Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Makieła Zbigniew
(2)
Marszał Tadeusz
(2)
Węcławowicz Grzegorz
(2)
Chmielewski Jan Maciej
(1)
Fedan Roman
(1)
Heffner Krystian
(1)
Heffner Krystian (1951-)
(1)
Marszał Tadeusz (1952- )
(1)
Parteka Tomasz
(1)
Sokołowski Dariusz
(1)
Wład Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Miasta
(8)
Geografia
(6)
Geografia stosowana
(6)
Planowanie przestrzenne
(6)
Zagospodarowanie terenu
(6)
Urbanistyka
(3)
Aglomeracje miejskie
(2)
Ekorozwój
(1)
Funkcjonalizm
(1)
Infrastruktura (ekonomia)
(1)
Małe miasta
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Osadnictwo
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Socjologia
(1)
Stolice
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
Miasta województwa podkarpackiego / Joanna Wład. - Mielec : Wydawnictwo Naukowe Turystyczne i Edukacyjne, 2006. - 151, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Rozdział 1: Uwarunkowania rozwoju miast województwa podkarpackiego; Rozdział 2: Sieć miast województwa; Rozdział 3: Funkcje miast; Rozdział 4: Zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach województwa podkarpackiego; Rozdział 5: Miasta według warunków życia; Rozdział 6: Wnioski; Rozdział 7: Przegląd miast województwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33036, 29249 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29248/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-01-14050-X
1.; 2. Geografia społeczna miast u jej miejsce wśród pokrewnych subdyscyplin; 3. Koncepcje badawcze i szkoły wyjaśniające zróżnicowania społeczno-przestrzenne w miastach; 4. Urbanizacja i rozwój miast w ostatnich dekadach XX w. I w pierwszej dekadzie XXI w. ; 5. Segregacja przestrzenna ludności i wykluczenie społeczne w miastach; 6. Proces urbanizacji i kształtowanie się zróżnicowań społeczno-przestrzennych w miastach Polski; 7. Kształtowanie się miasta postsocjalistycznego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12035 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12034/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce / Dariusz Sokołowski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. - 276 s., [13] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.). ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
1. Zagadnienia wstępne; 2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań struktury systemu miejskiego; 3. Podstawy metodologiczne; 4. Struktura funkcjonalna miast w zakresie działalności centralnych; 5. Hierarchia funkcjonalna miast a struktura funkcji centralnych; 6. Wnioski końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32676, 32675 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32674/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 232)
1. Wstęp; 2. Efektywność rozwoju strukturalnego małych miast w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej; 3. Szanse rozwoju małych miast w obszarze metropolitalnym a kształtowanie sieci komunikacyjnej; 4. Lokalizacja nowych osiedli mieszkaniowych w obszarze metropolitalnym Poznania a rozwój małych ośrodków miejskich; 5. Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych; 6. Małe miasta z dwudziestowiecznym rodowodem i ich rola w okręgach metropolitalnych; 7. Funkcjonowanie małego miasta w granicach obszary metropolitalnego; 8. Polityka gmin w zakresie gospodarowania nieruchomościami a przemiany struktury przestrzennej i rynek pracy w strefie suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta; 9. Wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne do badania wpływu metropolii na małe miasta; 10. Poziom życia w małych miastach Obszaru Metropolitalnego Krakowa; 11. Zróżnicowanie poziomu życia ludności woj. kujawsko-pomorskiego na tle Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w 2005 roku; 12. Specyfika konsumpcji miejskiej małych miastach otaczających aglomerację górnośląską; 13. Rola małych miast w strukturze rynków pracy ludności wiejskiej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 245)
1. Jan Maciej Chmielewski, Współzależność ustaleń "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2. Tadeusz Markowski, Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju; 3. Zygmunt Niewiadomski, Uwarunkowania prawne lokalnej polityki przestrzennej; 4. Tomasz Asman, Określanie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym wyłączonych spod zabudowy w "studium zagospodarowania przestrzennego gminy' - wybrane zagadnienia prawne; 5. Zygmunt Ziobrowski, Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy; 6. Grzegorz Węcławowski, Agnieszka Brzosko-Sermak, Problemy w określaniu oczekiwań związanych ze "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", na przykładzie miasta Krakowa; 7. Danuta Kłosek-Kozłowska, Współzależność zagadnień w "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i w planach miejscowych. Dziedzictwo Krakowa; 8. Bożena Degórska, Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni; 9. Przemysław Śleszyński, Sytuacja planistyczna w kraju. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 223)
1. Aspekty metogologiczne transformacji zdegradowanych obszarów metropolii; 2. Studia przypadku metropolii polskich; 3. Europejskie polityki i przykłady działań w wybranych metropoliach;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Brak informacji o dostępności: sygn. 05/c
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 238)
1. Krystian Heffner, Tadeusz Marszał, Wstęp; 2. Krystian Heffner, Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych; 3. Magdalena Wdowicka, Rola małych miast w kształtowaniu konkurencyjności obszarów metropolitalnych; 4. Iwona Jażewicz, Małe miasta w strefie ekspansji aglomeracji gdańskiej; 5. Monika Gołąb- Korzeniowska, Małe miasta Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako zaplecze mieszkalne Krakowa; 6. Alicja Zakrzewska- Półtorak, Przekształcenia w strukturze społeczno- ekonomicznej wybranych małych miast Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego; 7. Leszek Kupiec, Tadeusz Truskolaski, Wpływ relacji między miastem centralnym i jego otoczeniem na rozwój funkcji metropolitalnych (przykład Białegostoku); 8. Rafał Adamczyk, Znaczenie małych miast subregionu centralnego woj. śląskiego dla rozwoju Śląskiego Obszaru Metropolitalnego; 9. Monika Radwańska, Oddziaływanie ośrodka rdzeniowego aglomeracji na jednostki miejskie regionu (przykład miasta Torunia); 10. Anna Świdurska, Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym; 11. Stanisław J. Kozłowski, Tadeusz Marszał, Małe miasta w obszarze metropolitalnym Łodzi (przypadek Strykowa i Tuszyna); 12. Joanna Banasiak, Iwona Pielesiak, Działania władz samorządowych stymulujące rozwój społeczno- gospodarczy małego miasta w obszarze metropolitalnym (przykład Ozorkowa); 13. Piotr Lorens, Rumia w aglomeracji gdańskiej; 14. Agnieszka Wójtowicz- Wróbel, Problemy i szanse przebudowy małego miasta w obszarze oddziaływania Krakowa (przykład Słomnik); 15. Jacek Malikowski, Na północno wschodnich peryferiach górnośląskiego zespołu metropolitalnego (przypadek Siewierza); 16. Katarzyna Miszczak, Rola sektora pierwotnego ośrodków lokalnych w obszarach metropolitalnych; 17. Mikołaj Gabriel, Michał Gabriel, Zmiany przestrzenne w osiedlach miejskich aglomeracji lwowskiej w warunkach postsocjalistycznej transformacji społeczno- gospodarczej; 18. Magdalena Nowak, Zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w obszarze oddziaływania Łodzi (przykład Rzgowa); 19. Informacje o autorach. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 222)
1. Wstęp; 2. Zbigniew Makieła, Funkcje infrastruktury techniczno-ekonomicznej w strukturze obszarów metropolitalnych; 3. Andrzej Zastawnik, Rozwój infrastruktury technicznej w obszarach metropolitalnych w aspekcje uwarunkowań społecznych; 4. Aleksandra Sas-Bojarska, Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast; 5. Maciej Smętkowski, Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropiltarnego Warszawy; 6. Tomasz Komornicki, Warszawa w systemie transportowym Europy i Polski; 7. Mirosław Wójtowicz, Rozwój międzynarodowych powiązań lotniczych głaównych polskich metropolii; 8. Arkadiusz Kołoś, Uwarunkowania historyczne rozwoju w Polsce tramwajowych w obszarach metropolitalnych w Polsce; 9. Rajmund Mydel, Zróżnicowanie środków transportu wykorzystywanych w dojazdach do pracy i szkół w różnych strefach obszaru metropolitarnego Tokio; 10. bartosz Bartosiewicz, Marcin Turczyn, Infrastruktura komunalna małych miast w obszarze metropolitalnym Łodzi; 11. Wiesława Gierańczyk, Przeobrażenia infrastruktury handlu detalicznego w Bydgoszczy w okresie transformacji ustrojowej; 12. Tomasz Rachwał, Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego; 13. Janusz Ziarko, Infrastruktura bezpieczeństwa w rozwijającej się aglomeracji miejskiej; 14. Monika Gołąb-Korzeniowska, Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów metroplitalnych a realizacja polityki ekologicznej; 15. Roman Fedan, Funkcje gospodarki żywnościowej w strukturze obszaru metropolitalnego; 16. Monika Borowiec, Funkcje szkolnictwa wyższego w strukturze obszaru metropolitalnego; 17. Danuta Stawasz, Infrastruktura techniczna a rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 230)
1. Metologiczne problemy obszarów metropolitycznych w Polsce; 2. Obszar metropolitalny - studium przypadku Rzeszowa; 3. Przykłady działań w wybranych obszarach metropolitalnych; 4. Głos dyskusji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again