Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Budzyński Wojciech
(1)
Bąk Stanisław Andrzej
(1)
Foxall Gordon R
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Gesteland Richard R
(1)
Goldsmith Ronald E
(1)
Gratton Chris
(1)
Jung Bohdan
(1)
Kruczek Zygmunt
(1)
Kłosiewicz Urszula
(1)
Merski Janusz
(1)
Nowacki Robert
(1)
Smid Wacław
(1)
Walas Bartłomiej
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Marketing
(5)
Turystyka
(3)
Promocja handlowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Etnopsychologia
(1)
Globalizacja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Negocjacje
(1)
Odpoczynek
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Rekreacja
(1)
Zachowania konsumenta
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-85428-75-5
Rozdział 1: Marketing - Globalizacja - Język; Rozdział 2: Funkcjonowanie wartości w zarządzaniu marketingiem; Rozdział 3; Hierarchia ludzkich potrzeb w zarządzaniu marketingiem; Rozdział 4: Metamarketing - Globalizacja - Perspektywy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8899 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8898/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wizerunek firmy jako element wartości; Rozdział 2: Dziedziny pokrewne wizerunku firmy; Rozdział 3: Etapy wstępne zarządzania wizerunkiem; Rozdział 4: Komunikowanie się firmy z otoczeniem; Rozdział 5: Kierunki wspierania i rozwoju zarządzania wizerunkiem firmy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9607 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9606/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do marketingu; Rozdział 2: Produkt turystyczny; Rozdział 3: Cechy charakterystyczne instrumentów promocji turystycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25851, 25850 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25849/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zasady działania marketingowego małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 2: Podstawy formułowania strategii marketingowych; Rozdział 3: Informacje jako narzędzie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 4: Decyzje w zakresie produktu i ceny; Rozdział 5: Wybór strategii dystrybucji; Rozdział 6: Promocja w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 542 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 541/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Promocja i informacja turystyczna / Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas. - Kraków : PROKSENIA, 2004. - 236 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Cz.1: Promocja turystyczna; Rozdział 1: Gospodarka turystyczna i jej marketing; Rozdział 2: Promocja - cechy i zadania; Rozdział 3: Podstawowe instumenty promocji; Rozdział 4: Organizacja promocji miejsca docelowego; Rozdział 5: Wybrane środki promocji; Rozdział 6: Plan medialny - budżet promocyjny; Rozdział 7: Ocena skuteczności i efektywności promocji; Cz.2: Informacja turystyczna; Rozdział 8: Pojęcie informacji, jej cechy i skuteczność; Rozdział 9: Kształtowanie się systemu informacji turystycznej w Polsce, ewolucja rozwiązań organizacyjnych; Rozdział 10: Informacja turystyczna w Europie; Rozdział 11: Tworzenie systemu informacji turystycznej w Polsce poi 2000 roku; Rozdział 12: Organizacja pracy centrum i punkt "IT"; Rozdział 13: Zasady oznakowania turystycznego miast, regionów i szlaków turystycznych; Rozdział 14: Wykorzystanie programów komputerowych i internetu w informacji turystycznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19609, 19608, 19607, 19606, 19605, 16100, 16099, 16098, 16097 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16096/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rola i miejsce informacji turystycznej w gospodarce turystycznej; Rozdział 2: Zarys historii polskiej informacji turystycznej; Rozdział 3: Nowoczesne formy informacji turystycznej; Rozdział 4: Organizacja informacji turystycznej w latach 1999-2000; Rozdział 5: Efekty upowszechniania informacji o polskiej ofercie turystycznej na świecie; Rozdział 6: Rola i zadania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie informacji turystycznej; Rozdział 7: Oczekiwannia odbiorców informacji turystycznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19417, 19416, 19415, 19414, 19413, 19132, 19131, 19130, 19129, 19128, 19127, 19126, 19125, 19124, 19123, 9742 (16 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9741/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Marketing zorientowany na konsumenta; Rozdział 1: Czym zajmuje się marketing; Rozdział 2: Dokonywanie wyboru przez konsumenta w teorii i w praktyce; Cz.2: Funkcjonowanie poznawcze konsumenta; Rozdział 3: Procesy spostrzegania; Rozdział 4: Uczenie się w ujęciu poznawczym i behawiorystycznym; Rozdział 5: Postawy a zachowanie; Cz.3: Osobowość konsumenta; Rozdział 6: Osobowość i styl poznawczy; Rozdział 7: Motywacja i styl życia; Cz.4: Konsument w swoim otoczeniu; Rozdział 8: Otoczenie handlowe konsumenta; Rozdział 9: Konsument w strukturze społecznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12006 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12005/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Placówki kulturalno-rekreacyjne a polityka władz lokalnych w Wielkiej Brytani; Rozdział 2: Uczestnictwo w kulturze i rekreacji a rynek czasu wolnego w Polsce; Rozdział 3: Startegie marketingowe przedsiębiorstw usługowych (na przykładzie sektora kultury i rekreacji); Rozdział 4: Popyt na dobra i usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 5: Planowanie i prognozowanie popytu na usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 6: Produkcja i koszty; Rozdział 7: Ustalanie cen na usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 8: Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwach kulturalno-rekreacyjnych; Rozdział 9: Projekty inwestycyjne w sferze kultury i rekreacji; Rozdział 10: Informacja menedżerska a ocena wyników działalności placówek kulturalno-rekreacyjnych; Rozdział 11: Kontrakty menedżerskie w usługach kulturalno-rekreacyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14171, 14170 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14169/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Kulturowe modele zachowań w biznesie; Cz. 2: Sylwetki negocjatorów z różnych krajów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8003 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8002/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again