Form of Work
Książki
(17)
Status
available
(18)
only on-site
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(17)
Książki niedostępne
(1)
Author
Jarosz Antoni
(17)
Fedan Roman
(2)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
(2)
Dolisznij Marian
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Materiały konferencyjne
(17)
Turystyka
(7)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Finanse
(3)
Podkarpacie
(3)
Rzeszów (woj.podkarpackie ; okręg)
(3)
Zarządzanie
(3)
Agroturystyka
(2)
Marketing
(2)
Podkarpackie, województwo
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Unia Europejska
(2)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Ekologia
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Lubaczów (woj. podkarpackie; okręg)
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie (Ukraina)
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Roztocze Wschodnie
(1)
Socjologia
(1)
Studia Regionalne Jaroslaviensis
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88139-90-8
Część 1: Zarządzanie i marketing; Część 2: Rachunkowość i finanse; Część 3: Turystyka i ekologia; Część 4: Człowiek i społeczeństwo;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9429, 9428, 9427, 9426, 9425, 9424, 9423, 9422, 9421 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9420/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-86445-15-7
Łukasz Czuma: Dylematy polityki gospodarczej państwa; Jan Siekierski: Wpływ polityki gospodarczej na koniunkturę w rolnictwie; Zbigniew Zioło: Przesłanki otoczenia międzynarodowego w kreowaniu strategii rozwoju Małopolski Wschodniej; Barbara Kożuch: Rozwój gospodarczy obszarów z dominacją funkcji rolniczej; Irena Jędrzejczyk : Kierunki zmian finansowania rozwoju regionalnego; Antoni Jarosz: Potrzeba wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa Małopolski Wschodniej; Aleksander Stefan Kornak: Turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe w strategii gospodarczej Małopolski Wschodniej; Lucjan Kocik: Socjologiczne uwarunkowania aktywności gospodarczej rodzin chłopskich w okresie transformacji systemowej; Zygmunt Dowgiałło : Problemy rozwoju eksportu produktów rolno-spożywczych; Eugeniusz Mnych : Bariery prawno-finansowe w ukraińskiej wymianie gospodarczej; Bogdan Szurgot : Problemy marketingowe w ukraińsko-polskim handlu trans granicznym; Ryszard Szeremeta : Rynkowa informacja o uzdrowiskach i ich jednostkach obsługi; Leszek Kisiel : Niektóre problemy rozwoju turystyki w województwie przemyskim; Jerzy Matusz : Ogólna informacja o stanie nauki i oświaty w gminie miejskiej Jarosław; Bogusław Piotrowski: Problemy bezrobocia młodzieży szkół ponadpodstawowych w Jarosławiu; Tadeusz Wójcik : Małopolski program rozwoju wsi i rolnictwa (wybrane elementy); Aleksander Kędzior: Rola towarzystw regionalnych w ożywieniu społeczno-gospodarczym rozwoju miast i wsi; Henryk Woźniak : Przemiany społeczno-gospodarcze w regionie przygranicznym; Roman Fedan: Związek przemysłu cukrowniczego z rolniczą bazą surowcową w województwie przemyskim; Zdzisława Gawrońska: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywcezgo w województwie przemyskim; Grzegorz Hayder: Makroekonomiczne uwarunkowania wykorzystania kredytów bankowych dla rozwoju potencjału ekonomiczno-finansowego podmiotów gospodarczych; Ryszard Kotarba : Finanse publiczne a finanse osobiste. Zarys krytyczny; Wacław Kotliński: Znaczenie turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym Małopolski Wschodniej; Stanisław Polański, Roman Fedan: Tendencje w skupie żywca wołowego w kraju, w województwie przemyskim oraz Zakładach Mięsnych "Jarosław" S.A. w Jarosławiu w latach 1991-1996; Artur Stec Wybrane czynniki wpływające na rozwój turystyki w województwie przemyskim; B. Szurgot W. Gomolski: Konieczność rozwoju infrastruktury transportowej dla wchodzenia na rynek międzynarodowy; Róża Weryńska Zagospodarowanie turystyczne województwa przemyskiego.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4043 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4042/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12703, 12702, 12701, 12700, 12699, 12698, 12697, 12696, 12695 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12694/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88139-73-8
1. Muzyka i różne dźwięki a zdolność do pracy umysłowej; 2. Współpraca transgeniczna na pograniczu polsko-ukraińskim w świetle nowych uwarunkowań geopolitycznych; 3. Człowiek w perspektywie bezrobocia; 4. Zarządzanie lokalne i regionalne w systemie samorządu terytorialnego; 5. Sarmaty umieranie. Plastyka barokowych obrzędów pogrzebowych w Polsce w XVIII wieku; 6. Wolność - tolerancja - samowola; 7. Redukcjonizm w fenomenologii Edmunda Husserla; 8. Komunikacja jako kluczowa umiejętność przyszłego nauczyciela; 9. Bariery uczestnictwa kobiet w życiu politycznym; 10. Metody analizy treści - założenia teoretyczne; 11. Metody analizy treści - procedura badawcza; 12. Definicje prania pieniędzy; 13. Reforma administracji celnej w 2002 roku analiza danych statystycznych; 14. Wizerunek - strategiczny instrument budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Bliskie naturze kształtowanie Dolin Rzecznych; 15. Funkcjonalnośc stron internetowych firm z Podkarpacia; 16. Euroregion Karpacki - położenie i walory turystyczne jako główny atut rozowoju i współpracy turystycznej; 17. Turystyka wiejska na terenach chronionych Roztocza Wschodniego; 18. Kompleksowe postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne w kotekście zawału mięśnia sercowego; 19. Demokracja bezpośreddnia w samorządzie gminnym; 20. Młodzież w epoce przemian ustrojowych. Krótka charakterystyka problematyki ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia; 21. Wpływ w technologii sieci rozległych na zarządzanie przedsiębiorstwem; 22. Techniki skutecznego uczenia się jako przedmiot w opinii studentów PWSZ; 23. Uwarunkowania procesów wprowadzania na rynek nowych produktów; 24. Instrumenty i działania marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym; 25. Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe jako źródło finansowania polskich przedsiębiorstw; 26. Wpływ turystyki i rekreacji na jakość życia; 27. Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich na przykąłdzie woj. Podkarpackiego; 28. Czy dużo zależy od pielęgnacji chorych przy astmie oskrzelowej; 29. Młodzież nowo przyjętych państw do Unii Europejskiej a języki obce; 30. Wykorzystanie metod ekonometrycznych do prognozowania stopy bezrobocia; 31. Walory krajobraznawczo-turystyczne Doliny Sanu na odcinku Sanok-Dynów; 32. Nowe podejścia w pielęgnowaniu chorych z ostrym i przewlekłym zapaleniem płuc o różnej etiologii; 33. Zatory płatnicze w transakcjach handlowych a ochrona przedsiębiorcy; 34. Socjologie szczegółowe jako odpowiedź na zmiany zachodzące w społeczeństwie i jego strukturze; 35. Charakterystyka geograficzno-gospodarcza wojeówdztwa podkarpackiego; 36. Demografia- ogólne wiadomości; 37. Patologia zębów i jamy ustnej a zdrowie człowieka; 38. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego w wybranych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego; 39. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznych Polski do 2003 roku; 40. Perspektywy rozwoju aplikacji komputerowych wykorzystywanych w dokumentach terenowych wykopalisk archeologicznych; 41. Człowiek we współczesnej kulturze; 42. Przekształcenia własnościowe w Polsce i w byłum wojeówdztwie przemyskim po 1989 r.;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16479, 16478, 16477, 16476, 16475, 16474, 16473, 16472, 16471 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16470/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie i marketing; 1. Znaczenie marketingu przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach; 2. Strategiczne zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie hutniczym; 3. Niekonwencjonalne metody zarządzania w organizacjach o strukturach sieci na przykładzie Yuppies. PI. 4. Strategie cenowe w działalności marketingowej przedsiębiorstw; 5. Reklama motoryzacyjna w gazetach i czasopismach- jej zróżnicowanie i rola w aspekcie walki konkurencyjnej oraz unifikacji ofert producentów; 6. Perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce; 7. Nowe formy konfliktów w organizacji. Informatyk kontra przedsiębiorca - właściciel; 8. Benchmarking a zarządzanie strategiczne; 9. Cele przedsiębiorstwa u progu XXI wieku; 10. Komputer narzędzie pracy menedżera XXI wieku; 11. Kierowanie konfliktem w organizacji; 12. Promocja uzupełniająca jako instrument intensyfikacji sprzedaży; 13. Fuzje i przejęcia jako droga rozwoju przedsiebiorstwa; 14. Karty płatnicze - rodzaje i znaczenie; 15. Wartościowanie pracy skoliatoliczności, heteroyeliczności i jej skutki w kierowaniu zespołami pracowniczymi; 16. Jednostki monetarne w wersetach biblijnych; 17. dochody jako czynnik zróżnicowania konsumpcji; Cz.2: Turystyka i ekologia; 1. Podmiotowość pracownika w świetle katolickiej nauki społecznej; 2. Walory przyrodnicze i antropologiczne w powiecie lubaczowskim- szansą rozwoju infrastruktury turystycznej tego regionu; 3. Uzdrowisko Ustka tożsamość w różnorodności; 4. Organizacje pozarządowe a rozwój regionu; 5. Instytucjonalizacja turystyki w POlsce Międzywojennej; 6. Zróżnicowany rozwój gospodarst rolnych w rejonie Kotliny Kłodzkiej; 7. potencjał pracy czynnikiem stymulującym rozwój gospodarstw rodzinnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4860, 4859, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 4852, 4851, 4850, 4849, 4848, 4847, 4846, 4845, 4844, 4843, 4842 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4841/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rozwój turystyki a strategia gospodarcza województwa; 2. Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy regionu; 3. Rolnictwo Podkarpacia a problemy integracji z Unią Europejską; 4. Bezrobocie w regionie podkarpackim; 5. Komunikaty naukowe; 6. Materiały.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5217, 5216, 5215, 5214, 5213, 5212, 5211, 5210, 5209 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5208/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Badania preferencji nabywców dotyczących opakowań produktów mleczarskich; 2. Marketing w przedsiębiorstwie XXI wieku czyli marketing wirtualny; 3. Planowanie krótkoterminowe w gospodarstwach indywidualnych; 4. Kryteria wyboru i wdrażania systemu informatycznego do rachunkowości zarządcze i controllingu finansowego; 5. Rola i znaczenie sprawności w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa; 6. Zastosowanie dźwigni operacyjnej w planowaniu zysku; 7. Ocena rynku ubezpieczeń indywidualnych na zycie w opinii konsumentów; 8. Reklama w Internecie; 9. Kryteria usprawniania organizacji zasobów ludzkich z uwzględnieniem struktury zatrudnienia; 10. Zarządzanie w warunkach globalizacji; 11. Zastosowanie wybranych technik organizatorskich w badaniach przesiewowych dysfunkcji narządu ruchu; 12. Kolory w reklamie; 13. Rola kariery indywidualnej w nowoczesnym przedsiębiorstwie; 14. Zastosowanie modelu macierzowego do zarządzania; 15. Selektywność percepcji w odbiorze przekazu reklamowego; 16. Twórcze rozwiązywanie problemów - efektywny sposób na osiągnięcie sukcesu; 17. Kadra zarządzająca - gwarant sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; 18. Organizacja systemu wspomagania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie; 19. Jakość produkcji wymogiem końca XX wieku; 20. Telepraca a koncepcja. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4021, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4010, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4004, 4003 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4002/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie i marketing; 1. Merchandising - walka o kienta do ostatnie chwili; 2. Product placement jako narzędzie promocji; 3. Bariery rozwojowe sektora MSP; 4. Kampania banerowa jako najpopularniejsza forma kampanii internetowej w Polsce; 5. Podejście procesowe w doskonaleniu systemów zarządzania jakością; 6. Możliwość wykorzystania analizy strategicznej SWOT do rozwiązywania problemów gospodarczych miasta; 7. Wykorzystanie Internetu przez małe przedsiębiorstwa; 8. Analiza oceny pracowników w systemach jakości; 9. Czynniki determinujące jakość usług na przykładzie usług handlowych supermarketu; 10. Analiza nieszczelności opakowań dla producentów nabiałowych; 11. Zastosowanie diagramu Ishikawy do identyfikacji przyczyn powodujących nieszczelność podczas produkcji rur zgrzewczych; 12. Wykorzystanie elektronicznych platform transakcyjnych przez przebsiębiorstwo wirtualne; 13. Zarządzanie jakością podczas realizacji procesów specjalnych; 14. Analiza jakości wyrobów z papieru na przykładzie chusteczek higienicznych; 15. Funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce; 16. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju przyjmującego; Cz.2: Człowiek a społeczeństwo; 17. Wybrane aspekty kreowania wizerunków polityków na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2000 r. 18. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako jedna z form demokracji bezpośredniej; 19. Społeczeństwo obywatelskie jako społeczeństwo polityczne w myśl Johna Lockea; 20. Religia w świetle badań socjologicznych. Problemy definicji religii; 21. Współpraca policji z urzędem celnym w zakresie ścigania przestępstw celnych; 22. Problem uzależnień młodzieży szkół średnich powiatu jarosławskiego; Cz. 3: Finanse i bankowość; 23. Prywatyzacja banków polskich; 24. Ogólna charakterystyka rynku obligacji w Polsce; 25. Obligacje komunalne; 26. Koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowo- majątkowej jednostki; 27. Zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące środków trwałych w latach 1997-2000; 28. Podstawowe zadania generalnego inspektora informacji finansowej; Cz.4: Turystyka i ekologia; 29. Infrastruktura energetyczna, źródła, szanse, zagrożenia; 30. Analiza potencjału turystycznego powiatu bieszczackiego w aspekcje prowadzenia działań promocyjnych przez władze samorządowe; 31. Turystyka a ekologia czy turystyka a ochrona środowiska; 32. Historia turystyki pielgrzynkowej wśród wyznawców chrześcijaństwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5685, 5684, 5683, 5682, 5681, 5680, 5679, 5678, 5677, 5676, 5675, 5674, 5673, 5672, 5671, 5670, 5669, 5668, 5667 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5666/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Formy wsparcia i aktywizacji małej i średniej przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia; 2. Badania nad przyczynami upadku małych i średnich przedsiębiorstw w województwie Podkarpackim; 3. Specjalne strefy ekonomiczne a rozwój indywidualnej działalności gospodarczej w obszarach zagrożonych wysokim bezrobociem; 4. Mała i średnia przedsiębiorczość - szansą aktywizacji gospodarczej Podkarpacia; 5. Drobna i średnia przedsiębiorczość na terenach wiejskich Podkarpacia jednym z głównych stymulatorów ich rozwoju; 6. Opodatkowanie działalności gospodarczej jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości; 7. Aktywizacja przedsiębiorczości sanatoriow Ukrainy. Wykorzystanie siarczkowo-siarkowodorowych wód mineralnych dla leczenia i zapobiegania wielu chorób; 8. Wykorzystanie factoringu w finansowaniu działalności gospodarczej; 9. Leasing - sposób na dofinansowanie działalności przedsiębiorstwa; Pomoc regionalna jako instrument wspierania przedsiębiorczości; 10. Próba oceny postaw właścicieli małych i średnich firm handlowych na Podkarpaciu; 11. Składowanie i odzysk odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej S.A. w Brzozowie; 12. Znaczenie polityki gminy dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie Gminy Przeworsk; 13. Duchowe oraz materialne uwarunkowania rozwoju gospodarczego i politycznego regionów naszej ojczyzny; 14. Rzeczywistość społeczno-kulturowa pogranicza w świetle teorii socjologicznych; 15. Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada i jej rola w rozwoju turystyki w kraju i województwie podkarpackim; 16. Aktywizacja i alokacja zasobów pracy w rolnictwie wobec planów integracyjnych z Unią Europejską; 17. Instytucje Kodeksu celnego - konstrukcja zgłoszenia celnego; 18. Rozwój działalnosci reklamowej. Wybrane zagadnienia; 19. Czynnik motywacyjny w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Rola aspiracji w teorii J.W. Atkinsona; 20. Pełnomocnik procesowy jako świadek w postepowaniu cywilnym; 21. Wydolność fizyczna i możliwości i jej oceny; 22. Kultura a uczestnictwo w kulturze - wybrane aspekty; 23. Mało znane fakty z życia papieża Jana Pawła II; 24. Teoria własności w encyklice "Rerum Novarum"; 25. Analiza rynku pracy na Lubelszczyżnie; 26. Zmiany pozycji dolara w światowym systemie walutowo-finansowym; 27. Skanseny województwa Podkarpaciego oraz ich rola w ochronie architektury i kultura ludowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10007, 10006, 10005, 10004, 10003, 10002, 10001, 10000, 9999, 9998, 9997, 9996, 9995, 9994, 9993, 9992, 9991, 9990, 9989 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9988/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16488, 16487, 16486, 16485, 16484, 16482, 16481 (7 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16480/VII czyt. (1 egz.)
Książki niedostępne
There are copies available to loan: sygn. 16489, 16483 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Możliwości rozwoju turystyki w obszarze pogranicza ze szczególnym uwzględnienim agroturystyki; 2. Uwarunkowania współpracy euroregionalnej na pograniczu Polski i Ukrainy; 3. Zasoby ludzkie powiatu jarosławskiego jako element potentencjału województwa podkarpackiego; 4. Niektóre problemy demograficzne na pograniczach regionu podkarpackiego i Lwowskiego; 5. Rolnictwo wschodniego pogranicza Polski w aspekcie planowanej integracji z Unią Europejską; 6. Finansowanie komunalnych przedsięwzięć infrastrukturalnych nna rynku kapitałowym; 7. Przedsiębiorczośc determinanta konkurencyjności wybranych branż w powiatach województwa podkarpackiego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7704, 7703, 7702, 7701, 7700, 7699, 7698, 7697, 7696, 7695, 7694, 7693, 7692, 7691, 7690, 7689, 7688, 7687, 7686 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7685/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Turystyka jako czynnik aktywizacji regionu podkarpackiego; 2. Konkurencyjność jako element strategii rozwoju regionu; 3. Metoda scenariuszowa w planowaniu strategicznego rozwoju gospodarki regionu; 4. Uwarunkowania polityki regionalnej w województwach tzw. ściany wschodniej; 5. Kreowanie polityki regionalnej. Uwagi metodyczne; 6. Strategie lokalne elemntem polityki rzowoju regionalnego; 7. Warunki sukcesem parków technologicznych jako ośrodków innowacji - parki technologiczne w Polsce; 8. Możliwość rowoju produkcji roślinnej jako źródła odnawialnej energii w warunkach siedliskowych wojeówdztwa podkarpackiego; 9. Rozwój drobnych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim i lubelskim; 10. Strategia rowoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle strategii rozwoju Podkarpacia; 11. Realizacja strategii rozwoju powiatu łąńcuckiego szansą na przyszłość; 12. Czynniki rozwoju gmin województwa lubelskiego i podkarpackiego; 13. Rola Europejskikeigo Banku inwestycyjnego w finansowaniu regionalnych projektów w krajach Unii Europejskiej w latach 1994-1999; 14. Konkurencja w procesie globalizacji; 15. Bezrobocie jako zjawisko społeczno-ekonomiczne i element strategii rozwoju regionu Podkarpacia w latach 1999-2003; 16. Bezrobocie na obszarach wiejskich Regionu Podkarpacia na przykładzie powiatu przeworskiego; 17. Konkurencyjność produktu turystycznego oraz rozwój turystyki regionu Podkarpacia w oparciu o czynniki kształtujące przestrzeń regionów, jako element strategii rozwoju; 18. Współpraca międzynarodowa samorządów Podkarpacia na przykładzie wybranych powiatów; 19. Modelowanie strategii gospodarki żywnościowej na przykładzie powiatu jarosławskiego; 20. Współczesne problemy związane z wiarygodnościądokumentów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów komputerowych i środków płatniczych; 21. Walory turystyczne miasta Łańcuta i powiatu łańcuckiego; 22. Charakterystyka i formy wspierania opieki zdrowotnej w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim; 23. Rozwoj miasta Jarosławia na podstawie strategii na lata 2000-2010; 24. Socjologia ogólna a socjologia organizacji wprowadzenie w problematykę; 25. Znaczenie wiedzy i informacji w zintegrowanym systemie zarządzania; 26. Wpływ poziomu intensywności uprawy na opłacalność produkcji wybranych roslin użytkowych; 27. Specyfika prawa międzynarodowego jako system prawnego; 28. Udział kościoła w życiu politycznym narodu wg koncepcji biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka (1965-1993); 29. Strategia i taktyka nauczania i wychowania studentów jao podstawa dla kształtowania nowej elity; 30. Bezsens życia w analizie egzystencjalnej V.E.Frankla; 31. Początki Archiwum na Zamku w Łańcucie; 32. Rynek rzeszowskiego przedsiebiorstwa instalacji sanitarmych Sa.A w ujęciu przedmiotowym w latach 90; 32. Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14369, 14368, 14367, 14366, 14365, 14364, 14363, 14362, 14361 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14360/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Rozwój turystyki a konkurencyjność regionu; 1. A. Jarosz, Konkurencyjność turystyczna regionu Podkarpacia; 2. M. Gosztyła, Niewykorzystane możliwości kulturowo-ekonomiczne zabytków techniki Podkarpacia; 3. K. Prendecki, Religijność pielgrzymów w regionie podkarpackim; 4. W. Zaremba, Walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe regionu Podkarpacia szansą dla rozwoju turystyki; 5. R. Bytnar, Walory wypoczynkowe województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem walorów przygranicznych; 6. M. Barańska, Udział walorów Przemyśla w podnoszeniu konkurencyjności regionu; 7. U. Olbromska, M. Trojanowska, Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu jako placówka prezentująca turysto dziedzictwo kulturowe miasta; Cz.2: Przedsiębiorczość a wzrost konkurencyjności regionu;1. J. Bednarski, Szkolenia jako niezbędny element rozwoju przedsiębiorczości w terenach wiejskich Podkarpacia; 2. W. Janik, Wzrost wartości jako cel współczesnego przedsiębiorstwa; 3. B. Kościk, Globalizacja a konkurencyjność firm; 4. G. Socha, Wpływ wyboru źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw na ich konkurencyjność; 5. E. Szul, Proces przekształceń własnościowych w Województwie podkarpackim; 6. W. Zadworny, Funkcjonowanie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lubaczowie w okresie silnej konkurencji rynkowej; 7. M. Łobaziewicz, Rachunek kosztów jakości narzędziem zdobycia przewagi konkurencyjnej; 8. K. Daszyński, Konkurencyjność branży cukrowniczej regionu Podkarpacia; 9. G. Skowronek, Wpływ zwolnień od cła dla niektórych towarów przywożonych z Zagranicy na konkurencyjność przedsiębiorstw regionów przygranicznych; 10. G. Trojanowski, Formy zagospodarowania majątku upadłych podmiotów regionu przemyskiego w latach 1990-2000; Cz. 3: Rozwój infrastruktury społeczno-gospodarczej a konkurencyjność regionu; 1. R. Fedan, Bariery fizyczno-geograficzne i infrastrukturalne w powiązaniach trans granicznych Ukrainy z województwem podkarpackim; 2.E. Bojar, J. Kurys, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju konkurencyjności regionu słabiej rozwiniętego; 3. A. Brudek, Współpraca trans graniczna jako przejaw konkurencyjności regionu Podkarpacia; 4. G. Dyrda, Infrastruktura społeczna Podkarpacia jako czynnik konkurencyjności regionu; 5. A. Organiściak-Krzykowska, Czynniki konkurencyjności regionów; 6. J. Lewczuk, Wielofunkcyjność jako stymulator rozwoju trans granicznych obszarów wiejskich; 7. D. Niezgoda, M. Żelazko, Konkurencyjność substytucyjna czynników produkcji w gospodarstwach chłopskich; 8. M. Malinowska, S. Schultis, Nauczanie języka niemieckiego na Podkarpaciu a jego przydatność na rynku pracy; 9. M. Karapyta, Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju regionu Roztocza Wschodniego; 10. J. Kowaliw, S. Kowaliw, O potrzebie rozwoju konkurencyjności studentów podczas ich kształcenia się na uczelniach; 11. R. Weryńska, Konkurencyjność regionu podkarpackiego a perspektywa jego rozwoju; 12. T. Kożak, Wybrane aspekty konkurencyjności regionu podkarpackiego; Cz. 4: Komunikaty naukowe; 1. E. Wolanin-Jarosz, Proces podejmowania decyzji konsumenckich w warunkach konkurencji; 2. M. Mazepa, M. Rytel, Wyznaczanie współczynników Dunhama dla molekuł AlH I AlD w stanie podstawowym; 3. I. Temnyk, Konkurencyjność usług uzdrowiskowych sanatoriów Ukrainy Zachodniej na rynku polskim; 4. I. Wojtowicz, Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży Powiatu Jarosławskiego; 5. J. Wojtowicz-Żygadło, Elementy teorii krat; 6. D. Dejniak, Historia modelowania układów dynamicznych; 7. K. Rejman, Modernizacja społeczeństwa a religia. Studium socjologiczne; 8. S. Schultis, Historia i pierwsze lata działalności "Caritas" Diecezji Rzeszowskiej; 9. T. Tatarczak, Podstawowe zagadnienia akcjonariatu pracowniczego w gospodarce amerykańskiej. [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6108, 6107, 6106, 6105, 6104, 6103, 6102, 6101, 6100, 6099, 6098, 6097, 6096, 6095, 6094, 6093, 6092, 6091, 6090 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6089/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Samorządowo- administracyjna; 1. Miejsce agroturystyki w rozwoju wsi podkarpackiej; 2. Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu lubaczowskiego; 3. Postawić na agroturystykę; 4. Turystyka w parkach krajobrazowych; Cz 2: Naukowa; 5. Wskazania dla polityki regionalnej na przykładzie powiatu Lubaczów; 6. Agroturystyka - bariery psychologiczne - możliwości ich likwidacji; 7. O fałszywej wartości średniej; 8. Analiza uwarunkowań wdrożeń w powiecie lubaczowskim prodramu podtrzymywania i rozwoju przedsiębiorczości; 9. Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko- ukraińskiej; 10. znaczenie piękna krajobrazu i różnorodności biologicznej dla rozwoju Roztocza Wschodniego; 11. Nowa postać agroturystyki: Rehabilitacja chorych na utajony deficyt Żelaza; 12. Drogi rozwoju polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską; 13. Blaski i cienie koncepcji rozwoju agroturystyki w Polsce; 14. Przedsiębiorsczość w agrobiznesie warunkiem rozwoju obszarów wiejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4477, 4476, 4475, 4474, 4473, 4472, 4471, 4470, 4469, 4468, 4467, 4466, 4465, 4464, 4463, 4462, 4461, 4460, 4459 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4458/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3961, 3960, 3959, 3958, 3957, 3956, 3955, 3954, 3953, 3952, 3951, 3950, 3949, 3948, 3947, 3946, 3945, 3944, 3943 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3942/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nowe modele kapitalizacji; 2. O rynki zbytu dla producentów rolnych; 3. Przepisy celne jako forma zabezpieczeń granicznych na przykładzie oddziału celnego w Hrebennem; 4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju agrobiznesu w regionie Podkarpacia; 5. Zagadnienia rozwoju obszarów przygranicznych; 6. Miejsce doradztwa rolniczego w stymulowaniu i wspieraniu przemian na terenach wiejskich Podkarpacia; 7. Rola spółdzielczości w aktywizacji obszarów wiejskich; 8. Problemy funkcjonowania spółdzielni wiejskich; 9. Analiza rynku turystycznego w przygranicznych regionach polsko -ukraińskich; 10. Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki w gminach powiatów przygranicznych województwa śląskiego; 11. Powiaty nadgraniczne województwa małopolskiego -sytuacja obecna i perspektywy rozwoju; 12. Rozwój gospodarstw agroturystycznych w rejonie byłego województwa Krośnieńskiego na tle zmian poziomu produkcji rolniczej; 13. Rozwój działalności agroturystycznej w byłym województwie przemyskim na tle zmian w strukturze użytków rolnych w latach 1992-1997; 14. Problematyka rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż drogi od Krakowa do Przemyśla; 15. Podmiotowość człowieka w procesie gospodarowania; 16. Perspektywy rozwoju i znaczenie drobnej przedsiębiorczości w aspekcie procesów globalizacji gospodarki; 17. Problemy wzrostu efektywności produkcji rolnej; 18. Agroturystyka elementem przedsiębiorczości stymulującym rozwój obszarów wiejskich; 19. Sytuacjia infrastruktury komunikacyjnej Polski i terenów przygranicznych; 20. Demograficzne przesłanki segmentacji lokalnego rynku usług turystycznych w rejonie Jarosławia i okolic; 21. Analiza poziomu rozwoju funkcji turystycznych gmin ziemi przemyskiej; 22. Atrakcyjność turystyczna wybranych powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego; 23. Procesy integracyjne w przemyśle cukrowniczym i mleczarskim regionu przemyskiego jako przejaw przedsiębiorczości; 24. Przemiany w infrastrukturze społeczno-technicznej w przygranicznej gminie Radymno.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, 3971, 3970, 3969, 3968, 3967, 3966, 3965, 3964, 3963 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3962/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i perspektywy rozwoju rynku cukru w Polsce; 2. Inwestycje małych przedsiębiorstw turystycznych w rozwoju obszarów trans granicznych; 3. Przedsiębiorczość z przygranicznych gmin zamojszczyzny; 4. Miejsce indywidualnej działalności gospodarczej w strukturze regionalnej; 5. Szanse i problemy rozwoju turystyki w regionach Ukrainy Zachodniej; 6. Model dynamiczny podstawowych procesów ekonomicznych; 7. Mała i średnia przedsiębiorczość w procesie aktywizacji gospodarczej kraju; 8. Szanse, utrudnienia i zagrożenia we współpracy trans granicznej Polski z innymi Krajami; 9. Warunki przyrodnicze i poza przyrodnicze rozwoju rolnictwa w regionie przemyskim; 10. Rozwój turystyki rekreacyjno - leczniczej na obszarach przygranicznych; 11. O potrzebie specjalizacji uzdrowisk w Polsce w leczeniu utajonego deficytu żelaza; 12. Model strategii konkurencji branży cukrowniczej w regionie przemyskim; 13. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich południowo - wschodniej Polski; 14. Rynek pracodawców w rejonie działania rejonowego urzędu pracy w Ustrzykach Dolnych; 15. Ocena możliwości rozwoju małej przedsiębiorczości jako czynnika aktywizacji gospodarki regionalnej; 16. Wolność gospodarcza w systemie polityczno -gospodarczym PRL. Rys historyczno -prawny; 17. Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie gorlickim; 18. Handel detaliczny na terenach Ukrainy w czasie formowania gospodarki rynkowej; 19. Województwo podkarpackie -stan i możliwość rozwoju; 20. Turystyka religijno -pielgrzymkowa w woj. podkarpackim; 21. Walory turystyczne szansą na aktywizację powiatu lubaczowskiego jako rejonu przygranicznego; 22. Czynniki psychologiczne determinujące zachowania konsumenckie; 23. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle postępowania karnego -skarbowego; 24. Model zrównoważonego rozwoju turystyki jako strategia rozwoju dla regionów przygranicznych; 25. Innowacyjność jako źródło przedsiębiorczości; 26. Ochrona prawna systemu bankowego przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstwa; 27. Telemarketing - podstawowe pojęcia i formy; 28. Rozwój agroturystyki nieodzownym składnikiem strategii rozwoju lokalnego; 29. Hotel "Łysica" centrum turystyki pobytowej regionu świętokrzyskiego; 30. Rola Giełdy w Frankfurcie nad Menem; 31. Korzyści płynące ze zmiany struktury przestrzennej wsi w wyniku scalenia gruntów; 32. Internet jako narzędzie promocji regionu.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4001, 4000, 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3985, 3984, 3983 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3982/VII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again