Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Bartnicki Jarosław
(2)
Aluru Narayana Rao
(1)
Awrejcewicz Jan
(1)
Beskok Ali
(1)
Burczyński Tadeusz
(1)
Bąk Roman
(1)
Cichoń Czesław
(1)
Ho Chih-Ming
(1)
Karniadakis George
(1)
Krupka Jerzy
(1)
Krysko Vadim Anatol'evič
(1)
Morawski Roman Zdzisław
(1)
Opalski Leszek J
(1)
Orłowski Arkadiusz
(1)
Pang Tao
(1)
Pater Zbigniew
(1)
Piernik Agnieszka (1967- )
(1)
Pindor Maciej
(1)
Szymkiewicz Romuald
(1)
Wit Maria
(1)
Łukaszewski Mirosław
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Analiza numeryczna
(9)
Metody numeryczne
(3)
Symulacja
(3)
Konstrukcje
(2)
Naprężenia i odkształcenia
(2)
Walcowanie
(2)
Algorytmy
(1)
Belka
(1)
Bubnov, Ivan G.
(1)
Dynamika
(1)
Ekologia
(1)
Elementy konstrukcji
(1)
Fizyka
(1)
Galerkin, Boris G.
(1)
Hydrotechnika
(1)
Materiały
(1)
Mechanika płynów
(1)
Metoda Monte Carlo
(1)
Metoda różnicowa
(1)
Powłoki (bud.)
(1)
Płyty konstrukcyjne
(1)
Rachunek wariacyjny
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7242-410-1 ; 978-83-7242-410-5
1. Rozwiązywanie równań nieliniowych z jedną niewiadomą; 2. Rozwiązywanie układów równań liniowych; 3. Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych; 4. Interpolacja; 5. Zadania aproksymacji funkcji; 6. Numeryczne obliczanie całki oznaczonej; 7. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego. Zadania początkowe; 8. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych rzędu drugiego; 9. Równania różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego; 10. Stabilność schematów numerycznych w odniesieniu do równania typu przewodnictwa cieplnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31741, 31740 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31739/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Podstawowe metody analizy dokładności algorytmów numerycznych; 3. Elementy analizy algorytmów iteracyjnych; 4. Rozwiązywanie liniowych równań algebraicznych; 5. Rozwiązywanie nieliniowych równań algebraicznych; 6. Interpolacja i aproksymacja funkcji; 7. Całkowanie i różniczkowanie funkcji; 8. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych; 9. Symulacja statystyczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29862, 29861 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29860/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Basic Concepts and Technologies; 2. Governing Equations and Slip Models;3. Shear-Driven Flows; 4. Pressure-Driven Flows; 5. Thermal Effects in Microscales; 6. Prototype Applications of Gas Flows; 7. Electrokinetic Flows; 8. Surface Tension-Driven Flows; 9. Mixers and Chaotic Advection; 10. Simple Fluids in Nanochannels; 11. Water in Nanochannels; 12. Electroosmotic Flow in Nanochannels; 13. Functional Fluids and Functionalized Nanotubes; 14. Numerical Methods for Continuum Simulation; 15. Multiscale Modeling of Gas Flows; 16. Multiscale Modeling of Liquid Flows; 17. Reduced-Order Modeling; 18. Reduced-Order Simulation.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28052 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28051/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35747/XXX/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Elementy drążeniowe i ich zastosowania; Rozdział 2: Przegląd literatury w zakresie WPK; Rozdział 3: Modelowanie numeryczne WPK wyrobów drążonych; Rozdział 4: Badania doświadczenia; Rozdział 5: Analiza wyników uzyskanych dla procesu WKP klinami płaskimi; Rozdział 6: Analiza procesu WPK wałków drążonych trzema narzędziami; Rozdział 7: Badania procesu WPK z wsadu drążonego w warunkach przemysłowych; Rozdział 8: Podsumowanie i wnioski;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24387/XXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe metody numeryczne; Rozdział 2: Równania różniczkowe zwyczajne; Rozdział 3: Metody numeryczne dla macierzy; Rozdział 4: Analiza widmowa i kwadratury Gaussa; Rozdział 5: Równania różniczkowe cząstkowe; Rozdział 6: Symulacje dynamiki molekularnej; Rozdział 7: Modelowanie układów ciągłyc; Rozdział 8: Symulacje Mont Carlo; Rozdział 9: Numeryczna renormalizacja; Rozdział 10: Obliczenia symboliczne; Rozdział 11: Obliczenia wysokiej wydajności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7821, 7820, 7819, 7818 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7817/XXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Modelowanie w wytrzymałości materiałów; 2. Wytrzymałość prętów; 3. Metoda elementów skończonych dla pręta; 4. Badania wytrzymałościowe tworzyw; 5. Stateczność pręta; 6. Stan naprężenia i odkształcenia; 7. Sprężystość liniowa; 8. Wytężenie oraz złożone przypadki wytrzymałości pręta; 9. Wytrzymałość układów prętowych; 10. Podstawy liniowej teorii sprężystości; 11. Metoda elementów skończonych dla zagadnień brzegowych teorii sprężystości; 12. Skręcanie swobodne prętów o dowolnym przekroju; 13. Płyty i powłoki; 14. Pręty cienkościenne; 15. Drgania prętów liniowo sprężystych; 16. Pękanie i zmęczenie materiału; 17. Plastyczność i pełzanie; 18. Metoda elementów skończonych w zagadnieniach nieliniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31699, 31698, 31697, 31696, 31695, 30966, 30965, 30964, 30963, 30962, 29986, 29985 (12 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29984/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Przygotowanie danych do analiz; Rozdział 2. Różnorodność; Rozdział 3. Klasyfikacja; Rozdział 4. Ordynacja; Rozdział 5. Podsumowanie wyników analiz. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34132 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34131/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych; 1.1. Dokładne metody rozwiązywania układów równań liniowych; 1.2. Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych; 1.3. Uwagi o układach równań liniowych; 2. Rozwiązywanie przybliżone równań nieliniowych; 2.1. Metoda połowienia (bisekcji); 2.2. Metoda interpolacji liniowej (siecznych); 2.3. Metoda interakcji prostej; 2.4. Metoda Newtona (stycznych); 2.5. Metody kombinowane; 2.6. Rozwiązywanie układów równań liniowych; 3. Interpolacja i aproksymacja funkcji; 3.1. Wielomiany interpolacyjne; 3.2. wielomian interpolacyjny Lagrenge'a; 3.3. Interpolacja funkcjami sklejanymi; 3.4. Aproksymacja funkcji za pomocą wielomianów; 3.5. Porównanie układów równań nieliniowych; 4. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych; 4.1. Numeryczne rozwiązywanie zagadnień początkowych; 4.2. Numeryczne rozwiązywanie zagadnień brzegowych dla układów równań różniczkowych zwyczajnych; 5. Równania różniczkowe o pochodnych cząstkowych; 5.1. Przykłady równań w inżynierii wodnej; 5.2. Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych i poprawne formułowanie problemu ich rozwiązania; 5.3. Metoda różnic skończonych; 5.4. Metoda elementów skończonych; 5.5. Elementy teorii numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych; 6. Algorytmy rozwiązywania równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych metodą elementów skończonych; 6.1. Rozwiązywanie jednowymiarowego równania filtracji nieustalonej; 6.2. Rozwiązywanie układu równań de Saint-Venanta; 6.3. Rozwiązywanie jednowymiarowego równania adwekcji-dyfuzji; 6.4. Rozwiązywanie dwuwymiarowego równania filtracji nieustalonej; 6.5. Rozwiązywanie dwuwymiarowego równania filtracji ustalonej pod ciśnieniem; 6.6. Rozwiązywanie układu równań uderzenia hydraulicznego metodą charakterystyk z zastosowaniem metody różnic skończonych; 7. Algorytmy rozwiązania równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych metodą elementów skończonych; 7.1. Rozwiązywanie jednowymiarowego równania adwekcji-dyfuzji; 7.2. Rozwiązywanie dwuwymiarowego równania filtracji ustalonej pod ciśnieniem; 7.3. Rozwiązywanie dwuwymiarowego równania filtracji nieustalonej ze swobodnym zwierciadłem [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-189/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-189/1/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 63605 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Pewne pojęcia i definicje z analizy funkcjonalnej; Rozdział 3: Wariacyjne sformułowanie problemów brzegowych; Rozdział 4: Metody wariacyjne rozwiązań przyblizonych; Rozdział 5: Metoda elementów skończonych; Rozdział 6: Metoda elementów brzegowych; Rozdział 7: Metody bezsiatkowe - metody różnic skończonych; Rozdział 8: Metody bezsiatkowe - zagadnienia zaawansowane; 399-403
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26941, 26940 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26939/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again