Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(11)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
only on-site
(22)
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(15)
Author
Rosa Grażyna (1968- )
(3)
Smalec Agnieszka
(2)
Adamczyk Jadwiga Krystyna
(1)
Antczak Barbara (ekonomia)
(1)
Antczak-Barzan Anna
(1)
Baj-Korpak Joanna (1980- )
(1)
Budzyński Wojciech (nauki ekonomiczne)
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Cwalina Wojciech
(1)
Czubała Anna (1943- )
(1)
Dera Małgorzata
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Doleciński Damian
(1)
Falkowski Andrzej
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Gracz Leszek
(1)
Gregory Anne
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Jonas Agata
(1)
Karcz Kornelia
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kołtońska Maja
(1)
Kulisa Beata
(1)
Kuś Agnieszka (ekonometria)
(1)
Okupniak Liliana
(1)
Ostrowska Izabela (ekonomia)
(1)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(1)
Pietraszkiewicz Krzysztof (1955- )
(1)
Rok Bolesław
(1)
Smid Wacław
(1)
Stawarz-García Barbara (ekonomia)
(1)
Strumińska-Kutra Marta
(1)
Słupińska Kamila
(1)
Tworzydło Dariusz (1974- )
(1)
Waliszewski Krzysztof
(1)
Wiszniowski Robert
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Wojnarowska Halina
(1)
Zbucki Łukasz
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Menedżerowie
(2)
Specjaliści ds. marketingu
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Doradcy finansowi
(1)
Dziennikarze
(1)
Pracownicy banków
(1)
Subject
Marketing
(6)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(6)
Przedsiębiorstwo
(4)
Public relations
(4)
Banki
(2)
Innowacje społeczne
(2)
Komunikacja marketingowa
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Marketing polityczny
(2)
Marketing relacyjny
(2)
Marketing społeczny
(2)
Media społecznościowe
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Nauki społeczne
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Satysfakcja konsumenta
(2)
Zarządzanie marketingowe
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Badania marketingowe
(1)
Badania transkulturowe
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Content marketing
(1)
Decyzje
(1)
Doradcy finansowi
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekoturystyka
(1)
FinTech
(1)
Globalizacja
(1)
Identyfikacja wizualna
(1)
Innowacje
(1)
Innowacje ekologiczne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja wewnętrzna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Kreatywność
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing turystyczny
(1)
Marketing zaangażowany społecznie
(1)
Medycyna
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Planowanie mediów
(1)
Polityka
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Praca
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Psychologia polityki
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Reputacja przedsiębiorstwa
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Turystyka
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie innowacjami
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie zaufaniem
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Europa
(2)
Ameryka Północna
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Genre/Form
Monografia
(6)
Praca zbiorowa
(3)
Opracowanie
(2)
Poradnik
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(13)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Media i komunikacja społeczna
(4)
Edukacja i pedagogika
(1)
Media i komunikacja masowa
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Strategia komunikacji marketingowej Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie turystyki biznesowej; 2. Centrum kontaktu z klientem jako narzędzie bezpośredniej komunikacji marketingowej; 3. Wybrane zagadnienia z rozwoju pragmatyzmu marketingowego obecnej dekady; 4. Wybrane aspekty komunikacji samorządu terytorialnego z otoczeniem na przykładzie miasta Częstochowa; 5. Wpływ otoczenia kulturowego na zintegrowany system komunikacji marketingowej; 6. Integracja procesu komunikacji ze strategią firmy; 7. Komunikacja w procesie zarządzania wartością klienta na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej; 8. Komunikacja marketingowa a innowacyjność przedsiębiorstw w świetle badań; 9. Spójny wizerunek regionujako rezultat zintegrowanej komunikacji marketingowej; 10. Wpływ komunikacji marketingowej na rozwój przedsiębiorczości; 11. Konkurowanie marką na polskim rynku farb; 12. The application of integrated marketing communication in C2C value-driven services; 13. Partnerstwo na rynku kultury; 14. Uwarunkowania popytu turystycznego na przykładzie mieszkańców Wielkopolski; 15. Komunikowanie tożsamości organizacji w kontekście społecznej i proekologicznej orientacji interesariuszy; 16. Czynniki warunkujące wybór usługi ubezpieczeniowej przez klientów; 17. Rola pytań i komunikacji niewerbalnej w rozmowie sprzedażowej; 18. Społeczna odpowiedzialność organizacji-warunki efektywnego wykorzystania w marketingu; 19. Skuteczność komunikacji marketingowej-problemy weryfikacji; 20. Wybrane aspekty kształtowania lojalności nabywców; 21. Tendecje rozwoju reklamy internetowej; 22. Promocja jako instrument kształtowania konkurencyjności regionu; 23. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Centrum Likwidacji Szkód PZU SA w świetle badań; 24. Strategia dystrybucji w zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie przetwórstwa spożywczego; 25. Działania marketingowe krajowej sieci handlowej "Społem" w kierunku kształtowania korzystnych relacji z rynkiem; 26. Komunikacja werbalna jako element relacji międzyludzkich; 27. Odbiór reklamy przez konsumentów w świetle badań; 28. Qualitative Analyse alternativer Kommunikationskanäle-Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes für ein regionales Versicherungsunternehmen; 29. Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej; 30. Witryna internetowa i poczta e-mailowa-narzędzia komunikacji gminy z jej odbiorcami; 31. Obsługa klienta w procesie sprzedaży; 32. Rola zintegrowanej komunikacji marketingowej w zarządzaniu wizerunkiem firmy; 33. Strategie dystrybucji w hotelarstwie; 34. Wpływ cech oferty na szybkość procesu dyfuzji innowacji; 35. Rola agencji reklamowych w tworzeniu zintegrowanej komunikacji marketingowej; 36. Promocja samorządu-problemy strategiczne fazy planowania; 37. Budowanie właściwych relacji między pacjentem a świadczeniodawcą usług medycznych w świetle badań; 38. Miejsce personelu w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw hotelarskich; 39. Lojalność klientów ukierunkowana na obiekty organizacji; 40. Dekompozycja atrybutów a postrzeganie produktów; 41. Komunikowanie się w przedsiębiorstwie a komunikowanie z otoczeniem; 42. Komunikacja marketingowa w kreowaniu długookresowych relacji z klientem na rynku usług agroturystycznych; 43. Reklama społeczna i jej skuteczność; 44. Kształtowanie ekologicznego wizerunku przedsiębiorstwa wyzwaniem marketingu; 45. Konwergencja mediów-stare i nowe wyzwania dla komunikacji marketingowej; 46. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako standard działania współczesnego marketingu; 47. Rola agenta w systemie komunikacji marketingowej firmy ubezpieczeniowej; 48. Wpływ specyfiki segmentu kobiet na komunikację marketingową; 49. Znaczenie prasy codziennej dla rozwoju rynku reklamowego w Polsce; 50. Zastosowanie metody IAT oraz CETSCALE do oceny poziomu etnocentryzmu konsumenckiego; 51. Segmentacja rynku jako sposób usprawnienia komunikacji pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29658 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29656/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Znaczenie badań satysfakcji i lojalności konsumentów; 2. Aspekty komunikacji marketingowej a debiuty giełdowe; 3. Strategie marketingowe organizacji wielkopowierzchniowych w Polsce a budowa relacji z rynkiem na przykładzie sieci Tesco; 4. Komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwach usługowych; 5. Działania promocyjne przedsiębiorstw w świetle przeprowadzonych badań; 6. Wpływ komunikacji i współdziałania interesariuszy z przedsiębiorstwem na efektywność procesu restrukturyzacji finansowej; 7. Miejsce i rola public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej; 8. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa w warunkach Nowej Gospodarki; 9. Marketing relacji w placówkach ochrony zdrowia; 10. Komunikacja marketingowa w programach lojalnościowych; 10. Bankmarketing der Zukunft: Markenführung benötigt integrierte Kommunikation nach aussen und innen; 11. Marketingowe aspekty działań społecznych na przykładzie polskich fundacji; 12. Manipulacja symboliką kolorów w komunikacji marketingowej; 13. Wykorzystanie sieci internet w komunikacji marketingowej; 14. Telewizja jako istotne medium reklamowe; 15. Znaczenie zadowolenia i niezadowolenia klienta w budowaniu jego lojalności; 16. Wybrane problemy doboru narzędzi działań promocyjnych w JST ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia kosztowego; 17. Działalność szkół językowych z punktu widzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej; 18. Etyka w komunikacji między bankiem a wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami; 19. Udział w targach turystycznych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie aktywności wystawienniczej miasta Tarnowa; 20. Product placement jako instrument komunikacji marketingowej; 21. Współczesny marketing społeczny; 22. Zastosowanie SEM (Serach Engine Marketing) w zintegrowanej komunikacji marketingowej; 23. Dylematy funkcjonalności stron internetowych banków i ich wpływ na zachowania nabywcze; 24. Zintegrowana komunikacja marketingowa urzędu miasta Gdyni; 25. Czarny PR w Polsce i Rosji (środek manipulowania i żródło kryzysów); 26. Narzędzia i formy aktywności promocyjnej polskiej uczelni; 27. Logo w działalności organizacji pozarządowych-Polska vs. USA; 28. Wykorzystanie conjoint analysis w badaniu preferencji nabywców; 29. Zintegrowana komunikacja marketingowa w organizacjach pozarządowych; 30. Komunikacja marketingowa w aplikacjach web 2.0; 31. Procedury komunikacji w systemach zarządzania w systemach zarządznia jakością a jakość wyrobów i usług; 32. Promocja osobista w komunikacji marketingowej; 33. Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie; 34. Strategie komunikacji marketingowej banków detalicznych na zdywersyfikowanych rynkach; 35. Komunikacja z klientem wewnętrznym; 36. Instrumenty promocji wykorzystywane przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne w świetle przeprowadzonych badań; 37. Vertrauen als Mittel zum Lückenschluss in sozialen Beziehungen; 38. Zintegrowana komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwach usługowych; 39. Rozwój gospodarstw agroturystycznych jako przejaw działalności samorządowej; 40. Oczekiwania pacjentów jako czynnik determinujący jakość usługi medycznej; 41. Internet jako nowoczesny instrument w procesie komunikacji marketingowej banku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29659 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29655/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Klasyczne definicje marketingu; Rozdział 2: Istota i przesłanie klasycznych definicji marketingu; Rozdział 3: Marketing zintegrowany a poziom wiedzy potocznej (zdroworozsądkowej); Rozdział 4: Marketing zintegrowany a poziom wiedzy naukowej; Rozdział 5: Marketing zintegrowany a poziom wiedzy literacko-artystycznej; Rozdział 6: Marketing zintegrowany a poziom wiedzy religijno-mistycznej; Rozdział 7: Marketing zintegrowany a poziom wiedzy symbolicznej; Rozdział 8: Marketing. Pojęcia, istota, definicja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16685 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16684/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54225/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów / Barbara Stawarz-García. - Wydanie 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 180 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(E-marketing)
ISBN: : 978-83-01-19669-1
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54374 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54373/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59077/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Mary Lee Sachs: Komunikacja w marketingu; Rozdział 2: Pamela Mounter: Komunikacja wewnętrzna; Rozdział 3: Andrew Mann: Współpraca ze społecznością lokalną; Rozdział 4: Terrence Collis: PR w zakresie finansów; Rozdział 5: Beryl Evans: Współpraca z rządem i samorządem terytorialnym; Rozdział 6: Nigel Lawrence: Komunikacja pomiędzy firmami; Rozdział 7: Sandra Chalmers: PR w organizacjach niekomercyjnych; Rozdział 8: John Collard: Sponsoring; Rozdział 9: Malcolm Cowing: Public relations w ekologii.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31163, 31162 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31161/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia Polityczna)
Rozdział 1. Pojęcie i koncepcje marketingu politycznego; Rozdział 2. Modele zachowań wyborczych obywateli; Rozdział 3. Segmentacja rynku wyborczego; Rozdział 4. Wizerunek kandydata; Rozdział 5. Kobiety w wyborach politycznych; Rozdział 6. Media w kampaniach politycznych; Rozdział 7. Telewizyjna i radiowa reklama polityczna; Rozdział 9. Kampania bezpośrednia; Rozdział 10. Marketing polityczny w Internecie; Rozdział 11. Negatywne kampanie polityczne; Rozdział 12. Sondaże wyborcze- źródło informacji i wpływu; Rozdział 13. Marketing powyborczy; Rozdział 14. Obrona przed manipulacją wyborczą. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30646, 30645 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30644/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 59897 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59896/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65977/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kultura a paradygmaty marketingu w warunkach globalizacji; Rozdzia 2: Międzynarodowe badania marketingowe. Aspekty kulturowe; Rozdział 3: Międzynarodowe badania marketingowe oparte na źródłach pierwotnych. Podejście kulturowe; Rozdział 4: Poscy konsumenci i menedżerowie w otoczeniu wielokulturowym. Wyniki badań porównawczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20256, 20255 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20254/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Public relations praktycznie / Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Newsline, 2017. - 356 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52928/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 65221 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok : Innowacje na rzecz jakości życia zawodowego: wstępne uwagi na temat społecznego charakteru innowacji; Część 1 : Innowacje w miejscu pracy -perspektywa teoretyczna; 1.Peter Totterdill, Frank Pot, Steven Dhondt :Definiowanie innowacji w miejscu pracy; 2.Christopher Mathieu, Chris Warhurst, Sally Wright : Jakość pracy jako dźwignia innowacji organizacyjnych oraz rola zarządzania zasobami ludzkimi; 3.OlavEikeland: Usuwanie luki pomiędzy teorią i praktyką. Doświadczenia norweskie; Część 2 : Poziom makro. innowacje w miejscu pracy w kontekście instytucjonalnym; 1.Frank Pot, PeterTotterdill, Steven Dhondt : Innowacje w miejscu pracy - perspektywa europejska; 2.CsabaMako, MiklosIllessy, Chris Warhurst : Wpływ polityki innowacyjności na poprawę jakości pracy i zatrudnienia oraz przyczyny, dla których UE nie zdołała owego wpływu wykorzystać; 3.Jacek Tomkiewicz : Rynek pracy i rozkład dochodów w krajach transformacji - nieoczywiste prawidłowości; 4.CsabaMako, MiklosIllessy, Brian Mitchell : Różnice systemowe w zakresie innowacyjności pomiędzy krajami europejskimi. Czy kontekst instytucjonalny ma znaczenie?; Cześć 3: Poziom mezzo. innowacjew miejscu pracy w organizacjach; 1.Peter R.A. Oeij, Steven Dhondt, Rita Ziauberyte-Jakstiene, Antonio Corral, Peter Totterdill : Wdrażanie innowacji w miejscach pracy w Europie: co, jak i dlaczego?; 2.Marta Strumińska-Kutra, Małgorzata Ćwil, Bolesław Rok : Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce; 3. Kaja Prystupa : Kultura organizacyjna wspierająca innowacje społeczne w miejscu pracy. Studium przypadku; Część 4 : Poziom mikro. innowacje w miejscu pracy a jakość życia zawodowego; 1.Zofia Mockałło : Innowacje w miejscu pracy i ich związek z jakością życia zawodowego - z kapitałem społecznym, zaangażowaniem w pracę i samopoczuciem pracowników; 1.AdalgisaBattistelli, Carlo Odoardi : Postrzeganie działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi a innowacyjne zachowania w pracy.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56490/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Komunikowanie publiczne; Rozdział 1: Obszar komunikowania publicznego; Rozdział 2: Organizacja komunikowania publicznego; Rozdział 3: Społeczne kampanie komunikacyjne; Cz.2: Komunikowanie polityczne; Rozdział 4: Istota komunikowania politycznego; Rozdział 5: Kompania polityczna i wyborcza jako formy komunikowania politycznego; Rozdział 6: Uczestnicy kompani politycznej i wyborczej; Rozdział 7: Organizacja kompani wyborczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13454 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13453/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Uwarunkowania i wyzwania współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 2: Zrównoważony rozwój jako współczesna determinanta zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 3: Wsparcie instytucjonalne i systemowe wzrostu efektywności i rozwoju przedsiębiorstw; Rozdział 4: Innowacyjność i kreatywność jako warunek efektywności oraz rozwoju przedsiębiorstw; Rozdział 5:Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu efektywności i rozwoju przedsiębiorstw; Rozdział 6: Zrównoważone i odpowiedzialne przedsiębiorstwo jako wyzwanie współczesnego zarządzania. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62574 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66713 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66712/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Logistyka międzynarodowa w internacjonalizacji zarządzania; 2. Strategiczne i operacyjne metody zarządzania logistyką międzynarodową; 3. Logistyka międzynarodowa w praktyce polskich przedsiębiorstw, wyniki badań; 4. Swobody gospodarcze oraz polityka celna, transportowa i wobec MSP wg Traktatu Wspólnot Europejskich a zmiany warunków obsługi logistycznej; 5. Polski rynek TSL po wejściu do Unii Europejskiej; 6. Uwarunkowania i kierunki rozwoju logistyki europejskiej; 7. Logistyka w polityce gospodarczej wybranych państw; 8. Społeczno-kulturowe uwarunkowania logistyki międzynarodowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19996, 19995, 19994, 17560, 17559 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17558/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Społeczna odpowiedzialność biznesu – aspekt historyczny; Rozdział 2: Rys definicyjny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu; Rozdział 3: Społeczna odpowiedzialność banków komercyjnych w Polsce, a decyzje zakupowe ich indywidualnych klientów – ujęcie empiryczne. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62911 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36435/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again