Form of Work
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Author
Gierusz Maciej
(2)
Kuzior Anna
(2)
Beuch Katarzyna
(1)
Borowski Szczepan
(1)
Bąk Melania
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Gierusz Anna
(1)
Gierusz Barbara (1952- )
(1)
Gierusz Jerzy (1952- )
(1)
Gościniak Karolina
(1)
Hasik Wojciech
(1)
Hołda Artur
(1)
Ignatowski Radosław
(1)
Iwasieczko Beata
(1)
Kaczmarczyk Angelika
(1)
Kamińska-Stańczak Anna
(1)
Karaś Adrian
(1)
Kariozen Michał (1978- )
(1)
Karpiak Andrzej (rewident)
(1)
Karwowski Mariusz (ekonomia)
(1)
Kasperowicz Anna
(1)
Kotyla Cyryl
(1)
Kowalczuk Ewa
(1)
Kozłowski Wojciech (prawnik)
(1)
Kołosowski Michał
(1)
Krysik Małgorzata
(1)
Krzeszowski Wojciech Dawid
(1)
Kędziora Katarzyna
(1)
Magdziarz Grzegorz
(1)
Maćkowiak Ewa (ekonomia)
(1)
Michalak Marcin (ekonomia)
(1)
Nita Bartłomiej (1978- )
(1)
Oleksyk Piotr
(1)
Pielaszek Marcin (1972- )
(1)
Piotrowska Katarzyna (ekonomia)
(1)
Pojedynek Agnieszka
(1)
Poniatowska Lucyna
(1)
Rówińska Małgorzata
(1)
Seredyński Roman
(1)
Siewierska Julia
(1)
Silska-Gembka Sylwia
(1)
Spigarska Ewa
(1)
Szadziewska Arleta
(1)
Szaruga Katarzyna
(1)
Szydełko Alfred
(1)
Trzpioła Katarzyna
(1)
Walińska Ewa
(1)
Warzocha Grzegorz
(1)
Więcław Wojciech (1972- )
(1)
Zielke Tomasz
(1)
Łakomiak Aleksandra
(1)
Ławniczak Anna
(1)
Śniatała Tomasz
(1)
Świderska Gertruda Krystyna. (1942- )
(1)
Świderska Małgorzata (nauki ekonomiczne)
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Księgowi
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Biegli rewidenci
(1)
Doradcy finansowi
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Główni księgowi
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Subject
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(7)
Rachunkowość
(6)
Sprawozdawczość finansowa
(5)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
(3)
Finanse
(1)
Harmonizacja rachunkowości
(1)
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
(1)
Prawo bilansowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Wycena
(1)
Subject: time
2001-
(7)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(2)
Monografia
(2)
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Tablice i wzory
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
(Rachunkowość)
ISBN: : 978-83-255-3352-6 ; 978-83-255-3353-3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48272 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48271/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; Rozdział 1: Istota i zakres Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Rozdział 2: Koncepcje i elementy (kategorie) sprawozdawczości finansowej według MSSF; rozdział 3: Struktura i treść sprawozdania finansowego według MSSF; Cześć 2: Sprawozdawczość sytuacji finansowej; Rozdział 4: Rzeczowe aktywa trwałe; Rozdział 5: Aktywa niematerialne i wartość firmy; Rozdział 6: Leasing u leasingobiorcy; Rozdział 7: Nieruchomości inwestycyjne; Rozdział 8: Zapasy; Rozdział 9: Wycena instrumentów finansowych i rachunkowości zabezpieczeń; Rozdział 10: Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana; Rozdział 11; Zobowiązania, rezerwy i pozycje warunkowe; Rozdział 12: Świadczenia pracownicze i programy emerytalne; Rozdział 13: Wycena i ujawnianie kapitału; Część 3: Sprawozdawczość wyników (dokonań); Rozdział 14: Przychody; Rozdział 15: Koszty prowadzenia działalności; Rozdział 16: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych; Rozdział 17: Segmenty operacyjne; Rozdział 18; Dotacje i pomoc rządowa; Rozdział 19: Płatności na bazie akcji; Rozdział 20: Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję; Część 4: Sprawozdawczość jednostek powiązanych; Rozdział 21: Podmioty powiązane w rachunkowości; Rozdział 22: Połączenia jednostek gospodarczych; Rozdział 23: Konsolidacja sprawozdań finansowych; Rozdział 24: Rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych ustaleń umownych; Część 5: Sprawozdawczość w różnych branżach; Rozdział 25: Rolnictwo; Rozdział 26: Działalność w sektorach regulowanych; Rozdział 27: Działalność wydobywcza; Rozdział 28: Działalność ubezpieczeniowa; Rozdział 29: Działalność firm leasingowych; Rozdział 30: Działalność banków; Rozdział 31: Polityka rachunkowości; Rozdział 32: Sporządzanie sprawozdań finansowych według MSSF po raz pierwszy; Rozdział 33: Rachunkowość w warunkach zmienności kursów walutowych; Rozdział 34: Rachunkowość w warunkach hiperinflacji; Rozdział 35: Podatek dochodowy, aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63044, 63043, 60855 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60854/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48288, 48287 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48286/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62976/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy prawne i wymogi formalne związane z wykorzystaniem wartości szacunkowych w sprawozdaniu finansowym – Anna Kuzior; Rozdział 2: Wartość godziwa jako szacunkowa miara wartości – Lucyna Poniatowska; Rozdział 3: Wpływ wartości szacunkowych na poziom odpisów amortyzacyjnych – Małgorzata Rówińska; Rozdział 4: Utrata wartości aktywów trwałych Małgorzata Rówińska; Rozdział 5: Koszt zamortyzowany jako jeden z parametrów szacowania wartości rozrachunków – Ewa Maćkowiak; Rozdział 6: Szacowanie wartości rzeczowych aktywów obrotowych – Ewa Maćkowiak; Rozdział 7: Zakres i zasady szacowania rezerw na zobowiązania – Anna Kuzior; Rozdział 8: Przychody z umów z klientami jako szacunkowa pozycja w sprawozdaniu finansowym – Lucyna Poniatowska. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60870 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60869/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63048 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63047/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63046 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63045/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43087/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63654 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63653/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33093 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33092/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again