Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
dostępne
(9)
tylko na miejscu
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Autor
Budzyński Wojciech
(1)
Bąk Stanisław Andrzej
(1)
Foxall Gordon R
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Gesteland Richard R
(1)
Goldsmith Ronald E
(1)
Gratton Chris
(1)
Jung Bohdan
(1)
Kruczek Zygmunt
(1)
Kłosiewicz Urszula
(1)
Merski Janusz
(1)
Nowacki Robert
(1)
Smid Wacław
(1)
Walas Bartłomiej
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(4)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
Marketing
(5)
Turystyka
(3)
Promocja handlowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Etnopsychologia
(1)
Globalizacja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Negocjacje
(1)
Odpoczynek
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Rekreacja
(1)
Zachowania konsumenta
(1)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-85428-75-5
Rozdział 1: Marketing - Globalizacja - Język; Rozdział 2: Funkcjonowanie wartości w zarządzaniu marketingiem; Rozdział 3; Hierarchia ludzkich potrzeb w zarządzaniu marketingiem; Rozdział 4: Metamarketing - Globalizacja - Perspektywy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8899 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8898/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wizerunek firmy jako element wartości; Rozdział 2: Dziedziny pokrewne wizerunku firmy; Rozdział 3: Etapy wstępne zarządzania wizerunkiem; Rozdział 4: Komunikowanie się firmy z otoczeniem; Rozdział 5: Kierunki wspierania i rozwoju zarządzania wizerunkiem firmy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9607 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9606/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wprowadzenie do marketingu; Rozdział 2: Produkt turystyczny; Rozdział 3: Cechy charakterystyczne instrumentów promocji turystycznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25851, 25850 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25849/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zasady działania marketingowego małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 2: Podstawy formułowania strategii marketingowych; Rozdział 3: Informacje jako narzędzie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 4: Decyzje w zakresie produktu i ceny; Rozdział 5: Wybór strategii dystrybucji; Rozdział 6: Promocja w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 542 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 541/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Promocja i informacja turystyczna / Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas. - Kraków : PROKSENIA, 2004. - 236 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Cz.1: Promocja turystyczna; Rozdział 1: Gospodarka turystyczna i jej marketing; Rozdział 2: Promocja - cechy i zadania; Rozdział 3: Podstawowe instumenty promocji; Rozdział 4: Organizacja promocji miejsca docelowego; Rozdział 5: Wybrane środki promocji; Rozdział 6: Plan medialny - budżet promocyjny; Rozdział 7: Ocena skuteczności i efektywności promocji; Cz.2: Informacja turystyczna; Rozdział 8: Pojęcie informacji, jej cechy i skuteczność; Rozdział 9: Kształtowanie się systemu informacji turystycznej w Polsce, ewolucja rozwiązań organizacyjnych; Rozdział 10: Informacja turystyczna w Europie; Rozdział 11: Tworzenie systemu informacji turystycznej w Polsce poi 2000 roku; Rozdział 12: Organizacja pracy centrum i punkt "IT"; Rozdział 13: Zasady oznakowania turystycznego miast, regionów i szlaków turystycznych; Rozdział 14: Wykorzystanie programów komputerowych i internetu w informacji turystycznej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19609, 19608, 19607, 19606, 19605, 16100, 16099, 16098, 16097 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16096/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Rola i miejsce informacji turystycznej w gospodarce turystycznej; Rozdział 2: Zarys historii polskiej informacji turystycznej; Rozdział 3: Nowoczesne formy informacji turystycznej; Rozdział 4: Organizacja informacji turystycznej w latach 1999-2000; Rozdział 5: Efekty upowszechniania informacji o polskiej ofercie turystycznej na świecie; Rozdział 6: Rola i zadania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie informacji turystycznej; Rozdział 7: Oczekiwannia odbiorców informacji turystycznej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19417, 19416, 19415, 19414, 19413, 19132, 19131, 19130, 19129, 19128, 19127, 19126, 19125, 19124, 19123, 9742 (16 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9741/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Marketing zorientowany na konsumenta; Rozdział 1: Czym zajmuje się marketing; Rozdział 2: Dokonywanie wyboru przez konsumenta w teorii i w praktyce; Cz.2: Funkcjonowanie poznawcze konsumenta; Rozdział 3: Procesy spostrzegania; Rozdział 4: Uczenie się w ujęciu poznawczym i behawiorystycznym; Rozdział 5: Postawy a zachowanie; Cz.3: Osobowość konsumenta; Rozdział 6: Osobowość i styl poznawczy; Rozdział 7: Motywacja i styl życia; Cz.4: Konsument w swoim otoczeniu; Rozdział 8: Otoczenie handlowe konsumenta; Rozdział 9: Konsument w strukturze społecznej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12006 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12005/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Placówki kulturalno-rekreacyjne a polityka władz lokalnych w Wielkiej Brytani; Rozdział 2: Uczestnictwo w kulturze i rekreacji a rynek czasu wolnego w Polsce; Rozdział 3: Startegie marketingowe przedsiębiorstw usługowych (na przykładzie sektora kultury i rekreacji); Rozdział 4: Popyt na dobra i usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 5: Planowanie i prognozowanie popytu na usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 6: Produkcja i koszty; Rozdział 7: Ustalanie cen na usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 8: Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwach kulturalno-rekreacyjnych; Rozdział 9: Projekty inwestycyjne w sferze kultury i rekreacji; Rozdział 10: Informacja menedżerska a ocena wyników działalności placówek kulturalno-rekreacyjnych; Rozdział 11: Kontrakty menedżerskie w usługach kulturalno-rekreacyjnych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14171, 14170 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14169/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. 1: Kulturowe modele zachowań w biznesie; Cz. 2: Sylwetki negocjatorów z różnych krajów;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8003 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8002/XII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej