Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(25)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(24)
Author
Lenard Stanisław B
(5)
Sobańska- Bondaruk Melania
(5)
Łucki Zbigniew
(3)
Gambarelli Gianfranco
(2)
Węglińska Maria
(2)
Włodarski Ziemowit
(2)
Biniakiewicz Bożena
(1)
Cameron Lynne
(1)
Chybowski Włodzimierz
(1)
Dyba Krystyna
(1)
Klonowicz Stefan
(1)
Knecht Zdzisław
(1)
Koprowiak Ewa
(1)
Korpanty Jerzy
(1)
Kowalewski Mirosław
(1)
Kristofferson Dorte
(1)
Lasmanowicz Renata
(1)
Lelusz Henryk
(1)
Linksman Ricki
(1)
McKay Penny
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Pietrasiński Zbigniew
(1)
Puchalska-Klejment Teresa
(1)
Półturzycki Józef
(1)
Stachurska-Maj Teresa
(1)
Sursock Andree
(1)
Wach Szymon
(1)
Walejewska Ewa
(1)
Westerhijden Don
(1)
Widdowson Henry George (1935- )
(1)
Wojcik Krystyna
(1)
Woźniak Krzysztof
(1)
Zaczyński Władysław
(1)
Zając Stanisław
(1)
Zeman Elżbieta
(1)
Ładyżyński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(10)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Metodyka
(26)
Prace dyplomowe
(9)
Uczenie się
(9)
Historia
(5)
Nauczanie
(2)
Psychologia
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Czytanie
(1)
Egzaminy
(1)
Fizjologia pracy umysłowej
(1)
Fizjoterapia
(1)
Languages
(1)
Metodyka nauczania
(1)
Metodyka pracy umysłowej
(1)
Nauczanie języka angielskiego
(1)
Nauki społeczne
(1)
PHARE
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polska
(1)
Praca umysłowa
(1)
Pracownicy umysłowi
(1)
Przewodnik
(1)
Przysposobienie biblioteczne
(1)
Wychowanie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
28 results Filter
Book
In basket
Poradnik metodyczny dla studentów / Kazimierz Pająk. - Piła, 2005. - 63 [1] s. : il. ; 21 cm.
Temat: Metodyka
ISBN: : 83-89795-06-X
Rozdział 1: Podstawowe wiadomości o nauce informacji naukowej i literaturze; Rozdział 2: Nasady opracowywania konspektów pracy dyplomowe] (licencjackiej, magisterskiej). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17314/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7052-291-2 ; 83-7052-550-4
Rozdział 1: Praca dyplomowa; Rozdział 2: Niektóre dziedziny nauki; Rozdział 3: Obrona pracy; Rozdział 4: Ewentualna publikacja pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 474/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7052-291-2 ; 83-7052-550-4
Rozdział 1: Praca dyplomowa; Rozdział 2: Niektóre dziedziny nauki; Rozdział 3: Obrona pracy; Rozdział 4: Ewentualna publikacja pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25014, 25013, 25012, 25011, 25010 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7227-754-0
Cz,1: Ustalenie własnego superłącza edukacyjnego; Cz.2: Style uczenia się i wykorzystanie półkul mózgowych; Cz.3: Twoje superłącze umożliwiające szybkie uczenie się; Cz.4: Szybkie uczenie się;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6434 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6433/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sztuka uczenia się / Zbigniew Pietrasiński. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. - 359 [1] s. : il. ; 20 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11149/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7308-141-0
Cz.1: Aparatura pojęciowa związana z metodologią; Cz.2: Strona formalno-językowa pracy; Cz.3: Zestaw wyrażeń i zwrotów pomocnych w redagowaniu pracy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38691, 6290 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6289/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7308-141-0
Cz.1: Aparatura pojęciowa związana z metodologią; Cz.2: Strona formalno-językowa pracy; Cz.3: Zestaw wyrażeń i zwrotów pomocnych w redagowaniu pracy;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25507, 25506, 25505, 25370, 25369, 25368, 25367, 25366, 25365, 25364, 25363, 25362, 25361 (13 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7225-142-8
1. Cele pracy magisterskiej i etapy ich osiągania; 2. Wybór tematu, ustalanie celu i opracowywanie planu pracy magisterskiej; 3. Prowadzenie badań, opracowywanie materiałów i wyników badań oraz ich pisemna prezentacja; 4. Zadania końcowego etapu tworzenia pracy magisterskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6147 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6146/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-90103-7-6
1. Wstęp; 2. Przygotowanie; 3. Organizacja warsztatu pracy; 4. Wewnętrzna możność pisania pracy naukowej; 5. Poszukiwanie i wybór literatury tematu; 6. Plan roboczy opracowania tematu; 7. Zasady pisarstwa naukowego; 8. Zawartość poszczególnych części opracowania; 9. Końcowe uwagi o trudzie pisania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7570, 7569, 7568, 7567, 7566, 6265 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6264/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13811-4
1. Hegemonia Francji w Europie w okresie napolitańskim; 2. Księstwo Warszawskie i sprawa polska w polityce Napoleona; 3. Sprawa polska i Polacy w polityce Napoleona. Księstwo Warszawskie; 4. Kongres wiedeński - cele,zasady, decyzje; 5. doktryny polityczne XIX wieku; konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, nacjonalizm;6. Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830; 7. Narody i społeczeństwa europejskie wobec polityki reakcji w latach dwudziestych XIX wieku; 8. Jesień 1830 roku w Królestwie Polskim. Polacy i mieszkańcy Warszawy wobec polityki carskiej; 9. ,,Oto dziś dzień krwi i chwały'' - noc listopadowa w Warszawie .Organizacja władz powstańczych; 10. Wojna polsko - rosyjska. Upadek i bilans powstania listopadowego; 11. Warunki życia i działalność polityczna emigrantów po powstaniu listopadowym; 12. Polityka zaborców wobec Polaków po 1831 roku.Ograniczenia autonomi; 13. Galicja i Rzeczypospolita Krakowska w 1846 roku; 14. Początki industrializacji w Europie w pierwszej połowie XIX wieku; 15, Wiosna Ludów- geneza,cechy,bilans; 16. Ożywienie polityczne w Królestwie Polskim po 1856 roku. Podłoże wybuchu powstania 1863 roju; 17. Wybuch i przebieg powstania styczniowego; 18. Polskie powstanie narodowe w XIX wieku ( lekcja powtórzeniowa); 19. Zjednoczenie narodów - utworzenie Królestwa Włoch i Cesarstwa Niemiec; 20. Nauka dla potrzeb gospodarki i poprawy warunków życia - wynalazki i rozwój techniki w końcu XIX wieku; 21. Kultura masowa i jej rozwój na przełomie XIX i XX wieku; 22. Ekspansja kolonialna w XIX wieku - podłoże i cechy; 23. Polityka wynaradawiania na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku; 24. Galicja w dobie autonomii; 25. Kapitalizm na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku; 26. Rewolucja czy niepodległość? Ruch socjalistyczny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku; 27 Ruch narodowy i ruch ludowy na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku; 28. Powstanie i rozwój ruchu ludowego na ziemiach polskich; 29. Nowy porządek polityczny świata na przełomie XIX i XX wieku; 30. Szansa na niepodległość. Postawy i działania Polaków wobec zbliżającej się wojny; 31. ,,Gorące lato'' 1914 roku. Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie i jego konsekwencje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10118 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10117/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13701-0
1. Wielkie odkrycia geograficzne; 2. Następstwa wielkich odkryć geograficznych; 3. Rozwój reformacji i jej następstwa w Europie XVI wieku; 4. Kościół katolicki wobec reformacji w XVI wieku 5. Organizacja i funkcjonowanie sejmu walnego w XVI wieku; 6. Władza królewska w Polsce w XVI wieku. 7. Polityka polska wobec Prus Zachodnich w pierwszej połowie XVI wieku. 8. Unia polsko - litewska w Lublinie; 9. Pierwsza wolna elekcja w Polsce w 1573 roku; 10. Gospodarka i społeczeństwo w Polsce XVI wieku; 11. Rozwój miast w Polsce w XVI wieku 12. W polskim mieście renesansowym; 13. Mikołaj Kopernik ( 1473 - 1543 ); -człowiek renesansu; 14. Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej połowie XVII wieku; 15. Osiągnięcia i niepowodzenia w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku ( lekcja powtórzeniowa); 16. Magnateria w życiu politycznym Rzeczypospolitej w XVII wieku; 17. Od demokracji szlacheckiej do oligarchii magnackiej ( lekcja powtórzeniowa); 18. Sarmatyzm w kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej; 19. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki; 20. Dziedzictwo rewolucji francuskiej; 21. Rzeczypospolita pod rządami Sasów( 1697 - 1763 ); 22. Polska myśl społeczno - polityczna czasów stanisławowskich; 24. Dzieło Sejmu Wielkiego; 25. Konstytucja 3 maja szansą naprawy Rzeczypospolitej; 26. Powstanie kościuszkowskie i upadek państwa polsko - litewskiego; 27. Upadek Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku ( lekcja powtórzeniowa );
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10116 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10115/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Aspects of language teaching / H. G. Widdowson. - Oxford : Oxford University Press, 1990. - XIII, [3], 213 s. ; 22 cm.
ISBN: : 978-0-19-437128-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39651 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39650/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Tragizm I wojny światowej - fronty,główne bitwy , narzędzia wojny; 2. Sprawa polska w I wojnie światowej; 3. Rosja w 1917 roku.Upadek caratu i przejęcie władzy przez bolszewików; 4. Początki II Rzeczypospolitej; 5. Wersalski ład pokojowy i jego dekompozycja w latach dwudziestych XX wieku; 6. Polska w okresie demokracji parlamentalnej (1921 - 1926); 7. Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926 - 1930; 8. Zasady organizacji państwa faszystowskiego. Włochy i Niemcy; 9. ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym; 10. Wielki kryzys ekonomiczny na świecie (1929 - 1933); 11. Marsz ku wojnie - lata trzydzieste XX wieku w Europie; 12. Polityka zagraniczna Polski w latach trzydziestych XX wieku; 13. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku; 14. Polacy pod okupacją niemiecką; 15. Polacy pod okupacją radziecką; 16. Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej; 17. Stosunki między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ZSRR do początku 1943 roku; 18. Konferencje Wielkiej Trójki; 19. Początki Polski Ludowej; 20. Od współpracy do ,,zimnej wojny''; 21. Problem niemiecki po II wojnie światowej; 22. Dekolonizacja po II wojnie światowej; 23. Rok 1956 w dziejach PRL; 24. Ku wolności - wydarzenia 1976 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10120 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10119/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13311-2
1. Na podstawie czego odkrywamy przeszłość? 2. Wizerunek władcy w państwach Starożytnego Wschodu; 3. Jakie wartości moralne przekazali nam Egipcjanie i Babilończycy? 4. Izrael - dzieje narodu wybranego; 5. Wierzenia starożytnych Greków; 6. Ewolucja ustroju Aten; 7. Spartańskie wychowanie; 8. Myśl grecka; 9. Spotkanie z Sokratesem; 10. Mało słów, dużo treści - dziedzictwo greckich aforyzmów; 11. Aleksander Wielki i kultura hellenistyczna; 12. Aleksandria - centrum kultury hellenistycznej; 13. Początki starożytnego Rzymu; 14. Początki podbojów rzymskich 15. Niewolnictwo w starożytnym Rzymie; 16. Od monarchii do cesarstwa - przemiany ustroju Rzymu ( lekcja powtórzeniowa); 17. Osiągnięcia starożytnych Rzymian; 18. Antyczne dziedzictwo idei demokracji i obywatelstwa; 19. Dobra nowina - narodziny chrześcijaństwa; 20. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10112 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10111/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ogólna charakterystka pedagogiki specjalnej; 2. Systematyka w pedagogice specjalnej; 3. Norma i odchylenie od normy. Działalność powiatowego ośrodka edukacji specjalnej; 4. Integracyjny system kształcenia i wychowania; 5. Zasady nauczania w dydaktyce ogólnej; 6. Metody nauczania w dydaktyce ogólnej; 7. Znaczenie niektórych metod nauczania stosowanych w szkolnictwie specjalnym; 8. Kontrola i ocena w procesie kształcenia; 9. Samopoznanie warunkiem samokształcenia i samowychowania; 10. Elementy procesu nauczania warunkujące skuteczne usprawnianie; 11. Wykorzystanie technicznych środków nauczania i komputera w rehabilitacji; 12. Kompensacja braków zewnętrznych i wewnętrznych. Korektura, wzmacnianie, usprawnianie i profilaktyka; 13. Założenia rehabilitacji kompleksowej inwalidów; 14. Rewalidacja upośledzonych umysłowo; 15. Rewalidacja głuchych; 16. Rewalidacja niewidomych; 17. Pedagogika terapeutyczna; 18. Trudności szkolne - niepowodzenia szkolne; 19. Rewalidacja niedostosowanych społecznie; 20. Szkolnictwo specjalne w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25735, 25734, 25733, 25732 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25731/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13136-5
1. Chrześcijaństwo i Kościół we wspólczesnym średniowieczu; 2. Arabowie i świat islamu; 3. Karol Wielki - władca średniowiecznej Europy; 4. Społeczeństwo feudalne. Własność ziemska i poddaństwo; 5. Społeczeństwo feudalne. System lenny; 6. Kształtowanie się mapy polityczej Europy w IX - X wieku; 7. Kręgi kulturowe we wczesnym średniowieczu; 8. Polska w czasach Bolesława Chrobrego; 9. Spory o władzę nad światem między cesarstwem a papiestwem; 10. Wyprawy krzyżowe - podłoże, cechy, bilans; 11. Polska w czasach Bolesława Szczodrego i Bolesława Krzywoustego; 12. Gospodarka i społeczeństwo Polski wczesnopiastowej; 13. Statut Bolesława Krzywoustego; 14. Krzyżacy na ziemiach polskich; 15. Lokacje wsi i miast w czasach rozbicia dzielnicowego w Polsce; 16. Zjednoczenie ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym; 17. Polska w czasach Kazimierza Wielkiego; 18. Polska w czasach Piastów; 19. Andegawenowie na tronie polskim.Okoliczności objęcia tronu polskiego przez Ludwika i Jadwigę; 20. Kształtowanie się monarchii stanowej w Polsce; 21. Unia Polski a Litwą; 22. Bitwa grunwaldzka w literaturze i malarstwie; 23. Wojna trzynastoletnia; 24. Gospodarka późnego średniowiecza; 25. Kultura średniowiecza; 26. Miłość dworska w kulturze średniowiecza; 27. ,,Czarna śmierć'' i jej konsekwencje; 28. Kryzys Kościoła w późnym średniowieczu; 29. Społeczeństwo średniowieczne - duchowieństwo; 30. Żydowscy mieszkańcy miast polskich w średniowieczu. Położenie prawne i organizacja gminy żydowskiej; 31. Europa wobec świata islamu w późnym średniowieczu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10114 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10113/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10468, 10467, 6948 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6947/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Egzamin; Rozdział 2: Dlaczego trudno zdać egzamin; Rozdział 3: Uczenia się do egzaminu; Rozdział 4: Zdawanie egzaminu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 475/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy dydaktyczne studiów zaocznych; 2. Metody pracy z tekstem drukowanym; 3. Korzystanie z wykładów i dyskusji; 4. Zasady i metody notowania; 5. Wyrażenie nabytej wiedzy; 6. Praca umysłowa - procesy poznawcze i zasady higieny; Rozdział 7: Korzystanie z czytelni i biblioteki; Rozdział 8: Techniki Tony'ego Buzana; Rozdział 9: Praca dyplomowa i magisterska; Rozdział 10: Komputer w samodzielnym zdobywaniu wiedzy; Rozdział 11: Studiowanie pedagogiki- warsztat podstawowy; Rozdział 12: Potrzeba i wartości ogólnego kształcenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7196, 7195, 7194, 7193 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7192/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia uczenia się. t. 1 / Ziemowit Włodarski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 351 [1] s. ; 24 cm.
ISBN: : 83-01-11868-7 ; 83-01-11867-9
Cz.1: Proces uczenia się i jego efekty; Rozdział 1: Organizm a środowisko; Rozdział 2: Pojęcie uczenia się; Rozdział 3: Uczenie się a dojrzewanie; Rozdział 4: Przejawy uczenia się; Rozdział 5: Przechowywanie skutków uczenia się; Rozdział 6: Rodzaje uczenia się; Rozdział 7: Zagadnienia metodologiczne; Cz. 2: Zależność przebiegu i efektów uczenia się od gatunkowych, rozwojowych indywidualnych cech osobnika; Rozdział 9: Uczenie się zwierząt a uczenie się człowieka; Rozdział 10: Uczenie się w zależności od wieku człowieka; Rozdział 11: Uczenie się w zależności od indywidualnych cech człowieka; Cz.3: Zależność przebiegu i efektów uczenia się od aktywności podmiotu i aktualnie działających czynników sytuacyjnych; Rozdział 12: Aktywność poznawcza podmiotu; Rozdział 13: Struktura i forma przyswajanych treści; Rozdział 14: Powtórzenia; Rozdział 15: Wzmocnienia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8050 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8049/VIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again