Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Jarosz Antoni
(2)
Jastrzębski Cezary
(1)
Kmita-Dziasek Elżbieta
(1)
Niezgoda Dionizy
(1)
Szubert-Zarzeczny Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
Subject
Turystyka
(4)
Marketing
(3)
Zarządzanie
(3)
Agroturystyka
(2)
Finanse
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Rolnictwo
(2)
Rynek
(2)
Agrobiznes
(1)
Banki
(1)
Data mining
(1)
Ekologia
(1)
Gastronomia
(1)
Infrastruktura turystyczna
(1)
Konferencje
(1)
Konkurencja
(1)
Marketing turystyczny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podróże
(1)
Podróże motywacyjne
(1)
Podróże służbowe
(1)
Produkt regionalny
(1)
Socjologia
(1)
Statistica (informat.)
(1)
Statystyka
(1)
Turystyka biznesowa
(1)
Usługi
(1)
Usługi hotelarskie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Badania preferencji nabywców dotyczących opakowań produktów mleczarskich; 2. Marketing w przedsiębiorstwie XXI wieku czyli marketing wirtualny; 3. Planowanie krótkoterminowe w gospodarstwach indywidualnych; 4. Kryteria wyboru i wdrażania systemu informatycznego do rachunkowości zarządcze i controllingu finansowego; 5. Rola i znaczenie sprawności w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa; 6. Zastosowanie dźwigni operacyjnej w planowaniu zysku; 7. Ocena rynku ubezpieczeń indywidualnych na zycie w opinii konsumentów; 8. Reklama w Internecie; 9. Kryteria usprawniania organizacji zasobów ludzkich z uwzględnieniem struktury zatrudnienia; 10. Zarządzanie w warunkach globalizacji; 11. Zastosowanie wybranych technik organizatorskich w badaniach przesiewowych dysfunkcji narządu ruchu; 12. Kolory w reklamie; 13. Rola kariery indywidualnej w nowoczesnym przedsiębiorstwie; 14. Zastosowanie modelu macierzowego do zarządzania; 15. Selektywność percepcji w odbiorze przekazu reklamowego; 16. Twórcze rozwiązywanie problemów - efektywny sposób na osiągnięcie sukcesu; 17. Kadra zarządzająca - gwarant sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; 18. Organizacja systemu wspomagania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie; 19. Jakość produkcji wymogiem końca XX wieku; 20. Telepraca a koncepcja. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4021, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4010, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4004, 4003 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4002/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie i marketing; 1. Merchandising - walka o kienta do ostatnie chwili; 2. Product placement jako narzędzie promocji; 3. Bariery rozwojowe sektora MSP; 4. Kampania banerowa jako najpopularniejsza forma kampanii internetowej w Polsce; 5. Podejście procesowe w doskonaleniu systemów zarządzania jakością; 6. Możliwość wykorzystania analizy strategicznej SWOT do rozwiązywania problemów gospodarczych miasta; 7. Wykorzystanie Internetu przez małe przedsiębiorstwa; 8. Analiza oceny pracowników w systemach jakości; 9. Czynniki determinujące jakość usług na przykładzie usług handlowych supermarketu; 10. Analiza nieszczelności opakowań dla producentów nabiałowych; 11. Zastosowanie diagramu Ishikawy do identyfikacji przyczyn powodujących nieszczelność podczas produkcji rur zgrzewczych; 12. Wykorzystanie elektronicznych platform transakcyjnych przez przebsiębiorstwo wirtualne; 13. Zarządzanie jakością podczas realizacji procesów specjalnych; 14. Analiza jakości wyrobów z papieru na przykładzie chusteczek higienicznych; 15. Funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce; 16. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju przyjmującego; Cz.2: Człowiek a społeczeństwo; 17. Wybrane aspekty kreowania wizerunków polityków na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2000 r. 18. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako jedna z form demokracji bezpośredniej; 19. Społeczeństwo obywatelskie jako społeczeństwo polityczne w myśl Johna Lockea; 20. Religia w świetle badań socjologicznych. Problemy definicji religii; 21. Współpraca policji z urzędem celnym w zakresie ścigania przestępstw celnych; 22. Problem uzależnień młodzieży szkół średnich powiatu jarosławskiego; Cz. 3: Finanse i bankowość; 23. Prywatyzacja banków polskich; 24. Ogólna charakterystyka rynku obligacji w Polsce; 25. Obligacje komunalne; 26. Koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowo- majątkowej jednostki; 27. Zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące środków trwałych w latach 1997-2000; 28. Podstawowe zadania generalnego inspektora informacji finansowej; Cz.4: Turystyka i ekologia; 29. Infrastruktura energetyczna, źródła, szanse, zagrożenia; 30. Analiza potencjału turystycznego powiatu bieszczackiego w aspekcje prowadzenia działań promocyjnych przez władze samorządowe; 31. Turystyka a ekologia czy turystyka a ochrona środowiska; 32. Historia turystyki pielgrzynkowej wśród wyznawców chrześcijaństwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5685, 5684, 5683, 5682, 5681, 5680, 5679, 5678, 5677, 5676, 5675, 5674, 5673, 5672, 5671, 5670, 5669, 5668, 5667 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5666/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ekonomiczne uwarunkowania turystyki w Polsce w latach dziewiędziesiątych; 2. Marketing w turystyce; 3. Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opini Niemców odwiedzających miasto; 4. Orientacja marketingowa w agencji turystycznej; 5. Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną Wrocławia w okresach weekendowych; 6. Słabe strony agroturystyki w Polsce; 7. Analiza opłacalności linii autobusowej na przykładzie trasy Polska - Grecja - Polska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10471, 10470 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10469/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1. Referaty wprowadzające; 1.1. W. Włodzimierz Gaworecki, Turystyka szansą rozwoju Związku Metropolitalnego Trójmiasta (tezy szczegółowe); 1.2. Antoni Makać, Miejsce turystyki w międzynarodowych stosunkach gospodarczych; 1.3. Wojciech Nastaj, Podróże służbowe a system podatkowy w Polsce; 1.4. Jerzy Kozłowski, Podróże służbowe w czasach e-gospodarki; 1.5. Barbara Jolanta Dąbrowska, Turystyczne zachowanie Europejczyków podróżujących w celach służbowych na przykładzie piętnastu "starych" krajów członkowskich Unii Europejskiej; 1.6. Aleksander Szwichtenberg, Fenomen podróży motywacyjnych w Polsce i na świecie; 1.7. Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Turystyka motywacyjna instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; 1.8. Tomasz Kozłowski, Bariery rozwoju podróży motywacyjnych w turystyce biznesowej; 1.9. Monika Gut-Winiarska, Podróże biznesowe a kształtowanie świadomości ekologicznej; 1.10. Tomasz Augustyniak, Tomasz Bojar-Fijałkowski, Bariery rozwoju turystyki w polskim prawie ochrony przyrody; Cz.2. Turystyka biznesowa w przekroju prproblemowym; 2.1. Jacek Hałaczkiewicz, Turystyka a turystyka biznesowa; 2.2. Stanisław Wilgocki, Idea organizacji konferencji i jej wpływ na rozwój turystyki biznesowej; 2.3. Andrzej Piskozub, Podobieństwo i różnice między turystyką biznesową a turystyką naukową; 2.4. Sławomir Wróblewski, Oczekiwania wobec nauki w sytuacji dynamicznego rozwoju turystyki biznesowej w Polsce i na świecie; 2.5. Stanisław Jojczyk, Problemy etyczne turystyki biznesowej, 2.6. Stefan Bosiacki, Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Zarządzanie produktem w turystyce biznesowej; 2.7. Anna Białk, Zarządzanie kryzysowe w turystyce biznesowej; 2.8. Maria Lechnicka-Kostuch, Mariola Łuczak, Jakość usług turystycznych świadczonych turystom biznesowym; 2.9. Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz, Uwarunkowania i cechy marketingu w turystyce biznesowej; 2.10. Jacek Winiarski, Usługi informatyczne jako element wspierania rozwoju turystyki biznesowej; 2.11. Patrycja Kozłowska, Perspektywy rozwoju indywidualnej turystyki biznesowej w świetle promocji internetowej; 2.12. Joanna Miotke-Dzięgiel, Warunki rozwoju "morskiej" formy turystyki biznesowej; 2.13. Joanna Górna, Uzdrowiska jako ośrodki turystyki biznesowej w Polsce; 2.14. Paulina Gajewska, Barbara Słowiak, Imprezy integracyjne jako element turystyki biznesowej; 2.15. Wacław Mozolewski, Magdalena Warmińska, Janusz F. Pomianowski, Przyjęcia okolicznościowe w turystyce biznesowej; 2.16. Henryk J. Lewandowski, Stan i znaczenie gastronomii w turystyce biznesowej; 2.17. Dominik Orłowski, Rola gastronomii w turystyce biznesowej; 2.18. Magdalena Warmińska, Organizacja usług gastronomicznych w turystyce biznesowej; 2.19. Zbigniwe Witkiewicz, Usługi hotelowe dla gości biznesu; 2.20. Daniel Szostak, Marta Sidorkiewicz, Wzajemne relacje między turystyką biznesową a hotelarstwem na współczesnym rynku turystycznym; Cz.3. Turystyka biznesowa w przekroju regionalnym; 3.1. Artur R. Kozłowski, Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej; 3.2. Siegmund Sawicki, Lucyna Ruszel, Rozwój turystyki biznesowej w Bawarii; 3.3. Milena Warmowska, Tomasz Studzieniecki, Turystyka biznesowa w wybranych destynacjach Regionu Morza Bałtyckiego; 3.4. Tomasz Mazurek, Tomasz Studzieniecki, Turystyka biznesowa w Euroregionie Bug i otoczeniu; 3.5. Jurij Stadnyćky, Infrastruktura turystyczna a szanse turystyki biznesowej we Lwowie; 3.6. Janusz Merski, Justyna Kościelnik, Turystyka biznesowa w regionie Warszawy- możliwość i oczekiwania; 3.7. Rafał Adamczyk, Możliwości rozwoju turystyki biznesowej w dużych miastach województwa śląskiego; 3.8. Józef Sala, Turystyka biznesowaa rozwój hotelarstwa w województwie małopolskim; 3.9. Adrian Lubowiecki-Vikuk, Targi turystyczne jako produkt turystyki biznesowej na przykładzie Międzynarodowego Salonu Turystycznego Tour Salon w Poznaniu; 3.10. Małgorzata Sztorc, Turystyka biznesowa a rozwój infrastruktury w regionie świętokrzyskim; 3.11. Mirosław Boruszczak, Stan i perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Gdańsku; 3.12. Bogdan Donke, Anna Górska, Struktura organizacji i zarządzania turystyką biznesową w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działalności Gdańsk Convention Bureau; 3.13. Jacek Olszewski, Potencjał biznesowy województwa pomorskiegona tle pozostałych województw Polski; 3.14. Maria Lechnica-Kostuch, Mariola Łuczak, Beata Wierzbicka, Tworzenie wartości obszaru Szwajcarii Kaszubskiej poprzez rozwój produktu turystyki biznesowej. [I].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33941, 33940, 33939, 30416, 30415, 30414, 30413 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30412/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45007/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40936 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48800/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again