Form of Work
Książki
(20)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(20)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Kuźnik Florian
(2)
Markowski Tadeusz
(2)
Słodczyk Janusz
(2)
Bartocha Agnieszka
(1)
Brol Ryszard
(1)
Broński Krzysztof
(1)
Czornik Małgorzata
(1)
Dopierała Bogdan (1922-1991)
(1)
Heczko-Hyłowa Ewa
(1)
Heffner Krystian
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kamińska Wioletta
(1)
Klasik Andrzej (1943- )
(1)
Kozaczka Marian
(1)
Legutko-Kobus Paulina
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Marszał Tadeusz
(1)
Namyślak Beata
(1)
Rackiewicz Iwona
(1)
Sokołowski Dariusz
(1)
Stanowicka-Traczyk Agnieszka
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Szromnik Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
Subject
Miasta
(16)
Urbanistyka
(6)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Gospodarka terenowa
(2)
Innowacje
(2)
Bałtyk
(1)
Demografia
(1)
Ekorozwój
(1)
Funkcjonalizm
(1)
Galicja
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie ; okręg)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka miejska
(1)
Gospodarka morska
(1)
Gospodarka niskoemisyjna
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Gospodarka wiejska
(1)
Integracja europejska
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Kłajpeda (Litwa)
(1)
Ludność wiejska
(1)
Miasta polskie
(1)
Osadnictwo
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka miejska
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Porty
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przestrzeń miejska
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
1918-1939
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Migracja ze wsi do miasta
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-7246-371-9
1. Miasto - przedmiot gospodarowania; 2. Miasto - podmiot gospodarujący; 3. Miasto - zbiór korzyści; 4. Miasto - obiekt stale (dynamicznie) zmieniające się.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17665, 17664 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17663/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33479 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33478/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie - Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 298.)
ISBN: : 83-88796-26-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33177 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33176/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Miasta jako organizacja samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Polityka włądzy lokalnej-aspekty teoretyczne; Rozdział 3: Elementy ekonomiki miasta; Rozdział 4: Globalne wyzwania dla lokalnej i narodowej polityki urbanistycznej; Rozdział 5: Planowanie jako instrument zarządzania rozwojem; Rozdział 6: Marketing miasta; Rozdział 7: Trójszczeblowy system samorządu terytorialnego-nowe uwarunkowania w zarządzaniu rozwojem miast;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7816, 7815, 7814, 7813 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7812/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Małe miasta - problemy badawcze i próby syntetycznych ujęć; 2. Małe miasta w regionalnych układach osadniczych Polski; 3. Małe miasta w Polsce - wybrane ośrodki i ich problemy rozwojowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17674, 17673 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17672/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Marian Kozaczka: Urbanizacja, infrastruktura, gospodarka województwa podkarpackiego na tle kraju; 2. Marcin Nytko: Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego Podkarpacia; 3. Katarzyna Jabłońska-Karczarczyk: Kreowanie wizerunkiem miasta w Internecie; 4. Roman Pelczer: Rola Euroregionu Karpackiego w życiu gospodarczo-społecznym Podkarpacia; 5. Leszek Kisiel: Kształtowanie się podstaw ekonomicznych miast w fazie postindustrialnej na przykładzie Przeworska; 6. Teresa Kozaczka: Zmiany społeczno-gospodarcze w Mielcu na przełomie XX i XXI wieku; 7. Agnieszka Sulich: Kształtowanie się podstaw ekonomicznych Stalowej Woli na przełomie XX/XXI wieku; 8. Marian Kozaczka: Tarnobrzeg na przełomie XX i XXI wieku. Stan ekonomiczny, kierunki rozwoju miasta; 9. Barbara Lubas: Turystyka w obiektach poprzemysłowych szansą promocji i rozwoju miast województwa podkarpackiego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34675 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34674/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60186-78-7
1. Wizerunek miasta jako rezultat oddziaływania strategii tożsamości; 2. Kształtowanie wizerunku miast polskich w świetle badań ankietowanych; 3. Bariery w kształtowaniu wizerunku miasta i pożądane zmiany w instrumentach strategii tożsamości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32264, 32263 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32262/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Miasto - społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń; 2. Gospodarka miejska; 3. Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej; 4. Zarządzanie miastem; 5. Logistyka miejska- wybrane problemy; 6. Rozwój miasta; 7. Koszty funkcjonowania i rozwoju miasta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19257, 19256 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19255/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 59059 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynki lokalne i regionalne; 2. Problemy zagospodarowania przestrzeni miejskiej; 3. Strategia konkurencyjna regionu; 4. Strategia rozwoju lokalnego; 5. Zarządzanie marketingowe miastem; 6. Tworzenie produktu miasta; 7. Planowanie portfela projektów w skali lokalnej; 8. Partnerstwo w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego; 9. Lokalne nieruchomości; 10. Plan zarządzania nieruchomością.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17692, 17691 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17690/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 141)
1. Zbigniew Makieła, Andrzej Szromnik : Wstęp; 2. Tadeusz Marszał : Miasto innowacyjne - koncepcja i uwarunkowania rozwoju; 3. Zbigniew Makieła : Innowacyjne miasto, innowacyjny region; 4. Zbigniew Zioło : Procesy kształtowania miasta innowacyjnego; 5. Janusz Kornecki, Tadeusz Markowski : Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego - tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (na tle europejskiego Projektu Innopolis); 6. Andrzej Szromnik : Miasto innowacyjne w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych; 7. Rajmund Mydel : Rola szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu struktur współczesnych miast - model miasta innowacyjnego; 8. Roman Sobiecki : Przedsiębiorczość i jej rola w rozwoju obszarów zurbanizowanych; 9. Tomasz Rachwał : Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast; 10. Anna Dąbrowska, Wojciech Dziemianowicz : Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach - rola administracji samorządowej; 11. Zbigniew Zuziak : Planowanie przestrzenne i marketing metropolitalny; 12. Adam Żabiński : Strategiczne projekty urbanistyczne dla miasta innowacyjnego. Przykład Krakowa; 13. Piotr Langer : Dziedzictwo kulturowe w stymulowaniu rozwoju miast solnych; 14. Iryna Manczak, Karolina Orzeł : Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski; 15. Renáta Madzinová :The Impact of Innovation on International Trade; 16. Sergey Ignatyev, Inese Ratanova : City Marketing: the Theoretical and Practical Aspects (the Example of Latvia); 17. Oleh Karyy : Rozwój innowacyjny miasta: uwarunkowania i możliwości (przykład Ukrainy). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Problemy równoważenia rozwoju miast; Rozdział 1: Poziom krajowy i regionalny; Rozdział 2: Poziom lokalny- miasto jako całość wybrane miasta polskie i zagraniczne; ; Rozdział 3: Poziom dzielnicy- zespołu urbanistycznego-obszaru funkcjonalnego; Cz. 2: Zagadnienia węzłowe i sytuacje problemowe; Cz. 3: Synteza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28255 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28254/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Planowanie rozwoju miast; 2. Zmiany w uregulowaniach prawnych dotyczących planowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej; 3. Rola opodatkowania ziemi i innych nieruchomości w realizacji polityki miejskiej; 4. Opodatkowanie nieruchomości; 5. Wycena nieruchomości oraz alokacja gruntów; 6. Rozwój rynku nieruchomości w Europie Wschodniej; 7. Prywatyzacja majątku państwowego w świetle prawa niemieckiego. Program restrukturyzacji i rozwoju miast na przykładzie projektu zagospodarowania Johannisthal-Adlershof; 8. Finansowanie instytucji użyteczności publicznej we Francji; 9. Rehabilitacja zaniedbanych dzielnic miejskich w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa City Challange; 10. Wykorzystanie komputerów w zarządzaniu miastami, doświadczenia francuskie; 11. Dlaczego GIS?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3702/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce / Dariusz Sokołowski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. - 276 s., [13] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.). ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
1. Zagadnienia wstępne; 2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań struktury systemu miejskiego; 3. Podstawy metodologiczne; 4. Struktura funkcjonalna miast w zakresie działalności centralnych; 5. Hierarchia funkcjonalna miast a struktura funkcji centralnych; 6. Wnioski końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32676, 32675 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32674/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 267)
1. Wieloaspektowa ocena procesów starzenia się ludności na obszarach wiejskich w Polsce, Wioletta Kamińska, Wojciech Ossowski; 2. Przestrzenne skutki procesu dezagraryzacji na obszarach wiejskich w Polsce, Anna Kołodziejczak; 3. Wsparcie Unii Europejskiej dla gospodarstw młodych rolników a struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych w Polsce Roman Rudnicki, Anna Dubownik, Barbara Szyda; 4. Postrzeganie wartości przestrzeni – skutki dla retardacji tempa zawłaszczania ekosystemów przez człowieka, Joanna Kostecka, Agnieszka Podolak, Anna Mazur-Pączka; 5. System ubezpieczenia społecznego rolników – wybrane zagadnienia, Stanisław Sala; 6. Mobilność przestrzenna na obszarach wiejskich Polski Wschodniej, Iwona Kiniorska; 7. Społeczne i przestrzenne aspekty procesu Odnowy Wsi (przypadek województwa łódzkiego), Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska-Biel; 8. Funkcjonowanie i zasięg oddziaływania przestrzennego klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie”, Mirosław Barcicki, Grzegorz Gałuszka, Wioletta Kamińska, Małgorzata Wilk-Grzywna. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 153)
Cz. 1: Nowe nurty w polityce rozwoju miejskiego i regionalnego; Tadeusz Markowski: Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego : konceptualizacja problemu; Jacek szlachta: Europejski wymiar polityki miejskiej w Polsce; Aleksandra Jewtuchowicz: Kreatywna gospodarka, kreatywne miasto-nowy model rozwoju?; Krystian Heffner: Wykorzystanie pozwiązań funkcjonalnych obszarów miejskich jako potencjałów rozwojowych regionów Polski Zachodniej; Andrzej Klasik , Jerzy Biniecki: Metropolitalny foresight strategiczny -studium przypadku Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego; Cz. 2: Nowe kierunki badań nad rozwojem regionów i miast; Paweł Churski: Zmienność rozkładu przestrzennego obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce-uwarunkowania i konsekwencje; Krzysztof Malik: Specjalizacje inteligentne w rozwoju regionu -doświadczenia opolskiej RIS3; Aleksander Noworól, Bolesław Domański: Cele, zasady i instrumenty polityki miejskiej woj. małopolskiego; Andrzej Miszczuk: Polityka komunalna, jako instrument kształtowania atrakcyjności miasta; anna Karwińska: Miasto przyjazne rodzinie (przykład Niepołomic); Jan Suchacek : Globalisation and Advenecement of Local and Regional Governments : Concurrent or Antagosist Phenomena? ; Cz. 2: Nowe koncepcje w badaniach miejskich i regionalnych; Adam Drobniak : Urban Resilience - nowa perspektywa badawcza rozwoju miasta; Andrzej Raszkowski: Przemysły kreatywne na rzecz rozwoju regionalnego; Beata Namyslak: Przykłady rewitalizacji na rzecz działalności twórczych ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia; Zbigniew Przygodzki : Percepcja znaczenie wiedzy i wartości kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim; Mariusz E. Sokołowicz: Badania marketingowe w procesie ewaluacji strategii promocji miasta : studium rozpoznawalności logo i hasła "Łódź kreuje"; Justyna Danielewicz: Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Portugalii; Profesor Andrzej Klasik: Wybrane publikacje i projekty badawcze. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33175 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33174/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63203/D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43827 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19249, 19248, 19247, 18746, 18745 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18744/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again