Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Ajdacki Grzegorz
(1)
Borucki Marek
(1)
Byer Beata
(1)
Conrad Joseph (1857-1924)
(1)
Czekalski Tadeusz
(1)
Jahn Piotr
(1)
Kołodziejczyk-Konarska Katarzyna
(1)
Kubiak-Sokół Aleksandra
(1)
Kucała Danuta
(1)
Kurtyka Andrzej
(1)
Mizerski Witold
(1)
Ociepa Roman
(1)
Popławska Anna
(1)
Pyłka-Gutowska Ewa
(1)
Roszkowski Wojciech
(1)
Sobol Elżbieta
(1)
Topolski Jerzy
(1)
Topolski Jerzy (1928-1998)
(1)
Wieczorek Marzena
(1)
Zagórska Aniela
(1)
Łoś Grażyna
(1)
Żukowska Jadwiga
(1)
Żukowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(12)
Subject
Geografia
(4)
Polska
(4)
Edukacja europejska
(3)
Język angielski
(2)
Conrad, Joseph
(1)
Ekologia
(1)
Grecja
(1)
Historia
(1)
Hiszpania
(1)
Język polski
(1)
Matura
(1)
Matura (2005- )
(1)
Mitologia grecka
(1)
Mitologia rzymska
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Słownik polski
(1)
Unia Europejska
(1)
Świat
(1)
Subject: work
Lord Jim
(1)
Subject: time
1801-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
(5)
Encyklopedie
(1)
Materiały pomocnicze dla gimnazjów
(1)
Powieść angielska
(1)
Słowniki i encyklopedie biblijne
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
Historia Polski do 2009 roku / Marek Borucki. - Warszawa : Mada, 2009. - 390, [1] s. ; 24 cm.
1.Pradzieje; 2.Średniowiecze; 3.Złoty wiek; 4.Wiek żelaza; 5.Wiek XVIII; 6.Pod zaborami; 7.Odbudowa państwa polskiego; 8.Rzeczpospolita w latach 1921-1926; 9.Rzeczpospolita w latach 1926-1939; 10.Polska i Polacy w II wojnie światowej; 11.Polska Ludowa; 12. III Rzeczpospolita [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-706/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-706/1/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Unia Europejska w zarysie / Katarzyna Kołodziejczyk-Konarska. - Warszawa : Trio, 2003. - 94 s. : il., fot.(gł.kolor.), mapa, tab., wykr. ; 20 cm.
Rozdział 1: Zarys historii idei integracji europejskiej; Rozdział 2: Traktaty i podstawy prawne Unii Europejskiej; Rozdział 3: Prawo Wspólnot Europejskich; Rozdział 4: Członkowstwo w Unii Europejskiej; Rozdział 5: Instytucje ( organy) Wspólnot Europejskich; Rozdział 6: Główne kierunki polityki Wspólnot Europejskich; Rozdział 7: Budżet Unii Europejskiej; Rozdział 8: Unia gospodarczo - walutowa.Wspólna waluta euro; Rozdział 9: Od europejskiej współpracy politycznej do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Rozdział 10: Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych 9 dawniej Wymiar sprawiedliwości i Spraw wewnętrznych );
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13363 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13362/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Grecja / Tadeusz Czekalski. - Warszawa : Trio, 2003. - 102 s. : il., fot. (gł.kolor.), mapy, tab. ; 21 cm.
Rozdział 1: Informacje ogólne; Rozdział 2: Rys historyczny; Rozdział 3: Ustrój i polityka. Obronność kraju; Rozdział 4: Obraz społeczeństwa. Problem imigrantów; Rozdział 5: Kultura, sztuka i nauka. Obyczaje; Rozdział 6: Charakterystyka szkolnictwa. Problemy młodzieży; Rozdział 7: Sytuacja ekonomiczna. Charakterystyka gospodarki; Rozdział 8: Kontakty polsko-greckie; Rozdział 9: Droga do wspólnoty europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13320 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13319/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Hiszpania / Danuta Kucała. - Warszawa : Trio, 2003. - 134 s. : il., fot.(gł.kolor.), mapy, tab., wykr. ; 21 cm.
Rozdział 1: Informacja ogólna; Rozdział 2: Rys historyczny; Rozdział 3: Podstawy funkcjonowania Królestwa Hiszpanii; Rozdział 4: Regiony Hiszpanii; Rozdział 5: Problemy narodowościowe i społeczne; Rozdział 6: Bogactwo kultury, nauki i tradycji; Rozdział 7: System szkolnictwa, problemy młodzieży; Rozdział 8: Charakterystyka gospodarki śródziemnomorskiego państwa; Rozdział 9: Polacy i Hiszpanie we wzajemnych kontaktach; Rozdział 10: Hiszpania w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13324 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13323/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 39707 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39706/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Historia Polski / Jerzy Topolski. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis : Wydawnictwo Poznańskie, 2007. - 343, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7510-142-3 (Rebis) ; 978-83-7177-415-7 (Wydaw. Poznańskie)
Rozdział 1: Co się dzieło na ziemiach polskich w czasach starożytnych?; Rozdział 2: Wczesne średniowiecze na ziemiach polskich (od drugiej połowy V do połowy X wieku). Powstanie państwa i narodu polskiego; Rozdział 3: Polska piastowska: od Mieszka i do Bolesława Krzywoustego (około 950 do 1138); Rozdział 4: Polska w okresie rozbicia dzielnicowego (1138-1320). Rozwój gospodarki, społeczeństwa i narodu polskiego. Procesy feudalizacji; Rozdział 5: Polska potęga środkowoeuropejską (1320-1501); Rozdział 6: Początki polskiej odrębności w Europie. Państwo "Złotego wieku". Powstanie nowego ustroju gospodarczego, rozwój demokracji szlacheckiej i kultury renesansowej (1501-1618); Rozdział 7: Polska rządzona przez magnatów. Osłabienie pozycji międzynarodowej i gospodarczej. Kultura baroku (1618-1733); Rozdział 8: Walka o reformy. Rozbiory Polski i pierwsze dążenia do odzyskania niepodległości. Księstwo Warszawskie; Rozdział 9: Polska pod trzema zaborami. Walka o niepodległość i jej odzyskanie (1815-1918); Rozdział 10: Polska niepodległa między dwiema wojnami (1918-1939); Rozdział 11: Polska i Polacy w okresie wojny światowej (1939-1945). Włączenie Polski do sowieckiej strefy wpływów; Rozdział 12: Polska w strefie dominacji ZSRR i koniec nadziei związanych Jałtą. Odbudowa kraju i gospodarka centralnie kierowana. Polski październik. Walka o demokracje i przejście do demokracji parlamentarnej; Rozdział 13: Polska u progu XXI wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29505, 29504 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29503/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Historia Polski : od czasów najdawniejszych do 1990 roku / Jerzy Topolski. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Polczek, 1992. - 344 s., [3] k. tabl. kolor. złoż. luzem : il. ; 22 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37883 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49231 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49230/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Ewa Pyłka-Gutowska. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Oświata, 2004. - 319 s. : mapy, rys., tab., wykr. ; 21 cm.
Cz.1: Podstawy ekologii; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia i zakres badań ekologii; Rozdział 2: Czynniki środowiska ograniczające występowanie organizmów; Rozdział 3: Populacja; Rozdział 4: Biocenoza; Rozdział 5: Ekosystem; Rozdział 6: Biomy kuli ziemskiej; Cz.2: Środowisko przyrodnicze - zagrożenia i ochrona; Rozdział 7: Środowisko a oddziaływanie człowieka; Rozdział 8: Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego; Rozdział 9: Zanieczyszczenia i ochrona wód; Rozdział 10: Przyczyny degradacji gleby oraz jej ochrona i rekultywacja; Rozdział 11: Ochrona środowiska przed odpadami; Rozdział 12: Hałas i wibracje w środowisku; Rozdział 13: Zagrożenie promieniowaniem; Rozdział 14: Lasy - zielone bogactwo Ziemi; Rozdział 15: Różnorodność biologiczna - jej przejawy, znaczenie oraz zagrożenia; Rozdział 16: Środowisko a zdrowie człowieka; Rozdział 17: Ochrona przyrody w Polsce; Rozdział 18: System ochrony środowiska w Polsce; Rozdział 19: Międzynarodowy charakter ochrony środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24952, 24951, 24949 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24948/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Historia Polski 1914-2005 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 11 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 510, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 83-01-14696-6 ; 978-83-01-14696-2
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-698/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-698/1/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Małe tablice - geografia / Witold Mizerski, Jan Żukowski, Jadwiga Żukowska. - Wyd. 9 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Adamantan, 2007. - 67 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
1.Układ słoneczny; 2. Ziemia; 3. Współrzędne geograficzne; 4. Strefy oświetlenia Ziemi; 5. Oświetlenie Ziemi w ciągu roku; 6. Strefy czasowe; 7. Rodzaje siatek kartograficznych; 8. Budowa wnętrza Ziemi; 9. Stopień geotermiczny; 10. Skład chemiczny różnych środowisk; 11. Historia Ziemi; 12. Ruchy górotwórcze; 13. Rodzaje gór; 14. Najważniejsze rodzaje skał; 15. Powierzchnia lądów; 16. Hipsometria lądów; 17. Batymetria oceanów; 18. Najgłębsze rowy oceaniczne; 19. Największe wyspy; 20. Największe półwyspy; 21. Obszary depresyjne; 22. Wybrane czynne wulkany; 23. Trzęsienia ziemi; 24. Najwyższe szczyty górskie; 25. Lądolowce; 26. Zasoby wodne hydrosfery; 27. Największe morza; 28. Przypływy; 29. cieśniny; 30. Największe jeziora naturalne; 31. Największe sztuczne zbiorniki wodne; 32. Wybrane kanały; 33.Największe rzeki; 34. Wybrane wodospady; 35. Atmosfera ziemi; 36. Bilans cieplny ziemi; 37. Rodzaje chmur; 38. Fronty atmosferyczne; 39. Wybrane typy wiatrów; 40. Strefy klimatyczne i typy wiatrów; 41. Klimat wybranych miejsc na ziemi; 42. Rekordy klimatyczne; 43. Średnia temperatura powietrza w pasach równoleżnikowych; 44. Zróżnicowanie szty roślinnej na ziemi; 45. Krainy geograficzne; 46. Państwa roślinne; 47. Piętra roślinne w górach; 48.Mapa administracyjna Polski; 49. Mapa polityczna świata; 50. Główni partnerzy handlowi Polski; 51. Gleby kuli ziemskiej; 52. Polska w liczbach; 53. Odległości z Warszawy; 54. Ludność Polski w tysiącleciu; 55. Polacy za granicą; 56. Największe miasta Polski; 57. Polska w latach 1913-2006; 58. Gospodarka Polski 1913-2006; 59. Województwa; 60. Ludność świata ( 40 tyś.p.n.e.-2050n.e.); 61. Rozmieszczenie ludności na świecie; 62. Największe miasta na świecie; 63. Kultura, oświata, zdrowie; 64. Główne języki świata; 65. Ludność świata według wyznania; 66. Ludność wybranych krajów; 67. Struktura wiekowa ludności wybranych krajów; 68. Kraje o różnym stopniu rozwoju; 69. Gospodarka świata 1913-2006; 70. Rolnictwo wybranych krajów; 71. Spożycie wybranych artykułów rolnych; 72. Plony i zbiory ważniejszych upraw; 73. Główni producenci artukułów rolnych; 74. Wydobycie głównych kopalin; 75. Produkcja metali i artykułów chemicznych; 76. Inne dane gospodarcze; 77. Największe kraje świata; 78. Handel zagraniczny; 79. Ceny światowe wybranych towarów; 80. Wyposażenie techniczne; 81. Największe banki świata; 82. Największe firmy świata; 83. Transport; 84. Turystyka; 85. Największe porty lotnicze Swiata; 86. Największe porty morskie świata; 87. Ochrona środowiska; 88. Parki Narodowe w Polsce; 89. Przegląd państw świata; 90. Z dziejów geografii;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26784, 26783, 26782, 26781 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26780/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. K/37, K/36, K/35, K/34, K/33, K/32, K/31, K/30, K/29 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. K/28 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37882 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27315 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45802 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again