Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Smalec Agnieszka
(3)
Rosa Grażyna (1968- )
(2)
Flejterska Ewa
(1)
Fonfara Krzysztof
(1)
Gracz Leszek
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Hickley Kristin
(1)
Jawień Robert
(1)
Kanclerz Anna
(1)
Lake Neville
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Stachowicz-Stanusch Agata
(1)
Stanusch Maciej
(1)
Waśkowski Zygmunt
(1)
Zieliński Marek (marketing)
(1)
Żabińska Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Marketing relacyjny
(9)
Marketing partnerski
(4)
Marketing społeczny
(2)
Relacje z klientami
(2)
Satysfakcja konsumenta
(2)
Zarządzanie marketingowe
(2)
Banki
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing bankowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Obsługa klienta
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-999/3, P-999/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-999/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-586-7
Rozdział 1: Istota marketingu bankowego; Rozdział 1.1: Rola marketingu w działalności banku; Rozdział 1.2: Etapy kształtowania orientacji marketingowej w bankach; Rozdział 1.3: Specyfika działalności marketingowej banku; Rozdział 1.4: Wpływ otoczenia na marketing banku; Rozdział 1.5: Strategia marketingowa banku; Rozdział 1.6: Podsumowanie; Rozdział 2: Instrumenty marketingu; Rozdział 2.1: Marketing mix; Rozdział 2.2: Polityka produktowa banku; Rozdział 2.3: Cena usług bankowych; Rozdział 2.4: Polityka dystrybucji; Rozdział 2.5: Promocja usług bankowych; Rozdział 2.6: Popieranie sprzedaży; Rozdział 2.7: Sprzedaż osobista; Rozdział 2.8: Direct mail i telemarketing; Rozdział 2.9: Podsumowanie; Rozdział 3: Segmentacja klientów; Rozdział 3.1: Istota segmentacji i potrzeba jej stosowania; Rozdział 3.2: Zasady segmentacji klientów indywidualnych; Rozdział 3.3: Segmentacja klientów instytucjonalnych; Rozdział 3.4: Podsumowanie; Rozdział 4: Badania marketingowe; Rozdział 4.1: Istota i znaczenie badań w działalności banku; Rozdział 4.2: Podział informacji i badań marketingowych; Rozdział 4.3: Przebieg procesu badawczego; Rozdział 4.4: Błędy w badaniach; Rozdział 4.5: Badania wtórne; Rozdział 4.6: Badania pierwotne; Rozdział 4.7: Podsumowanie; Rozdział 5: Subtelna sztuka reklamy; Rozdział 5.1: Pojęcie i funkcje reklamy; Rozdział 5.2: Zasady tworzenia reklamy; Rozdział 5.3: Najważniejsze nośniki reklamy; Rozdział 5.4: Specyfikacja nośników reklamy z punktu widzenia ich zalet i cech negatywnych; Rozdział 5.5: Ocena skuteczności kampanii reklamowej; Rozdział 5.6: Rzetelność i etyka w działalności reklamowej banku; Rozdział 5.7: Podsumowanie; Rozdział 6: Elementy kształtujące wizerunek banku; Rozdział 6.1: Wizerunek banku a identyfikacja wizualna; Rozdział 6.2: Public relations; Rozdział 6.3: Sponsoring; Rozdział 6.4: Podsumowanie; Rozdział 7: Relacja banku - klient w budowaniu trwałych więzi; Rozdział 7.1: Lojalność klientów i jej znaczenie; Rozdział 7.2: Marketing partnerski; Rozdział 7.3: Customer Relationship Management; Rozdział 7.4: Podsumowanie. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-35/3, P-35/2, P-35/1, 17429, 17428 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17427/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Ogólne kierunki i metodyka badań zarządzania marketingowego; Rozdział 1: Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego; Rozdział 2: Podstawowe koncepcje jakości usług a problemy ich operacjonalizacji dla potrzeb zarządzania; Rozdział 3: Benchmarking a możliwości jego stosowania w turystyce; Rozdział 4: Węzłowe kierunki badań planowania marketingowego w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Internet w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem i jego relacje z otoczeniem; Rozdział 6: Analiza organizacji marketingu w przedsiębiorstwie. Główne podejście teoretyczno-metodyczne, wybrane metody i problemy badawcze; Cz.2: Kierunki i metody analizy na potrzeby zarządzania marketingowego; Rozdział 7: Metody analizy marketingowej strategii produktu; Rozdział 8: Metody analizy systemów komunikacji marketingowej; Rozdział 9: Metody analizy systemów dystrybucji marketingowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33609, 33608, 33607, 17668, 17667 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17666/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Znaczenie badań satysfakcji i lojalności konsumentów; 2. Aspekty komunikacji marketingowej a debiuty giełdowe; 3. Strategie marketingowe organizacji wielkopowierzchniowych w Polsce a budowa relacji z rynkiem na przykładzie sieci Tesco; 4. Komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwach usługowych; 5. Działania promocyjne przedsiębiorstw w świetle przeprowadzonych badań; 6. Wpływ komunikacji i współdziałania interesariuszy z przedsiębiorstwem na efektywność procesu restrukturyzacji finansowej; 7. Miejsce i rola public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej; 8. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa w warunkach Nowej Gospodarki; 9. Marketing relacji w placówkach ochrony zdrowia; 10. Komunikacja marketingowa w programach lojalnościowych; 10. Bankmarketing der Zukunft: Markenführung benötigt integrierte Kommunikation nach aussen und innen; 11. Marketingowe aspekty działań społecznych na przykładzie polskich fundacji; 12. Manipulacja symboliką kolorów w komunikacji marketingowej; 13. Wykorzystanie sieci internet w komunikacji marketingowej; 14. Telewizja jako istotne medium reklamowe; 15. Znaczenie zadowolenia i niezadowolenia klienta w budowaniu jego lojalności; 16. Wybrane problemy doboru narzędzi działań promocyjnych w JST ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia kosztowego; 17. Działalność szkół językowych z punktu widzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej; 18. Etyka w komunikacji między bankiem a wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami; 19. Udział w targach turystycznych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie aktywności wystawienniczej miasta Tarnowa; 20. Product placement jako instrument komunikacji marketingowej; 21. Współczesny marketing społeczny; 22. Zastosowanie SEM (Serach Engine Marketing) w zintegrowanej komunikacji marketingowej; 23. Dylematy funkcjonalności stron internetowych banków i ich wpływ na zachowania nabywcze; 24. Zintegrowana komunikacja marketingowa urzędu miasta Gdyni; 25. Czarny PR w Polsce i Rosji (środek manipulowania i żródło kryzysów); 26. Narzędzia i formy aktywności promocyjnej polskiej uczelni; 27. Logo w działalności organizacji pozarządowych-Polska vs. USA; 28. Wykorzystanie conjoint analysis w badaniu preferencji nabywców; 29. Zintegrowana komunikacja marketingowa w organizacjach pozarządowych; 30. Komunikacja marketingowa w aplikacjach web 2.0; 31. Procedury komunikacji w systemach zarządzania w systemach zarządznia jakością a jakość wyrobów i usług; 32. Promocja osobista w komunikacji marketingowej; 33. Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie; 34. Strategie komunikacji marketingowej banków detalicznych na zdywersyfikowanych rynkach; 35. Komunikacja z klientem wewnętrznym; 36. Instrumenty promocji wykorzystywane przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne w świetle przeprowadzonych badań; 37. Vertrauen als Mittel zum Lückenschluss in sozialen Beziehungen; 38. Zintegrowana komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwach usługowych; 39. Rozwój gospodarstw agroturystycznych jako przejaw działalności samorządowej; 40. Oczekiwania pacjentów jako czynnik determinujący jakość usługi medycznej; 41. Internet jako nowoczesny instrument w procesie komunikacji marketingowej banku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29659, 29657 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29655/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Strategia komunikacji marketingowej Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie turystyki biznesowej; 2. Centrum kontaktu z klientem jako narzędzie bezpośredniej komunikacji marketingowej; 3. Wybrane zagadnienia z rozwoju pragmatyzmu marketingowego obecnej dekady; 4. Wybrane aspekty komunikacji samorządu terytorialnego z otoczeniem na przykładzie miasta Częstochowa; 5. Wpływ otoczenia kulturowego na zintegrowany system komunikacji marketingowej; 6. Integracja procesu komunikacji ze strategią firmy; 7. Komunikacja w procesie zarządzania wartością klienta na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej; 8. Komunikacja marketingowa a innowacyjność przedsiębiorstw w świetle badań; 9. Spójny wizerunek regionujako rezultat zintegrowanej komunikacji marketingowej; 10. Wpływ komunikacji marketingowej na rozwój przedsiębiorczości; 11. Konkurowanie marką na polskim rynku farb; 12. The application of integrated marketing communication in C2C value-driven services; 13. Partnerstwo na rynku kultury; 14. Uwarunkowania popytu turystycznego na przykładzie mieszkańców Wielkopolski; 15. Komunikowanie tożsamości organizacji w kontekście społecznej i proekologicznej orientacji interesariuszy; 16. Czynniki warunkujące wybór usługi ubezpieczeniowej przez klientów; 17. Rola pytań i komunikacji niewerbalnej w rozmowie sprzedażowej; 18. Społeczna odpowiedzialność organizacji-warunki efektywnego wykorzystania w marketingu; 19. Skuteczność komunikacji marketingowej-problemy weryfikacji; 20. Wybrane aspekty kształtowania lojalności nabywców; 21. Tendecje rozwoju reklamy internetowej; 22. Promocja jako instrument kształtowania konkurencyjności regionu; 23. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Centrum Likwidacji Szkód PZU SA w świetle badań; 24. Strategia dystrybucji w zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie przetwórstwa spożywczego; 25. Działania marketingowe krajowej sieci handlowej "Społem" w kierunku kształtowania korzystnych relacji z rynkiem; 26. Komunikacja werbalna jako element relacji międzyludzkich; 27. Odbiór reklamy przez konsumentów w świetle badań; 28. Qualitative Analyse alternativer Kommunikationskanäle-Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes für ein regionales Versicherungsunternehmen; 29. Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej; 30. Witryna internetowa i poczta e-mailowa-narzędzia komunikacji gminy z jej odbiorcami; 31. Obsługa klienta w procesie sprzedaży; 32. Rola zintegrowanej komunikacji marketingowej w zarządzaniu wizerunkiem firmy; 33. Strategie dystrybucji w hotelarstwie; 34. Wpływ cech oferty na szybkość procesu dyfuzji innowacji; 35. Rola agencji reklamowych w tworzeniu zintegrowanej komunikacji marketingowej; 36. Promocja samorządu-problemy strategiczne fazy planowania; 37. Budowanie właściwych relacji między pacjentem a świadczeniodawcą usług medycznych w świetle badań; 38. Miejsce personelu w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw hotelarskich; 39. Lojalność klientów ukierunkowana na obiekty organizacji; 40. Dekompozycja atrybutów a postrzeganie produktów; 41. Komunikowanie się w przedsiębiorstwie a komunikowanie z otoczeniem; 42. Komunikacja marketingowa w kreowaniu długookresowych relacji z klientem na rynku usług agroturystycznych; 43. Reklama społeczna i jej skuteczność; 44. Kształtowanie ekologicznego wizerunku przedsiębiorstwa wyzwaniem marketingu; 45. Konwergencja mediów-stare i nowe wyzwania dla komunikacji marketingowej; 46. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako standard działania współczesnego marketingu; 47. Rola agenta w systemie komunikacji marketingowej firmy ubezpieczeniowej; 48. Wpływ specyfiki segmentu kobiet na komunikację marketingową; 49. Znaczenie prasy codziennej dla rozwoju rynku reklamowego w Polsce; 50. Zastosowanie metody IAT oraz CETSCALE do oceny poziomu etnocentryzmu konsumenckiego; 51. Segmentacja rynku jako sposób usprawnienia komunikacji pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29660, 29658 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29656/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7361-815-5
1. Dotarcie do serc i umysłów klientów; 2. Zbieranie faktów poprzez badania bezpośrednie; 3. Podjecie trzech ważnych decyzji i opracowanie strategii usług; 4. Jak sprawić, żeby "zwykli" ludzie osiągali niezwykłe wyniki?; 5. Kultura organizacyjna wspierająca obsługę klienta; 6. Jak wykorzystać niezadowolenie klientów?; 7. Sprawne funkcjonowanie; 8. Lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja; 9. Ocena dotychczasowego funkcjonowania firmy; 10. Stali klienci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16392 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16391/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Marketing Nowego Wieku)
Cz. 1: Czym jest CRM?; Rozdział 1: CRM system czy strategia; Rozdział 2: Proces CRM; Rozdział 3: Koncepcja CRM a system informatyczny klasy CRM; Cz. 2: Wdrożenie; Rozdział 4: Przed rozpoczęciem projektu; Rozdział 5: CRM a kultura organizacyjna; Rozdział 6: Organizacja projektu CRM; Rozdział 7: Określenie przyczyn i celó projektu; Rozdział 8: Analiza stanu bieżącego (samoocena); Rozdział 9: Budowa strategii CRM; Rozdział 10: Wybór systemu CRM; Rozdział 11: Konfiguracja systemu; Rozdział 12: Instrukcje stanowiskowe; Rozdział 13: Uruchomienie systemu; Rozdział 14: Przyszłość systemów CRM.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30768 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30767/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 226)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw / Krzysztof Fonfara. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 243, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
Rozdział 1: Specyfika działań na rynku przedsiębiorstw; Rozdział 2: Podstawowe elementy koncepcji marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw; Rozdział 3: Wdrażanie koncepcji marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20213, 20212 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20211/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again