Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(16)
Forma i typ
Książki
(16)
Dostępność
tylko na miejscu
(16)
dostępne
(14)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(1)
Autor
Barlow Janelle
(1)
Brzozowska Magdalena
(1)
Cheverton Peter
(1)
Daszkowska Marianna
(1)
Dembińska-Cyran Izabela
(1)
Flejterska Ewa
(1)
Fonfara Krzysztof
(1)
Furtak Robert
(1)
Gracz Leszek
(1)
Hołub-Iwan Joanna
(1)
Mitręga Maciej
(1)
Mokrzycka Ewa
(1)
Olczak Artur
(1)
Perenc Józef
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Rydel Maciej
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Stachowicz-Stanusch Agata
(1)
Stanusch Maciej
(1)
Stelmach Anna
(1)
Stewart Paul
(1)
Szczepaniec Marek
(1)
Urbaniak Maciej
(1)
Łapczyński Mariusz
(1)
Ławicki Jacek Stanisław
(1)
Światowiec Justyna
(1)
Żabińska Teresa
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
Kraj wydania
Polska
(16)
Język
polski
(16)
Temat
Marketing partnerski
(16)
Marketing relacyjny
(4)
Marketing
(3)
Obsługa klienta
(2)
Przedsiębiorstwo handlowe
(2)
Banki
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Marketing non-profit
(1)
Marketing przemysłowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Marketing wewnętrzny
(1)
Otoczenie marketingowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Relacje z klientami
(1)
Usługi
(1)
16 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 240)
Rozdział 1 : Problem predykcji w marketingu relacji ; 1.1. Wprowadzenie do marketingu relacji; 1.2. CRM a marketing relacji; 1.3. Wymiary analitycznego CRM; 1.4. Zasady budowy modeli predykcyjnych data mining; 1.5. Podejście hybrydowe w budowie modeli predykcyjnych; 1.6. Metody oceny modeli predykcyjnych; Rozdział 2 : Przegląd wybranych obszarów badawczych w analitycznym CRM; 2.1. Cykl życia klienta a model ACURA; 2.2. Modele pozyskiwania klientów; 3. Analiza danych transakcyjnych na potrzeby sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej; 2.4. Lojalność klientów i analiza migracji klientów; Rozdział 3 : Modele hybrydowe wykorzystujące drzewa klasyfikacyjne; 3.1. Podejście hybrydowe w budowie modeli pozyskiwania klientów; 3.2. Model migracji klientów C&RT-logit; Rozdział 4 : Modele hybrydowe wykorzystujące asocjacje i sekwencje; 1.1. Modele hybrydowe w analizie koszykowej; 4.2. Analiza wzorców zachowań klientów sklepu internetowego.[k]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 08/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-999/3, P-999/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-999/1/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Rola marketingu na nowoczesnym rynku towarowym; Rozdział 2: Zachowania konsumenckie na rynku; Rozdział 3: Partnering w warunkach rosnącej konkurencji rynkowej; Rozdział 4: Długookresowa strategia rozwoju partnerstwa w firmie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16283 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16282 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Marketing relacji : teoria i praktyka / Maciej Mitręga. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 147 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Podstawy marketingu relacji; Rozdział 2: Zastosowanie marketingu relacji; Rozdział 3: Metodyka badań relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem; Rozdział 4: Uwarunkowania zastosowania marketingu relacji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16709 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16708/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zarządzanie relacjami z klientem na rynku B2B; Rozdział 2: Decyzje zakupu i sprzedaży na rynku B2B; Rozdział 3: Działania promocyjne na rynku B2B; Rozdział 4: Zarządzanie produktem na rynku B2B; Rozdział 5: Marka na rynku B2B; Rozdział 6: Zarządzanie dystrybucją na rynku B2B; Rozdział 7: Zarządzanie polityką cenową na rynku B2B; Rozdział 8: Studia przypadków - przykłady działań marketingowych firm na rynku B2B w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29648, 29647 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29646/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35190 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35189/XIX czyt (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Komunikacja marketingowa / red. Maciej Rydel. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001. - 389, [3] s. : fot., tab., wykr. ; 25 cm.
Rozdział 1: Komunikacja jako element marketingu; Rozdział 2: Zarządzanie marką; Rozdział 3: Budowanie wizerunku marki poprzez public relations; Rozdział 4: Sztuka identyfikacji; Rozdział 5: Reklama jako element komunikacji marketingowej; Rozdział 6: Badania mediów dla celów reklamy; Rozdział 7: Komunikacja personalna; Rozdział 8: Komunikacja marketingowa a różnice kulturowe; Rozdział 9: Promocja sprzedaży i merchandising; Rozdział 10: Zintegrowane bazy danych klienta; Rozdział 11: Prawne aspekty promocji; Rozdział 12: Metody badania skuteczności i efektywności reklamy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 19838 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19837/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Ogólne kierunki i metodyka badań zarządzania marketingowego; Rozdział 1: Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego; Rozdział 2: Podstawowe koncepcje jakości usług a problemy ich operacjonalizacji dla potrzeb zarządzania; Rozdział 3: Benchmarking a możliwości jego stosowania w turystyce; Rozdział 4: Węzłowe kierunki badań planowania marketingowego w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Internet w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem i jego relacje z otoczeniem; Rozdział 6: Analiza organizacji marketingu w przedsiębiorstwie. Główne podejście teoretyczno-metodyczne, wybrane metody i problemy badawcze; Cz.2: Kierunki i metody analizy na potrzeby zarządzania marketingowego; Rozdział 7: Metody analizy marketingowej strategii produktu; Rozdział 8: Metody analizy systemów komunikacji marketingowej; Rozdział 9: Metody analizy systemów dystrybucji marketingowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33609, 33608, 33607, 17668, 17667 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17666/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Marketing partnerski na rynku usług / Robert Furtak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 250, [2] s. : rys., tab. ; 21 cm.
1. Marketing parnerski nową koncepcją funkcjonowania firmy usługowej; 2. Tworzenie dłogookresowych więzi z klientami i ich skutki ekonomiczne; 3. Czynniki wpływające na pogłębianie więzi z klientami; 4. Modelowe ujęcie koncepcji marketingu partnerskiego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19476, 19475, 19474, 19473 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19472/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Publikacje Biznesowe)
Cz.1: Istota zarządzania kluczowymi klientami; Rozdział 1: Kluczowy klient; Rozdział 2: Zarządzanie przyszłością; Rozdział 3: Ocena szans i zagrożeń; Rozdział 4: Cel zarządzania kluczowymi klientami; Rozdział 5: Kształtowanie więzi; 6. Analiza przypadków:dobry, zły, smutny i nieprzyjemny przykład zarządzania kluczowymi klientami; 7. Korzyści z zarządzania kluczowymi klientami; Cz.2: Spojrzenie z perspektywy klienta; 8. Profesjonalni nabywcy; 9. Pozycjonowanie dostawców - wyłonienie głównych dostawców; 10. Pozycjonowanie dostawców - mierzenie wartości; 11. Pozycjonowanie dostawców - mierzenie zaufania; 12. Optymalizacja bazy dostaw; 13. Przez kulturę i system wartości do statusu dostawcy strategicznego; Cz.3: Przygotowania do zarządzania kluczowymi klientami; 14. Określenie celów i przeszkód; 15. Potrzebne umiejętności i zdolności; 16. Odpowiednia struktura organizacyjna i zasoby; 18. Wprowadzanie w życie zarządzania kluczowymi klientami; Cz.4: Identyfikacja kluczowych klientów; 19. Segmentacja; 20. Identyfikacja kluczowych klientów; Cz.5: Strategie wejścia; 21. Proces podejmowania decyzji przez klienta; 22. Rola decydentów w firmie nabywcy; Cz.6: Zaspokajanie potrzeb klienta; 23. Zaspokajanie potrzeb klienta - wspomaganie działalności firmy nabywcy; 24. Analiza pozytywnego wpływu; 25. Handel elektroniczny; 26. Składanie propozycji klientom; 27. Sprzedawanie ludziom; Cz.7: W drodze do zarządzania kluczowymi klientami; 28. Dotarcie do celu - plan i jego realizacja; 29. Pisemny plan zarządzania kluczowymi klientami; 30. Doradztwo w zakresie zarządzania kluczowymi klientami;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24827 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24826/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Marketing w procesie pozyskiwania i utrzymywania klientów; Rozdział 2: System obsługi klienta jako podstawa tworzenia i zarządzania relacjami z klientem; Rozdział 3: Podstawowe narzędzia komunikacji marketingowej w CRM; Rozdział 4: Zarządzanie kluczowymi klientami; Rozdział 5: Analiza opłacalności klientów; Rozdział 6: Badania marketingowe w procesie zarządzana relacjami z klientem; Rozdział 7: Zarządzanie sprzedażą w systemie CRM w przedsiębiorstwie; Rozdział 8: Kształtowanie relacji z klientem w łańcuchu dostaw; Rozdział 9: Informatyczne wsparcie zarządzania relacjami z klientem; Rozdział 10: CRM - doświadczenia polskich przedsiębiorstw.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14736 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14735/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Marketing Nowego Wieku)
Cz. 1: Czym jest CRM?; Rozdział 1: CRM system czy strategia; Rozdział 2: Proces CRM; Rozdział 3: Koncepcja CRM a system informatyczny klasy CRM; Cz. 2: Wdrożenie; Rozdział 4: Przed rozpoczęciem projektu; Rozdział 5: CRM a kultura organizacyjna; Rozdział 6: Organizacja projektu CRM; Rozdział 7: Określenie przyczyn i celó projektu; Rozdział 8: Analiza stanu bieżącego (samoocena); Rozdział 9: Budowa strategii CRM; Rozdział 10: Wybór systemu CRM; Rozdział 11: Konfiguracja systemu; Rozdział 12: Instrukcje stanowiskowe; Rozdział 13: Uruchomienie systemu; Rozdział 14: Przyszłość systemów CRM.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30768 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30767/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Istota marketingu i jego znaczenie; 2. Otoczenie marketingowe; 3. Marketing wewnętrzny; 4. Marketing zewnętrzny; 5. Marketing relacji; 6. Marketing w wybranych obszarach działalności.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31709, 31708 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 31707/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Marketing relacyjny w bankowości komercyjnej - podstawy teoretyczne; 2. Kształtowanie relacji banku z klientami; 3. Polityka produktowa służąca do ustanowienia i wzmacnianie relacji; 4. Polityka cenowa banków jako istotny element marketingu relacyjnego; 5. W poszukiwaniu optymalnego modelu dystrybucji produktów bankowych; 6. System komunikacji w marketingu relacyjnym; 7. Wyniki banków- marketingowe źródła sukcesu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14619, 14618 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14617/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Marketing bez Tajemnic)
Rozdział 1: Partnerstwo w relacjach gospodarczych; Rozdział 2: Analiza zachowań nabywców na rynku przedsiębiorstw; Rozdział 3: Polityka zaopatrzenia; Rozdział 4: Kształtowanie długookresowej orientacji w relacjach partnerskich; Rozdział 5: Zarządzanie partnerstwem;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24500 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24499/XIXczyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw / Krzysztof Fonfara. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 243, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
Rozdział 1: Specyfika działań na rynku przedsiębiorstw; Rozdział 2: Podstawowe elementy koncepcji marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw; Rozdział 3: Wdrażanie koncepcji marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20213, 20212 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20211/XIX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej