania się miast; 3.2. Miejsce miast w koncepcjach rozwoju regionalnego; Rozdział 2 : Uwarunkowania administracyjno-prawne funkcjonowania regionów i miast w unii Europejskiej; 1. Polityka regionalna Unii Europejskiej przed 2007 r.; 2. Działania Unii Europejskiej skierowane do miast przed 2007 r.; 3. Polityka regionalna UE w okresie programowania 2007-2013; 3.1. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 3.2. Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 3.3. Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej 2007-2013; 3.4. Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013; 4. Działania Unii Europejskiej skierowane do miast w latach 2007-2013; Rozdział 3 : Uwarunkowania administracyjno-prawne funkcjonowania regionów i miast w Polsce; 1. Miasta w systemie administracyjnym i układzie terytorialnym Polski; Polityka regionalna Polski w latach 1989-2006; 3. Polityka regionalna w Polsce w okresie programowania 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem działań odnoszących się do obszarów miejskich; ,1. System instytucjonalny polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.1.1. Podział kompetencji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast między poszczególnymi poziomami administracji publicznej; 3.1.2. Instytucje powołane do zarządzania funduszami strukturalnymi; 3.2 Podstawowe dokumenty strategiczne i realizacyjne polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013; 3.2.1. Dokumenty strategiczne polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.2.2. Dokumenty realizacyjne polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.3. Cele polskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013; 3.4. Finansowanie polskiej polityki regionalnej w łatach 2007-2013; Rozdział 4 : Działania wobec miast w polityce rozwoju polskich regionów w latach 2007-2013; 1. Kierunki działań odnoszące się do miast w strategiach rozwoju regionalnego; 1.1. Miejsce miast w strukturze celów strategii rozwoju regionalnego; 1.2. Rozwojowe dziedziny wsparcia miast określone w celach strategii rozwoju regionalnego; 1.3. Kierunki działań w ramach celu dotyczącego „wsparcia rozwoju głównego ośrodka miejskiego w regionie w strategiach rozwoju regionalnego; 1.4. Działania dotyczące wsparcia rozwoju miast w strategiach rozwoju województw w ocenie ankietowanych; 2. Działania skierowane do miast w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013; 3. Powiązania strategii rozwoju województw i regionalnych programów operacyjnych w zakresie celów dotyczących wsparcia rozwoju miast; 4. Relacje między miastem wojewódzkim a regionem w strategiach rozwoju miast wojewódzkich.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Marian Kozaczka: Urbanizacja, infrastruktura, gospodarka województwa podkarpackiego na tle kraju; 2. Marcin Nytko: Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego Podkarpacia; 3. Katarzyna Jabłońska-Karczarczyk: Kreowanie wizerunkiem miasta w Internecie; 4. Roman Pelczer: Rola Euroregionu Karpackiego w życiu gospodarczo-społecznym Podkarpacia; 5. Leszek Kisiel: Kształtowanie się podstaw ekonomicznych miast w fazie postindustrialnej na przykładzie Przeworska; 6. Teresa Kozaczka: Zmiany społeczno-gospodarcze w Mielcu na przełomie XX i XXI wieku; 7. Agnieszka Sulich: Kształtowanie się podstaw ekonomicznych Stalowej Woli na przełomie XX/XXI wieku; 8. Marian Kozaczka: Tarnobrzeg na przełomie XX i XXI wieku. Stan ekonomiczny, kierunki rozwoju miasta; 9. Barbara Lubas: Turystyka w obiektach poprzemysłowych szansą promocji i rozwoju miast województwa podkarpackiego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34675 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34674/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63203/D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 153)
Cz. 1: Nowe nurty w polityce rozwoju miejskiego i regionalnego; Tadeusz Markowski: Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego : konceptualizacja problemu; Jacek szlachta: Europejski wymiar polityki miejskiej w Polsce; Aleksandra Jewtuchowicz: Kreatywna gospodarka, kreatywne miasto-nowy model rozwoju?; Krystian Heffner: Wykorzystanie pozwiązań funkcjonalnych obszarów miejskich jako potencjałów rozwojowych regionów Polski Zachodniej; Andrzej Klasik , Jerzy Biniecki: Metropolitalny foresight strategiczny -studium przypadku Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego; Cz. 2: Nowe kierunki badań nad rozwojem regionów i miast; Paweł Churski: Zmienność rozkładu przestrzennego obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce-uwarunkowania i konsekwencje; Krzysztof Malik: Specjalizacje inteligentne w rozwoju regionu -doświadczenia opolskiej RIS3; Aleksander Noworól, Bolesław Domański: Cele, zasady i instrumenty polityki miejskiej woj. małopolskiego; Andrzej Miszczuk: Polityka komunalna, jako instrument kształtowania atrakcyjności miasta; anna Karwińska: Miasto przyjazne rodzinie (przykład Niepołomic); Jan Suchacek : Globalisation and Advenecement of Local and Regional Governments : Concurrent or Antagosist Phenomena? ; Cz. 2: Nowe koncepcje w badaniach miejskich i regionalnych; Adam Drobniak : Urban Resilience - nowa perspektywa badawcza rozwoju miasta; Andrzej Raszkowski: Przemysły kreatywne na rzecz rozwoju regionalnego; Beata Namyslak: Przykłady rewitalizacji na rzecz działalności twórczych ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia; Zbigniew Przygodzki : Percepcja znaczenie wiedzy i wartości kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim; Mariusz E. Sokołowicz: Badania marketingowe w procesie ewaluacji strategii promocji miasta : studium rozpoznawalności logo i hasła "Łódź kreuje"; Justyna Danielewicz: Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Portugalii; Profesor Andrzej Klasik: Wybrane publikacje i projekty badawcze. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45741 D (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46841 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46840/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43827 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19249, 19248, 19247, 18746, 18745 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18744/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18715, 18714 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18713/XXVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again