Form of Work
Książki
(8)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Wieczorowska-Tobis Katarzyna
(4)
Talarska Dorota
(2)
Bień Barbara
(1)
Błaszczak Robert
(1)
Cybulski Mateusz
(1)
Dominiak Iwona (medycyna)
(1)
Eisert Albrecht (1963- )
(1)
Johnston Bree
(1)
Kostka Tomasz (nauki medyczne)
(1)
Krajewska-Kułak Elżbieta
(1)
Kędziora-Kornatowska Kornelia
(1)
Liekweg Andrea (1973- )
(1)
Losman Eve
(1)
MacLullich Alasdair
(1)
Murdoch Iona (1984- )
(1)
Pawlak Dariusz
(1)
Schäfer Constanze (1966- )
(1)
Skrzek Anna (1956- )
(1)
Turpin Sarah (1985- )
(1)
Waszkiewicz Napoleon
(1)
Wiśniewska-Roszkowska Kinga
(1)
Wojszel Zyta Beata
(1)
Wojtczak Anna (nauki medyczne)
(1)
Śmietana Rafał
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(3)
Geriatrzy
(1)
Subject
Geriatria
(7)
Pielęgniarstwo
(3)
Osoby w wieku podeszłym
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Farmakologia geriatryczna
(1)
Fizjoterapia
(1)
Gerontologia
(1)
Intensywna terapia
(1)
Leczenie farmakologiczne
(1)
Medycyna
(1)
Metody fizykoterapeutyczne
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Starzenie się
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(6)
Opracowanie
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(7)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
Geriatria / red. Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1971. - 478 s.,[12]s.fot. : tab.,wykr. ; 25 cm.
Instytut: P
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11331/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne / redakcja naukowa Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. - Wydanie 2 - 1 dodruk - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018. - 553 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-5426-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59844, 59843, 58481, 58480, 58479 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-200-5426-2
Cz.1: Gerontologia; Rozdział l: Charakterystyka procesu starzenia się; 1. Aspekt biologiczny (Janusz Witowski); 2. Aspekt psychologiczny (Anna Izabela Brzezińska); 3. Aspekt socjoekonomiczny (Piotr Błędowski); 4. Starzenie się ludności jako proces demograficzny (Piotr Szukalski); Rozdział 2: Zmiany narządowe towarzyszące procesowi starzenia się (Barbara Bień); 1. Następstwa starzenia się na poziomie narządowym; 2. Następstwa starzenia się na poziomie organizmu; Rozdział 3: Problemy psychospołeczne osób w starszym wieku (Hanna Kachaniuk); 1.Osamotnienie i samotność; 2. Przeżywanie żałoby; 3. Agresja i przemoc jako następstwo poczucia zagrożenia i bezradności; 4. Strategie adaptacji do starości; 5. Wydłużenie aktywności; 6. Alkoholizm; Rozdział 4: Promocja zdrowia wobec osób w wieku podeszłym (Maria Biskupska ); 1. Mity i prawdziwe determinanty dotyczące procesu starzenia się; 2. Aktywne starzenie się; Rozdział 5: Zastosowanie modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem w wieku podeszłym (Dorota Talarska); 1. Model aktywności życiowych; 2. Analiza stanu pacjenta z wykorzystaniem modelu aktywności życiowych; Cz. 2: Specyfika chorobowości u starszych pacjentów; Rozdział 6: Typowe cechy medycyny geriatrycznej (Katarzyna Wieczorowska-Tobis); 1. Hipotonia ortostatyczna; 2. Frailty — zespół kruchości/zespół słabości; Rozdział 7: Analiza sprawności funkcjonalnej pacjenta geriatrycznego. Rola pielęgniarki w zespole geriatrycznym (Ewa Borowiak, Tomasz Kostka); Rozdział 8: Odrębności przebiegu wybranych stanów patologicznych w starości; 1. Układ nerwowy; 2. Choroby obturacyjne; 3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach patologicznych układu oddechowego; 4. Układ pokarmowy (Jan Szewieczek, Ewa Nowakowska-Dulawa); 5. Układ endokrynologiczny; 6. Układ moczowy; 7. Układ endokrynologiczny; 8. Układ moczowy; 9. Układ ruchu; Rozdział 9: Wybrane wielkie zespoły geriatryczne; 1. Nietrzymanie moczu i stolca (Arkadiusz Styszyński, Urszula Kwapisz); 2. Upadki i zaburzenia lokomocji (Kornelia Kędziora-Kornatowska, Monika Biercewicz); 3. Otępienie (Alicja Klich-Rączka); 4. Depresja (Tadeusz Parnowski); 5. Psychoedukacja, psychoterapia i opieka pielęgniarska jako działania optymalizujące funkcjonowanie społeczne osób starszych z zaburzeniami psychicznymi (Krystyna Górna, Katarzyna Gołębiewska); Rozdział 10: Czynniki wpływające na przebieg działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec osób w wieku podeszłym; 1.Specyfika czynności pielęgnacyjno-higienicznych wobec osób starszych (Maria Stachowska, Magdalena Strugała); 2. Specyficzne problemy wynikające ze sprawowania opieki w warunkach domowych (Halina Doroszkiewicz); 3. Komunikacja ze starszym pacjentem z uwzględnieniem zaburzeń wzroku i słuchu oraz zaburzeń funkcji poznawczych (Magdalena Strugała); 4. Pielęgnowanie skóry u osób w podeszłym wieku (Irena Blenke-Krysiak); 5. Odleżyny (Irena Blenke-Krysiak); 6. Owrzodzenia podudzi (Zyta Beata Wojszel); 7. Delirium (Andrzej Jóźwiak); 8. Pacjent dializowany (Beata Hornik, Jan Duława); 9. Pacjent ze stomią (Elżbieta Kopczyńska, Lech Cierpka); 10. Eliminacja i profilaktyka bólu w starości (Hanna Kachaniuk); Rozdział 11:Wybrane aspekty żywienia osób starszych; 1. Zasady odżywiania w starszym wieku (Marian Grzymisławski); 2. Niedożywienie - Zyta Beata Wojszel; 3. Otyłość - Marian Grzymisławski, Katarzyna Wieczorowska-Tobis; Rozdział 12: Opieka nad pacjentem starszym w okresie okołooperacyjnym (Beata Skokowska); 1. Wiek jako czynnik ryzyka leczenia operacyjnego; 2. Przedoperacyjna ocena i postępowanie okołooperacyjne; 3. Nadzór i monitorowanie w okresie pooperacyjnym; Rozdział 13: Zasady usprawniania starszych pacjentów (Tomasz Kostka); 1. Kinezyterapia; 2. Inne metody usprawniania; 3. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia; 4. Rehabilitacja w chorobach układu ruchu; 5. Zapobieganie hipokinezji; 6. Inne specyficzne problemy usprawniania osób starszych; Rozdział 14: Jakość życia osób starszych (Krystyna Górna, Krystyna Jaracz). 1. Specyfika jakości życia osób starszych; Rozdział 15: Zasady medycyny paliatywnej w odniesieniu do pacjentów starszych. 1. Wprowadzenie (Katarzyna Wieczorowska-Tobis), 2. Zasady postępowania ze starszym pacjentem w terminalnej fazie choroby (Maria Stachowska); Rozdział 16: Podstawowe zasady farmakoterapii geriatrycznej (Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis); 1. Rola personelu pielęgniarskiego w ograniczaniu błędów popełnianych przez pacjentów w czasie pobierania leków; 2. Niepodatność pacjenta na zalecenia dotyczące leczenia; Rozdział 17: Opieka stomatologiczna nad starszym pacjentem; 1. Wprowadzenie (Ryszard Koczorowski); 2. Rola pielęgniarki w sprawowaniu opieki (Magdalena Strugała); Rozdział 18: Interpretacja istotnych dla pielęgnacji objawów i wyników badań u chorych starszym wieku (Jarosław Derejczyk); Cz. 3: Organizacja opieki nad starszym pacjentem; Rozdział 19: Formy opieki nad starszym pacjentem stosowane w Polsce; 1. Podstawowa opieka zdrowotna (Maria Stachowska, Marlena Szewczyczak); 2. Wybrane formy opieki instytucjonalnej nad starszym pacjentem (Hanna Kachaniuk); Rozdział 20: Wybrane europejskie modele opieki geriatrycznej (Dorota Talarska); Rozdział 21: Telemedyczna opieka geriatryczna (Aleksandra Suwalska ); 1. Wstęp; 2. Definicje pojęć; 3. Przykłady zastosowania technologii w opiece zdrowotnej. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52164 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51958 /XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65625-32-8
1. Stany nagłe w geriatrii — wprowadzenie; 2. Podstawy oceny i postępowania w stanach nagłych w geriatrii; 3. Postępowanie w stanach nagłych w geriatrii — umiejętności specjalne; 4. Przemoc wobec osób starszych; 5. Ból w klatce piersiowej i migotanie przedsionków; 6. Duszność; 7. Zakażenia i sepsa; 8. Upadki i długotrwałe unieruchomienie; 9. Omdlenia; 10. Zawroty głowy; 11. Poważne urazy; 12. Złamania i ból pleców; 13. Uszkodzenia skóry; 14. Urazy głowy; 15. Stany nagłe w przebiegu chorób narządów jamy brzusznej; 16. Stany nagłe u chorych na cukrzycę oraz związane z homeostazą termiczną;17. Ostre uszkodzenie nerek oraz stany nagłe w przebiegu zaburzeń metabolicznych; 18. Delirium (majaczenie); 19. Udar i przemijające ataki niedokrwienne.[JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50400 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50399/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-200-5318-0
Nowoczesne opracowanie uwzględniające najważniejsze problemy dotyczące zaburzeń psychicznych w grupie osób w wieku podeszłym. Autorami publikacji są wybitni eksperci w dziedzinie psychiatrii oraz geriatrii, autorytety naukowe w Polsce i poza granicami kraju. W książce omówiono główne choroby psychiczne występujące w grupie osób powyżej 60. roku życia, z uwzględnieniem uzależnień, a także podstawowe zasady pielęgnowania pacjentów psychogeriatrycznych, kluczowe zagadnienia z zakresu neurorehabilitacji oraz psychogerontologii. Publikacja stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy psychiatryczno-psychologiczno-rehabilitacyjnej dla specjalistów w zakresie medycyny i psychologii, a także dla studentów tych kierunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56352, 56351 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56350/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Farmakoterapia w geriatrii / Constanze Schäfer, Andrea Liekweg, Albrecht Eisert. - Wydanie 1 polskie / redakcja naukowa: Barbara Bień, Zyta Beata Wojszel, Dariusz Pawlak, Katarzyna Wieczorowska-Tobis. - Wrocław : MedPharm Polska, 2017. - XXIV, 681 stron : ilustracje ; 24 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50346 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50345/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62971 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62970/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pielęgniarstwo geriatryczne / Robert Błaszczak, Iwona Dominiak, Anna Wojtczak. - Wydanie 2. poprawione i uzupełnione. - Sopot : Edumetriq. Akademia Ochrony Zdrowia, 2017. - 505 stron : ilustracje ; 24 cm.
Rozdział 1: Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia się jednostki społeczeństwa - Magdalena Głowacka, Teresa Elżbieta Jabłońska; 1. Przedziały wieku starszego i struktura społeczeństwa według kryterium wieku; 2. Główne przyczyny starzenia demograficznego; 3. Medyczne i społeczne następstwa starzenia demograficznego; Rozdział 2: Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce - Anna Gwadera, Elżbieta Zdżalik; 1. Podstawowe pojęcia i cele systemu opieki nad osobami starszymi; 2. Organizacja systemu, regulacje prawne i formy opieki nad osobami starszymi; Rozdział 3: Zmiany w układach i narządach w procesie starzenia się - Anna Wojtczak, Robert Błaszczak, Iwona Dominiak; 1. Wprowadzenie do zagadnień procesu starzenia się; 2. Skóra i tkanka podskórna; 3. Układ kostno-stawowo-mięsniowy; 4. Układ sercowo-naczyniowy; 5. Układ oddechowy; 6. Układ pokarmowy; 7. Układ moczowo-płciowy; 8. Układ nerwowy; 9. Narząd wzroku i słuchu; Rozdział 4: Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości - Robert Chmieleki, Iwona Dominiak; 1. Charakterystyka psychiki osób starszych; 2.Sytuacja społeczna osób starszych; 3. Komunikowanie się z osobami starszymi; 4. Znaczenie aktywizacji osób starszych; 5. Profilaktyka gerontologiczna; Rozdział 5: Całościowa ocena geriatryczna - Robert Błaszczak, Iwona Dominiak; 1. Istota, cele, etapy całościowej oceny geriatrycznej; 2. Domeny całościowej oceny geriatrycznej; 3. Zadania i zasady współpracy członków zespołu w procesie COG; Rozdział 6: Specyfika chorowania w wieku podeszłym - Robert Błaszczak, Iwona Dominiak; 1. Choroby i chorowanie na starość; 2. Wybrane wielkie zespoły geriatryczne; Rozdział 7: Wybrane schorzenia wieku podeszłego - Robert Błaszczak, Anna Wojtczak; 1. Układ krążenia; 2. Układ oddechowy; 3. Układ pokarmowy; 4. Układ nerwowy; 5. Układ endokrynologiczny; 6. Układ moczowy; 7. Układ ruchu; 8. Skóra; 9. Narządy zmysłów; Rozdział 8: Opieka pielęgniarska w wybranych schorzeniach wieku podeszłego - Hanna Grabowska, Iwona Dominiak; 1. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w nadciśnieniu tętniczym i w miażdżycy; 2. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w zapaleniu płuc, astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP); 3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w chorobie refluksowej, przepuklinie rozworu przełykowego, przewlekłym zapaleniu żołądka i chorobie wrzodowej; 4. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w chorobie Parkinsona i Alzheimera; 5. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w cukrzycy; 6. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w zakażeniach układu moczowego (ZUM)i chorobach gruczołu krokowego; 7. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w schorzeniach układu ruchu; Rozdział 9: Wybrane zagadnienia w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym - Katarzyna Smyj, Małgorzata Mistrzak, Iwona Szymańska, Ewa Witusińska, Hanna Grabowska, Iwona Dominiak; 1. Prawne i organizacyjne aspekty opieki nad osobą niepełnosprawną; 2. Udział pielęgniarki jako członka zespołu terapeutycznego w planowaniu opieki nad starszym pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym; 3. Zapobieganie skutkom unieruchomienia; 4. Udział pielęgniarki w procesie pielęgnowania i rehabilitacji starszych pacjentów z przewlekłymi chorobami układu ruchu; 5. Udział pielęgniarki w procesie pielęgnowania i rehabilitacji starszych chorych z przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego; 6. Zadania pielęgniarki w opiece nad starszym pacjentem po amputacji kończyn; 7. Usprawnianie, doskonalenie lokomocji i smoobsługi przewlekle chorych i niepełnosprawnych osób starszych; 8. Metody aktywizacji osób starszych; 9. Opieka nad osobą starszą z niepełnosprawnością sensoryczną; Rozdział 10: Wybrane zagadnienia opieki paliatywnej w geriatrii - Anna Kaptacz, Izabela Kaptacz, Agnieszka Zalas, Katarzyna Mucha, Hanna Grabowska, Anna Wojtczak, Iwona Dominiak; 1. Formy organizacji opieki paliatywnej; 2. Aspekty prawne i etyczne w opiece paliatywnej; 3. Elementy tanatologii; 4. Podstawy epitemiologii chorób; 5. Priorytety w opiece paliatywnej; 6. Problem bólu w opiece paliatywnej; 7. Pielęgnowanie chorych z zaawansowaną chorobą; 8. Pielęgnowanie chorego ze zmianami w obrębie śluzówek skóry i tkanki podskórnej; 9. Opieka nad chorym z depresją i otępieniem; 10. Postępowanie w wybranych stanach nagłych w opiece paliatywnej; 11. Wsparcie psychospołeczne chorego i jego bliskich w okresie umierania i żałoby. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50360 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50358/XXV/P czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again