Form of Work
Książki
(16)
Publikacje informacyjne
(5)
Publikacje naukowe
(4)
Czasopisma
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(9)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(7)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Zych Adam A. (1945- )
(5)
Majchrowska Anita
(2)
Aouil Bassam (1962- )
(1)
Baranowska Alicja (nauki rolnicze)
(1)
Buettner Dan
(1)
Błędowski Piotr (1956- )
(1)
Dąbrowska Grażyna (fizjoterapia)
(1)
Godlewski Piotr
(1)
Iwański Rafał
(1)
Jarzębińska Aneta
(1)
Kalinowski Daniel
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Krajewska-Kułak Elżbieta
(1)
Kędziora-Kornatowska Kornelia (1962- )
(1)
Niźnikowska Ewelina
(1)
Nowak-Dziemianowicz Mirosława (1956- )
(1)
Pawłowski Piotr
(1)
Piątkowski Włodzimierz
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Setkowicz Malwina
(1)
Sielicka Edyta
(1)
Skrzek Anna
(1)
Sokołowska Magdalena
(1)
Stawarz Barbara (nauki o zdrowiu)
(1)
Taranowicz Iwona
(1)
Titkow Anna
(1)
Vetulani Jerzy (1936-2017)
(1)
Wolicki Marian (1941- )
(1)
Wrońska Irena (1949- )
(1)
Żuławnik Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Demographic Group
Literatura amerykańska
(1)
Subject
Medycyna
(7)
Starzenie się
(5)
Osoby w wieku starszym
(4)
Socjologia
(4)
Jakość życia
(3)
Niepełnosprawność
(3)
Starość
(3)
Gerontologia
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy
(1)
Chorzy na nowotwory
(1)
Długowieczność
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Geografia medyczna
(1)
Higiena
(1)
Hospicja
(1)
Leczenie
(1)
Medycyna paliatywna
(1)
Nauki społeczne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Perinatologia
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca socjalna
(1)
Problemy społeczne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Grecja
(1)
Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan)
(1)
Okinawa (Japonia)
(1)
Polska
(1)
Sardynia (Włochy)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Genre/Form
Encyklopedia
(5)
Praca zbiorowa
(3)
Literatura
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Medycyna
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Publicystyka
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(12)
Socjologia i społeczeństwo
(12)
Edukacja i pedagogika
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Psychologia
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-200-0998-7
Cz.1: Zdrowie i choroba jako pojęcie społeczne; Rozdział 1: Pojęcie społeczne choroby i poczucia dyskomfortu; Rozdział 2: Społeczeństwo a zmieniający się obraz chorób; Rozdział 3: Społeczne przyczyny choroby; Cz.2: Czynniki społeczne w praktyce lekarskiej; Rozdział 4: Zachowanie się w chorobie; Rozdział 5: stosunek lekarz-pacjent; Rozdział 6: Szpitale i pacjenci; Rozdział 7: Śmierć i umieranie; Rozdział 8: Procesy komunikowania się lekarza z pacjentem; Cz.3: Struktura społeczeństwa a zdrowie; Rozdział 9: Zróżnicowania społeczne; Rozdział 10: Rodzina a choroba; Cz.4: Dewiacja, etykieta, piętno; Cz.5: Medycyna a kontrola społeczna; Cz.6: Badania socjologiczne zawodu lekarza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11778 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11777/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 6)
Instytut: P
ISBN: : 83-89309-04-1
Rozdział 1; Socjologia jako dyscyplina naukowa; Rozdział 2: Więź społeczna; Rozdział 3: Zbiorowość społeczna; Rozdział 4: Kulturowe podstawy życia społecznego; Rozdział 5: Procesy i przemiany życia społecznego; Rozdział 6: Socjalizacja. Osobowość. Postawy; Rozdział 7: Rodzina. Koncepcje i przemiany rodziny; Rozdział 8: Dewiacja i kontrola społeczna; Rozdział 9: Wybrane techniki badań socjologicznych. Podstawowe zasady realizacji badań; Rozdział 10: Wprowadzenie do zagadnień socjologii zdrowia i choroby; Rozdział 11: społeczne uwarunkowania choroby; Rozdział 12: Społeczno-kulturowy kontekst zdrowia i choroby; Rozdział 13; Zachowania zdrowotne - aspekty socjologiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13540, 13539, 13538, 13537, 13536, 13535, 13534, 13533, 13532 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13531/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Socjologia jako nauka; Rozdział 2: Procesy społeczne; Rozdział 3: Zbiorowości społeczne; Rozdział 4: Struktura społeczne; Rozdział 5: Rodzina - koncepcje, funkcje i przemiany rodziny; Rozdział 6: Kultura i jej wpływ na życie społeczne; Rozdział 7: Społeczność lokalna; Rozdział 8: Techniki badań scjologicznych; Rozdział 9: Wprowadzenie do socjologii zdrowia i choroby; Rozdział 10: Zachowania zdrpwtne - aspekty socjologiczne; Rozdział 11: Socjoetiologia - społeczne uwarunkowania choroby; Rozdział 12: Społeczne konsekwencje choroby i niepełnosprawności; Rozdział 13: Śmierć jako zjawisko społeczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13603, 13602, 13601, 13600, 13599, 10042, 10041, 10040, 10039 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10038/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45519 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-200-4134-7
Rozdział 1: Charakterystyka wy branych religii świata i grup etnicznych; Rozdział 2: Śmierć w różnych religiach świata; Rozdział 3. Kultura i subkultura; Rozdział 4: Wielokulturowość społeczeństwa polskiego; Rozdział 5:Krajowy program przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, kseno¬fobii i związanej z nimi nietolerancji w latach 2004-2009 w aspekcie ochrony zdrowia; Rozdział 6. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Rozdział 7: Dialog wielokulturowy; Rozdział 8: Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze biopsychospolecznym; Rozdział 9: Uwarunkowania zachowań zdrowotnych oraz reakcja na chorobę; Rozdział 10: Przesądy, zabobony a praktyki medyczne w ciągu wieków; Rozdział 11: Religijność a zdrowie; Rozdział 12. Znaczenie przekonań religijnych w opiece zdrowotnej; Rozdział 13: Kulturowe uwarunkowania opieki zdrowotnej. Nierówności spo¬łeczne w dostępie do zdrowia; Rozdział 14: Funkcje zawodowe pracowników ochrony zdrowia w dziejach; Rozdział 15: Kulturowe wyznaczniki badania jakości w medycynie; Rozdział 16: Satysfakcja chorego z opieki medycznej; Rozdział 17: Teoria pielęgniarstwa Madeleine Leininger; Rozdział 18: Model Joyce Newman Giger i Ruth Elainc Davidhizare; Rozdział 19: Uprzedzenia rasowe i religijne oraz ich rola w procesie leczenia i pielęgnowania; Rozdział 20: Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych i psy¬chogenne uwarunkowania zaburzeń somatycznych; Rozdział 21: Kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w rodzinie; Rozdział 22: Kulturowe uwarunkowania żywieniowe; Rozdział 23: Wielokulturowość w pediatrii; Rozdział 24:Transkulturowa neurologia i psychiatria; Rozdział 25: Kulturowe uwarunkowania narkomanii; Rozdział 26: Kulturowe uwarunkowania zachowań seksualnych; Rozdział 27:Kulturowe uwarunkowania w położnictwie, neonatologii i ginekolo¬gii; Rozdział 28: Kulturowe uwarunkowania w transplantologii; Rozdział 29: Kulturowe uwarunkowania transfuzjologii; Rozdział 30: Kulturowe uwarunkowania eutanazji; Rozdział 31: Starość i samotność - transkulturowa analiza wzajemnych powią¬zań; Rozdział 32: Dylematy moralne w pracy pielęgniarek; Rozdział 33: Przekonania religijne w sprawowaniu funkcji zawodowych przez Pielęgniarki; Rozdział 34: Kulturowe uwarunkowania opieki pielęgniarskiej a kształcenie pie¬lęgniarek [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60250, 60249, 60248 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59894/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 55119 inf. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 55120 inf. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 55121 inf. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 52942 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: W stronę socjologii zdrowia; Rozdział 2: Socjologia zdrowia i medycyny.Różnorodność orientacji badawczych; Rozdział 3: Zdrowie i choroba - inna perspektywa; Rozdział 4: Komu potrzebna jest socjologia zdrowia i medycyny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9605, 9604 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9603/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 53597 inf. (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 56097 inf. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wstęp Anna Skrzek; 2. Aktywność w sferze psychicznej; 2.1. Samorealizacja w zakresie potrzeb artystycznych, twórczych i innych; 2.1.1. Aktywizacja artystyczna seniorów – każdy może zostać artystą -Grażyna Małkiewicz; 2.1.2. Potrzeby seksualne – nic, co ludzkie, nie jest mi obce- Dariusz Kałka; 2.1.3. Potrzeby psychiczne w ujęciu bio-psycho-społecznym – warto pracować nad sobą Joanna Szczepańska-Gieracha; 2.2. Aktywność edukacyjna – uczymy się przez całe życie -Aleksander Kobylarek; 2.3. Potrzeby ideowo-duchowe ludzi starszych – w poszukiwaniu sensu własnego istnienia-Ks. Robert Zapotoczny; 3. Aktywność w sferze fizycznej;3.1. Działania w obszarze aktywności rekreacyjnej ludzi w późnej dorosłości – propozycje -Marta Koszczyc; 3.1.1. Aktywność fizyczna o charakterze rekreacyjnym – powód utylitarny i zdrowotny;3.1.2. Aktywność fizyczna o charakterze rekreacyjnym – powód społeczny; 3.1.3. Rekreacja ruchowa seniorów w przestrzeni publicznej; 3.1.4. Rekreacja ruchowa w cyberprzestrzeni – aplikacje pozwalające na monitorowanie codziennej aktywności fizycznej seniorów;3.2. Aktywny senior w rytmach muzyki i tańca -Małgorzata Mraz, Katarzyna Turek, Agnieszka Zygmont; 3.2.1. Muzyka w życiu seniora; 3.2.2. Taniec w życiu seniora; 3.3. Aktywność fizyczna w profilaktyce procesów starzenia – wybrane metody terapeutyczne;3.3.1. Trening zdrowotny- Grażyna Dąbrowska;3.3.2. Metoda „Bones for Life” i metoda Feldenkraisa Katarzyna Salamon-Krakowska;3.3.3. Nordic walking Ryszard Jasiński 87 3.4. Codzienna aktywność ruchowa – żyj zdrowo i bezpiecznie- Anna Skrzek, Agnieszka Dębiec-Bąk; 3.4.1. Opieka nad zwierzętami domowymi; 3.4.2. Uprawianie ogrodu; 3.4.3. Bezpieczeństwo w środowisku domowym;3.4.4. Technologia a seniorzy;3.4.5. Zdalna opieka senioralna 100; 3.5. „Best Aging” z ruchem w roli głównej w ośrodkach SPA i klubach fitness -Jolanta Ignaszewska-Kuhbauch; 3.5.1. Qi gong; 3.5.2. Witalne rytuały tybetańskie; 3.5.3. Joga; 3.5.4. Metoda Pilatesa; 3.5.5. Trening funkcjonalny; 3.5.6. „Life Kinetik” – nowoczesny trening mózgu; 3.5.7. Dieta „Best Aging’’; 4. Aktywność w sferze społecznej; 4.1. Inicjatywy społeczne seniora -Robert Pawliszko, Ilona Zakowicz; 4.1.1. Organizacje senioralne. Wolontariat; 4.1.2. Działania wspierające aktywność osób starszych; 4.2. Integracja międzypokoleniowa- Jolanta Podsiadło; 4.2.1. Człowiek starszy jako twórca lub użytkownik kultury, norm, zwyczajów;4.2.2. Dialog międzypokoleniowy; 4.3. Aktywność ekonomiczna na emeryturze – jak aktywnie wykorzystać własny potencjał i doświadczenie na emeryturze- Monika Kosior; 4.3.1. Aktywne formy pozyskiwania dodatkowego dochodu; 4.3.2. Pasywne instrumenty – aktywne zarabianie; 4.3.3. Zarobkowanie na emeryturze. O czym należy pamiętać; 5. Zakończenie Anna Skrzek. [K] 56124 Rozdział 1 : Zdrowie i płodność kobiety; Cele operacyjne rozdziału; 1. Okresy życia kobiety; 1.1. Okres dojrzewania, pokwitania; 1.2. Okres dojrzałości płciowej; 1.3. Okres przekwitania; 2. Opieka nad kobietą w różnych fazach jej życia; 2.1. Okres pokwitania; 2.2. Okres dojrzałości płciowej; 2.3. Okres przekwitania; 3. Planowanie rodziny; 3.1. Zasady ogólne; 3.2. Metody naturalne; 3.3. Antykoncepcja; 3.4. Trudności z rozrodem; 4. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 2 : Ciąża; Cele operacyjne rozdziału; 5. Fizjologia ciąży; 5.1. Wstęp; 5.2. Zmiany hormonalne w czasie ciąży; 5.3. Podział życia wewnątrzmacicznego na okresy; 5.4. Rozpoznanie ciąży; 5.5. Czas trwania ciąży; 5.6. Monitorowanie stanu płodu; 6. Opieka przedporodowa; 6.1. Opieka przedkoncepcyjna; 6.2. Trójpoziomowa organizacja opieki perinatalnej; 6.3. Opieka profilaktyczna nad kobietą ciężarną; 6.4. Styl życia kobiety w okresie ciąży; 6.5. Najczęstsze dolegliwości w czasie ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi; 6.6. Przygotowanie do rodzicielstwa i porodu; 7. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 3 : Poród; Cele operacyjne rozdziału; 8. Poród fizjologiczny ; 8.1. Wprowadzenie; 8.2. Definicja porodu fizjologicznego; 8.3. Czynniki biorące udział w wyzwoleniu czynności skurczowej mięśnia macicy; 8.4. Charakterystyka czynności skurczowej macicy; 8.5. Mechanizm porodu prawidłowego; 8.6. Okresy porodu; 9. Opieka nad kobietą podczas porodu fizjologicznego; 9.1. Rozpoznanie początku porodu; 9.2. Przyjęcie kobiety rodzącej do szpitala; 9.3. Badanie położnicze - podstawowe elementy; 9.4. Prowadzenie porodu; 9.5. Żywienie i nawadnianie w czasie porodu; 9.6. Pozycje ciała w czasie porodu; 9.7. Nawiązanie współpracy z rodzącą i osobą towarzyszącą; 9.8. Udogodnienia dla rodzących; 9.9. Walka z bólem w czasie porodu; 9.10. Monitorowanie czynności serca płodu; 9.11. Postęp porodu; 9.12. Obserwacja stanu ogólnego i położniczego w III okresie porodu; 9.13. Pielęgnowanie kobiety w IV okresie porodu; 10. Poród przedwczesny; 10.1. Definicja; 10.2. Epidemiologia; 10.3. Etiologia i czynniki ryzyka porodu przedwczesnego; 10.4. Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego a poród przedwczesny; 10.5. Zasady postępowania w przypadku przedwczesnego pęknięcia błon płodowych ; 10.6. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa; 10.7. Przewidywanie i profilaktyka porodu przedwczesnego; 10.8. Postępowanie w porodzie przedwczesnym; 10.9. Prenatalna terapia kortykosteroidami; 10.10. Prowadzenie porodu przedwczesnego; 11. Pielęgnowanie ciężarnej z zagrażającym porodem przedwczesnym; 11.1. Przyjęcie do szpitala i na oddział; 11.2. Zapewnienie spokoju i leczenie spoczynkowe; 11.3. Obserwacja stanu ogólnego i położniczego; 11.4. Edukacja pacjentki; 11.5. Udział pielęgniarki/położnej w leczeniu farmakologicznym; 11.6. Rola pielęgniarki/położnej w przygotowaniu kobiety do wypisu i zaleceń do domu; 12. Poród operacyjny; 12.1. Cięcie cesarskie; 12.2. Zabieg kleszczowy; 12.3. Trakcja próżniowa; 13. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 4 : Połóg; Cele operacyjne rozdziału; 14. Przebieg połogu fizjologicznego; 15. Laktacja i karmienie piersią; 15.1. Fizjologia laktacji; 15.2. Skład mleka kobiecego i jego znaczenie dla zdrowia dziecka ; 15.3. Zmienność mleka kobiecego; 15.4. Korzyści wynikające z karmienia piersią; 15.5. Prawidłowa technika karmienia piersią; 15.6. Czynniki warunkujące prawidłową laktację i hamujące ją; 15.7. Promocja karmienia piersią; 15.8. Grupy wsparcia; 15.9. Trudności w karmieniu piersią; 15.10. Przeciwwskazania do karmienia piersią; 16. Obserwacja i pielęgnowanie kobiety w połogu fizjologicznym; 17. Opieka nad kobietą w połogu po cięciu cesarskim; 18. Zakażenia połogowe ; 18.1. Zakażenia miejscowe i ogólne; 18.2. Połogowe zapalenie gruczołu piersiowego; 19. Pielęgnowanie w zakażeniach połogowych; 19.1. Zasady ogólne ; 19.2. Pielęgnowanie w zakażeniu ran krocza i pochwy; 19.3. Pielęgnowanie w zakażeniu błony śluzowej jamy macicy; 19.4. Pielęgnowanie w posocznicy połogowej; 19.5. Pielęgnowanie w połogowym zapaleniu piersi ; 20. Profilaktyka zakażeń połogowych; 21. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 5 : Noworodek; Cele operacyjne rozdziału; 22. Klasyfikacja noworodków; 23. Noworodek donoszony; 23.1. Zmiany przystosowawcze do życia pozamacicznego; 23.2. Adaptacja układu oddechowego; 23.3. Opieka lekarska nad noworodkiem; 23.4. Ocena stanu ogólnego noworodka; 23.5. Resuscytacja noworodków; 23.6. Noworodki za małe lub za duże w stosunku do wieku płodowego; 23.7. Noworodki urodzone po terminie; 23.8. Szczepienia w okresie noworodkowym; 23.9. Testy przesiewowe; 24. Pielęgnowanie noworodka donoszonego; 24.1. Postępowanie z noworodkiem w sali porodowej; 24.2. Przyjęcie noworodka na oddział położniczo-noworodkowy; 24.3. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka w ciągu pierwszych 12 godzin życia ; 24.4. Pielęgnowanie i obserwacja dziecka w ciągu kolejnych dni pobytu w szpitalu; 24.5. Pielęgnowanie w stanach przejściowych okresu noworodkowego; 24.6. Pielęgnowanie noworodka z pieluszkowym zapaleniem skóry i zapobieganie jego wystąpieniu ; 24.7. Wypis noworodka ze szpitala - zalecenia dla matki/rodziców odnośnie do pielęgnowania dziecka w domu; 24.8. Zadania pielęgniarki/położnej rodzinnej w opiece nad noworodkiem w środowisku domowym; 25. Noworodek niedojrzały – wcześniak; 25.1. Trudności w adaptacji do życia pozamacicznego; 25.2. Żywienie noworodka urodzonego przedwcześnie; 25.3. Retinopatia wcześniaków; 25.4. Szczepienia ochronne i testy przesiewowe; 25.5. Opieka medyczna nad wcześniakiem po wypisaniu ze szpitala; 26. Obserwacja i pielęgnowanie noworodka niedojrzałego; 26.1. Postępowanie z noworodkiem niedojrzałym w sali porodowej; 26.2. Obserwacja i pielęgnowanie w kolejnych dniach po narodzinach; 26.3. Zadania pielęgniarki/położnej w stymulacji odruchu ssania u noworodka ; 26.4. Udział matki/rodziców w opiece nad noworodkiem niedojrzałym; 26.5. Zadania pielęgniarki/położnej we wczesnej stymulacji rozwojowej wcześniaka (program wczesnej stymulacji rozwojowej); 26.6. Wypis ze szpitala - przygotowanie matki/rodziców do opieki nad dzieckiem w domu; 27. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 6 : Wybrane zagadnienia z patologii ciąży; Cele operacyjne rozdziału; 28. Krwawienia podczas ciąży; 28.1. Poronienia ; 28.2. Łożysko przodujące; 28.3. Zaburzenia oddzielania się łożyska; 28.4. Przedwczesne oddzielenie łożyska; 28.5. Ciąża pozamaciczna; 28.6. Ciąża szyjkowa; 29. Pielęgnowanie ciężarnej z poronieniem zagrażającym; 29.1. Przyjęcie do szpitala i na oddział; 29.2. Leżenie w łóżku; 29.3. Obserwacja i ocena; 29.4. Odżywianie; 29.5. Zapobieganie zaparciom; 29.6. Zapewnienie spokoju i odpoczynku; 29.7. Higiena ciała; 29.8. Ćwiczenia gimnastyczne ; 29.9. Wypis ze szpitala i zalecenia do domu; 30. Postępowanie pielęgniarki w przypadku niepomyślnego zakończenia ciąży; 30.1. Przygotowanie do zabiegu łyżeczkowania jamy macicy; 30.2. Opieka pielęgniarska podczas zabiegu i po nim; 30.3. Wypis ze szpitala i zalecenia do domu; 31. Nadciśnienie w ciąży; 31.1. Nadciśnienie tętnicze przewlekłe; 31.2. Stan przedrzucawkowy; 31.3. Rzucawka; 31.4. Zespół HELLP; 31.5. Stan przedrzucawkowy nałożony na przewlekłe nadciśnienie tętnicze; 31.6. Nadciśnienie tętnicze ciążowe ; 32. Pielęgnowanie ciężarnych z objawami stanu przedrzucawkowego; 32.1. Pielęgnowanie w łagodnej postaci stanu przedrzucawkowego ; 32.2. Pielęgnowanie w ciężkiej postaci stanu przedrzucawkowego; 33. Opieka nad kobietą, u której wystąpił atak rzucawki; 34. Konflikt serologiczny w układzie Rh; 34.1. Istota i niebezpieczeństwa konfliktu serologicznego; 34.2. Prenatalna diagnostyka choroby hemolityczne; 34.3. Leczenie choroby hemolitycznej płodu; 34.4. Ukończenie ciąży powikłanej konfliktem serologicznym; 34.5. Profilaktyka konfliktu serologicznego; 35. Konflikt serologiczny w układzie grupowym AB0; 36. Badania diagnostyczne stosowane w położnictwie; 36.1. Kardiotokografia; 36.2. Elektrokardiografia płodowa; 36.3. Pulsoksymetria płodowa; 36.4. Pobieranie próbki krwi płodu; 36.5. Testy dojrzałości płuc płodu; 36.6. Określanie stężenia alfa-fetoproteiny (AFP); 36.7. Amnioskopia; 36.8. Amniopunkcja (amniocenteza); 36.9. Badanie kosmówki; 36.10. Kordocenteza - badanie krwi płodowej; 36.11. Ocena komórek płodowych w krążeniu matki; 36.12. Badania ultrasonograficzne; 36.13. Profil biofizyczny; 36.14. Badanie przepływu krwi metodą Dopplera; 37. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 7 : Wybrane zagadnienia z ginekologii; Cele operacyjne rozdziału; 38. Zakażenia i stany zapalne w ginekologii; 38.1. Zapalenie sromu – vulvitis; 38.2. Zapalenie pochwy - vaginitis, colpitis; 38.3. Zapalenie szyjki macicy – cervicitis; 38.4. Stany zapalne trzonu macicy; 38.5. Zapalenie przydatków – adnexitis; 39. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności i AIDS; 40. Udział pielęgniarki/położnej w profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu stanów zapalnych oraz zakażeń narządu rodnego kobiety; 41. Badania diagnostyczne w ginekologii; 41.1. Definicja; 41.2. Planowanie badań diagnostycznych; 41.3. Ocena wartości metod diagnostycznych; 41.4. Ekonomizacja badań diagnostycznych; 41.5. Metody uniwersalne; 41.6. Metody diagnostyczne zaawansowane; 41.7. Badania stosowane w celu diagnostyki szczegółowej w ginekologii; 41.8. Badania wykonywane w diagnostyce niepłodności małżeńskiej; 41.9. Badania stosowane w przypadku nietrzymania moczu; 41.10. Badania inwazyjne; 42. Operacje ginekologiczne; 42.1. Wstęp; 42.2. Klasyczna metoda operacji ginekologicznych; 42.3. Operacje ginekologiczne endoskopowe; 42.4. Metody znieczulenia stosowanego w operacjach ginekologicznych; 42.5. Przegląd podstawowych i najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych w ginekologii; 43. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej; 43.1. Przygotowanie dalsze; 43.2. Przygotowanie bliższe; 44. Pielęgnowanie kobiety po operacji ginekologicznej; 44.1. Wczesny okres pooperacyjny; 44.2. Dalsze doby pooperacyjne; 45. Ćwiczenia sprawdzające.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56102 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56100/XII/PS czyt. (1 egz.)
Journal
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 15, r. 2015)
Część 1. Jakość życia w wymiarze psychologicznym; Rozdział 1: Jakość życia a samorealizcja – Marian Wolicki; Rozdział 2: Najczęściej występujące patologie wśród młodzieży gimnazjalnej – Mariola Wiglusz, Sylwia Ślanda; Rozdział 3: Wpływ środowiska szkolnego na zachowania patologiczne; Część 2. Jakość życia w wymiarze zdrowotnym; Rozdział 1: Problem zaburzeń odżywiania wśród młodzieży, Małgorzata Podolak; Rozdział 2: Zdrowie jako wartość i jego znaczenie dla satysfakcjonującej jakości życia; Rozdział 3: Charakterystyka wartości zdrowia oraz wychowanie do zdrowego stylu życia uczniów klas 6-9 w warunkach pozaszkolnych i instytucji edukacyjnych, Yaroslav Syvokhop; Rozdział 4: Jakość życia w zmęczeniu przewlekłym u nastolatków – Barbara Czuba, Justyna Michalik, Natalia Surmacz; Rozdział 5: Jakość życia pacjentek z choroba nowotworową piersi – Sebastian Artur Zdończyk; Rozdział 6: Jakość życia osób chorych na atopowe zapalenie skóry – rola czynników psychologicznych - Barbara Czuba; Część 3. Jakość życia w wymiarze sprawnościowym; Rozdział 1: Jakość życia osób objętych usługami opiekuńczymi – Ryszard Majer; Rozdział 2: Jakość życia osób niepełnosprawnych ruchowo a ich uczestnictwo w kulturze fizycznej - Grzegorz Błażejewski, Wojciech Błażejewski; Rozdział 3: Zadowolenie z małżeństwa a ocena postaw życiowych przez osoby niepełnosprawne ruchowo – Agnieszka Renata Mazur; Rozdział 4: Problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w kontekście jakości życia – Agnieszka Kruba; Rozdział 5: Jakość życia rodzin z zaburzeniami mowy – Anna Flak, Katarzyna Kruk; Rozdział 6: Formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych stosowane w realiach współczesnego społeczeństwa – Krzysztof Rejman; Rozdział 7: Hipoterapia jako forma podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnością fizyczną – Malwina Setkowicz; Część 4. Varia; Rozdział 1: Ocena obecnego stanu wybranych elementów infrastruktury społecznej miasta Jarosławia. [O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1696/4, P-1696/3 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1696/1 inf. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 080/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1:Uwarunkowania opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce; Rozdział 2:System finansowania świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej; Rozdział 3: Edukacja tanatologiczna i wolontariat; Rozdział 4: Opieka paliatywna i hospicyjna w województwie zachodniopomorskim w ujęciu ekonomicznym; Rozdział 5: Perinatalna opieka hospicyjna w województwie zachodniopomorskim; Rozdział 6: Opieka hospicyjno-paliatywna nad dzieckiem w województwie zachodniopomorskim; Rozdział 7: Opieka paliatywna i hospicyjna kierowana do pacjenta dorosłego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 57468 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57467/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Postrzeganie osób z zaburzeniami odżywiania w opinii młodzieży – Edyta Guty, Maria Lewicka, Małgorzata Białek, Irena Puszkarz; 2. Analiza naruszeń praw pacjenta w latach 2014-2016 – Edyta Guty, Irena Puszkarz; 3. Przemoc wobec kobiet ciężarnych a nasilenie poziomu stresu – Izabela Łukaszyk, Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Barbara Stawarz; 4. Przemoc wobec kobiet ciężarnych – analiza zjawiska zależnie od zmiennych socjodemograficznych – Izabela Łukaszyk, Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Barbara Stawarz; 5. Wpływ używek na przebieg ciąży – część 1 – Aleksandra Kamińska, Magdalena Sulima, Magdalena Lewicka, Barbara Stawarz; 6. Wpływ używek na stan płodu i rozwój dziecka – część 2 - Aleksandra Kamińska, Magdalena Sulima, Magdalena Lewicka, Barbara Stawarz; 7. Zaburzenia psychiczne w połogu – Magdalena Sulima, Aneta Sulej, Magdalena Lewicka, Barbara Stawarz; 8. Przemoc w rodzinie w aspekcie zdrowia publicznego – Irena Puszkarz, Jadwiga Bednarek; 9. Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie środowiska rodzinnego – Alicja Kłos, Barbara Stawarz; 10. Rola policji w środowisku lokalnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w opinii mieszkańców powiatu jarosławskiego – Alicja kłos, Katarzyna Tomaszewska; 11. Zjawisko przemocy w Polsce – wybrane aspekty – Andrzej Rogalski, Krzysztof Rejman; 12. Kapelan DPS wobec zjawiska przemocy – Andrzej Rogalski; 13.Praca socjalna w kontekście socjologii medycyny – Andrzej Rogalski. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57836, 57835, 57834, 57833 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57832 inf. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62996 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62995/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again