Form of Work
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Cyfert Szymon
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Kierownicy
(1)
Menadżerowie
(1)
Przywództwo
(1)
1 result Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 187)
ISBN: : 978-83-7417-597-5
1. Grzegorz Bełz, Triumwirat ról wobec pytań o ewolucję modeli przywództwa; 2. Agnieszka Bieńkowska, O potrzebie badań modelowych i opracowania wzorcowych rozwiązań controllingu; 3. Jadwiga Bizon-Górecka, Kierownik budowy jako szczególny przypadek pracy kierowniczej; 4. Wojciech Czakon, Kompetencje współdziałania przedsiębiorstwa: relacyjna i sieciowa; 5. Maciej Czarnecki, Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa; 6. Janusz Czekaj, Marek Jabłoński, Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania; 7. Wojciech Dyduch, Ocena przedsiębiorczości organizacji w Polsce jako podstawy efektywnej pracy kierowniczej; 8. Krzysztof Firlej, Implementacja nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego na przykładzie KSG w Krakowie; 9. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austen, Efektywne przywództwo w ochronie zdrowia - wyniki badań empirycznych; 10. Ewa Głuszek, Rola top managementu w kształtowaniu reputacji przedsiębiorstwa; 11. Kazimierz Jaremczuk, Lidia Kaliszczak, Doskonalenie pracy współczesnego menedżera; 12. Dorota Jelonek, Menedżer wobec problemu nadmiaru informacji; 13. Jan Jeżak, Relacja zarząd -rada nadzorcza spółki według różnych ujęć teoretycznych; 14. Andrzej Kaleta, Wiedza Menedżerska jako podstawa decyzji strategicznych; 15. Monika Kłos, Współczesny przywódca jako stymulanta funkcjonowania nowoczesnej organizacji; 16. Ewa Kozień, Analiza stylów i wykonawstwa w zespole projektowym; 17. Barbara Kożuch, Zarządzanie zmianami strategicznymi w organizacjach samorządowych; 18. Agnieszka Krawczyk-Sołtys, Efektywne wykorzystanie metod zarządzania czasem - zadania dla menedżera np. Górnośląskiej Centrali Zaopatrzenia Medycznego Zarys sp. z o. o.; 19. Rafał Krupski, Wielkie teorie deskryptywne - inspiracje w zarządzaniu; 20. Grzegorz Krzos, Miary sukcesu kierownika projektu i projektów współfinansowanych z UE; 21. Anna Kwiotkowska, Rola przedsiębiorców akademickich w budowie powiązań sieciowych; 22. Janusz Marek Lichtarski, zakres zadań i profil kompetencyjny kierownika zespołu zadaniowego - wyniki badań empirycznych; 23. Tomasz Małkus, Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym; 24. Mieczysław Morawski, Koncepcja menedżerów procesów wiedzy; 25. Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz, Dylematy Menedżerów. W poszukiwaniu optymalnych form świadczenia pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych; 26. Katarzyna Olejczyk-Kita, Czy organizacja w ruchu wpływa na zachowanie kierowników?; 27. Barbara Olszewska, Joanna Kubicka, Współczesne przeobrażenia gospodarcze a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań; 28. Magdalena Pichlak, Rola innowatorów w procesie generowania i implementacji innowacji; 29. Estera Piwoni-Krzeszowska, Kierowanie zmianami organizacyjnymi na potrzeby zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z klientami; 30. Katarzyna Piwowar-Sulej, Zarządzanie projektem jako pożądana kompetencja kierownicza; 31. Anna Pluta, Diagnoza kompetencji przyszłych menedżerów w aspekcie umiejętności organizacji pracy własnej; 32. Iwona Posadzińska, Znaczenie umiejętności i ról kierowniczych w warunkach zmieniającego się otoczenia; 33. Ireneusz P. Rutkowski, Rola i odpowiedzialność kierownicza w procesie wdrażania strategii produktu w przykładowych strukturach organizacyjnych; 34. Jan Skalik, Turystyka biznesowa jako forma organizacyjnego uczenia się; 35. Agnieszka Springer, Koncentracja na ludziach vs koncentracja na zadaniach w praktyce zarządzania poznańskich przedsiębiorstw - doniesienia z badań własnych; 36. Adam Stabryła, Metodyka rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w procesie zarządzania projektami; 37. Witold Szumowski, Dział zasobów ludzkich w procesie zarządzania zmianami; 38. Sławomir Wawak, Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika; 39. Łukasz Wawrzynek, Zjawiska kryzysowe jako determinanta celów współczesnego menedżera; 40. Bogusław Węgrzyn, Aspekty jakościowe przewodzenia procesom zmian w przedsiębiorstwie; 41. Arkadiusz Wierzbic, Rola kadry kierowniczej w doskonaleniu systemu zarządzania jakością; 42. Czesław Zając, Procesy zmian właścicielskich w przedsiębiorstwach dokonywanych poprzez przejęcia i fuzje - aspekt kierowniczy. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again