Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Słodczyk Janusz
(3)
Namyślak Beata
(2)
Gorczyca Piotr Wacław
(1)
Heffner Krystian (1951-)
(1)
Hołowiecka Beata
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Laskowski Andrzej
(1)
Majer Andrzej
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Marszał Tadeusz (1952- )
(1)
Pietrasik Adam
(1)
Rajchel Dariusz
(1)
Sokołowski Dariusz
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Szmytkie Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(11)
Subject
Miasta
(12)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Urbanistyka
(2)
Aglomeracje miejskie
(1)
Alkoholizm
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Ekorozwój
(1)
Funkcjonalizm
(1)
Geografia
(1)
Geografia stosowana
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość życia
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Osadnictwo
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Psychiatria
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Tarnowskie Góry (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Towarzystwa kredytowe miejskie
(1)
Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy
(1)
Urbanizacja
(1)
Warszawa
(1)
Wieś
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33277 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33276/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce / Dariusz Sokołowski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. - 276 s., [13] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.). ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
1. Zagadnienia wstępne; 2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań struktury systemu miejskiego; 3. Podstawy metodologiczne; 4. Struktura funkcjonalna miast w zakresie działalności centralnych; 5. Hierarchia funkcjonalna miast a struktura funkcji centralnych; 6. Wnioski końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32676, 32675 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32674/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7525-057-2
1. Polityka miejska-nowy obszar badań socjologii miasta; 2. Zasoby i struktura kapitału społecznego mieszkańców Łodzi; 3. Miejski collage. Wariant postsocjalistyczny; 4.Wyznaczniki i przestrzenne różnicowanie więzi mieszkańców Łodzi ze swoim miastem; 5. Czytelność i tożsamość przestrzeni miasta w czasach zaniku tradycyjnych wartości; 6. Wartościowanie przestrzeni zamieszkania na przykładzie Łodzi; 7. Ewolucja przestrzeni miejskiej w koncepcji matematyki; 8. Przestrzenie znaczące i puste. Percepcja przestrzeni miejskiej Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca; 9. Wymiar społeczny współczesnej przestrzeni publicznej; 10. Centrum handlowe nowej generacji jako nowe centrum miasta. 11. Systemowy charakter kreacji struktur społeczno-przestrzennych. Przypadek Towarzystwa Budownictwa Społecznego; 12. Nowe jednostki osadnicze Katowic i ich miejsce w systemie społecznym i urbanistycznym miasta. 13. Nowe przestrzenie klasy metropolitalnej; 14. Promocja wewnętrzna w historycznym mieście europejskim jako czynnik kształtujący jakość życia społeczności lokalnej; 15. Perspektywa społeczno-przestrzenna Marka Gottdienera jako propozycja teoretyczno-metodologiczna badań polskich miast na początku XXI wieku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32999, 32998 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32997/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13192 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13191/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43823 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33175 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33174/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.; 2. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Torunia; 3. Migracje stałe jako wyznacznik oddziaływania miasta; 4. Oddziaływanie miasta w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego; 5. Funkcje administracyjna i kulturalna i ich zasięg oddziaływania; 6. Rola turystyki w kształtowaniu obszaru oddziaływania miasta; 7. Strefa wpływu Torunia wyznaczona na podstawie zasięgu codziennych dojazdów; 8. Powiązania przestrzenne Torunia wynikające z działalności podmiotów gospodarczych; 9. Próba delimitacji stref wpływu Torunia. Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25603, 25602 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25601/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43827 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 238)
1. Krystian Heffner, Tadeusz Marszał, Wstęp; 2. Krystian Heffner, Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych; 3. Magdalena Wdowicka, Rola małych miast w kształtowaniu konkurencyjności obszarów metropolitalnych; 4. Iwona Jażewicz, Małe miasta w strefie ekspansji aglomeracji gdańskiej; 5. Monika Gołąb- Korzeniowska, Małe miasta Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako zaplecze mieszkalne Krakowa; 6. Alicja Zakrzewska- Półtorak, Przekształcenia w strukturze społeczno- ekonomicznej wybranych małych miast Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego; 7. Leszek Kupiec, Tadeusz Truskolaski, Wpływ relacji między miastem centralnym i jego otoczeniem na rozwój funkcji metropolitalnych (przykład Białegostoku); 8. Rafał Adamczyk, Znaczenie małych miast subregionu centralnego woj. śląskiego dla rozwoju Śląskiego Obszaru Metropolitalnego; 9. Monika Radwańska, Oddziaływanie ośrodka rdzeniowego aglomeracji na jednostki miejskie regionu (przykład miasta Torunia); 10. Anna Świdurska, Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym; 11. Stanisław J. Kozłowski, Tadeusz Marszał, Małe miasta w obszarze metropolitalnym Łodzi (przypadek Strykowa i Tuszyna); 12. Joanna Banasiak, Iwona Pielesiak, Działania władz samorządowych stymulujące rozwój społeczno- gospodarczy małego miasta w obszarze metropolitalnym (przykład Ozorkowa); 13. Piotr Lorens, Rumia w aglomeracji gdańskiej; 14. Agnieszka Wójtowicz- Wróbel, Problemy i szanse przebudowy małego miasta w obszarze oddziaływania Krakowa (przykład Słomnik); 15. Jacek Malikowski, Na północno wschodnich peryferiach górnośląskiego zespołu metropolitalnego (przypadek Siewierza); 16. Katarzyna Miszczak, Rola sektora pierwotnego ośrodków lokalnych w obszarach metropolitalnych; 17. Mikołaj Gabriel, Michał Gabriel, Zmiany przestrzenne w osiedlach miejskich aglomeracji lwowskiej w warunkach postsocjalistycznej transformacji społeczno- gospodarczej; 18. Magdalena Nowak, Zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w obszarze oddziaływania Łodzi (przykład Rzgowa); 19. Informacje o autorach. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19249, 19248, 19247, 18746, 18745 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18744/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18715, 18714 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18713/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Psychiatra społeczna- badanie wpływu środowiska społecznego na powstawanie zaburzeń psychicznych; Rozdział 2. Socjologia miasta i socjologia zaburzeń psychicznych; Rozdział 3. Wprowadzenie do części badawczej- przegląd i analiza dotychczasowych badań; Rozdział 4. Przedmiot i metoda badań; Rozdział 5. Wyniki badań; Rozdział 6. Podsumowanie wyników badań ilościowych, wybranych badań jakościowych oraz dyskusja. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34027 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34026/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Geneza powstania listu zastawnego jako instrumentu kredytu długoterminowego; 2. Towarzystwa kredytowe ziemskie; 3. Towarzystwa kredytowe miejskie na przykładzie Towarzystwa kredytowego miasta Warszawy; 4.Banki hipoteczne i inni emitenci listów zastawnych; 5. Instytucje kredytu długoterminowego za granicą- zarys; 6. Współczesne instytucje kredytu długoterminowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20069, 20068 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20067/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again