Form of Work
Książki
(19)
Status
available
(18)
only on-site
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Begg David
(5)
Dornbusch Rudiger
(4)
Fischer Stanley
(4)
Rapacki Ryszard
(4)
Zalega Tomasz
(2)
Adamowicz Elżbieta
(1)
Aros Antoni
(1)
Barro Robert
(1)
Barteczko Krzysztof
(1)
Baszyński Adam
(1)
Baszyński Adam (et al.)
(1)
Bocian Andrzej F
(1)
Burda Michael
(1)
Czarny Bogusław
(1)
Czekaj Jan
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Dębniewski Gustaw
(1)
Garbicz Marek
(1)
Golachowski Edward
(1)
Grzelońska Urszula
(1)
Hall Robert E
(1)
Hryciuk Roman
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Mansfield Edwin
(1)
Nawrot Katarzyna
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew (1956- )
(1)
Oyrzanowski Bronisław
(1)
Piątek Dawid
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Sobiech Katarzyna
(1)
Szarzec Katarzyna
(1)
Szczepański Marek
(1)
Szeworski Adam
(1)
Taylor John B
(1)
Wojtyna Andrzej
(1)
Wyplosz Charles
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Makroekonomia
(19)
Ekonomia
(3)
Symulacja
(2)
Ekonometria
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Język ukraiński
(1)
Modele
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-7417-147-2
Rozdział 1: Rachunek produktu krajowego brutto; Rozdział 2: Determinanty dochodu narodowego; Rozdział 3: Wzrost gospodarczy; Rozdział 4: Cykl koniunkturalny; Rozdział 5: Bezrobocie; Rozdział 6: Inflacja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19468, 19467 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19466/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1206 ; 978-83-208-1644-0 [Wyd. IV]
Cz. 4: Makroekonomia; Rozdział 19: Wprowadzenie do makroekonomii; Rozdział 20: Produkcja i popyt globalny; Rozdział 21: Polityka fiskalna i handel zagraniczny; Rozdział 22: Pieniądz i system bankowy; Rozdział 23: Stopy procentowe i mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej; Rozdział 24: Polityka pieniężna i fiskalna; Rozdział 25: Globalna podaż, ceny i proces dostosowań; Rozdział 26: Inflacja, oczekiwania i wiarygodność; Rozdział 27: Bezrobocie; Rozdział 28: Kursy walutowe i bilans płatniczy; Rozdział 29: Makroekonomia gospodarki otwartej; Rozdział 30: Wzrost gospodarczy; Rozdział 31: Cykl koniunkturalny; Rozdział 32: Makroekonomia - stan obecny; Cz. 5: Gospodarka światowa; Rozdział 33: Handel międzynarodowy; Rozdział 34: Systemy kursu walutowego; Rozdział 35: Integracja europejska; Rozdział 36: Kraje słabiej rozwinięte;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42227, 595, 594, 593, 592, 591, 186, 185, 184, 183, 182 (11 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 978-83-208-1644-0 [Wyd. IV]
Cz. 4: Makroekonomia; Rozdział 19: Wprowadzenie do makroekonomii; Rozdział 20: Produkcja i popyt globalny; Rozdział 21: Polityka fiskalna i handel zagraniczny; Rozdział 22: Pieniądz i system bankowy; Rozdział 23: Stopy procentowe i mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej; Rozdział 24: Polityka pieniężna i fiskalna; Rozdział 25: Globalna podaż, ceny i proces dostosowań; Rozdział 26: Inflacja, oczekiwania i wiarygodność; Rozdział 27: Bezrobocie; Rozdział 28: Kursy walutowe i bilans płatniczy; Rozdział 29: Makroekonomia gospodarki otwartej; Rozdział 30: Wzrost gospodarczy; Rozdział 31: Cykl koniunkturalny; Rozdział 32: Makroekonomia - stan obecny; Cz. 5: Gospodarka światowa; Rozdział 33: Handel międzynarodowy; Rozdział 34: Systemy kursu walutowego; Rozdział 35: Integracja europejska; Rozdział 36: Kraje słabiej rozwinięte;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24445, 24444, 24443, 24442 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24441/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1206 ; 978-83-208-1644-0 [Wyd. IV]
Cz. 4: Makroekonomia; Rozdział 19: Wprowadzenie do makroekonomii; Rozdział 20: Produkcja i popyt globalny; Rozdział 21: Polityka fiskalna i handel zagraniczny; Rozdział 22: Pieniądz i system bankowy; Rozdział 23: Stopy procentowe i mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej; Rozdział 24: Polityka pieniężna i fiskalna; Rozdział 25: Globalna podaż, ceny i proces dostosowań; Rozdział 26: Inflacja, oczekiwania i wiarygodność; Rozdział 27: Bezrobocie; Rozdział 28: Kursy walutowe i bilans płatniczy; Rozdział 29: Makroekonomia gospodarki otwartej; Rozdział 30: Wzrost gospodarczy; Rozdział 31: Cykl koniunkturalny; Rozdział 32: Makroekonomia - stan obecny; Cz. 5: Gospodarka światowa; Rozdział 33: Handel międzynarodowy; Rozdział 34: Systemy kursu walutowego; Rozdział 35: Integracja europejska; Rozdział 36: Kraje słabiej rozwinięte;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4120, 4119, 4118, 4117, 4116, 4115, 4114, 4113, 4112, 4111, 4110, 4109, 4108, 4107, 4106, 4105, 4104, 4103, 4102, 4101, 4100, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4094, 4093, 4092 (29 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4091/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1206 ; 978-83-208-1644-0 [Wyd. IV]
Cz. 4: Makroekonomia; Rozdział 19: Wprowadzenie do makroekonomii; Rozdział 20: Produkcja i popyt globalny; Rozdział 21: Polityka fiskalna i handel zagraniczny; Rozdział 22: Pieniądz i system bankowy; Rozdział 23: Stopy procentowe i mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej; Rozdział 24: Polityka pieniężna i fiskalna; Rozdział 25: Globalna podaż, ceny i proces dostosowań; Rozdział 26: Inflacja, oczekiwania i wiarygodność; Rozdział 27: Bezrobocie; Rozdział 28: Kursy walutowe i bilans płatniczy; Rozdział 29: Makroekonomia gospodarki otwartej; Rozdział 30: Wzrost gospodarczy; Rozdział 31: Cykl koniunkturalny; Rozdział 32: Makroekonomia - stan obecny; Cz. 5: Gospodarka światowa; Rozdział 33: Handel międzynarodowy; Rozdział 34: Systemy kursu walutowego; Rozdział 35: Integracja europejska; Rozdział 36: Kraje słabiej rozwinięte;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6613, 6612, 6611, 6610, 6609, 6608, 6607, 6606 (8 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-208-2097-3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 47822 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47821/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-01-14561-7
Cz.1: Wprowadzenie; Rozdział 1: Wzrost i fruktuacje gospodarcze; Rozdział 2: Pomiar wyników gospodarczych; Cz.2: Podstawowe zasady długiego okresu; Rozdział 3: Wzrost gospodarczy; Rozdział 4: Polityka fiskalna i polityka pieniężna w modelu wzrostu; Rozdział 5: Bezrobocie oraz tworzenie i likwidowanie miejsc pracy; Cz.3: Fluktuacje gospodarcze; Rozdział 6: Fluktuacje krótkookresowe; Rozdział 7: Rynki finansowe a łączny popyt; Rozdział 8: Proces dostosowawczy; Rozdział 9: Polityka makroekonimiczna; Cz.4: Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii; Rozdział 10: Popyt konsumpcyjny; Rozdział 11: Popyt inwestycyjny; Rozdział 12: Handel zagraniczny i kurs walutowy; Rozdział 13: Wydatki, podatki i deficyt budżetowy; Rozdział 14: System pieniężny i reguła polityki Rezerwy Federalnej; Rozdział 15: Mikroekonomiczne podstawy sztywności cen; Cz.5: Polityka makroekonomiczna; Rozdział 16: Inflacja a fluktuacje produkcji; Rozdział 17: Projektowanie i utrzymywanie dobrej polityki makroekonomicznej; Rozdział 18: Gospodarka światowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20185, 20184, 20183 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20182/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-208-2185-7
Część 1 : Wprowadzenie do makroekonomii; Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia makroekonomii; Rozdział 2. Rachunek produktu społecznego; Rozdział 3. Model AD-AS; Część 2 : Gospodarka w krótkim okresie; Rozdział 4 : Model gospodarki dwusektorowej w krótkim okresie; Rozdział 5. Wydatki konsumpcyjne; Rozdział 6 : Wydatki inwestycyjne; Rozdział 7 : Wielosektorowe modele równowagi w krótkim okresie; Rozdział 8 : Budżet państwa i polityka fiskalna; Rozdział 9 : Pieniądz i polityka pieniężna; Rozdział 10 : Równowaga na rynkach towarowym i pieniężnym. Polityka fiskalna i pieniężna w gospodarce zamkniętej; Część 3 : Gospodarka w długim okresie; Rozdział 11 : Wzrost gospodarczy; Rozdział 12 : Koniunktura gospodarcza; Rozdział 13 : Rynek pracy i bezrobocie; Rozdział 14 : Inflacja; Rozdział 15 : Model pełnej równowagi makroekonomicznej w gospodarce zamkniętej; Część 4 : Zagadnienia gospodarki światowej; Rozdział 16 : Handel międzynarodowy; Rozdział 17 : Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego; Rozdział 18. Model gospodarki otwartej Rozdział 18 : Model gospodarki otwartej; Rozdział 19 : Globalizacja a współczesny świat. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47824 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47823/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Makroekonomia / Bronisław Oyrzanowski. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997. - 323 s. : mapy, rys., wykr., err. ; 24 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-85441-51-4
1. Wprowadzenie do ekonomii; Część 2: Długookresowy wzrost gospodarczy - powiększanie możliwości; 2. Elementy rachunkowości narodowej -mierniki osiągnięć; 3. Elementy wzrostu: praca, kapitał, zasoby naturalne, postęp techniczny; 4. Kraje słabo rozwninięte -trudności wzrostu; Część 3. Równowaga krótkookresowa; 5. Globalny popyt i globalna podaż; 6. Pieniądz i banki; 7. Bezrobocie; 8. Inflacja; 9. Rola państwa i polityka ekonomiczna; Część 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze; 10. Handel międzynarodowy; 11. Międzynarodowe stosunki monetarne; Część 5: Mikroekonomia; 12. Mikroekonomia w skrócie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42246, 6270, 6269, 6268, 6267, 6266, 590, 589 (8 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 99/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-208-1747-8
Część 1: Wstęp do teorii i praktyki gospodarki rynkowej; 1. Współczesne szkoły myślenia ekonomicznego w makroekonomii; 2. System gospodarki rynkowej i jej typy; 3. Rola Państwa w gospodarce rynkowej; Część 2: Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej; 4. Ocena sprawności gospodarki rynkowej; 5. Rozwój i wzrost gospodarczy w teorii i praktyce; 6. Rola pieniądza i polityka pieniężna; 7. Nierównowaga we współczesnej gospodarce; 8. Budżet państwa; 9. Transformacja systemowa polskiej gospodarki; Część 3: Makroekonomia gospodarki światowej; 10. Globalizacja; 11. Międzynarodowa integracja gospodarcza; 12. Międzynarodowe stosunki gospodarcze; 13. Makroekonomiczne dysproporcje rozwojowe współczesnej gospodarki światowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28741 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28740/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-86846-62-3
Rozdział 1: Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne; Rozdział 2: Determinanty dochodu narodowego - podejście potażowe; Rozdział 3: Równowaga dochodu narodowego; Rozdział 4: Popyt globalny a budżet państwa i handel zagraniczny; Rozdział 5: Pieniądz i system bankowy; Rozdział 6: Polityka monetarna i fiskalna w gospodarce zamkniętej; Rozdział 7: Polityka monetarna i fiskalna w warunkach gospodarki otwartej; Rozdział 8: Alternatywne koncepcje makroekonomii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28709, 28708, 28707, 28706, 28705, 28704, 28703, 28702, 28701 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28700/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1056-6
Rozdział 1: Wprowadzenie do makroekonomii; Cz. 1: Podstawy mikroekonomiczne i podstawowy model oczyszczającego się rynku; Rozdział 2: Nakład pracy, produkcja i konsumpcja. Ekonomia Robinsona Crusoe; Rozdział 3: Postepowanie gospodarstw domowych przy istnieniu rynku dóbr i rynku kredytowego; Rozdział 4: Popyt na pieniądz; Rozdział 5: Podstawowy model oczyszczajacego się rynku; Rozdział 6: Rynek pracy; Cz. 2: Inflacja; Rozdział 7: Wprowadzenie do inflacji i stóp procentowych; Rozdział 8: Pieniądz, inflacja i stopy procentowe w modelu oczyszczającego się rynku; Cz. 3: Cykl koniunkturalny, bezrobocie i wzrost gospodarczy; Rozdział 9: Inwestycje i realny cykl koniunkturalny; Rozdział 10: Bezrobocie; Rozdział 11: Wzrost gospodarczy; Rozdział 12: Postepowanie państwa; Rozdział 13: Podatki i transfery; Rozdział 14: Dług publiczny; Cz. 5: Gospodarka międzynarodowa; Rozdział 15: Światowe rynki dóbr i kredytu; Rozdział 16: Kursy walutowe; Cz. 6: Współzależność między sektorem pieniężnym a sektorem realnym; Rozdział 17; Pośrednictwo finansowe; Rozdział 18: Zmienne nominalne a zmiennne realne. Co mówią fakty?; Rozdział 19: Pieniądz i wahania koniunktury w modelu oczyszczających się rynków; Rozdział 20: Keynesowska teoria wahań koniunktury;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5969, 5968, 5967, 5966 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5965/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-7299-158-8
Rozdział 1: Makroekonomia a mikroekonomia; Rozdział 2: Mierzenie gospodarki a skali makro; Rozdział 3: Determinanty dochodu narodowego, model AD-AS, mnożnik; Rozdział 4: Model popytowy z budżetem państwa w gospodarce otwartej; Rozdział 5: Pieniądz i system bankowy; Rozdział 6: Model IS-LM; Rozdział 7: Kompletny model makroekonomiczny; Rozdział 8: Rynek pracy i podaż globalna; Rozdział 9: Inflacja; Rozdział 10: Cykle koniunkturalne; Rozdział 11: Synteza teorii zagregowanego popytu i podaży; Rozdział 12: Nierównowaga gospodarcza i patologie w makrogospodarkach; Rozdział 13: Długookresowy rozwój gospodarczy; Rozdział 14: Makroekonomia gospodarki otwartej; Rozdział 15: Handel międzynarodowy i polityka handlowa; Rozdział 16: Model IS-LM-BP; Rozdział 17: Gospodarka światowa; Rozdział 18: Problemy globalne; Rozdział 19: Kraje gospodarcze słabo rozwinięte; Rozdział 20: Międzynarodowa integracja gospodarcza; Rozdział 21: Transformacja systemu gospodarczego; Rozdział 22: Polityka makroekonomiczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12226, 12225, 12224, 9955, 9264 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9263/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-85428-73-9
Cz.1: Produkcja globalna, bezrobocie i inflacja; Rozdział 1: Produkcja globalna; Rozdział 2: Bezrobocie i inflacja; Rozdział 3: Popyt globalny; Rozdział 4: Krzywe zagregowanego popytu i zagregowanej podaży; Rozdział 5: Zmiany koniunktury w gospodarce; Cz.2: Polityka fiskalna i deficyt budżetowy; Rozdział 6: Polityka fiskalna; Rozdział 7: Deficyt budżetowy i dług publiczny; Rozdział 8: Co zrobić z deficytem budżetowym; Cz.3: Polityka pieniężna; Rozdział 9: Pieniądz i gospodarka; Rozdział 10: Rezerwa federalna i system bankowy; Rozdział 11: Polityka pieniężna; Rozdział 12: Kontrowersyje wokół polityki stabilizacyjnej; Rozdział 13: Dlaczego Rezerwa Federalna podwyższyła stopy procentowe po koniec 1994 roku? Cz.4: Wzrost gospodarczy; Rozdział 14: Podstawy wzrostu gospodarczego; Rozdział 15: Jaka powinna być polityka Stanów Zjednoczonych wobec technologii; Cz.5: Ekonomia międzynarodowa; Rozdział 16: Handel międzynarodowy; Rozdział 17: Finanse międzynarodowe; Rozdział 18: Czy uchwalenie porozumienia handlowego z 1994 roku było słuszną decyzją? Aneks: Rynki i ceny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8914 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8913/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 966-86916-66-4
1. Osnoví problemi makroekonomíkí; 2. Determínantí nacíonal'nogo dohodu; 3. Deržavij bůdžet í podatkova sistema; 4. Groší í sučasna bankívs'ka sistema; 5. Šentraĺnj bank; 6. Monetarna ta fískalna polítika v éamknutíj ekonomící; 7. Bezrobíttâ; 8. Rinok robočoî sili; 8. Ínflâcíâ; 9. Kon'turnj cikl; 10. Vídkrita ekonomíka; 12. Mížnarodna torgívlâ í torgíveĺnoii polítíkí; 13. Míkžarodna valutna sistema ta miknarodií fínansi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16509, 16508, 16507, 16506, 16505, 16504, 16503, 16502, 16501, 16500, 16499, 16498, 16497, 16496, 16495, 16494, 16493, 16492, 16491 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16490/XXX/U czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-676/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-676/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Wprowadzenie do makroekonomii; Cz. 2: Makroekonomia realna; Cz. 3: Pieniądz; Cz. 4: Równowaga makroekonomiczna; Cz. 5: Inflacja i cykle koniunkturalne; Cz. 6: Polityka makroekonomiczna; Cz. 7: Rynki finansowe i kurs walutowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5974, 5973, 5972, 5971 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5970/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Dwusektorowy model równowagi krótkookresowej; Rozdział 2: Wielosektorowe modele równowagi krótkookresowej; Rozdział 3: Wprowadzenie do modelu IS-LM; Rozdział 4: Model IS-LM -analizy; Rozdział 5: Model równowagi w gospodarce otwartej -IS-LM-BP; Rozdział 6: Modelowe ujęcie strony podażowej; Rozdział 7: Kompleksowy model krótkookresowej równowagi makroekonomicznej; Rozdział 8: Model cyklu koniunkturalnego; Rozdział 9: Modele wzrostu gospodarczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14720 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14719/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Modelowanie makroekonomiczne w kształtowaniu polityki gospodarczej; Cz.2: Modele średniookresowych strategii finansowych; Cz.3: Modele wizji rozwojowych; Cz.4: Modele studiów strategicznych; Cz.5: Modelowanie wybranych obszarów gospodarki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15015 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15014/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again