Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Attali Jacques (1943- )
(1)
Bilik Andrzej (1939- )
(1)
Rachwał Tomasz
(1)
Rynarzewski Tomasz
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Zioło Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(6)
Przedsiębiorstwa
(2)
Długi publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Konkurencja międzynarodowa
(1)
Konsumpcja żywności
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kryzysy giełdowe
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
(1)
System walutowy międzynarodowy
(1)
Unia Europejska
(1)
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 219)
I. Economic Policy and International Trade Policy Towards Transformations in Modern World Economy; 1. Tadeusz Kowalski, Economic policy and the financial and economic crisis, 2. Tomasz Rynarzewski, Strategic trade policy. Theory or practice?; 3. Anna Matysek-Jędrych, Current global economy - challenges in central banking; II. Evolution in Financial Relations Between World and National Economies; 1. Wiesław Łuczyński, Epidemics and financial crises in the past and in our times; 2. Eugeniusz Najlepszy , Exchange rate regimes and the Visegrad Group countries entering the European Monetary Union; 3. Paweł Śliwiński, Determinants of current account deficits in Central and Eastrn European countries in the period 1994-2008; 4. Katarzyna Appelt, Searching for a new paradigm in economics; III. European Union and ITS Policies Towards Transformations in the World Economy; 1. Piotr Idczak, Ida Musiałkowska, Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model; 2. Grzegorz Mazur, European Union's commercial policy in response to world trade regionalization; Piotr Ebbig, "Privileged partnership" as an alternative for membership. Negotiation process between Turkey and the European Union; IV. Internationalisation on an Enterprise Level; 1. Krzysztof Fonfara, Robert Szczepański, Company behavior in the intemationalisation process and its strategies on foreign markets; 2. Milena Ratajczak-Mrozek, Adam Dymitrowski, Łukasz Małys, Forms of intemationalisation and company performance (research results); 3. Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Maciej Pietrzykowski, Piotr Tarka, Intemationalisation of Polish enterprises and the perspective of Poland joing the eurozone; 4. Ewa Mińska-Struzik, Wanda Nowara, The importance of internationalisation in the process of increasing a company's innovativeness; 5. Miłosz Łuczak, Marcin Soniewicki, Social media in the process of establishing customer relations on the international market; V. Transformation in International Competitiveness on a macro- and microeconomic Level; 1. Łukasz Puślecki, Proposal for technological cooperation and competitiveness index (TCCI) of countries deveIoping knowledge-based economy and information society; 2. Rafał Śliwiński, Key competences and knowledge as the fundamental source of a company's competitive advantage; 3. Beata Stępień, Pros and cons of international business cooperation - opinions of Polish companies; VI. International Logistics in the Course of Globalisation; 1. Elżbieta Gołembska, New roles of international logistics in contemporary global economy; 2. Mariusz Szuster, Logistic solutions in the globalisation era; 3. Maciej Szymczak, The use of EDI in international supply chains based on logistic outsourcing; VII. Transformations in Modern Tourist Market ; 1. Grzegorz Gołembski, Justyna Majewska, The economic crisis and its influence on sales revenues from hotel services in Poland; 2. Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz, Changes in tourism supply and demand caused by globalization; 3. Justyna Majewska, Szymon Truskolaski, The importance of innovation in tourism in the stimulation of regional intellectual capital. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36638 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36637/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
( Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 826)
1. Stanisław Miklaszewski, Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej; 2. Marcin Rębalski, Strategia Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego; 3. Jacek Pera, Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; 4. Marta Ulbrych, Przegląd teorii o koncepcji integracji; 5. Agnieszka Pach-Gurgul, Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej; 6. Arkadiusz Mroczek, Rozwój regionów nowych państw członkowskich w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej; 7. Anna Odrobina, Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji; 8. Joanna Garlińska-Bielawska, Próby intensyfikacji współpracy państw arabskich na przykładzie Rady Współpracy Państw Zatoki; 9. Lidia Mesjasz, Rola wierzycieli prywatnych w rozwiązywaniu kryzysów finansowych; 10. Karolina Klecha-Tylec, Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa, Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2006. - 240, (2) 240 s. : tab., rys., wykr. ; 24 cm.
1.Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji; 2. Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej; 3. Delokalizacja przedsiębiorstw- przejaw światowej samoregulacji; 4. Działalnośc przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów; 5. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności produkcyjnej w województwie dolnośląskim; 6. Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa; 7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji; 8. Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej; 9. O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych; 10. Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 11. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym; 12. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 13. Problematyka funkcjonowania firm informatycznych w ujęciu przestrzennym; 14. Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy; 15. Rozwój sektora teleinformatycznego w Trójmieście jako przejaw procesów globalizacji; 16. Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu; 17. Offset jako czynnik rozwoju przemysłu; 18. Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo - Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym; 19. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu Petrobaltic w okresie transformacji gospodarczej na tle rozwoju przemysłu naftowego; 20. Przemiany w przemyśle mleczarskim w regiomie przemyskim; 21. Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia w latach 1997 - 2003
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18669, 18668 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18667/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Teoretyczne aspekty umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Wpływ procesów integracyjnych na umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw; 3. Procesy umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty empiryczne; 4. Rekomendacje dla polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz polityki wobec inwestorów zagranicznych. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45461 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45460/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ISSN 0208-7944. Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych ISSN 0208-7944 ; nr 695)
1. Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle roszczenia Unii Europejskiej; 2. Słabości współczesnego międzynarodowego systemu walutowego i kierunki jego reformy; 3. Handel wewnętrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej - podstawowe tendencje w latach 1992 - 2002; 4.Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej; 5. Przemiany konsumpcji żywności na Węgrzech i w Polsce na tle transformacji systemowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again