Form of Work
Książki
(25)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(25)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Pisarczyk Stanisław Jan
(3)
Kwaśniak Mieczysław
(2)
Wrana Bogumił
(2)
Biernacki Ryszard
(1)
Cios Irena
(1)
Dembicki Eugeniusz (1929- )
(1)
Dmitruk Stanisław (1927-2007)
(1)
Garwacka-Piórkowska Stanisława
(1)
Godlewski Tomasz
(1)
Hrytsuk Michał
(1)
Hückel Stanisław
(1)
Johnson Alan
(1)
Kisiel Igor (1910-1988)
(1)
Koniecko Marek
(1)
Kosmala-Kot Wiesława
(1)
Kostrzewski Włodzimierz
(1)
Kotlicki Walery
(1)
Lambe William T
(1)
Lysik Bertold
(1)
Myślińska Elżbieta
(1)
Pisarczyk Stanisław (1937- )
(1)
Prószyński Witold
(1)
Prószyński Witold (geodezja)
(1)
Puła Olgierd
(1)
Pyrak Stefan
(1)
Sikora Zbigniew
(1)
Sokołowski Kazimierz
(1)
Sznurowski Mieczysław
(1)
Szpetkowski Stanisław
(1)
Trąmpczyński Wiesław
(1)
Whitman Robert V
(1)
Wolski Bogdan
(1)
Woźniak Teresa
(1)
Wysokiński Lech
(1)
Włodarczyk Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(23)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Budowlani
(1)
Subject
Mechanika gruntów
(24)
Geologia inżynierska
(7)
Fundamenty
(6)
Geodezja
(3)
Hydrotechnika
(2)
Metoda najmniejszych kwadratów
(2)
Nasypy (bud.)
(2)
Projektowanie
(2)
Teoria estymacji
(2)
Gleby
(1)
Grunt
(1)
Górnictwo
(1)
Konstrukcje drewniane
(1)
Konstrukcje murowe
(1)
Modele matematyczne
(1)
Mosty kolejowe
(1)
Reologia
(1)
Ruchy gruntu i budownictwo
(1)
Statyka budowlana
(1)
Stoki (mechanika gruntów)
(1)
Symulacja
(1)
Szkody górnicze
(1)
Wody podziemne
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(3)
Inżynieria i technika
(1)
25 results Filter
Book
In basket
Parcie, odpór i nośność gruntu / Eugeniusz Dembicki. - Warszawa : Arkady, 1979. - 165,[2] strony : 93 ilustracje, tablice ; 25 cm.
ISBN: : 83-213-2965-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 58827 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Wstęp; 1. Zagadnienia gruntowe w inżynierii; 2. Przegląd stanów gruntów; Część 2: Budowa i własności gruntu; 3. Opis zbiorowiska cząstek i ziaren; 4. Opis pojedynczych ziaren i cząstek gruntu; 5. Naprężenia normalne między cząstkami i ziarnami gruntu; 6. Opór na ścianie między cząstkami i ziarnami gruntu; 7. Powstawanie gruntów; Część 3: Grunty suche; 8. Naprężenie w masie gruntowej; 9. Badania właściwości stanu naprężenia i odkształcenia; 10. Ogólne właściwości stanu naprężenia i odkształcenia; 11. Wytrzymałość gruntu niespoistych na ścianie; 12. Zależności między naprężeniem i odkształceniem; 13. Ściany oporowe i zbocza; 14. Fundamenty płytkie; 15. Dynamiczne obciążenie gruntu. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1723/XXX (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Naukowa Hydrotechnika / Polska Akademia Nauk ; Nr 4)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 58828 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mała encyklopedia gruntoznawstwa / Elżbieta Myślińska. - Warszawa : Bel Studio, 2004. - 171 s. : fot., mapy, rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: : 83-88442-77-5
1; 2. Hasła A-Ż; 3. Literatura; 4. Polskie normy, ustawy, rozporządzenia, instrukcje; 5. Wybrane normy międzynarodowe i europejskie; 6. Wybrane normy amerykańskie (ASTM); 7. Wybrane normy brytyjskie (BS); 8. Dodatek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26779 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Mechanika gruntów / Stanisław Jan Pisarczyk. - Wyd. 4. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005. - 226, [1] s. : mapa, rys., wykr. ; 24 cm.
ISBN: : 83-7207-532-8
1. Wstęp; 2. Ogólne wiadomości o gruntach; 3. Podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów; 4. Właściwości fizyczne i stany gruntów; 5. Ruchy wody w gruncie; 6. Właściwości mechaniczne gruntów; 7. Naprężenia w podłożu gruntowym; 8. Nośność podłoża gruntowego; 9. Odkształcalność podłoża gruntowego; 10. Parcie i opór gruntu; 11. Stateczność zboczy i skarp; 12.Wpływ mrozu na grunty;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26790, 26789 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26788/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan granulometryczny i podział gruntów; 2. Podstawowe cechy fizyczne gruntu; 3. Woda w gruncie; 4. Stan naprężenia i odkształcenia; 5. Własności mechaniczne gruntu; 6. Opis materiału liniowo sprężystego; 7. Opis materiału plastycznego; 8. Opis materiału plastycznego. Płaski stan odkształcenia; 9. Rozwiązania kinematyczne i statystyczne dopuszczalne; 10. Naprężenia pionowe w podłożu gruntowym wywołane ciężarem własnym ośrodka; 11. Naprężanie pionowe w podłożu gruntowym od obciązenia zewnętrznego; 12. Nośność podłoża gruntowego wyznaczanie naprężeń krytycznych; 13. Odkształcalność podłoża gruntowego. Obliczanie osiadań fundamentów; 14. Stateczność skarp i zboczy; 15. Parcie czynne -parcie bierne. Parcie ośrodka gruntowego w przypadku ścian oporowych. nacisk ścian na ośrodek gruntowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26953, 26952 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26951/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 58834 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Mechanika gruntów / Stanisław Pisarczyk. - Wydanie 6 poprawione. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017. - 235 stron : ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7207-877-3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59693 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59692/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7242-404-7 ; 978-83-7242-404-4
Rozdział 1: Cele i uwarunkowania monitoringu metrologicznego; Rozdział 2: Techniki pozyskiwania danych w monitoringu metrologicznym; Rozdział 3: Metrologiczna interpretacja wyników obserwacji; Rozdział 4: Projektowanie monitoringu; Rozdział 5: Monitoring metrologiczny w praktyce geotechnicznej; Rozdział 6: Metoda próbnych obciążeń; Rozdział 7: Systemy geoinformacji w monitoringu geotechnicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26799, 26798 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26797/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7242-778-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59710 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59709/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Badanie własności gruntów metodą makroskopową; 2. Analiza granulometryczna; 3. Oznaczanie gęstości objętościowej gruntu; 4. Oznaczanie wilgotności; 5. Oznaczanie gęstości właściwej szkieletu gruntowego; 6. Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich; 7. Oznaczanie stanu gruntu spoistego; 7. oznaczanie wilgotności optymalnej; 9. Oznaczanie epometrycznych modułów ściśliwości gruntów; 10. Wyznaczanie tarcia wewnętrznego i spójności rzeczywistej gruntu; 11. Badanie parametrów c i fi w aparacie trójosiowego ściskania; 12. Oznaczanie współczynnika filtracji; 13. Obliczanie obciążenia granicznego gruntu; 14. Obliczanie osiadania fundametów w zależności od rodzaju i stanu gruntu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26832, 26831, 26830, 26829 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26828/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 / Olgierd Puła. - Wydanie 3 rozszerzone. - Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014. - 143 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7125-245-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59722 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59717/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59706 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59705/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Teoretyczno-numeryczna; Rozdział 1: Sondowanie statyczne gruntu a geomechanika obliczeniowa; Rozdział 2: Równowaga jednofazowego ośrodka gruntowego; Rozdział 3: Krótkie wprowadzenie do hypoplastycznej teorii deformacji gruntów; Rozdział 4: Metody sprawdzania adekwatności praw konstytutywnych; Rozdział 5: Warunki brzegowe i początkowe; Cz.2: Praktyczna; Rozdział 6: Sondowanie i inne metody polowe; Rozdział 7: Metoda CPT w rozpoznaniu geotechnicznym; Rozdział 8: sprawdzenie wyników sondowania; Rozdział 9: Przykłady zastosowania badań CPTU; Rozdział 10: Badania naukowo-techniczne o CPT; Rozdział 11: Procedury badań, wymagania i sprzęt;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26850, 26849 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26848/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45964/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 58832 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Fundamenty budowli - wiadomości ogólne; 2. Określanie parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego; 3. Zasady projektowania posadowień bezpośrednich; 4. Fundamenty oparte bezpośrednio na gruncie; 5. Ściany oporowe; 6. Zasady projektowania fundamentów opartych na palach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29955, 29954 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29953/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 58849 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54448, 54443 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54436/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47967 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47966 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again